Kullanım Şart ve Koşulları

Şirket merkezi Adatepe Mahallesi 28/4 Sokak No:62 Kat : 2 Daire :12 Buca / İzmir adresinde bulunan FaveBlack("BebeğimleHayat" veya "Biz") tarafından işletilen İnternet Sitesi'ni kullanmadan önce lütfen işbu şart ve koşulları ("Kullanım Koşulları") okuyunuz. Kullanım Koşulları İnternet sitesinin her türlü kullanımı için geçerlidir. İnternet Sitesi'nin bir kullanıcı hesabı oluşturularak kullanılması hallerinde dahi aşağıdaki Kullanım Koşulları'nın kabul edilmesi gerekmektedir.

İnternet Sitesi'nin kullanımı ile ilgili herhangi bir sorunuz için aşağıda yer alan adresten bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Adatepe Mahallesi 28/4 Sokak No:62 Kat : 2 Daire :12 Buca / İzmir

HUKUKİ BİLGİLER

İnternet Sitesi URL: www.bebegimlehayat.com

İletişim: E-mail: destek@bebegimlehayat.com – Telefon Numarası: +90 505 919 8480

1. İNTERNET SİTESİNE ERİŞİM

İşbu internet sitesi 18 yaşında veya 18 yaşından büyük kişilerin kullanımına yönelik olarak yapılmış ve bu amaç için tasarlanmıştır. İnternet sitesini kullanmak ve/veya internet sitesini kullanarak kullanıcı hesabı oluşturmak için 18 yaşında veya daha büyük olmanız ve geçerli bir e-posta adresiniz olması gerekmektedir.

İnternet sitesini, hesap oluşturmadan veya hesabınız var ise hesabınıza giriş yapmadan serbestçe kullanabilirsiniz. İnternet sitesinde kullanıcı hesabı oluşturmak istemeniz halinde sizden bazı bilgileriniz istenebilecektir. İnternet sitesine sağlamış olduğunuz tüm bilgilerin tam ve doğru olduğunu kabul etmiş oluyorsunuz.

İnternet sitesine veya internet sitesinin belirli bölümüne erişim PIN kodu kullanımını gerektirebilir. Bu durumlarda, ilgili kodları gizli tutmak için gerekli önlemleri almak sizin sorumluluğunuzdadır. Bu kodları istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz. Ancak, internet sitesine veya internet sitesinin belirli bölümüne erişim denemelerinizin sayısı, ilgili kodların hileli kullanımlarını önlemek için kısıtlanabilir. Lütfen, herhangi bir hileli kullanımın farkına varırsanız tarafımızı bu konuda bilgilendirin.

İnternet sitesine herhangi bir kişi tarafından izinsiz erişim sağlandığı, internet sitesinin herhangi bir kişi tarafından izinsiz kullanıldığı veya internet sitesinin ya da herhangi bir içeriğinin herhangi bir üçüncü şahsın telif hakkını, markasını, sözleşmesel veya kanuni haklarını ihlal ettiği hususlarında bilgi sahibi olmanızı takiben tarafımıza yazılı bilgi vereceğinizi kabul ediyorsunuz.

Kullanım Koşulları'na uymamanız halinde tarafımız, internet sitesi kullanıcı hesabınızı askıya alabilecektir.

 

 

2. FİKRİ MÜLKİYET

a. Fikri Mülkiyet Hakları

İnternet sitesi; yazılar, içerik, yazılım, video, müzik, ses, grafik, fotoğraflar, canlandırmalar, sanatsal çalışmalar, resimler, isimler, logolar, markalar, hizmet markaları ve diğer materyaller de dâhil ancak bununla sınırlı olmamak üzere internet sitesinde yer alan tüm içerik ("İçerik"); telif hakları, markalar ve/veya diğer mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır. İçerik; hem tarafımızın sahip olduğu veya kontrolü altında olan içeriği, hem de üçüncü şahısların sahip olduğu veya kontrolü altında olan ve tarafımıza lisans tanınan içeriği ifade etmektedir. İnternet sitesini oluşturan her bir makale, rapor ve diğer herhangi bir unsur, fikri mülkiyet konusu teşkil edebilir. İnternet sitesindeki tüm ek fikri mülkiyet bildirimleri ile kısıtlamalarına uyacağınızı kabul ediyorsunuz.

