İkili Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları

İkili Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları

Eğer iki erkek çocuğunuz olacaksa, en yakın arkadaşınızla beraber doğum yapacak ve erkek çocuklarınızın isimlerinin uyumlu olmasını istiyorsanız veya çocuğunuza kardeş geliyorsa ve uyumlu bir isim arıyorsanız aşağıda en güzel ikili kız bebek isimlerini bulabilirsiniz.

A HARFİ ile Başlayan İkili Erkek Bebek İsimleri

Abdullah-Tuğrul

Abdullah: Tanrı’nın kulu.

Tuğrul: Yırtıcı bir kuş.

Ahmet-Ayaz

Ahmet: Övülmeye layık, övülmüş.

Ayaz: 1. Duru ve sakin havada çıkan kuru soğuk. 2. Açık, bulutsuz hava. 3. Aydınlık, ışık. 4. Mehtap.

Acar-Alp

Acar: 1. Kuvvetli, güçlü, dinç. 2. Çevik, atılgan, kabına sığmaz. 3. Gözü pek, yiğit, cesur, kabadayı, yılmaz, 4. Hoş, sevimli yüzlü (kimse). 5. Yeni. 6. Taze. 7. Şişman, etli, semiz. 8. Çalışkan, becerikli. 9. Açıkgöz, zeki. 10. Çapkın. 11. Bir çeşit zehirli ot.

Alp: 1. Yiğit, kahraman, cesur, bahadır kimse. 2. Eski Türklerde kullanılan bir unvan.

Ali-Görkem

Ali: 1. Yüce, ulu, yüksek. 2. Orun bakımından en üstün.

Görkem: 1. Gösteriş, heybet. 2. İyi gelişmiş, gürbüz.

Ali-Emre

Ali: 1. Yüce, ulu, yüksek. 2. Orun bakımından en üstün.

Emre: 1. Âşık, tutkun. 2. Halk şairi. 3. Kardeş. 4. Arkadaş

Anıl-Gökhan

Anıl: 1. Amaç, erek. 2. Yavaş, ağır. 3. Bellek, hafıza. 4. “Adın her zaman anılsın” anlamında kullanılan bir ad.

Gökhan: Eski Türklerde gök Tanrısı.

Akif-Eren

Akif: İbadet eden, ibadetle uğraşan kişi.

Eren: 1. Erkek. 2. Olağanüstü sezgileriyle birtakım gerçekleri gördüğüne inanılan kimse. 3. Deneyimli, akıllı kimseler. 4. Dost. 5. Hayırlı çocuk.

Arif-Arda

Arif: Çok anlayışlı ve sezgili kimse.

Arda: 1. Hükümdar veya kumandan asası. 2. İşaret olarak yere dikilen çubuk. 3. Sonra gelen.4. Meriç ırmağının Edirne yöresindeki önemli bir kolu. 5. Uygur yazılarında geçen çok eski bir Türk adı.

Ata-Meriç

Ata: 1. Baba. 2. Dedelerden ve büyük babalardan her biri.3. Kişinin geçmişte yaşamış olan büyükleri.

Meriç: Kuş iskeleti.

Adnan-Bora

Adnan: Bir yere yerleşip ikamet eden, mukim.

Bora: Genellikle arkasından yağmur getiren sert ve şiddetli fırtına.

Alpaslan-Yiğit

Alparslan: 1. Yiğit, cesur, yürekli kimse.2. Büyük Selçuklu hükümdarı.

Yiğit: 1. Güçlü, yürekli, kahraman, alp. 2. Delikanlı, genç erkek. 3. Gözü pek, düşüncelerini açıkça söylemekten çekinmeyen kimse.

Asaf-Ömer

Asaf: 1. Vezir. 2. Hazreti Süleyman’ın veziri.

Ömer: 1. Yaşama, yaşayış, hayat, canlılık. 2. İkinci halife.

Atilla-Cenk

Atilla: 1. Ünlü. 2. Babacık. 3. Büyük Hun İmparatorunun adı.

Cenk: Savaş.

Aziz-Kürşat

Aziz: 1. Ermiş, eren. 2. Sevgide üstün tutulan.

Kürşat: 1. Yiğit, alp.2. Göktürk prenslerinden birinin adı.

Aras-Sadi

Aras: 1. Kendisininmiş gibi sahip çıkılan, bulunmuş mal.2. Doğu Anadolu’da bir ırmak.

Sadi: Mutlu, uğurlu.

B HARFİ ile Başlayan İkili Erkek Bebek İsimleri

Berat-Emre

Berat: 1. Nişan, rütbe. 2. Bir buluştan, bir haktan yararlanmak için devletçe verilen belge, patent. 3. Osmanlı İmparatorluğu'nda bir göreve atanan, aylık bağlanan, san, nişan veya ayrıcalık verilen kimseler için çıkarılan padişah buyruğu.

Emre: 1. Âşık, tutkun. 2. Halk şairi. 3. Kardeş. 4. Arkadaş

Berk-Ege

Berk: 1. Sağlam, kuvvetli. 2. Katı, sert. 3. Şiddetli. 4. Hızlı. 5. Orman. 6. Ar. Şimşek. 7. Yaprak.

Ege: 1. Bir çocuğu koruyan, işlerine bakan ve her hâlinden sorumlu olan kimse. 2. Yaşça büyük. 3. Sahip

Bartu-Can

Bartu: 1. Varlık, servet.2. Varılacak yer, mesafe.

Can: 1. Ruh. 2. Güç, dirilik. 3. İnsanın kendi varlığı, özü. 4. Gönül. 5. Çok içten, sevimli, şirin kimse.

Baran-Arda

Baran: 1. Varan, ulaşan.2. Yüce, ulu.

Arda: 1. Hükümdar veya kumandan asası. 2. İşaret olarak yere dikilen çubuk. 3. Sonra gelen.4. Meriç ırmağının Edirne yöresindeki önemli bir kolu. 5. Uygur yazılarında geçen çok eski bir Türk adı.

Barış-Enes

Barış: 1. Barışma işi. 2. Savaşın bittiğinin bir antlaşmayla belirtilmesinden sonraki durum.3. Böyle bir antlaşmadan sonra insanlık tarihindeki süreç.4. Uyum, karşılıklı anlayış ve hoşgörü ile oluşturulan ortam.

Enes: Soylu Arap atı, küheylan.

Barın-Akın

Barın: 1. Bütün, hep. 2. Güç, kuvvet. 3. Göğüs.

Akın: 1. Düşman topraklarına tedirgin etme, yıldırma, çapul gibi amaçlarla toplu olarak yapılan baskın. 2. Kalabalık bir şeyin arkası kesilmeyen bir geliş durumunda olması.

Batuhan-Ozan

Batuhan: Üstün gelen, gücü yeten, galip olan hükümdar.

Ozan: 1. Şiir yazan, şair. 2. Halk şairi. 3. Şakacı, güzel ve tatlı konuşan.

Burak-Kaan

Burak: Hz. Muhammed'in Miraç Gecesi'ndeki biniti.

Kaan: 1. Hanların hanı, hükümdar. 2. Tarihte Çin ve Moğol hükümdarlarına verilen ad.

Berke-Selim

Berke: Kamçı.

Selim: Sağlam, kusursuz, doğru.

Berkin-Efe

Berkin: Sağlam, güçlü, kuvvetli.

Efe: 1. Batı Anadolu köy yiğidi. 2. Ağabey.3. Kabadayı.

C HARFİ ile Başlayan İkili Erkek Bebek İsimleri

Can-Deniz

Can: 1. Ruh. 2. Güç, dirilik. 3. İnsanın kendi varlığı, özü. 4. Gönül. 5. Çok içten, sevimli, şirin kimse.

Deniz: 1. Yer kabuğunun çukur bölümlerini kaplayan, birbiriyle bağlantılı, tuzlu, büyük su kütlesi. 2. Çok, bol.

Cafer-Emin

Cafer: 1. Küçük akarsu. 2. Caferî mezhebinin kurucusu. 3. Hz. Ali'nin Mute Savaşı´nda ölen kardeşinin adı.

Emin: 1. İnanılır, güvenilir. 2. Sakıncasız, tehlikesiz. 3. Kuşkusu olmayan.

