Modern Kız İsimleri ve Anlamları

Modern Kız İsimleri ve Anlamları

Yeni doğan bebeğinize isim bulma konusunda güçlükler yaşıyorsanız aşağıdaki liste tam size göre. Modern ve popüler kız çocuk isimleri listesinden dilediğiniz gibi seçebilirsiniz.

A Harfi

Anife: Gençlik çağının başlaması anlamına gelmektedir

Aden: Allah’ın yasaklığı kavimlerden birinin ismidir

Açılay: Ay’ın şekilleri, yansıması

Açelya: Fundagillerden çok renkli çiçekler açan bitki

Afra: Pembeye çalar beyaz renk. Ayak değmemiş ak toprak

Ahunaz: Nazlı güzel

Ahunisa: Güzel kadın

Ahuse: Coşkulu güzellik

Ahunur: Göz kamaştırıcı güzelliğe sahip olan

Ahuşen: Güzel ve neşeli

Ahsa: Hesap etme ve sayma gibi anlamları bulunur

Ahsen: Çok güzel ve ne güzel gibi anlamları bulunur

Ajda: Yeni filizlenmiş, çok genç

Ajlan: Hızlı, telaşlı, çabuk

Akasya: Güzel kokulu bitki

Akel: Eli uğurlu

Aksu: Temiz aydınlık su, akarsu

Aksev: Aydınlığı sevme, ışık saçma

Aktan: Beyaz renkli tan, kutlu ve uğurlu tan

Alkım: Gökkuşağı

Alina: Soylu, asil, güzel, parlak

Algın: Birine gönül vermiş, vurgun, tutkun

Alçin: Kırmızı renkli küçük bir kuş

Alagül: Birden fazla rengi barındıran gül

Alçiçek: Kırmızı çiçek

Alime: Bilgi sahibi olan kız anlamındadır

Aleyna: Kuran'da Aleyna sıkıntılardan kurtulmak anlamında kullanılan bir isimdir

Alım: Çekicilik, gönül çelen güzellik

Aleda: Nazlı ve kaprisli

Algül: Kırmızı gül

Alkız: Kırmızı yanaklı, sağlıklı kız

Almina: Güneş tutulmasındaki kızıllığa verilen isim

Alin: Kibar, zarif ve narin

Altın: Yüksek değerli bir maden

Alpike: Kahraman kraliçe

Alev: Yanan cisimlerin aldığı durumun tarifi

Alya: Yükseklik

Aliye: Yüce, yüksek anlamındadır

Anife: Gençlik çağının başlaması anlamına gelmektedir

Anka: Masallarda adı geçen ve gerçekte var olmayan efsanevî bir kuş

Arya: Opera eserinde solistlerden birinin orkestra eşliğinde söylediği,kendi içinde bütünlüğü olan şarkı.

Arden: Bolluk, bereket

Asel: Muhammed suresinde geçer ve cennet balı anlamını taşır

Asya: Dünyanın en büyük kıtası

Asi: Dik baslı, baş kaldıran anlamındadır

Aylan: Açıklık, alan

Aybike: Ay gibi güzel kız

Ayda: Dere kıyılarında yetişen bir bitki

Ayliz: Ay parıltısı

Ayşıl: Ay ışığı

Aymira: Ayın etrafındaki kızıl renk

Ayza: Ay gibi güzel yüzlü kı

Aygün: Gösterişli, ay ve güneş kadar güzel anlamında

Aysima: Uğurlu olan, çevresini aydınlatan

Azra: Medine şehrinin bir diğer adıdır ve Kuran’da geçmektedir. El değmemiş gibi bir anlama sahiptir

Azer: Hem kız hem de erkeğe konulabilen Azer, Hz. İbrahim'in babasının adı, Kasım ayının bir başka adı anlamındadır

 