Tarafımızın önceden açık yazılı izni olmaksızın tarafımız markalarını veya ticari unvanlarını kullanmayacağınızı ve bu isim ve markalara ilişkin hiçbir mülkiyet hakkına sahip olmadığınızı kabul ediyorsunuz.

İnternet sitesini işbu Kullanım Koşulları'na uygun şekilde kullanma ve işbu Fikri Mülkiyet bölümünde belirtilen koşullar kapsamında İnternet Sitesi'ne kullanıcı içeriği yükleme haricinde internet sitesi ve/veya içeriklere ilişkin hiçbir hak veya lisans elde etmemektesiniz. Bu bölümde belirtilen hususların dışında internet sitesi'nin hiçbir bölümünü kopyalayamaz, çoğaltamaz, yeniden derleyemez, ayrıştıramaz, parçalara ayıramaz, dağıtamaz, yayınlayamaz, sergileyemez, uygulayamaz, değiştiremez, internet sitesinin hiçbir bölümünde tersine mühendislik gerçekleştiremez ya da internet sitesinin hiçbir bölümünü herhangi bir şekilde kötüye kullanamazsınız. Bebegimlehayat, ancak aşağıdaki hususlara uyulması halinde bazı içerikleri (“İndirilebilir İçerik”) indirmenize izin verir:

I. İndirdiğiniz bölümlerin birden fazla kopyası basılamaz ve bu basılı kopyadan başka kopyalar oluşturulamaz,

II. İndirilenler ve/veya basılı kopyalar sadece kişisel amaçlar için kullanılır; ticari amaçla kullanılamaz,

III. İndirilenler ve/veya basılı kopyalar üzerindeki telif hakkına ilişkin uyarılar olduğu gibi korunur ve bu tür yazı ve uyarılara uyulur. Ek olarak, içeriğin kendisi ya da herhangi bir bölümü, hangi yöntemle olursa olsun (televizyon veya radyo yayını ya da bilgisayar ağı da dâhil olmak üzere), satışa sunulamaz, satılamaz ya da herhangi başka bir yöntemle dağıtılamaz. İnternet sitesinin hiçbir bölümü başka bir internet sitesinin bir bölümü olarak gösterilemez. İnternet sitesi ve içerdiği bilgiler herhangi bir şekilde bir veri tabanı oluşturmak için kullanılamaz, İnternet sitesinin tamamı ya da bazı bölümleri tarafınızca veya üçüncü şahıslarca erişim sağlamak veya İnternet sitesinin tamamını veya bazı bölümlerini içeren veri tabanı sitelerine dağıtılmak amacıyla bütün ya da bölümler halinde veri tabanlarında saklanamaz.

b. Üçüncü Kişilerin Hakları

İnternet sitesinde paylaşmak istediğiniz herhangi bir içeriği paylaşmadan önce, içerik üzerinde her türlü fikri mülkiyet veya kişilik hakkı gibi herhangi bir hakka sahip kişiden içeriğin kullanımına dair gerekli tüm izinleri ve ilgili hak sahibinin açık rızasını alacağınızı kabul ediyorsunuz. Bu internet sitesini kullanmakla, söz konusu sorumluluğunuzu yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri uyarınca yerine getireceğinizi peşinen kabul, beyan ve taahhüt edersiniz.

Kullanım Koşulları'ndaki hiçbir husus bu Kullanım Koşulları'nın ya da Kullanım Koşulları ile bağlantılı olan herhangi bir anlaşmanın bir şartını zorla uygulamak adına üçüncü kişilere (Kullanım Koşulları’nda isim, tanım ya da başka bir şekilde bahsedilse bile) bir yarar ya da hak sağlamaya hizmet etmemektedir.

c. Kullanıcı İçeriği ve Kullanıcı Yorumları

İnternet sitesinde, sizin bir veri, metin, yazılım, müzik, ses, fotoğraf, grafik, görüntü, video, mesaj veya başkaca malzemeler (“Kullanıcı İçeriği”) ve Bebegimlehayat ürünlerine ilişkin yorum ve değerlendirme (“Yorum”) paylaşmanız için tahsis edilmiş bölümler oluşturulabilir.