Caner-Eren

Caner: Çok içten, sevilen, sevimli kimse.

Eren: 1. Erkek. 2. Olağanüstü sezgileriyle birtakım gerçekleri gördüğüne inanılan kimse. 3. Deneyimli, akıllı kimseler. 4. Dost. 5. Hayırlı çocuk.

Cem-Erim

Cem: 1. Hükümdar, şah. 2. İran mitolojisinde şarabı bulan. 3. Ar. Toparlanma, bir araya gelme.

Erim: 1. Bir şeyin erebileceği uzaklık. 2. İyi bir şeye işaret olan durum. 3. Sevgi. 4. Müjde.

Celal-Nadi

Celal: Yücelik, ululuk, değer.

Nadi: 1. Haykıran, çağıran. 2. Meclis, toplantı.

Cemal-Emre

Cemal: 1. Yüz güzelliği, güzellik. 2. Güzel yüz.

Emre: 1. Âşık, tutkun. 2. Halk şairi. 3. Kardeş. 4. Arkadaş

Ceyhun-Uluç

Ceyhun: Tevrat'a göre cennetin dört nehrinden biri.

Uluç: Yüce, saygın kimse.

Cezmi-İnal

Cezmi: Kesin karar veren, kararlı kimse.

İnal: Kendisine inanılan, güvenilen kimse.

Cihan-Mert

Cihan: 1. Evren, âlem. 2. Dünya.

Mert: 1. Erkek. 2. Özü sözü doğru olan.

Cihat-Sami

Cihat: Din uğrunda düşmanla savaşma.

Sami: Yüksek, yüce.

 

Ç HARFİ ile Başlayan İkili Erkek Bebek İsimleri

Çağan-Alp

Çağan: 1. Bayram. 2. Kalın ve kuvvetli deve kösteği. 3. Doğan kuşu.

Alp: 1. Yiğit, kahraman, cesur, bahadır kimse. 2. Eski Türklerde kullanılan bir unvan.

Çağatay-Mert

Çağatay: 1. Yavru at, tay.2. Cengiz Hanın oğlu.

Mert: 1. Erkek. 2. Özü sözü doğru olan.

Çağrı-Anıl

Çağrı: 1. Birini çağırma, davet. 2. Doğan, çakır kuşu. 3. Rütbe, unvan, san.

Anıl: 1. Amaç, erek. 2. Yavaş, ağır. 3. Bellek, hafıza. 4. “Adın her zaman anılsın” anlamında kullanılan bir ad.

Çağın-Aras

Çağın: Yıldırım, şimşek.

Aras: 1. Kendisininmiş gibi sahip çıkılan, bulunmuş mal.2. Doğu Anadolu’da bir ırmak.

Çağlar-Ata

Çağlar: 1. Çağlayan. 2. Coşkulu, canlı kimse.

Ata: 1. Baba. 2. Dedelerden ve büyük babalardan her biri.3. Kişinin geçmişte yaşamış olan büyükleri.

Çağdaş-Berk

Çağdaş: 1. Aynı çağda yaşayan. 2. Bulunulan çağın koşullarına uygun olan. 3. Yaşıt.

Berk: 1. Sağlam, kuvvetli. 2. Katı, sert. 3. Şiddetli. 4. Hızlı. 5. Orman. 6. Ar. Şimşek. 7. Yaprak.

Çelik-Erdem

Çelik: 1. Su verilip sertleştirilen demir. 2. Çok güçlü, kuvvetli. 3. Kısa kesilmiş dal.

Erdem: Ahlakın övdüğü iyilikçilik, acıma, alçak gönüllülük, yiğitlik, doğruluk gibi niteliklerin genel adı, fazilet.

Çetin-İlker

Çetin: 1. Sert, inatçı. 2. Sarp, engelli. 3. Çözümlenmesi güç. 4. Hayırsız.

İlker: İlk doğan erkek çocuklara verilen adlardan biri.

Çınar-Efe

Çınar: 1. Boyu 30 m.ye ulaşabilen, kalın dallı, çok uzun ömürlü bir ağaç türü. 2. Dayanak, destek, güç alınan kimse.

Efe: 1. Batı Anadolu köy yiğidi. 2. Ağabey.3. Kabadayı.

Çıray-Yalın

Çıray: 1. Yüz çizgileri, yüz güzelliği. 2. Beniz, yüz. 3. İnsan resmi.

Yalın: 1. Gösterişsiz, süssüz, sade. 2. Alev, ateş. 3. Taş, büyük kaya. 4. Çıplak, örtüsüz.

D HARFİ ile Başlayan İkili Erkek Bebek İsimleri

Demir-Sarp

Demir: 1. Koyu renkli, kolay işlenen, dayanıklı, kullanılış yerleri çok maden.2. Güçlü, kuvvetli, sert kimse.

Sarp: 1. Çetin, sert, şiddetli. 2. Dik, çıkılması ve geçilmesi güç.

Deniz-Baran

Deniz: 1. Yer kabuğunun çukur bölümlerini kaplayan, birbiriyle bağlantılı, tuzlu, büyük su kütlesi. 2. Çok, bol.

Baran: 1. Varan, ulaşan.2. Yüce, ulu.

Derin-Berke

Derin: 1. Çok gelişmiş, çok ilerlemiş. 2. Yoğun. 3. İçten gelen.

Berke: Kamçı.

Devrim-Yiğit

Devrim: Dünya görüşünde, felsefede, bilimde, sanatta veya toplumsal düzende birdenbire olan niteliksel değişme.

Yiğit: 1. Güçlü, yürekli, kahraman, alp. 2. Delikanlı, genç erkek. 3. Gözü pek, düşüncelerini açıkça söylemekten çekinmeyen kimse.

Doğan-Ali

Doğan: 1. Doğan, dünyaya gelen.2. Kartalgillerden, alıştırılarak kuş avında kullanılan, yırtıcı bir kuş.

Ali: 1. Yüce, ulu, yüksek. 2. Orun bakımından en üstün.

Doğu-Rüzgar

Doğu: Güneşin doğduğu yön, gündoğusu.

Rüzgar: 1. Zaman, devir. 2. Dünya. 3. Yel.

Doğuş-Yekta

Doğuş: 1. Doğum, doğma. 2. Bir gök cisminin gözlem yerinin ufuk düzlemi üzerinde görünmesi.

Yekta: Tek, eşsiz, benzersiz.

Doruk-Ege

Doruk: 1. Tepe, en yüksek yer, uç, zirve. 2. En üstün başarı düzeyi. 3. Kibirli.

Ege: 1. Bir çocuğu koruyan, işlerine bakan ve her hâlinden sorumlu olan kimse. 2. Yaşça büyük. 3. Sahip

Dursun-Sami

Dursun: "Çok yaşasın, uzun ömürlü olsun" anlamında kullanılan bir ad.

Sami: Yüksek, yüce.

Dündar-Arda

Dündar: 1. Dindar 2. T. Eski ordu düzeninde artçı birlik.

Arda: 1. Hükümdar veya kumandan asası. 2. İşaret olarak yere dikilen çubuk. 3. Sonra gelen.4. Meriç ırmağının Edirne yöresindeki önemli bir kolu. 5. Uygur yazılarında geçen çok eski bir Türk adı.

E HARFİ ile Başlayan İkili Erkek Bebek İsimleri

Ediz-Ömer

Ediz: Ulu, yüce, değerli kimse.

Ömer: 1. Yaşama, yaşayış, hayat, canlılık. 2. İkinci halife.

Efe-Yiğit

Efe: 1. Batı Anadolu köy yiğidi. 2. Ağabey.3. Kabadayı.

Yiğit: 1. Güçlü, yürekli, kahraman, alp. 2. Delikanlı, genç erkek. 3. Gözü pek, düşüncelerini açıkça söylemekten çekinmeyen kimse.

Ege-Aras

Ege: 1. Bir çocuğu koruyan, işlerine bakan ve her hâlinden sorumlu olan kimse. 2. Yaşça büyük. 3. Sahip

Aras: 1. Kendisininmiş gibi sahip çıkılan, bulunmuş mal.2. Doğu Anadolu’da bir ırmak.