B Harfi

Bade: Aşk, kutsal sevgi

Bahar: Mevsim adı

Balın: Sevgili

Balca: Bal gibi, bala benzeyen

Banu: Prenses, hanımefendi

Başak: Arpa çavdar gibi ekinlerin tanelerini taşıyan baş kısım

Bera: Seçkinlik, faziletli olmak

Belur: Billur

Belgin: Kesin, eksiksiz beliren

Belgi: İşaret

Berra: İyi, hayırlı, iyi huylu kadın

Beylem: Çiçek demedi, buket, sunuş

Beria: Olgunluk ve güzelliğiyle üstün olan sevgili

Behin: İyinin iyisi

Belur: Billur

Belda: Asil kan, soylu kan

Beliz: İşaret, iz, alamet

Begüm: Timuroğulları’ndan gelen prenses, hanım anlamına gelen isim

Benan: Parmakla gösterilen kişi anlamını taşır.

Bediz: Resim, tasvir, süs

Berka: Hem kız hem de erkek ismi olarak kullanılan Berka şimşek anlamındadır

Berzah: Dünya ile ahiret arasında kalan ölen insanların ruhlarının gittiği mekandır

Bereket: Hem kız hem de erkek ismi olarak kullanılmakta ve bolluk anlamındadır

Bengisu: Ölümsüzlük suyu

Beniz: Yüz

Bengi: Ölümsüz, sonsuz

Beren: Güçlü, kuvvetli

Bergüzar: Hatıra

Berfin: Tertemiz, kar gibi beyaz

Berfu: Kar tanesi

Beril: Zümrüt

Berrak: Duru

Beste: Bir müzik parçasını oluşturan ezgilerin tümü

Betül: Erkeklerden çekinen namuslu kadın

Büge: Bent, su bendi

Buğlem: Cenneti müjdeleyen melek

Buket: Çiçek demeti

Burcu: Güzel koku, ıtır

Burçin: Dişi geyik

Bige: Evlenmemiş, çocuğu olmamış

Bigem: Bilgili, çok bilen, iyi ahlaklı, olgun ve örnek kişi

Bilhan: Çok bilgili

Bilge: Çok bilgili ve bilgisini yararlı kullanan kişi

Biricik: Bir tane, eşsiz

Billur: Duru, pürüzsüz

 

C Harfi

Caneda: İçten, sevimli kişi

Canfeza: Müzikte bileşik bir makam

Cansu: Hayat veren su, tazelik

Ceylin: Cennet kapısı anlamına gelmektedir

Cemalnur: Yüz nuru, güzellik nuru

Cennet: Kuran’da 62 yerde geçen bir isimdir. İyilik yapanların sonsuz olarak mutlu yaşayacakları yer anlamına sahiptir

Cemre: Bahardan önce bir hafta arayla su, hava ve toprakta oluştuğu sanılan sıcaklık yükselişi

Cedide: İsra suresinde geçen ve az zamandır bilinen anlamına gelir

Ceren: Ceylan

Cevza: İkizler burcu

Ceyda: Uzun boyunlu ve güzel.

Ceyhan: Güney Anadolu’da Toroslar’dan doğan ve Akdeniz’e dökülen nehir

Cemalnur: Yüz nuru, güzellik nuru

Cevher: Öz, maya

 

Ç Harfi

Çağın: Yıldırım

Çağla: Coşkulu ol

Çakıl: Taş parçası

Çağıl: Çağlayan suyun sesi

Çağlan: Irmakların denizle buluştukları yer

Çağnur: Zamanın ya da çağın nuru

Çakıl: Küçük veya orta boyda taş parçası

Çilay: Ayın üzerinde beliren açık renkli lekeler

Çiğdem: Akdeniz bölgesinde yetişen çok renkli kır bitkisi

Çiçek: Bitkinin güzel renkli, taç yapraklı bölümü

Çimen: Kendiliğinden yetişmiş ot, yeşillik

Çisil: İnce yağmur

Çise: İnce yağmur, çisenti.

Çilen: Hafif yağan yağmur

Çırağ: Işık, meşale, kandil

Çisel: Hafif yağan yağmur

Çeşmiahu: Çok güzel gözlü

Çelgin: Yaralanmış av hayvanı, masum

Çevren: Gökyüzü ile yeryüzünün bitişil gibi göründüğü kısım, ufuk

Çeman: Salınarak gezinen nazlı sevgili

Çeşminaz: Süzülerek bakma, nazlı bakış.

