VALAMOR 200 mg Film Kaplı Tablet Nedir? Ne İşe Yarar? Nasıl Kullanılır? Fiyatı Nedir?

VALAMOR 200 mg Film Kaplı Tablet

VALAMOR 200 mg Film Kaplı Tablet

Etken Madde :

ribosiklib

ATC Kodu :

L - ANTİNEOPLASTİK VE İMMÜNOMODÜLATÖR AJANLAR

L01 ANTİNEOPLASTİKLER

L01X DİĞER

L01XE Protein kinaz inhibitörleri

L01XE42 ribosiklib

SB ATC :

L01EF02

Reçete Durumu :

Beyaz Reçete ile satılır.

İlaç Firması :

FARMANOVA SAĞLIK HİZMETLERİ LTD.ŞTİ

Barkod :

8699074090752

Satış Fiyatı :

27194.37 ₺

Sitemizde ilaç satışı yapılmamaktadır. Belirtilen ilaç fiyatı eczaneler için önerilen satış fiyatı olup, değişkenlik gösterebilir. Bilgilerin yanlış anlaşılmasından ve buna bağlı olarak doğabilecek sorunlardan bebegimlehayat.com yasal sorumluluk altında değildir.

VALAMOR 200 mg Film Kaplı Tablet Nedir ve Ne İşe Yarar?

VALAMOR, letrozol ile birlikte, en az %10 östrojen reseptörü pozitif ve insan epidermal büyüme faktörü reseptörü 2 (HER2) negatif postmenopozal (menopoza girmiş) metastatik (hastalığı vücudun diğer bölümlerine yayılmış) meme kanseri olan, adjuvan tedavinin tamamlanmasından 12 ay sonra hastalığı nüks etmiş ya da ileri evre meme kanseri için daha önce hiçbir endokrin tedavi almamış hastalarda kullanılır. VALAMOR, kanser hücrelerinin büyüme ve bölünmesinde önemli olan CDK’ler (sikline bağımlı kinaz 4 ve 6) adlı enzimlerin etkisini bloke ederek etki gösterir. VALAMOR, bu enzimleri bloke ederek kanser hücrelerinin büyümesini yavaşlatabilir ve kanserin ilerlemesini geciktirebilir.

VALAMOR 200 mg Film Kaplı Tablet İçeriği

VALAMOR içeriğini ribosiklib süksinat tuzu oluşturur.

VALAMOR içerisinde bulunan yardımcı maddeler Mikrokristalin selüloz, düşük sübstitüe hidroksipropilselüloz, krospovidon (Tip A), magnezyum stearat, koloidal silikon dioksit, Siyah demir oksit (E172), Kırmızı demir oksit (E172), soya lesitin, polivinil alkol (kısmen hidrolize), talk, titanyum dioksit (E171), ksantan sakızı şeklinde ifade edilebilir.

VALAMOR 200 mg Film Kaplı Tablet İçeriğindeki Yardımcı Maddeler Hakkında Uyarılar

VALAMOR içeriğinde yer alan hem etkin hem de yardımcı maddeler çeşitli alerjik reaksiyonlara yol açabilir.

VALAMOR 200 mg Film Kaplı Tablet Nasıl Kullanılır?

VALAMOR tableti bütün olarak alınmalıdır (tablet yutulmadan önce çiğnenmemeli, ezilmeli veya bölünmemelidir). Kırık, çatlak veya başka bir şekilde bütünlüğü bozulmuş hiçbir tablet alınmamalıdır.

VALAMOR 200 mg Film Kaplı Tablet Yan Etkileri Nelerdir?