Ekrem-Demir

Ekrem: 1. Çok cömert, eli çok açık. 2. Çok onurlu.

Demir: 1. Koyu renkli, kolay işlenen, dayanıklı, kullanılış yerleri çok maden.2. Güçlü, kuvvetli, sert kimse.

Emin-Taha

Emin: 1. İnanılır, güvenilir. 2. Sakıncasız, tehlikesiz. 3. Kuşkusu olmayan.

Taha: Kur´an-ı Kerim'in yirminci surenin adı.

Emir-Hakan

Emir: 1. Buyruk, komut. 2. Bir kavim, aşiret veya ülkenin başı. 3. Prens, şehzade.

Hakan: 1. Türk, Moğol ve Tatar hanları için "hükümdarlar hükümdarı" anlamında kullanılan bir unvan.2. Osmanlı padişahlarına verilen unvan.

Ensar-Burak

Ensar: Yardımcılar, koruyucular.

Burak: Hz. Muhammed'in Miraç Gecesi'ndeki biniti.

Erdinç-Sefa

Erdinç: Dinç, güçlü kimse.

Sefa: 1. Gönül rahatlığı, rahatlık, kaygısız ve sakin olma. 2. Eğlence, zevk, neşe.

Erinç-Çağın

Erinç: Dirlik, rahat, huzur.

Çağın: Yıldırım, şimşek.

Eymen-Buğra

Eymen: 1. Daha uğurlu, daha bereketli.2. Sağ tarafta olan.

Buğra: Erkek deve.

F HARFİ ile Başlayan İkili Erkek Bebek İsimleri

Fahir-İnan

Fahir: 1. Şanlı, şerefli, onurlu. 2. Övünen, iftihar eden. 3. Parlak, gösterişli, güzel.

İnan: Bir kimse veya şeyin doğruluğunu, büyüklüğünü ve gücünü sarsılmaz bir duygu ile benimseme, iman.

Faik-Kemal

Faik: Manevi yönden üstün olan, yüksek, yüce.

Kemal: 1. Bilgi ve erdem bakımından olgunluk, yetkinlik, erginlik, eksiksizlik.2. En yüksek değer.

Faris-Selim

Faris: 1. Atlı, süvari. 2. İyi ata binen. 3. Anlayışlı, sevgili.

Selim: Sağlam, kusursuz, doğru.

Fatih-Burak

Fatih: 1. Fetheden, zafer kazanan. 2. Açan, kapılar açan. 3. Osmanlı Padişahı II. Mehmet'in lakabı.

Burak: Hz. Muhammed'in Miraç Gecesi'ndeki biniti.

Fehmi-Karan

Fehmi: Anlayış, kavrayışla ilgili olan.

Karan: 1. Kahraman, yürekli. 2. Karanlık.

Ferhat-Arda

Ferhat: 1. Güçlüğü yenip bir yeri ele geçiren. 2. Sevinç, neşe.3. Ferhat ile Şirin efsanesindeki erkek kahramanın adı.

Arda: 1. Hükümdar veya kumandan asası. 2. İşaret olarak yere dikilen çubuk. 3. Sonra gelen.4. Meriç ırmağının Edirne yöresindeki önemli bir kolu. 5. Uygur yazılarında geçen çok eski bir Türk adı.

Ferit-Tarık

Ferit: Eşi benzeri olmayan, tek, eşsiz, üstün.

Tarık: Sabah yıldızı, Venüs.

Fevzi-Zafer

Fevzi: Kurtuluş, zafer ve üstünlükle ilgili olan.

Zafer: 1. Amaca ulaşma, başarı. 2. Düşmanı yenme, üstün gelme, utku.

Fırat-Tuna

Fırat: 1. Asurca. Geniş akarsu. 2. Far. Geçit veren, üstünden geçmeye uygun. 3. Türkiye ve Suriye’nin doğu bölgelerini sulayan, Irak’ı aşan, Dicle ırmağıyla birleşerek Basra körfezine dökülen büyük nehir.

Tuna: 1. Çok, bol. 2. Yavru. 3. Görkemli, gösterişli.

Fikret-Tekin

Fikret: 1. Düşünce, fikir. 2. Zihin, akıl. 3. Kuruntu.

Tekin: 1. Tek, eşsiz. 2. Uyanık, tetikte. 3. Uslu. 4. Şehzade, prens. 5. Uğurlu.

Furkan-Ali

Furkan: 1. İyi ile kötü, doğru ile yanlış arasındaki farkı gösteren her şey. 2. Kur'an-ı Kerim.

Ali: 1. Yüce, ulu, yüksek. 2. Orun bakımından en üstün.

G HARFİ ile Başlayan İkili Erkek Bebek İsimleri

Gökay-Deniz

Gökay: Mavi gözlü kimse.

Deniz: 1. Yer kabuğunun çukur bölümlerini kaplayan, birbiriyle bağlantılı, tuzlu, büyük su kütlesi. 2. Çok, bol.

Göker-Berk

Göker: Mavi gözlü kimse.

Berk: 1. Sağlam, kuvvetli. 2. Katı, sert. 3. Şiddetli. 4. Hızlı. 5. Orman. 6. Ar. Şimşek. 7. Yaprak.

Gökhan-Emre

Gökhan: Eski Türklerde gök Tanrısı.

Emre: 1. Âşık, tutkun. 2. Halk şairi. 3. Kardeş. 4. Arkadaş

Gökmen-Melih

Gökmen: Sarışın, mavi gözlü kimse.

Melih: Güzel, şirin, sevimli.

Görkem-Mete

Görkem: 1. Gösteriş, heybet. 2. İyi gelişmiş, gürbüz.

Mete: Büyük Türk-Hun İmparatoru.

Güçlü-Yiğit

Güçlü: 1. Gücü çok olan. 2. Etkili, önemli, nitelikli. 3. Şiddetli.

Yiğit: 1. Güçlü, yürekli, kahraman, alp. 2. Delikanlı, genç erkek. 3. Gözü pek, düşüncelerini açıkça söylemekten çekinmeyen kimse.

Güney-Umut

Güney: 1. Dört ana yönden biri, Kuzey Kutbu'na karşı olan. 2. Her zaman güneş alan yer.

Umut: Ummaktan doğan güven duygusu, ümit.

Güral-Alp

Güral: Fazlaca kırmızı olan.

Alp: 1. Yiğit, kahraman, cesur, bahadır kimse. 2. Eski Türklerde kullanılan bir unvan.

Gürkan-Kağan

Gürkan: Canlı, kanlı kimse.

Kağan: 1. Hanların hanı, hükümdar. 2. Tarihte Çin ve Moğol hükümdarlarına verilen ad.

Güven-Ayaz

Güven: Korku, çekinme ve kuşku duymadan inanma ve bağlanma duygusu, sevinç, mutluluk.

Ayaz: 1. Duru ve sakin havada çıkan kuru soğuk. 2. Açık, bulutsuz hava. 3. Aydınlık, ışık. 4. Mehtap.

 

H HARFİ ile Başlayan İkili Erkek Bebek İsimleri

Hakan-Ozan

Hakan: 1. Türk, Moğol ve Tatar hanları için "hükümdarlar hükümdarı" anlamında kullanılan bir unvan. 2. Osmanlı padişahlarına verilen unvan.

Ozan: 1. Şiir yazan, şair. 2. Halk şairi. 3. Şakacı, güzel ve tatlı konuşan.

Haldun-Doğu

Haldun: Sonsuz olan, ebedî olan.

Doğu: Güneşin doğduğu yön, gündoğusu.

Halil-Ahmet

Halil: Sadık, samimi, dost.

Ahmet: Övülmeye layık, övülmüş.

Halit-Talha

Halit: Sürekli, sonsuz, ebedî.

Talha: Zamk ağacı.

Harun-Utku

Harun: 1. Parlayan. 2. Hz. Musa'nın ağabeyi.

Utku: Üstünlük, zafer.

Hasan-Tahsin

Hasan: 1. Güzel. 2. İyi ve hayırlı iş.

Tahsin: 1. Beğenme, alkışlama. 2. Güzelleştirme.

Hilmi-Can

Hilmi: Yumuşak huylu, nazik, ince kimse.