Çevrim: Düzenli ve sürekli değişim

Çolpan: Venüs gezegeninin diğer adı

 

D Harfi

Dalga: Denizdeki hareketlilik

Damla: Çok az miktar su

Dalya: Yıldız çiçeği

Daye: Süt nine, süt anne, dadı

Defne: Yaprakları güzel kokulu yeşil bitki

Deren: Toplayan

Delfin: Bir tür yunus balığı

Değer: Üstün nitelik, üstün, yararlı nitelikleri olan, bir şeyin önemini belirten ölçü, eder, karşılık

Demi: Kadife, şeftali gibi şeylerin üzerinde bulunan ince tüy tabakası

Demet: Bir araya toplanmış ekin ya da çiçekler, buket

Deniz: Yeryüzünün büyük bölümünü kaplayan çok geniş ve tuzlu su, derya, umman

Derin: Sığ olmayan

Desen: Çiçek, çizgi gibi süs motifleri

Derya: Büyük deniz, okyanus

Deste: Bağlam, demet

Destegül: Gül demeti, gül destesi

Devin: Hareket, kımıldama

Deva: İlaç, çare, em

Devlet: Büyüklük, kudret, varlık, orun

Devran: Talih, kader, dünya, zaman

Devrim: Dünya görüşünde, felsefede, bilimde, sanatta veya toplumsal düzende birdenbire olan niteliksel değişme

Dilara: Gönül alan

Dilruba: Gönlü şen, dertsiz

Dilay: Ay gibi güzel

Dilşah: Gönül şahı, sevgili

Dilde: Ünü herkesin dilinde olan

Didem: Gözüm gibi sevdiğim, sevgilim

Dilbeste: Gönül bağlamış, âşık

Diba: Çiçek desenli ipek kumaş, sevgilinin yüzü

Dildade: Gönül vermiş, düşkün, tutkun

Dicle: Yüce ırmak. Güneydoğu Anadolu’dan akan ırmağımız

Didar: Yüz, çehre, göz, görüş kuvveti

Dila: Hoş ve samimi

Dilan: Gönüller, yürekler

Dilberan: Dilberler, güzeller

Dilara: Gönül alan, gönül okşayan

Dilefruz: Gönül aydınlatan, ferahlatan

Diler: Dileyen kimse, isteyen kimse

Dilek: İstek, arzu, hayal

Dilşah: Gönül şahı, gönlümün sahibi

Dilşen: Sevinçle dolu gönül taşıyan

Dilşad: Gönlü hoş, sevinçli

Diyar: Ülke, vatan

Duygun: Duygulu, hassas, hisli kişi

Dürre: İnci tanesi

Duha: Kuşluk vakti anlamına gelen Duha, hem kız hemde erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

Dünya: Üzerinde yaşadığımız toprak ve deniz anlamına gelirken; hayal, düşünce anlamında da kullanılmaktadır

Duru: Saf, berrak, temiz

Duhan: Kıyamet gününde ortaya çıkması beklenen duman anlamındadır

Duygu: His, duyulan, hissedilen, iyi ya da kötü eğilim

Dünya: Yeryüzü, gezegen

Duyu: Hissetme, algılama

Düş: Rüya, aniden ortaya çıkış

Dürdane: İnci tanesi, sevgili, kıymetli

Dürriye: İnci gibi parlak

Dolunay: Ayın tam yuvarlak olduğu hali

Doğa: Kendiliğinden var olan, canlı, ve cansız nesnelerden oluşan, kendini sürekli olarak değiştiren varlığın tümü, tabiat

Döndü: Evlenmemiş kız

Dora: En yüksek yer, uç, tepe

Dönüş: Dönmek işi veya biçimi

 