VALAMOR ilacının yaygın yan etkileri Yorgunluk, soluk renkli ten, boğaz ağrısı, burun akıntısı, ateş, ağrılı ve sık idrara çıkma, iştah azalması, nefes darlığı, solunum güçlüğü, sırt ağrısı, bulantı, ishal, kusma, kabızlık, ağız yaraları ve eşlik eden dişeti iltihabı, karın ağrısı, saç kaybı veya saç incelmesi, döküntü, kaşıntı, yorgunluk, güçsüzlük, ateş, baş ağrısı, ellerde, ayak bileklerinde veya ayaklarda şişlik, baş dönmesi veya sersemlik, öksürük, karın ağrısı, mide bulantısı, kusma ve ishal, kendiliğinden kanama veya morarma, göz sulanması, gözlerde kuruluk, kan kalsiyum düzeyinde düşüş, kan fosfat düzeyinde düşüş, ağızda tuhaf tat, mide bozukluğu, hazımsızlık, mide ekşimesi, anormal böbrek kan testi sonucu (kanda yüksek kreatinin düzeyi), deride kızarıklık, baş dönmesi hissi, cilt kuruluğu, ciltte yer yer renk kaybı, ağız kuruluğu, boğaz ağrısı şeklinde sıralanabilir. Ateş, titremeler, güçsüzlük, boğaz ağrısı veya ağız ülserleri gibi semptomların eşlik ettiği sık enfeksiyonlar (farklı tiplerde kan hücrelerinin düşük düzeyine ilişkin belirtiler), yorgunluk, kaşıntılı sarı deri veya gözlerinizin akında sararma, bulantı veya kusma, iştah kaybı, karnın üst sağ tarafında ağrı, koyu veya kahverengi idrar, normalden daha kolay kanama veya morarma (bunlar karaciğer problemi belirtileri olabilir), göğüs ağrısı veya rahatsızlığı, kalp atışında değişiklikler (hızlı veya yavaş), çarpıntı, sersemlik, bayılma, baş dönmesi, dudaklarda mavi renge dönme, nefes darlığı, alt uzuvlarınızda veya derinizde şişlik (ödem) (bunlar kalp problemlerinin belirtileri olabilir), kalp atışında artış, nefes darlığı veya hızlı soluk alma, ateş ve titremelerin eşlik ettiği ciddi enfeksiyonlar (bunlar kan sisteminde bir enfeksiyon olan ve hayatı tehdit edebilen kan zehirlenmesinin belirtileri olabilir), deri döküntüsü, deride kızarma, dudaklarda, gözlerde veya ağızda kabarcıklar, deride soyulma, yüksek ateş, grip benzeri semptomlar ve lenf nodlarında büyüme belirtilerinin herhangi biri ile birlikte görülebildiği şiddetli deri reaksiyonu (toksik epidermal nekroliz [TEN]) gibi durumlar VALAMOR ilacının seyrek görülen yan etkileridir.

VALAMOR 200 mg Film Kaplı Tablet Kullanmadan Önce Nelere Dikkat Edilmeli?

Doktorunuzun tüm talimatlarına dikkatle uyunuz. Doktorunuzun talimatları, bu kullanma talimatında yer alan genel bilgiden farklı olabilir. Eğer ribosiklibe veya bu ilacın içeriğinde yer alan maddelerin herhangi birine karşı alerjiniz varsa (yer fıstığı; soya) VALAMOR kullanmayınız.

VALAMOR 200 mg Film Kaplı Tablet Kullanılırken Nelere Dikkat Edilmeli?

VALAMOR alırken deri döküntüsü, deride kızarma, dudaklarda, gözde veya ağızda kabarcıklar, deride soyulma, yüksek ateş, grip benzeri semptomlar ve lenf nodlarında büyüme görülürse hemen doktorunuza veya eczacınıza haber veriniz. Karaciğer fonksiyonunuzun (transaminazlar ve bilirubin düzeyleri) ve vücudunuzdaki kan hücrelerinin (akyuvar, alyuvar ve trombositler) ve elektrolitlerin (potasyum, kalsiyum, magnezyum ve fosfat dahil kan tuzları) miktarını izlemek için VALAMOR ile tedavinizden önce ve tedavi sırasında düzenli kan testleri olacaksınız. Ayrıca, elektrokardiyogram (EKG) adlı bir test ile VALAMOR ile tedavinizden önce ve tedavi sırasında kalbinizin elektriksel aktivitesine de bakılacaktır. Gerekirse doktorunuz karaciğer fonksiyonunuzun, kan hücrelerinizin, elektrolit düzeylerinizin ve kalp aktivitenizin normale dönmesine olanak tanımak için VALAMOR tedavinizi geçici olarak durdurmaya veya dozu azaltmaya karar verebilir. Doktorunuz VALAMOR tedavinizi kalıcı olarak sonlandırmaya da karar verebilir.