Can: 1. Ruh. 2. Güç, dirilik. 3. İnsanın kendi varlığı, özü. 4. Gönül. 5. Çok içten, sevimli, şirin kimse.

Hikmet-Metin

Hikmet: 1. Bilgelik. 2. Neden, gizli neden. 3. Allah’ın insanlarca anlaşılamayan amacı. 4. Özlü söz, vecize.

Metin: Sağlam, dayanıklı, güçlü.

Hulusi-Sinan

Hulusi: 1. Saf halis, içi temiz. 2. İçten, candan.

Sinan: Mızrak, süngü.

Hüseyin-Miraç

Hüseyin: Küçük sevgili.

Miraç: 1. Yükselme, çıkma. 2. Hz. Muhammet'in göğe yükselmesi.

I HARFİ ile Başlayan İkili Erkek Bebek İsimleri

Ilgar-Bora

İ HARFİ ile Başlayan İkili Erkek Bebek İsimleri

İbrahim-Azer

İbrahim: İnananların, halkların babası.

Azer: 1. Ateş. 2. Hz. İbrahim’in babasının adı.

İdris-Ömer

İdris: 1. Meyvesi hoş kokulu, kerestesi güzel bir kiraz türü. 2. Kur’an-ı Kerim’de adı geçen, ilk kez giysi dikip giydiği için terzilerin, ilk kez kalem kullandığı için yazarların piri sayılan İdris Peygamberin adı.

Ömer: 1. Yaşama, yaşayış, hayat, canlılık. 2. İkinci halife.

İhsan-Baki

İhsan: 1. İyilik etme, iyilik. 2. Bağış, bağışlama. 3. Bağışlanan şey.

Baki: 1. Sürekli.2. Bir şeyden artan miktar. 3. Öteki.

İlhan-Kağan

İlhan: 1. Hükümdar, imparator. 2. Eskiden Moğol İmparatorlarına verilen san.

Kağan: 1. Hanların hanı, hükümdar. 2. Tarihte Çin ve Moğol hükümdarlarına verilen ad.

İlter-Reha

İlter: Yurdu koruyan, gözeten, yurtsever kimse.

Reha: 1. Kurtulma, kurtuluş. 2. Ar. Bolluk, genişlik, varlık.

İlyas-Yavuz

İlyas: 1. Kutsal kitaplarda adı geçen, yağmurlara hükmeden İsrail Peygamberi. 2. Mersin ağacı.

Yavuz: 1. İyi, güzel. 2. Mert, cesur. 3. Becerikli, hamarat. 4. Yumuşak huylu.

İnal-Selim

İnal: Kendisine inanılan, güvenilen kimse.

Selim: Sağlam, kusursuz, doğru.

İnanç-Çağan

İnanç: 1. Bir düşünceye gönülden bağlılık. 2. Allah’a, bir dine inanma, iman. 3. Güven ve inanma duygusu.

Çağan: 1. Bayram. 2. Kalın ve kuvvetli deve kösteği. 3. Doğan kuşu.

İsmail-Yücel

İsmail: 1. Tanrı'yı işiten. 2. Kutsal kitaplarda adı geçen, İbrahim Peygamberin oğlu olan İbrani peygamberi.

Yücel: "Yüksel, yüce bir duruma gel, başarı kazan, ilerle" anlamında kullanılan br ad.

İsmet-Enes

İsmet: 1. Masumluk, günahsızlık, temizlik. 2. Haramdan çekinme, namus.

Enes: Soylu Arap atı, küheylan.

K HARFİ ile Başlayan İkili Erkek Bebek İsimleri

Kaan-Arman

Kaan: Kağan. 1. Hanların hanı, hükümdar. 2. Tarihte Çin ve Moğol hükümdarlarına verilen ad.

Arman: 1. Dürüst, doğru, güvenilir kimse. 2. İstek. 3. Özlem.

Kadir-Asil

Kadir: 1. Kuvvetli, güçlü, kudret sahibi. 2. Değer, onur, kıymet, şeref.3. Allah’ın adlarındandır.

Asil: Soylu.

Karan-Arda

Karan: 1. Kahraman, yürekli. 2. Karanlık.

Arda: 1. Hükümdar veya kumandan asası. 2. İşaret olarak yere dikilen çubuk. 3. Sonra gelen.4. Meriç ırmağının Edirne yöresindeki önemli bir kolu. 5. Uygur yazılarında geçen çok eski bir Türk adı.

Kayra-Arın

Kayra: Büyük bir kimseden gelen iyilik, ihsan.

Arın: 1. Temiz, arı, saf. 2. Alın. 3. Yüz, cephe, dağların, tepelerin yüzü.

Kemal-Erdem

Kemal: 1. Bilgi ve erdem bakımından olgunluk, yetkinlik, erginlik, eksiksizlik. 2. En yüksek değer.

Erdem: Ahlakın övdüğü iyilikçilik, acıma, alçak gönüllülük, yiğitlik, doğruluk gibi niteliklerin genel adı, fazilet.

Kenan-Ensar

Kenan: 1. Vaat edilmiş ülke.2. Cennet.3. Hazreti Yakup'un ülkesi, Filistin.

Ensar: Yardımcılar, koruyucular.

Kerem-Berke

Kerem: 1. Soyluluk. 2. Cömertlik, el açıklığı, bağış.

Berke: Kamçı.

Kıvanç-Ata

Kıvanç: Övünç, iftihar

Ata: 1. Baba. 2. Dedelerden ve büyük babalardan her biri. 3. Kişinin geçmişte yaşamış olan büyükleri. Arapça: Bağış, ihsan.

Korhan-Demir

Korhan: Ateşli, canlı, güçlü hükümdar.

Demir: 1. Koyu renkli, kolay işlenen, dayanıklı, kullanılış yerleri çok maden. 2. Güçlü, kuvvetli, sert kimse.

Kutay-Utku

Kutay: 1. Kutlu, uğurlu ay. 2. İpek, ipekli kumaş.

Utku: Üstünlük, zafer.

Kuzey-Yalım

Kuzey: 1. Sağını doğuya, solunu batıya veren kimsenin tam karşısına düşen yön, dört ana yönden biri, şimal, güney karşıtı. 2. Bulunduğu noktaya göre kuzeyde kalan yer.

Yalım: 1. Alev, ateş. 2. Kılıç, bıçak vb.nin kesici yüzü. 3. Kaya. 4. Sarp yer, uçurum. 5. Şimşek. 6. Kuvvet, kudret. 7. Orun, derece. 8. Çalım, gurur; onur.

 

L HARFİ ile Başlayan İkili Erkek Bebek İsimleri

Laçin-Batu

Laçin: 1. Yiğit adam. 2. Kartal. 3. Şahin. 4. Atmaca.

Batu: Üstün gelen, gücü yeten, galip.

Lami-Deniz

Lami: Parıldayan, parlak, parıltılı.

Deniz: 1. Yer kabuğunun çukur bölümlerini kaplayan, birbiriyle bağlantılı, tuzlu, büyük su kütlesi. 2. Çok, bol.

Latif-Emir

Latif: 1. Hoş, narin, şirin. 2. Yumuşak, nazik. 3. Tanrı adlarındandır.

Emir: 1. Buyruk, komut. 2. Bir kavim, aşiret veya ülkenin başı. 3. Prens, şehzade.

Lemi-Berkin

Lemi: Parlak, parlayış.

Berkin: Sağlam, güçlü, kuvvetli.

Levent-Talay

Levent: 1. Boylu boslu yakışıklı kimse. 2. Osmanlı donanmasında ve kıyılarda görev yapan asker sınıfı. 3. Yiğit denizci.

Talay: 1. Deniz, büyük nehir. 2. Çok, fazla.

Levin-Emir

Levin: Renk, boya

Emir: 1. Buyruk, komut. 2. Bir kavim, aşiret veya ülkenin başı. 3. Prens, şehzade.

Ledün-Yasin

Ledün: Tanrı huzuru, Tanrı katı.

Yasin: Kur'an surelerinden biri.

Lider-Zafer

Lider: Önder, şef.

Zafer: 1. Amaca ulaşma, başarı. 2. Düşmanı yenme, üstün gelme, utku.

Lütfi-Ümit

Lütfi: 1. İyilik ve güzellikle ilgili. 2. İhsan, bağışla ilgili.