E Harfi

Ebrar: İyi huylu kimse

Ebhar: Bahirler, denizler

Ebru: Bulut renginde, kağıda suyla yapılan bir çeşit süsleme yöntemi, kaş

Ecmel: Çok güzel

Ecrin: Allah’ın hediyesi

Ecme: Benim kraliçem

Ecre: Ödül

Eda: Davranış, tutum anlamına gelir

Edibe: Edepli, terbiyeli, edebiyatla uğraşan, yazar

Efil: Rüzgar

Efsane: Halk arasında anlatılan olağanüstü nitelikli masal

Efser: Taç

Eftalya: Denizkızı

Efsun: Büyü

Efşan: Dağıtan, saçan

Ege: Türkiye’nin batısında yer alan bölge, deniz adı.

Ekim: Ekme, yetiştirme, yılın onuncu ayı

Ekin: Tahılın tohum olarak tarlaya atıldığı andan başlayarak harman oluncaya değin aldığı duruma verilen ad

Elçin: Deste, tutan

Ela: Açık kestane göz rengi

Elfida: Feda etme

Elis: Güzel kokulu bir çiçek.

Elif: Arap alfabesinin ilk harfi, alışıldık, aşina, ince, uzun boylu kız

Eliz: El izi

Elisa: Cennet kapısında bekleyen melek

Elvin: Cennet çiçeği, gökkuşağının her bir rengine verilen isim, sıcak

Elmas: Kıymetli bir taş, mücevher, sevgili, değerli

Elmira: Emir veren prensestir

Elmina: Mina dağında açan çiçek

Elnare: Ülkesinin ışığı, odlar yurdu. Azerbaycan’ın diğer ismi ile eşanlamlıdır

Elvan: Renkler, rengarenk, alacalı

Elzem: Gerekli olan, vazgeçilmez

Elnur: Elin nuru anlamındadır

Emine: Güvenilir anlamlarına gelir

Emriye: Emire ait

Emel: Gerçekleşmesi zamana bağlı arzu, istek

Emire: Kadın hükümdar

Emet: Bolluk getiren, bolluk, berekettir. Son sonuç da demektir

Enise: Arkadaş, sevgili

Enda: Yüce, ulu, yüksek, âlâ anlamındadır

Erna: Cilveli, şen şakrak sevgili

Erguvan: İlkbaharda eflatunla kırmızı renklerde çiçek açan bir ağaç

Ergül: Erkeklerin baştacı olmuş güzel

Ergül: Erler içinde seçkinleşen, erlerin gülü

Erden: El sürülmemiş yer

Erem: Gönüllü, istekli olma

Esen: Sağlıklı, salim

Esin: Sabah rüzgârı.

Esna: Yüksek, yüce

Esila: Öğle namazı ile ikindi namazını kapsayan zaman dilimi

Esved: Hem kız hem de erkek ismi olarak kullanılan Esved kara anlamındadır.

Eser: Zihin ya da yetenek ürünü değerli, önemli şey, yapıt, iz

Esengül: Diri, yeni açmış gül

Esma: Allah'ın isimlerinden biridir. Duyma ve işitme anlamında da kullanılır.

Eslem: Teslim olma, teslimiyet

Esmeray: Ayın üzerinden bulut geçmiş hali, buğday renkli

Eti: Hitit

Evren: Var olan şeylerin tümü, felek, cihan

Evin: Bir şeyin içindeki öz

Evrim: Değişim ve gelişmeler dizisi

Evla: Daha iyi olmak anlamındadır

Evsa: Emreden insan anlamındadır

Evsan: Put

Eylem: Değişiklik doğuran davranış, iş

Eylül: Yılın dokuzuncu ayı

Ezel: Hem kız hem de erkek ismi olarak kullanılan Ezel, başlangıcı olmayan anlamına gelir

Ezgi: Melodi

Ezra: Sözü, konuşması düzgün

Eşay: Ayın güzelliğiyle eşdeğer güzelliğe sahip olan

 