VALAMOR 200 mg Film Kaplı Tablet Kullanımında Özel Durumlar

Hafif veya orta dereceli böbrek bozukluğu olan hastalarda herhangi bir doz ayarlaması gerekli değildir. Şiddetli böbrek bozukluğu olan hastalarda 400 mg’lık bir başlangıç dozu önerilir. Şiddetli böbrek bozukluğu olan hastalarda toksisite belirtilerinin yakın takip ile birlikte dikkatli kullanılmalıdır. 

Hafif karaciğer bozukluğu (Child-Pugh sınıf A) olan hastalarda herhangi bir doz ayarlaması gerekli değildir. Orta şiddetli (Child-Pugh sınıf B) ve şiddetli karaciğer bozukluğu (Child-Pugh sınıf C) olan hastalar artan ribosiklib maruziyeti (2 kattan daha az) yaşayabilirler ve bu hastalarda günde bir kez 400 mg başlangıç dozu önerilir.

VALAMOR 200 mg Film Kaplı Tablet Yiyecek ve İçecekle Kullanımı

VALAMOR ile tedaviniz süresince greyfurt yememeli veya greyfurt suyu içmemelisiniz.

Greyfurt, VALAMOR’un vücutta işlenme şeklini değiştirebilir ve kan akışınızdaki VALAMOR miktarını artırabilir.

VALAMOR 200 mg Film Kaplı Tablet Almanız Gereken Dozdan Fazlasını Aldıysanız Ne Olur?

Eğer kazayla almanız gerekenden daha fazla kapsül alırsanız ya da başkası kazayla sizin ilacınızı alırsa, tıbbi tedavi gerekli olabileceğinden vakit geçirmeden bir doktorla konuşunuz veya hastaneye başvurunuz. VALAMOR kutusunu gösteriniz. Tıbbi tedavi gerekebilir.

VALAMOR 200 mg Film Kaplı Tablet Kullanmayı Unuttuysanız Ne Olur?

Unuttuğunuz dozu dengelemek için çift doz almayınız. Eğer bir dozu aldıktan sonra kusarsanız veya bir dozu unutursanız, o gün unuttuğunuz dozu almayınız. Bir sonraki dozu normal saatinde alınız.

VALAMOR 200 mg Film Kaplı Tablet Diğer İlaçlarla Kullanılabilir Mi?

VALAMOR Tamoksifen, meme kanseri tedavisinde kullanılan bir ilaçtır ve ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol, posakonazol gibi mantar enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan ilaçlar; ritonavir, sakuinavir, indinavir, lopinavir, nelfinavir, telaprevir, efavirenz gibi HIV/AIDS tedavisinde kullanılan ilaçlar; karbamazepin, fenitoin gibi anti-epilepsi ilaçları; sarı kantaron (Hypericum perforatum) - depresyon ve başka durumların tedavisinde kullanılan bitkisel bir ürün; amiodaron, disopiramid, prokainamid, kinidin, sotalol, verapamil gibi kalp ritmi sorunlarının veya yüksek tansiyon tedavisinde kullanılan ilaçlar; sıtma ilaçları olarak kullanılan klorokin; klaritromisin, telitromisin, moksifloksasin, rifampisin, siprofloksazin, levofloksasin, azitromisin gibi antibiyotikler; uyuşturma veya anestezi için kullanılan midazolam gibi ilaçlar; antipsikotik olarak kullanılan haloperidol gibi ilaçlar; anjin tedavisinde kullanılan bepridil gibi ilaçlar; ağrıyı veya opioid bağımlılığını tedavi etmede kullanılan metadon; kemoterapinin neden olduğu bulantı ve kusmayı önlemek üzere intravenöz ondansetron gibi CYP3A4 enzimi substratları olan ilaçlarla etkileşime girebilir. 