Ümit: Umut.

Lütfullah-Ünsan

Lütfullah: Çok övülmüş, methedilmiş.

Ünsan: Adını duyuran, ünlü.

M HARFİ ile Başlayan İkili Erkek Bebek İsimleri

Mahir-Yavuz

Mahir: Hünerli, becerikli, elinden iş gelen kimse.

Yavuz: 1. İyi, güzel. 2. Mert, cesur. 3. Becerikli, hamarat. 4. Yumuşak huylu.

Mahmut-Toygar

Mahmut: Övülmüş, övülmeye değer.

Toygar: Turgay.

Mazhar-Arif

Mazhar: Bir şeyin ortaya çıktığı, göründüğü yer veya kimse. Bir iyiliğe erişmiş, erişen (kimse).

Arif: Çok anlayışlı ve sezgili kimse.

Mehmet-Burak

Mehmet: 1. Övülmüş. 2. Hz. Muhammed'in (S.A.V) adlarından biri.

Burak: Hz. Muhammed'in Miraç Gecesi'ndeki biniti.

Merih-Göker

Merih: 1. Ateş rengi. 2. Güneş sistemini oluşturan dokuz gezegenden biri.

Göker: Çok yiğit

Mert-Selim

Mert: 1. Erkek. 2. Özü sözü doğru olan.

Selim: Sağlam, kusursuz, doğru.

Mete-Teoman

Mete: Büyük Türk-Hun İmparatoru.

Teoman: Hun İmparatoru Mete´nin babası.

Metin-Umut

Metin: Sağlam, dayanıklı, güçlü.

Umut: Ummaktan doğan güven duygusu, ümit.

Muammer-Asım

Muammer: Ömür süren, yaşayan, yaşamış.

Asım: 1. Günahtan, haramdan çekinen. 2. Namuslu, iffetli.

Muhammet-Furkan

Muhammet: 1. Övülmüş. 2. Hz. Muhammed'in adlarından biri.

Furkan: 1. İyi ile kötü, doğru ile yanlış arasındaki farkı gösteren her şey. 2. Kur'an-ı Kerim.

Murat-Atakan

Murat: 1. İstek, dilek, arzu. 2. Amaç.

Atakan: Hükümdar olan ata.

Mustafa-Tuğra

Mustafa: 1. Seçilmiş, seçkin. 2. Hz. Muhammed'in (S.A.V) adlarından.

Tuğra: Osmanlı padişahlarının imza yerine kullandıkları, özel bir biçimi olan sembolleşmiş işaret.

Mümin-Nebi

Mümin: 1. Tanımış, iman etmiş. 2. İslam dinine inanmış, Müslüman.

Nebi: 1. Haberci. 2. Peygamber.

N HARFİ ile Başlayan İkili Erkek Bebek İsimleri

Nadi Çınar

Nadi: 1. Haykıran, çağıran. 2. Meclis, toplantı.

Çınar: 1. Boyu 30 m.ye ulaşabilen, kalın dallı, çok uzun ömürlü bir ağaç türü. 2. Dayanak, destek, güç alınan kimse.

Nahit-Çıray

Nahit: 1. Zühre, Venüs gezegeni. 2. Ar. Ergenliğe erişmiş

Çıray: 1. Yüz çizgileri, yüz güzelliği. 2. Beniz, yüz. 3. İnsan resmi.

Namık-Ozan

Namık: Yazıcı, yazar, kâtip.

Ozan: 1. Şiir yazan, şair. 2. Halk şairi. 3. Şakacı, güzel ve tatlı konuşan.

Nasuh-Yusuf

Nasuh: 1. Öğütçü, öğüt veren. 2. Temiz, saf.

Yusuf: 1. İnleyen, ah eden. 2. İnilti.

Nazmi-Efe

Nazmi: 1. Nazımla, sözle, şiirle ilgili. 2. Sıralı, tertipli.

Efe: 1. Batı Anadolu köy yiğidi. 2. Ağabey.3. Kabadayı.

Necdet-Yiğit

Necdet: Kahramanlık, yiğitlik, kuvvetli ve gözü pek olma.

Yiğit: 1. Güçlü, yürekli, kahraman, alp. 2. Delikanlı, genç erkek. 3. Gözü pek, düşüncelerini açıkça söylemekten çekinmeyen kimse.

Nedim-Çağrı

Nedim: 1. Sohbet arkadaşı. 2. Güzel öykü anlatan, tatlı konuşan.

Çağrı: 1. Birini çağırma, davet. 2. Doğan, çakır kuşu. 3. Rütbe, unvan, san.

Nihat-Ata

Nihat: Doğa, huy, yaradılış.

Ata: Türkçe: 1. Baba. 2. Dedelerden ve büyük babalardan her biri. 3. Kişinin geçmişte yaşamış olan büyükleri. Arapça: Bağış, ihsan.

Noyan-Oytun

Noyan: 1. Başkomutan. 2. Bey.

Oytun: 1. Kutsal, mübarek. 2. Beğenilen, güzel yer. 3. Alçak yer, ova.

Nuri-Arel

Nuri: Işıklı, aydınlık.

Arel: Temiz, dürüst kimse.

O HARFİ ile Başlayan İkili Erkek Bebek İsimleri

Oflaz-Talay

Oflaz: 1. İyi, güzel, eksiksiz, tam. 2. Gürbüz, yakışıklı, güzel giyinen. 3. Becerikli. 4. Eflatun rengi. 5. İşe yarar.

Talay: 1. Deniz, büyük nehir. 2. Çok, fazla.

Oğuz-Poyraz

Oğuz: 1. Sağlam, gürbüz, güçlü delikanlı. 2. Temiz kalpli dost, iyi arkadaş. 3. Kır adamı, köylü. 4. Saf, deneyimsiz kimse. 5. Türklerin en büyük boylarından birinin ve bu boydan olan kimselerin adı.

Poyraz: 1. Kuzeydoğudan esen soğuk rüzgâr. 2. Kuzey yönü.

Okan-Baran

Okan: Anlayışlı.

Baran: Yağmur.

Oktay-Acar

Oktay: Ok gibi güçlü olan eşsiz kimse.

Acar: 1. Kuvvetli, güçlü, dinç. 2. Çevik, atılgan, kabına sığmaz. 3. Gözü pek, yiğit, cesur, kabadayı, yılmaz, 4. Hoş, sevimli yüzlü (kimse). 5. Yeni. 6. Taze. 7. Şişman, etli, semiz. 8. Çalışkan, becerikli. 9. Açıkgöz, zeki. 10. Çapkın. 11. Bir çeşit zehirli ot.

Onat-Toprak

Onat: 1. İyi, güzel, düzgün. 2. İyi yaradılışlı. 3. Doğru, dürüst, nitelikli. 4. Kolay.5. Uygun, münasip, yakışır. 6. İyi ahlâklı.

Toprak: 1. Yer kabuğunun canlılara yaşama ortamı sağlayan yüzey bölümü. 2. Ülke, memleket. 3. İşlenmiş arazi.

Ongun-Polat

Ongun: 1. Eksiksiz, tam. 2. Verimli, bol. 3. Kutlu, uğurlu, beğenilen kimse. 4. Kurtulmuş, onmuş. 5. Gelişmiş, gürbüz. 6. Bayındır.

Polat: 1. Çelik. 2. Güç, kuvvet.

Onur-Sarp

Onur: 1. İnsanın kendine karşı duyduğu saygı. 2. Başkalarının gösterdiği saygının dayandığı değer, şeref.

Sarp: Çetin, sert, şiddetli.

Orçun-Ege

Orçun: Ardıllar, halefler.

Ege: 1. Bir çocuğu koruyan, işlerine bakan ve her hâlinden sorumlu olan kimse. 2. Yaşça büyük. 3. Sahip.

Osman-Seyit

Osman: 1. Bir tür kuş veya ejderha.2. Hz. Muhammet'in damadı, üçüncü halife. 3. Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu ve ilk hükümdarı.

Seyit: 1. Bir topluluğun ileri gelen kişisi. 2. Hz. Muhammed´in soyundan olan kimse.

Oytun-Tuna

Oytun: 1. Kutsal, mübarek. 2. Beğenilen, güzel yer. 3. Alçak yer, ova.