İnternet Sitesi’nde Kullanıcı İçeriği ve/veya Yorum paylaşarak, Kullanıcı İçeriği’nin ve/veya Yorum’un kurumsal iletişim amacıyla ve tüm halkla ve basınla ilişkiler amacıyla ve ürünlerle ve/veya Bebegimleben ile ilgili tanıtım ve reklam amaçlarıyla aşağıdaki araçlar üzerinde yayınlamak, kullanmak, çoğaltmak, değiştirmek, uyarlamak (tercüme dâhil), faydalı göreceğimiz herhangi bir düzeltmeyi yapmak, aktarmak ve dağıtmak için bize peşinen, açıkça ve ücretsiz olarak izin veriyorsunuz.

Bundan sonraki bölümde bahsedilecek olan “Medya Araçları” başlığı altında internet, basın, yayım, perakende satış noktası (POS) ve mağazalar, ev dışı reklam (OOH), ses ve görüntü, uygulamalar, dijital servisler, e-ticaret platformları ve pazarlama aktiviteleri yer almaktadır.

Kullanıcı İçeriği, Yorum ve bunlardan kaynaklanacak ya da bunlarla bağlantılı olarak üretilecek, geliştirilecek ya da yaratılacak tüm fikri mülkiyet hakların, her türlü mecrada, mali (yasaların izin verdiği en geniş ölçüde, Fikir Ve Sanat Eserleri Kanunu’nun (“FSEK”) 20, 21, 22, 23, 24, 25. ve 80. maddelerinde yazılı işleme hakkı, tespit hakkı, çoğaltma hakkı, yayma hakkı, temsil hakkı, ticari amaçla çoğaltılmış icraların kopyalarını kiraya verme hakkı, umuma iletim hakkı gibi) ve manevi (yasaların izin verdiği en geniş ölçüde, FSEK’in 14, 15, 16. 17. ve 80. maddelerinde yazılı eseri umuma arz yetkisi, icranın sahibi olarak tanıtılma hakkı, adın belirtilmesi yetkisi, eserde değişiklik yapılmasını isteme yetkisi ile eser sahibinin zilyet ve malike karşı haklarını kullanım yetkisi gibi) da dahil her türlü hakkın kullanımını, telif bedellerinin kimin tarafından ödeneceğine bakılmaksızın, sınırsız süreyle, yurtiçi ve yurtdışında kullanılmak üzere herhangi bir sayı sınırlamasına tabi olmaksızın üçüncü kişilere dünya çapında hak devrini kapsayacak şekilde Bebegimlehayat ‘a devredeceğinizi ve yukarıda belirtilenlerin tarafımız, tüm iş ortakları, grup şirketleri ve/veya bağlı şirketleri tarafından reklam, tanıtım ve kamuya arzına, fotoğraf, video kaset, dijital/internet kullanımı (Dijital, Insert/Stand, PR, basın, internet, Youtube, Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, Snapchat dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın, tarafımız ile tüm iş ortakları, grup şirketleri ve/veya bağlı şirketlerine ait markalara ilişkin web siteleri, mobil uygulamalar, desteklenen bannerlar ve e-mail kampanyası dâhil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın) ile radyo, video disk, cd-rom, DVD-rom, cep telefonu, elektronik tablet ve/veya bilgisayar ortamı gibi işaret ses ve/veya görüntü nakline ve tekrarına yarayan, bilinen ya da ileride geliştirilecek olan araçlarda ve ortamlarda kullanılmasını, POP kullanımını, depolanmasını ve dağıtımını ve/veya Kullanım Koşulları’nın imzalandığı tarihte mevcut ya da bu tarihten sonra geliştirilecek herhangi bir kanalda depolanmasını ve/veya yayımını mahsus araç ve gereçler vasıtasıyla yer ve sayı ile sınırlandırılmamış olarak çoğaltılmasını, dağıtılmasını, ticaret mevkiine konulmasını, yukarıda sayılanların mümkün olabilecek tüm mecralarda ve en geniş kapsamda yayınlanmasını kabul ediyorsunuz ve bu hususlara peşinen muvafakat gösteriyorsunuz.

Bu izin, önemli ölçüde değiştirmemesi kaydıyla tarafımızın orijinal Kullanıcı İçeriği’nin belirli kısımlarını değiştirme, ekleme ve silme olasılığını da içerir.

Ayrıca, Kullanıcı İçeriği’nin veya Yorum’un bir arama motoruna referans olarak verilmesi durumunda Kullanıcı İçeriği’ne internet üzerinden erişilebilir.