VALAMOR, iyi huylu prostat büyümesi semptomlarının tedavisinde kullanılan alfuzosin gibi ilaçların, meme kanseri tedavisinde kullanılan tamoksifenin, antiaritmikler olarak amiodaron veya kinidin gibi ilaçların, antipsikotikler olarak pimozid veya ketiapin gibi ilaçların, kan yağ düzeylerini iyileştirmede kullanılan simvastatin, lovastatin, pitavastatin, pravastatin veya rosuvastatin gibi ilaçların, yüksek kan şekeri düzeylerinin tedavisinde kullanılan metformin gibi ilaçların, kardiyak bozuklukların tedavisinde kullanılan digoksin gibi ilaçların, pulmoner arteriyel hipertansiyon ve ereksiyon fonksiyon bozukluğunun tedavisinde kullanılan sildenafil gibi ilaçların, düşük kan basıncı veya migrenin tedavisinde kullanılan ergotamin veya dihidroergotamin gibi ilaçların, uyuşturma veya anestezi için kullanılan midazolam gibi ilaçların, epileptik nöbetlerin tedavisinde kullanılan trizolam gibi ilaçların, analjezikler olarak alfentanil ve fentanil gibi ilaçların, gastrointestinal bozuklukların tedavisinde kullanılan sisaprid gibi ilaçların, organ naklinin reddini önlemek için kullanılan takrolimus, sirolimus ve siklosporin gibi ilaçların, çeşitli kanser tipleri ve tüberoz skleroz için kullanılan everolimusun etkileşimine neden olabilir.

VALAMOR 200 mg Film Kaplı Tablet Nasıl Saklanmalıdır?

30 derecenin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Bu ilacı çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerlerde saklayınız. Mukavva kutu ve blister folyo üzerinde SKT ibaresinden sonra belirtilen son kullanma tarihinden sonra bu ilacı kullanmayınız. Son kullanma tarihi, o ayın son gününe işaret eder. Ambalajı üzerinde herhangi bir hasar fark ederseniz ya da kurcalandığını gösteren belirtiler varsa bu ilacı kullanmayınız.

VALAMOR 200 mg Film Kaplı Tablet Kimler Kullanabilir?

VALAMOR ilacını 18 yaşın üzerindeki erişkinler kullanabilmektedir.

VALAMOR 200 mg Film Kaplı Tablet Bebeklere Verilebilir Mi?

VALAMOR’un 18 yaşın altındaki çocuklarda ve ergenlerde güvenliliği ve etkililiği belirlenmemiştir. Veri bulunmamaktadır.

VALAMOR 200 mg Film Kaplı Tablet Yaşlılara Verilebilir Mi?

65 yaşın üzerindeki hastalarda herhangi bir doz ayarlaması gerekli değildir.

VALAMOR 200 mg Film Kaplı Tablet Gebelikte ve Emzirme Döneminde Kullanılır Mı?

VALAMOR doğmamış bebeğinize zarar verebileceğinden hamilelik esnasında kullanılmamalıdır. Çocuk doğurma potansiyeli bulunan bir kadınsanız, VALAMOR ile tedaviye başlamadan önce gebelik testinizin negatif olması gerekir. VALAMOR kullanırken ve son VALAMOR dozundan en az 21 gün sonrasına kadar emzirmemelisiniz.

VALAMOR 200 mg Film Kaplı Tablet Reçeteli Satılır mı? Devlet Tarafından Ödenir Mi?

VALAMOR reçeteli olarak satın alınabilmektedir. Reçetesiz olarak temin edilemez. İlacın reçeteli olarak alınması durumunda ücretin bir kısmını devlet öder.

VALAMOR 200 mg Film Kaplı Tablet Fiyatı Nedir?

VALAMOR fiyatı eczanelerde perakende olarak 2023 yılı için 27194 TL 37 kuruş şeklinde belirlenmiştir. İlacın ortalama fiyatı 28000 TL civarındadır.

VALAMOR 200 mg Film Kaplı Tablet Prospektüs PDF

VALAMOR isimli ilacın prospektüsüne buradan ulaşabilirsiniz.

VALAMOR 200 mg Film Kaplı Tablet Hakkında Sık Sorulan Sorular

VALAMOR Araç Kullanımına Etki Eder Mi?

VALAMOR ile tedaviniz sırasında araç ve makine kullanırken dikkatli olmanız gerekir.

VALAMOR Zararlı Mı?

VALAMOR dikkatli şekilde kullanılması gereken bir ilaçtır. Yan etkilerinin bulunması dışında zararlı bir ilaç değildir.

VALAMOR Kaç Yaş İçin Kullanılır?

VALAMOR ilacı 18 yaşından büyük erişkinlerde kullanılabilir.

VALAMOR Boğaz Ağrısına İyi Gelir Mi?

Hayır, VALAMOR metastatik hastalık tedavisi için kullanılmaktadır.