Tuna: 1. Çok, bol. 2. Yavru. 3. Görkemli, gösterişli.

Ozan-Pamir

Ozan: 1. Şiir yazan, şair. 2. Halk şairi. 3. Şakacı, güzel ve tatlı konuşan.

Pamir: Orta Asya’da Tacikistan, Çin, Sincan Uygur Özerk sınırında bulunan lalenin ana vatanı olan ve Himalaya Dağlarının kuzey silsilelerini teşkil eden sıra dağların adı.

Ö HARFİ ile Başlayan İkili Erkek Bebek İsimleri

 

Ömer-Faruk

Ömer: 1. Yaşama, yaşayış, hayat, canlılık. 2. İkinci halife.

Faruk: 1. Haklıyı haksızdan ayıran, adaletli. 2. Keskin. 3. Hz. Ömer’in lakabı.

Ömür-Yağız

Ömür: Yaşama, yaşayış, hayat.

Yağız: 1. Esmer. 2. Doru. 3. Yiğit. 4. Bakımlı hayvan.

Önder-Görkem

Önder: 1. Bir topluluğa başkanlık eden kimse. 2. Önde giden, yol gösteren, kılavuz.

Görkem: 1. Gösteriş, heybet. 2. İyi gelişmiş, gürbüz.

Öner-Deren

Öner: Önde gelen, başta gelen kimse.

Deren: Derleyen, toplayan.

Özcan-Sarper

Özcan: Gerçekten dost olan kimse.

Sarper: Sert, güçlü erkek.

Özer-Erin

Özer: Yiğit, doğru kimse

Erin: Erginleşmiş kimse.

Özdemir-Uraz

Özdemir: Özü demir gibi güçlü olan kimse.

Uraz: Talih, şans.

Özgür-Cihan

Özgür: 1. Kendi kendine hareket etme, davranma, karar verme gücü olan. 2. Tutuklu olmayan, hür. 3. Başkasının kölesi olmayan. 4. Bağımsız.

Cihan: 1. Evren, âlem. 2. Dünya.

Özkan-Kaan

Özkan: Temiz ve asil soydan gelen kimse.

Kaan: Kağan. 1. Hanların hanı, hükümdar. 2. Tarihte Çin ve Moğol hükümdarlarına verilen ad.

Öztan-Tamay

Öztan: Gerçek aydınlık.

Tamay: Ayın bütün durumu, dolunay.

P HARFİ ile Başlayan İkili Erkek Bebek İsimleri

Paker-Ekin

Paker: Temiz, dürüst, iyi kimse.

Ekin: 1. Ekilmiş tahılın filiz vermiş biçimi, tarlada bitmiş tahıl. 2. Buğday. 3. Kültür.

Pamir-Aral

Pamir: Orta Asya’da Tacikistan, Çin, Sincan Uygur Özerk sınırında bulunan lalenin ana vatanı olan ve Himalaya Dağlarının kuzey silsilelerini teşkil eden sıra dağların adı.

Aral: 1. Birbirine yakın adaların oluşturduğu topluluk, takımada. 2. Sıradağlar.

Pars-Yalım

Pars: Kedigillerden, genellikle Asya ve Afrika'nın sıcak bölgelerinde yaşayan, postu benekli, bazen de düz siyah, çevik, yırtıcı, etçil, memeli hayvan, leopar, panter.

Yalım: 1. Alev, ateş. 2. Kılıç, bıçak vb.nin kesici yüzü. 3. Kaya. 4. Sarp yer, uçurum. 5. Şimşek. 6. Kuvvet, kudret. 7. Orun, derece. 8. Çalım, gurur; onur.

Pekcan-Eren

Pekcan: 1. Sağlam, dayanıklı, güçlü. 2. Acılara ve sıkıntılara karşı dayanıklı.

Eren: 1. Erkek. 2. Olağanüstü sezgileriyle birtakım gerçekleri gördüğüne inanılan kimse. 3. Deneyimli, akıllı kimseler. 4. Dost. 5. Hayırlı çocuk.

Peker -Erinç

Peker: 1. Sert+er, sert erkek. 2. Güçlü kimse. 3. Gözüpek, cesur yapılı.

Erinç: Dirlik, rahat, huzur.

Pertev-Emre

Pertev: Işık, parlaklık.

Emre: 1. Âşık, tutkun. 2. Halk şairi. 3. Kardeş. 4. Arkadaş

Peyami-İnal

Peyami: 1. Çok içten ve doğru kimse. 2. Bilgi Veren, Toplayan. 3. Haberi olan, bilgili. 4. Haberle, bilgi ile ilgili. 5. Haber veren.

İnal: Kendisine inanılan, güvenilen kimse.

Polat-Güçlü

Polat: 1. Çelik. 2. Güç, kuvvet.

Güçlü: 1. Gücü çok olan. 2. Etkili, önemli, nitelikli. 3. Şiddetli.

Poyraz-Ozan

Poyraz: 1. Kuzeydoğudan esen soğuk rüzgâr. 2. Kuzey yönü.

Ozan: 1. Şiir yazan, şair. 2. Halk şairi. 3. Şakacı, güzel ve tatlı konuşan.

S HARFİ ile Başlayan İkili Erkek Bebek İsimleri

Sabri-Şahan

Sabri: Sabırlı, sabreden.

Şahan: Şahin

Sadullah-Osman

Sadullah: Tanrının kutlu, talihli kıldığı kimse.

Osman: 1. Bir tür kuş veya ejderha.2. Hz. Muhammet'in damadı, üçüncü halife. 3. Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu ve ilk hükümdarı.

Salih-Yunus

Salih: 1. Elverişli, iyi, uygun, yakışır. 2. Yetkisi, hakkı olan. 3. Dinin buyruklarına uygun harekette bulunan.

Yunus: Ilık ve sıcak denizlerde yaşayan etçil memeli hayvan.

Samet-Yekta

Samet: 1. Çok yüksek, ulu. 2. Kimseye ve hiçbir şeye muhtaç olmayan anlamında Tanrı adı.

Yekta: Tek, eşsiz, benzersiz.

Sarp-Kutay

Sarp: Çetin, sert, şiddetli.

Kutay: 1. Kutlu, uğurlu ay. 2. İpek, ipekli kumaş.

Seçkin-Demir

Seçkin: Benzerleri arasında niteliklerinin yüksekliğiyle göze çarpan, üstün, seçilen.

Demir: 1. Koyu renkli, kolay işlenen, dayanıklı, kullanılış yerleri çok maden. 2. Güçlü, kuvvetli, sert kimse.

Selim-Ali

Selim: Sağlam, kusursuz, doğru.

Ali: 1. Yüce, ulu, yüksek. 2. Orun bakımından en üstün.

Serhan-Barlas

Serhan: Baş kağan, baş hükümdar.

Barlas: Kahraman, savaşçı.

Sezgin-Giray

Sezgin: Sezme yeteneği olan, duygulu, anlayışlı.

Giray: Eskiden Kırım hanlarının ve han ailesinden olan prenslerin kullandığı san.

Sinan-Nedim

Sinan: Mızrak, süngü.

Nedim: 1. Sohbet arkadaşı. 2. Güzel öykü anlatan, tatlı konuşan.

Süleyman-Halim

Süleyman: 1. Huzur, sükûn.2. Kur’an-ı Kerim'de adı geçen peygamberlerden biri.

Halim: 1. Yumuşak huylu, sert olmayan. 2. Allah’ın adlarındandır.

Ş HARFİ ile Başlayan İkili Erkek Bebek İsimleri

Şahin-Aras

Şahin: Oldukça büyük boylu, yırtıcı kuş.

Aras: 1. Kendisininmiş gibi sahip çıkılan, bulunmuş mal.2. Doğu Anadolu’da bir ırmak.

Şafak-Aktan

Şafak: Güneş doğmadan az önce beliren aydınlık.

Aktan: Parlak, aydınlık sabah.

Şakir-Kerim

Şakir: Şükreden, durumundan memnun olan kimse.

Kerim: 1. Cömert, eli açık. 2. Ulu, büyük.

Şanal-Kartal

Şanal: "Adın duyulsun, ünlü, şanlı bir insan ol” anlamında kullanılan bir ad.