Bahsi geçen üçüncü kişilerin sorumluluğunda olan sosyal medya platformlarında Kullanıcı İçeriği paylaşımı, bu platformların kullanım koşullarına uygun olarak yapılacaktır. Bu nedenle, Kullanıcı İçeriği’nin Bizim tarafımızdan ve ve/veya üçüncü kişiler tarafından ilgili sosyal medya platformlarının kullanım koşullarına uygun olarak kullanımından tarafımızın sorumlu tutulmayacağını ve Kullanıcı İçeriği’nin ilgili sosyal medya platformlarının kullanım koşullarına uygun kullanımları ile ilgili üçüncü kişilerin iddialarından sorumlu olacağınızı kabul ediyorsunuz.

Paylaşmış olduğunuz Kullanıcı İçeriği’nin, Yorum’un, açık rıza göstermeniz durumunda görselinizin, videonuzun, sesinizin, ikamet ettiğiniz ilin ve şehrin, yaşınızın, adımızın ve soyadınızın Bebegimlehayat tarafından görsel ve yazılı mecralarda kullanılmasına; bu kapsamda vermiş olduğunuz kişisel bilgilerinizin tarafımız markası ürünlerinin reklamları kapsamında işin gerektirdiği süreyle sınırlı olacak şekilde kullanılmak üzere TV, dijital, basın ve sair mecralarda ve tarafımıza ait internet sitelerinde yayınlanabileceğini, kaydedilebileceğini, depolanabileceğini, muhafaza edilebileceğini, değiştirilebileceğini, yeniden düzenlenebileceğini, devralınabileceğini, elde edilebilir hale gelebileceğini, sınıflandırılabileceğini ya da kullanılmasının engellenebileceğini işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletilebileceğini, tarafımızdaki ve Türkiye dışındaki iş ortakları, tarafımız iştirakleri, tarafımız bağlı kuruluşlarına transfer edilebileceğini ve saklanabileceğini kabul ediyorsunuz.

Başka bir kullanıcı tarafından oluşturulan bir Kullanıcı İçeriği’ne ulaşmanız durumunda, bu Kullanıcı İçeriği’ni oluşturan kişinin haklarını ihlal etmeyeceğinizi ve bilhassa Medya Araçları’nda paylaşılan bu içeriği, ilgili kullanıcının izni olmaksızın çoğaltmayacağınızı ve paylaşmayacağınızı kabul ediyorsunuz.

Kullanıcı İçeriği’ni ilettiğinizde, yüklediğinizde, yayınladığınızda, e-posta ile gönderdiğinizde veya başkaca bir şekilde internet sitesi'ne sağladığınızda, söz konusu Kullanıcı İçeriği'nden tamamen sorumlu olursunuz. Kullanıcı İçeriği’nden tarafımız değil, tamamen internet sitesinde Kullanıcı İçeriği'ni yayınlayanlar sorumludur.

İnternet Sitesi'ne iletilen veya İnternet Sitesi'ne konulan Kullanıcı İçeriği'ni desteklemiyoruz veya kontrol etmiyoruz. Bu nedenle, Kullanıcı İçeriği'nin doğruluğunu, bütünlüğünü veya kalitesini garanti etmiyoruz. Tarafımız, hiçbir durumda, bir Kullanıcı İçeriği'ndeki herhangi bir hata veya eksiklik veya iletilen, yüklenen, yayınlanan, e-posta ile gönderilen veya İnternet Sitesi aracılığıyla başkaca bir şekilde sağlanan herhangi bir Kullanıcı İçeriği'nin kullanımı neticesinde tarafınızca katlanılan herhangi bir türden zarar veya ziyan da dâhil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, herhangi bir Kullanıcı İçeriği'nin herhangi bir şekilde kullanımından sorumlu olmayacaktır.

Münhasıran kendi takdirimiz doğrultusunda, herhangi bir Kullanıcı İçeriği'ni yayınlamayı reddetme veya kaldırma hakkını (ancak yükümlülüğünü değil) haiz olduğumuzu ve herhangi bir Kullanıcı İçeriği'ni değiştirme, sıkıştırma veya silme hakkını saklı tuttuğumuzu tasdik ediyorsunuz. Yukarıdaki hükmün veya işbu Kullanım Koşulları'nın herhangi başka bir hükmünün genelliğine sınırlama getirmeksizin, işbu Kullanım Koşulları'nı ihlal eden veya başkaca bir şekilde aykırılık teşkil eden herhangi bir Kullanıcı İçeriği'ni kaldırma hakkına sahip bulunuyoruz ve işbu Hüküm ve Şartları ihlal eden veya başkalarının haklarını zedeleyen herhangi bir kullanıcıya, ön bildirimde bulunmaksızın hizmet vermeyi reddetme hakkını saklı tutuyoruz.