Kartal: Kartalgillerden, çok güçlü, iri, yırtıcı kuş.

Şemsi-Kerem

Şemsi: Güneşle ilgili, güneşe özgü.

Kerem: 1. Soyluluk. 2. Cömertlik, el açıklığı, bağış.

Şenkal-Yalın

Şenkal: "Her zaman neşeli kal" anlamında kullanılan bir ad.

Yalın: 1. Gösterişsiz, süssüz, sade. 2. Alev, ateş. 3. Taş, büyük kaya. 4. Çıplak, örtüsüz.

Şenol-Oytun

Şenol: "Her zaman neşeli mutlu ol" anlamında kullanılan bir ad.

Oytun: 1. Kutsal, mübarek. 2. Beğenilen, güzel yer. 3. Alçak yer, ova.

Şeref-Kürşat

Şeref: Büyüklük, ululuk, üstünlük.

Kürşat: 1. Yiğit, alp.2. Göktürk prenslerinden birinin adı.

Şevket-Mert

Şevket: Büyüklük, heybet.

Mert: 1. Erkek. 2. Özü sözü doğru olan.

Şinasi-Berkay

Şinasi: Tanımaya, anlamaya özgü, tanımak, bilmekle ilgili.

Berkay: Sağlam ve güçlü kimse.

 

T HARFİ ile Başlayan İkili Erkek Bebek İsimleri

Taha-Akif

Taha: Kur´an-ı Kerim'in yirminci surenin adı.

Akif: İbadet eden, ibadetle uğraşan kişi.

Tolga-Arın

Tolga: Miğfer.

Arın: 1. Temiz, arı, saf. 2. Alın. 3. Yüz, cephe, dağların, tepelerin yüzü.

Talay-Deniz

Talay: 1. Deniz, büyük nehir. 2. Çok, fazla.

Deniz: 1. Yer kabuğunun çukur bölümlerini kaplayan, birbiriyle bağlantılı, tuzlu, büyük su kütlesi. 2. Çok, bol.

Talha-Akın

Talha: Zamk ağacı.

Akın: 1. Düşman topraklarına tedirgin etme, yıldırma, çapul gibi amaçlarla toplu olarak yapılan baskın. 2. Kalabalık bir şeyin arkası kesilmeyen bir geliş durumunda olması.

Talu-Doruk

Talu: 1. Seçkin, seçilmiş, güzel. 2. İki kürek kemiği arası.

Doruk: 1. Tepe, en yüksek yer, uç, zirve. 2. En üstün başarı düzeyi. 3. Kibirli.

Tamay-Ayaz

Tamay: Ayın bütün durumu, dolunay.

Ayaz: 1. Duru ve sakin havada çıkan kuru soğuk. 2. Açık, bulutsuz hava. 3. Aydınlık, ışık. 4. Mehtap.

Toprak-Ateş

Toprak: 1. Yer kabuğunun canlılara yaşama ortamı sağlayan yüzey bölümü. 2. Ülke, memleket. 3. İşlenmiş arazi.

Ateş: 1. Yanıcı cisimlerin tutuşmasıyla beliren ısı ve ışık.2. Coşkunluk.

Toygar-Arman

Toygar: Turgay. Boz renkli, küçük, ötücü, tarlalarda yuva yapan bir tür serçe.

Arman: 1. Dürüst, doğru, güvenilir kimse. 2. İstek. 3. Özlem.

Tuna-Eren

Tuna: 1. Çok, bol. 2. Yavru. 3. Görkemli, gösterişli.

Eren: 1. Erkek. 2. Olağanüstü sezgileriyle birtakım gerçekleri gördüğüne inanılan kimse. 3. Deneyimli, akıllı kimseler. 4. Dost. 5. Hayırlı çocuk.

Tunay-Yalım

Tunay: 1. Sessiz, sakin. 2. Gece görünen aydınlık.

Yalım: 1. Alev, ateş. 2. Kılıç, bıçak vb.nin kesici yüzü. 3. Kaya. 4. Sarp yer, uçurum. 5. Şimşek. 6. Kuvvet, kudret. 7. Orun, derece. 8. Çalım, gurur; onur.

U HARFİ ile Başlayan İkili Erkek Bebek İsimleri

Ufuk-Fırat

Ufuk: 1. Düz arazide veya açık denizde gökle yerin birleşir gibi göründüğü yer. 2. Anlayış, kavrayış, görüş, düşünce gücü. 3. Çevre, dolay.

Fırat: 1. Asurca. Geniş akarsu. 2. Far. Geçit veren, üstünden geçmeye uygun. 3. Türkiye ve Suriye’nin doğu bölgelerini sulayan, Irak’ı aşan, Dicle ırmağıyla birleşerek Basra körfezine dökülen büyük nehir.

Uğur-Soner

Uğur: 1. Bazı olaylarda görülen ve insana iyilik getirdiğine inanılan belirti veya bazı nesnelerde var olduğuna inanılan iyilik kaynağı.2. Bu nitelikte olduğuna inanılan şey.3. İyilik, şans, talih, baht. 4. Fırsat, tesadüf.

Soner: Son doğan erkek çocuk.

Ulaş-Aras

Ulaş: Amacına ermiş, isteğine kavuşmuş kimse.

Aras: 1. Kendisininmiş gibi sahip çıkılan, bulunmuş mal.2. Doğu Anadolu’da bir ırmak.

Uluç-Cem

Uluç: Yüce, saygın kimse.

Cem: 1. Hükümdar, şah. 2. İran mitolojisinde şarabı bulan. 3. Ar. Toparlanma, bir araya gelme.

Umur-Bartu

Umur: Görgü, bilgi, deneyim.

Bartu: 1. Varlık, servet.2. Varılacak yer, mesafe.

Umut-Arda

Umut: Ummaktan doğan güven duygusu, ümit.

Arda: 1. Hükümdar veya kumandan asası. 2. İşaret olarak yere dikilen çubuk. 3. Sonra gelen.4. Meriç ırmağının Edirne yöresindeki önemli bir kolu. 5. Uygur yazılarında geçen çok eski bir Türk adı.

Uras-Poyraz

Uras: Talih, şans.

Poyraz: 1. Kuzeydoğudan esen soğuk rüzgâr. 2. Kuzey yönü.

Utku-Cenk

Utku: Üstünlük, zafer.

Cenk: Savaş.

Uygar-Güney

Uygar: Kültürlü, eğitimli, görgü kurallarına uyan, medeni kimse.

Güney: 1. Dört ana yönden biri, Kuzey Kutbu'na karşı olan. 2. Her zaman güneş alan yer.

Uzay-Noyan

Uzay: Bütün varlıkların içinde bulunduğu sonsuz boşluk.

Noyan: 1. Başkomutan. 2. Bey.

Ü HARFİ ile Başlayan İkili Erkek Bebek İsimleri

Ülfer-Ferit

Ülfer: Büyük su, ırmak.

Ferit: Eşi benzeri olmayan, tek, eşsiz, üstün.

Ülgener-Ege

Ülgener: Yüce, ulu kimse.

Ege: 1. Bir çocuğu koruyan, işlerine bakan ve her hâlinden sorumlu olan kimse. 2. Yaşça büyük. 3. Sahip.

Ümit-Göktan

Ümit: Umut.

Göktan: Şafak vakti.

Ünal-İlhan

Ünal: "Adın duyulsun, tanın, ün kazan" anlamında kullanılan bir ad.

İlhan: 1. Hükümdar, imparator. 2. Eskiden Moğol İmparatorlarına verilen san.

Ünalp-Can

Ünalp: Tanınmış, ünlü yiğit.

Can: 1. Ruh. 2. Güç, dirilik. 3. İnsanın kendi varlığı, özü. 4. Gönül. 5. Çok içten, sevimli, şirin kimse.

Ünsal-Saner

Ünsal: "Adın duyulsun, ünlen" anlamında kullanılan bir ad.

Saner: Ünlü, tanınmış kimse.

Ünver-Ömür

Ünver: "Ünlen, tanınmış bir insan ol" anlamında kullanılan bir ad.

Ömür: Yaşama, yaşayış, hayat.