3. GENEL HÜKÜMLER

a. Kullanım Kuralları

Üçüncü kişilere karşı saygı ve hoşgörü değerlerini destekliyoruz. Bu nedenle internet sitesini kullanarak;

Hukuka aykırı, zararlı, tehdit, istismar veya taciz içeren, işkence edici, aşağılayıcı, terbiyesiz, müstehcen, hakaret edici nitelikte, başkalarının gizliliğine müdahale eden, nefret dolu veya ırk ve etnik köken açısından veya başkaca bir şekilde sakıncalı olan yorum paylaşmayacağınızı,

Zararlı, karalayıcı, paylaşmaya yetkili olmadığınız, nefret dolu, gizlilik ve kişilik hakları ihlali teşkil edici, şiddete teşvik edici, ırk ve etnik köken açısından veya başkaca bir şekilde sakıncalı, terbiyesiz, suç ve/veya hukuka aykırı fiilleri teşvik edici içerikler paylaşmayacağınızı,

İnternet Sitesi’ni politik ve/veya dini propaganda amaçları ile kullanmayacağınızı,

Tarafımız veya grup şirketlerinin herhangi bir markasıyla rekabet halinde olan herhangi bir mal veya hizmetin reklamını ve/veya tanıtımını yapan paylaşım yapmayacağınızı,

İnternet sitesini arkadaş bulma gibi amaçlar dâhil olmak üzere, amacı dışında kullanmayacağınızı,

Bir kişinin, doğrudan veya dolaylı olarak kimliğinin belirlenmesini sağlayabilecek bilgileri (soyisim, adres, e-mail adresi, telefon numarası dâhil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere) ilgili kişinin önceden açık rızası olmadan paylaşmayacağınızı,

Çocuklar için sakıncalı olabilecek herhangi bir bilgi paylaşmayacağınızı;

Başkalarını tehdit ve/veya taciz etmeyeceğinizi,

Herhangi bir tarafın herhangi bir patent, marka, ticari sır, telif hakkı veya başkaca tescilli haklarını ihlal eden içeriğinin iletilmesi, yüklenmesi, yayınlanması, e-posta ile gönderilmesi veya başkaca bir şekilde internet sitesine sağlanması ile iştigal etmeyeceğinizi veya başkalarının bunlarla iştigal etmesine destek olmayacağınızı veya onları teşvik etmeyeceğinizi,

Küçükleri resmeden herhangi bir içerik paylaşmayacağınızı,

Yukarıda sayılanlar da dâhil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere hukuka aykırı hiçbir türde içeriği paylaşmayacağınızı kabul ediyorsunuz.

İnternet Sitesi’nin yukarıda belirtilen amaçlarla kullanımını fark ederseniz destek@bebegimlehayat.com adresinden bize bu kullanımı bildirin. Bildirim e-mailiniz’e kullanımın URL’sini, ilgili kullanımı yapan üyenin bilgilerini ve kullanımla ilgili açılamanızı eklememeniz durumunda bildiriminiz dikkate alınmayacaktır.

b. Kişisel Kullanıma Yönelik Ürün ve Hizmetler

İnternet sitesinde tarif edilen ürün ve hizmetler ve bunlara ilişkin olarak sizlere sağlayabileceğimiz herhangi bir numune yalnızca kişisel kullanım içindir. Ürünlerin veya hizmetlerin veya tarafımızdan aldığınız numunelerin herhangi birisini doğrudan ya da yeniden satışa sunulmak üzere satamazsınız.

c. Dayanak Oluşturmama

Bebegimlehayat, internet sitesi yoluyla ulaşılan bilgilerin doğruluğunu sağlamaya çalışsa da; internet sitesindeki ürün tarifleri, renkleri, bilgileri de dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir bilgi ve materyalin tamlığını, geçerliliğini veya doğruluğunu garanti etmemektedir.

d. Kullanım Koşulları'nın Feshi

İşbu Kullanım Koşulları siz veya tarafımızdan haklı nedene bağlı olarak ya da olmayarak her zaman feshedilebilir. Kullanım Koşulları'nın Bebegimlehayat tarafından feshedilmesi halinde tarafımız kayıt esnasında belirttiğiniz adresinize e-posta mesajı göndererek sizi bu hususta bilgilendirecektir. Söz konusu e-posta mesajının aktarımından itibaren bir saat içinde ilgili e-posta mesajını aldığınız varsayılacak ve fesih bu andan itibaren etkili olacaktır. E-posta adresinizde meydana gelecek değişiklikler hususunda tarafımızı bilgilendirmek sizin sorumluluğunuzdadır. Kullanım Koşulları'nı destek@bebegimlehayat.com e-posta adresine bir e-posta mesajı göndererek feshedebilirsiniz. Feshi takiben internet sitesinden elde edilmiş tüm içerik ve içerik kopyaları imha edilmelidir.

e. Bölünebilirlik ve Feragat

İşbu Kullanım Koşulları'nın herhangi bir hükmünün geçersiz, hukuka aykırı veya icra edilemez olması veya bu hale gelmesi halinde, Kullanım Koşulları'nın diğer hükümlerinin geçerliliği, hukuka uygunluğu veya icra kabiliyeti bundan etkilemeyecek; geri kalan hükümler aynı güce ve etkiye sahip olmaya devam edeceklerdir. Bu Kullanım Koşulları'nın herhangi bir hükmünden feragat edilmesi veya herhangi bir hakkın kullanılmaması ilgili hükümden veya haktan ya da diğer hükümlerden ve haklardan sürekli olarak feragat edileceği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hükmün daha sonra uygulanması veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir.

4. İNTERNET SİTESİ İÇERİĞİ

a. Genel Hükümler

Tarafımız, internet sitesindeki bilgilerin, bilhassa üçüncü kişilerden kaynaklanan nedenlerle, eksik veya hatalı olabileceğini hatırlatır ve bu eksikleri ve hataları tespit etmesini takiben en hızlı şekilde ortadan kaldırılmayı veya düzeltmeyi üstlenir.

b. İnternet Sitesi’nde Sağlanan Tavsiyeler

İnternet Sitesi’nde sağlanan tavsiyeler sadece uzman tavsiyesi sağlamak amaçlı simülasyonlardır. Bu doğrultuda sağlanan bilgiler sadece tavsiye amaçlı paylaşılmaktadır. Bu tavsiyeler hiçbir durumda tıbbi teşhis veya tıbbi danışma yerine geçmez ve tıbbi tedaviyi ikame etmez. Aynı zamanda tarafımız paylaşılan bilgiler sonucu tam memnuniyet garanti etmez ve bu tavsiyelerin uygulanması ile ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Daha detaylı bilgi almak ve soru işaretlerini gidermek için doktorunuza başvurmanızı öneririz.

c. Bağlantılar

Bu internet sitesinden ayrılmanızı ya da üçüncü kişilerin sorumluluğunda olan sitelerden bu internet sitesine ulaşmanızı sağlayan bağlantılar olabilir. Bağlantı verilen bu siteler, tarafımızın kontrolü altında değildir. Tarafımız, bağlantı verilen bu sitelerin içeriğinden ve/veya bağlantı verilen sitelerde bulunan herhangi bir bağlantıdan sorumlu değildir. Üçüncü kişilerin sitelerine bağlantı verilmesi, herhangi bir bağlantı verilmiş site veya böylesi bir sitede mevcut ürünler ve hizmetlerin içeriği ile ilgili Bebegimlehayat tarafından verilmiş bir garanti değildir. İnternet sitesi, ulaşılabilirliği ve içeriği tarafımızın kontrolü altında olmayan dış kaynak ve hizmetler vasıtasıyla ulaşabileceğiniz bağlantılara sahip olduğu sürece; söz konusu bu dış kaynak ve hizmetlere ilişkin her türlü konu, ilgili dış kaynak ve hizmetlere yönlendirilmelidir. Tarafımız, internet sitesi üzerindeki herhangi bir erişim veya yönlendirme dolayısıyla uğranılan zarar veya zarar ve kayıplardan sorumlu olmayacaktır.

5. KİŞİSEL VERİ VE KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

Özellikle (i) bir servis için abone olursanız, (ii) İndirilebilir İçerik indirirseniz, (iii) üye girişi yaparsanız, (iv) bir oyun veya yarışamaya başvurursanız, (v) tarafımıza mail atarsanız veya (vi) bir çalışma ve/veya bir ankete yanıt verirseniz, kişisel verilerinizi toplayabiliriz.