Üstün-Gürkan

Üstün: 1. Benzerlerine göre daha yüksek bir düzeyde olan, onları geride bırakan. 2. Yenen, galip gelen. 3. Sayıca çok, fazla.

Gürkan: Canlı, kanlı kimse

Üzeyir-Furkan

Üzeyir: Kutsal kitaplarda geçen bir ad.

Furkan: 1. İyi ile kötü, doğru ile yanlış arasındaki farkı gösteren her şey. 2. Kur'an-ı Kerim.

V HARFİ ile Başlayan İkili Erkek Bebek İsimleri

Vahap-Hasan

Vahap: Bağışlayan, ihsan eden.

Hasan: 1. Güzel. 2. İyi ve hayırlı iş.

Varol-Olgun

Varol: "Yaşa, uzun ve sağlıklı bir yaşamın olsun" anlamında kullanılan bir ad.

Olgun: Bilgi, görgü ve hoşgörüsü gelişmiş insan.

Vecdi-İlter

Vecdi: Coşkunlukla ilgili, coşkunlukla oluşan.

İlter: Yurdu koruyan, gözeten, yurtsever kimse.

Vedat-Taha

Vedat: Sevgi, dostluk.

Taha: Kur´an-ı Kerim'in yirminci surenin adı

Vefa-Kerem

Vefa: 1. Sözünde durma, dostluğu sürdürme. 2. Sevgi bağlılığı.

Kerem: 1. Soyluluk. 2. Cömertlik, el açıklığı, bağış.

Vefik-Efe

Vefik: Arkadaş, yoldaş, aynı fikirde olan.

Efe: 1. Batı Anadolu köy yiğidi. 2. Ağabey.3. Kabadayı.

Veli-Ege

Veli: 1. Sahip. 2. Ermiş, eren. 3. Bir çocuğun her türlü durumundan sorumlu olan kimse.

Ege: 1. Bir çocuğu koruyan, işlerine bakan ve her hâlinden sorumlu olan kimse. 2. Yaşça büyük. 3. Sahip.

Vesim-Sami

Vesim: Güzel yüzlü.

Sami: Yüksek, yüce.

Volkan-Okay

Volkan: Yanardağ.

Okay: 1. Satürn gezegeni. 2. Beğenme.

Vural-Korhan

Vural: "Vur ve al" anlamında kullanılan bir ad.

Korhan: Ateşli, canlı, güçlü hükümdar.

Y HARFİ ile Başlayan İkili Erkek Bebek İsimleri

Yağız-Alp

Yağız: 1. Esmer. 2. Doru. 3. Yiğit. 4. Bakımlı hayvan.

Alp: 1. Yiğit, kahraman, cesur, bahadır kimse. 2. Eski Türklerde kullanılan bir unvan.

Yalın-Asil

Yalın: 1. Gösterişsiz, süssüz, sade. 2. Alev, ateş. 3. Taş, büyük kaya. 4. Çıplak, örtüsüz.

Asil: Soylu.

Yasin-Akif

Yasin: Kur'an surelerinden biri.

Akif: İbadet eden, ibadetle uğraşan kişi.

Yaşar-Yekta

Yaşar: 1. Doğan çocuğun uzun ömürlü olması dileğiyle konulan bir ad.2. Yaşında.

Yekta: Tek, eşsiz, benzersiz.

Yavuz-Emre

Yavuz: 1. İyi, güzel. 2. Mert, cesur. 3. Becerikli, hamarat. 4. Yumuşak huylu.

Emre: 1. Âşık, tutkun. 2. Halk şairi. 3. Kardeş. 4. Arkadaş

Yıldırım-Barkın

Yıldırım: 1. Gök gürültüsü ve şimşekle görülen, hava ile yer arasındaki elektrik boşalması. 2. Çok hızlı, canlı.

Barkın: 1. Yolculuk eden, yolcu, gezgin.2. Kendisini yolundan hiçbir şeyin alıkoymadığı yolcu.

Yılmaz-Asım

Yılmaz: Yılmayan, bıkmayan, azimli, sebatlı.

Asım: 1. Günahtan, haramdan çekinen. 2. Namuslu, iffetli.

Yiğit-Berkant

Yiğit: 1. Güçlü, yürekli, kahraman, alp. 2. Delikanlı, genç erkek. 3. Gözü pek, düşüncelerini açıkça söylemekten çekinmeyen kimse.

Berkant: Güçlü, bozulmaz yemin.

Yusuf-Mustafa

Yusuf: 1. İnleyen, ah eden. 2. İnilti.

Mustafa: 1. Seçilmiş, seçkin. 2. Hz. Muhammed'in (S.A.V) adlarından.

Yunus-Kağan

Yunus: Ilık ve sıcak denizlerde yaşayan etçil memeli hayvan.

Kağan: 1. Hanların hanı, hükümdar. 2. Tarihte Çin ve Moğol hükümdarlarına verilen ad.

Yücel-Özer

Yücel: "Yüksel, yüce bir duruma gel, başarı kazan, ilerle" anlamında kullanılan br ad.

Özer: Yiğit, doğru kimse.

Z HARFİ ile Başlayan İkili Erkek Bebek İsimleri
Zafer-Mert

Zafer: 1. Amaca ulaşma, başarı. 2. Düşmanı yenme, üstün gelme, utku.

Mert: 1. Erkek. 2. Özü sözü doğru olan.

Zahir-Yalım

Zahir: 1. Parlak, açık, belli. 2. Dış görünüş, dış yüz. 3. Coşmuş, taşkın.

Yalım: 1. Alev, ateş. 2. Kılıç, bıçak vb.nin kesici yüzü. 3. Kaya. 4. Sarp yer, uçurum. 5. Şimşek. 6. Kuvvet, kudret. 7. Orun, derece. 8. Çalım, gurur; onur.

Zekai-Berk

Zekai: Zekâyla ilgili, zekâya ait.

Berk: 1. Sağlam, kuvvetli. 2. Katı, sert. 3. Şiddetli. 4. Hızlı. 5. Orman. 6. Ar. Şimşek. 7. Yaprak.

Zeki-Çağlar

Zeki: Anlayışlı, kavrayışlı, zekâ sahibi.

Çağlar: 1. Çağlayan. 2. Coşkulu, canlı kimse.

Zeynel-Bora

Zeynel: Zeynelabidin. İbadet edenlerin süsü.

Bora: Genellikle arkasından yağmur getiren sert ve şiddetli fırtına.

Zihni-Halim

Zihni: Zihinle, akılla ilgili.

Halim: 1. Yumuşak huylu, sert olmayan. 2. Allah’ın adlarındandır.

Ziver-Reha

Ziver: Süs, bezek.

Reha: 1. Kurtulma, kurtuluş. 2. Ar. Bolluk, genişlik, varlık.

Ziya-Ilgar

Ziya: Işık, aydınlık.

Ilgar: 1. Çok çabuk, hızlı. 2. Hücum, akın. 3. Verilen söz. 4. Havanın parlak, açık olması. 5. Öfke.

Zorlu-Poyraz

Zorlu: 1. Güzel, çok güzel, iyi. 2. Yakışıklı. 3. Güçlü, dayanıklı. 4. Sert, keskin. 5. Yürekli, cesur. 6. Girgin, girişken.

Poyraz: 1. Kuzeydoğudan esen soğuk rüzgâr. 2. Kuzey yönü.

Zühtü-Sacit

Zühtü: Her türlü zevke karşı koyarak kendini ibadete veren.

Sacit: Secde eden, alnını yere koyan.

İkili Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları İle İlgili Sık Sorulan Sorular

En popüler ikili erkek bebek isimleri nelerdir?

Son dönemlerde popülerliğini arttıran ikili erkek isimleri şunlardır: Arif-Arda, Gökmen-Melih, Kerem-Berke, Özgür-Cihan, Can-Deniz, Ömür-Yağız.

Erkek ikili isim ne koyabilirim?

Erkek çocuklara koyabileceğiniz güzel ve popüler bazı erkek isim çiftleri şunlardır: Acar-Alp, Ali-Emre, Eymen-Buğra, Ferit-Tarık, Fırat-Tuna, Göker-Berk, Görkem-Mete, Hulusi-Sinan, İlhan-Kağan, Sabri-Şahan.