Kişisel verilerinizin işlenmesi hakkında daha detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması Politikamızı inceleyebilirsiniz.

6. ÇEREZLER

Çerezler internet üzerinden internet sitelerini ziyaret ettiğinizde, ağ erişimi olan cihazlarınıza tarayıcılar aracılığıyla depolanan, Bebegimlehayat yahut üçüncü kişilere ait küçük metin dosyalarıdır.

Çerezlerin kullanımı ile ilgili daha detaylı bilgi için Çerez Politikası’nı inceleyebilirsiniz.

7. İNTERNET SİTESİ VE KULLANIM KOŞULLARI DEĞİŞİKLİKLERİ

Tarafımızın, bilhassa internet sitesini geliştirmek ve/veya ilgili mevzuata uygunluk sağlamak için, tamamen kendi takdirinde olmak üzere, internet sitesinin herhangi bir unsurunun içeriği veya teknik özelliklerini değiştirme hakkına sahip olduğunu kabul ediyorsunuz. Bu değişikliklerin sizin internet sitesine erişim yapamamanız ile sonuçlanabileceğini de ayrıca kabul ediyorsunuz.

Tarafımız zaman zaman Kullanım Koşulları'nı değiştirebilir. Bu nedenle, internet sitesine her giriş yaptığınızda Kullanım Koşulları'nı gözden geçirmeye devam edin. Kullanım Koşulları’nda yapılacak değişiklikler internet sitesinden duyurulacaktır. İnternet sitesini bu yönde herhangi bir değişiklik yapıldıktan sonra kullanmanız, ilgili değişikliklerin yapılması için açık rızanız gerekmiyorsa, Kullanım Koşulları'ndaki değişikliklerin farkında olduğunuzun ve bu değişikliklere uyacağınızı kabul ettiğinizin göstergesidir. Kullanım Koşulları'nı kabul etmek istemezseniz, internet sitesini kullanmayabilirsiniz Bebegimlehayat zaman zaman internet sitesi aracılığıyla yarışmalar ya da kampanyalar düzenleyebilir. Bu yarışma ve kampanyalara ilişkin koşullar, varsa, bu yarışma ve kampanyaların düzenlendiği kısımlara eklenecektir.

8. TAAHHÜTTE BULUNMAMA

İnternet sitesi ve içerik, mülkiyet haklarının ve üçüncü şahıs haklarının ihlal edilmediği taahhütlerinin de dâhil olduğu ve fakat bunlarla sınırlı olmayan, uygulanabilir hukuk uyarınca açık ve/veya örtülü hiç bir taahhüt vermez. Tarafımız, internet sitesinde bulunan herhangi bir uygulama için sorumluluk ya da yükümlülük kabul etmez. Gerektiği durumlarda, çoğunlukla teknik bakımlar nedeniyle, Tarafımız, geçici olarak internet sitesine ve/veya internet sitesinin belirli bölümüne erişimi askıya alabilir. Tarafımız, internet sitesinin bilgisayarınızla uyumlu olduğuna ya da internet sitesi veya servis sağlayıcısının virüs, solucan ya da "Trojan" içermediğine ilişkin bir taahhütte bulunmamaktadır; bunlardan dolayı uğrayabileceğiniz zararlardan sorumlu değildir. Üçüncü kişiler tarafından oluşturulan içeriklerden Bebegimlehayat sorumlu tutulamaz. Tarafımız ayrıca internet sitesine erişim için kullanılan telefon hat ve ekipmanlarının güvenilirliği veya sürekli ulaşılabilirliğinden sorumlu değildir.

Bu Kullanım Koşulları, bir tüketici olarak kanundan doğan haklarınızı etkilemez.

9. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME

Kullanım Koşulları Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir ve taraflar aralarında bir ihtilaf söz konusu olması durumunda Kullanım Koşulları’ndan doğan veya işbu Sözleşme ile bağlantılı anlaşmazlıkların çözümünde İstanbul Anadolu Mahkeme ve İcra Daireleri’nin münhasıran yetkili olduğunu kabul etmektedirler. Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve ilgili yasal düzenlemelere uygun olarak İnternet Sitesi'nin tamamının veya bir kısmının kopyalanması kesinlikle yasaktır.

Bebegimlehayat, internet sitesini ziyaret etmenizden ve size şirketimiz ve ürünlerimiz ile ilgili bilgi vermekten memnuniyet duyar.