F Harfi

Fadıla: Fazilet sahibi kadın

Fahika: Yüce

Fadik: Fatma adının bir söyleniş biçimi

Fadime: Fatma’nın farklı bir söylenişi

Fahire: Övünülecek

Fahima: Yüce kişi

Fahriye: Bir şiir türü, bir karşılık beklemeden yapılan iş

Fahire: Iftihar edilecek, kıymetli, parlak

Fahrünisa: Övünülecek değerde kadın

Faize: İsteklerine kavuşan, başarılı

Fakihe: Anlayışlı, zeki

Faika: Üstünlük, manevi yönden üstün olan

Farah: Neşe, mutluluk, sevinç

Fariza: Tanrı buyruğu, farz

Farika: Ayırt edilmesine neden olan, özellik

Farise: Atlı, süvari, ferasetli

Fatıma: Kendisi ve zürriyeti cehennemden uzak olan kadın

Fatmagül: Fatma ve gül’ün bileşik hali

Fatine: Anlayışlı, uyanık, çabuk kavrayan

Fatoş: Fatma’nın bir başka söyleniş biçimi

Fazilet/ Fazile: Kişiyi ahlaklı ve iyi davranmaya yönelten manevi kuvvet, iyilik, ahlak

Fecir: Şafak vakti

Felat: Kurtuluş, Fırat’ın iki büyük kolundan bir

Fecriye: Tan yerinin ağarması, Şafak kızıllığı

Fehime / Fehmiye: Anlayışlı kavrayışlı

Fer: Işık, aydınlık

Ferah: Aydınlık, iç açıcı

Feray / Feraye: Ay ışığı, ayın parlaklığı

Ferda: Gelecek zaman, yarın

Feriha: Ferahlığa ulaşmak

Feris: Aydınlık

Feradis: Cennetler, uçmaklar

Ferahnaz: Nazlı

Ferahtan: Tan vakti gibi insanı ferahlatan

Ferahnüma: İçindeki sevinci, neşeyi dışarı vuran, gösteren

Ferahru: Yüzünden tebessümü hiç eksik olmayan

Feramuş: Unutma, hatırdan çıkartma

Feraset: Çabuk seziş, anlayış

Fercan: İnsanın ruhuna aydınlık veren bir içtenliğe sahip olan

Ferdagül: Her zaman gül güzelliğinde olacak olan

Fergül: Işıklı ve gül gibi güzel olan

Ferdane: Tek, yalnız

Fergün: Aydınlık gün

Ferdanur: Durmaksızın ışık saçan.

Ferhunde: Kutlu, uğurlu

Ferişte: Melek

Fethiye: Fethe ait

Fevziye: Galip gelen, üstün, Tanrının bereketi ile ilgili

Feyza: Bolluk, çokluk

Feyzan: Bereket

Feza: Uzay, evrenin genişliği

Fidan: Yeni yetişen ağaç

Fikret: Fikir, düşünce

Figen: Çiçek demeti, atıcı, yıkıcı

Fikriye: Düşünceyle oluşturulan

Firdevs: Cennet en güzel yeri, cennet bahçesi

Filiz: Bitkinin ya da tohumun yeni çıkan ucu

Fitna: Zihin açıklığı, çabuk kavrayan anlayışlı olan

Firuz: Mesut, mutlu, iyi talihli, firuze, mesut, mutlu, açık yeşille gök mavişi renkleri arasında kıymetli taş

Fulya: Nergisgillerden bir tür çiçek

Füruzan: Aydınlık

Funda: Birçok çeşidi olan çalı

Füsun: Büyü, sihir, şaşırtacak kadar güzel

 

G Harfi

Gazel: Divan

Gamze: Süzgün bakış, çene veya yanaktaki çukur

Gaye: Amaç, merak, sonuç, hedef

Gece: Gün batımından ağarmasına kadar geçen süre

Gerçek: Yakıştırma ve yalanı olmayan

Gelincik: Kırlarda yetişen kırmızı çiçekli bitki

Gencay: Hilal

Gerçe: Mitolojik bir kişi adı

Gevher: Bir şeyin aslı

Gizem: Sır

Gökçe: Gök mavisi, güzel

Göksu: Türkiye’nin çeşitli yerlerinde bulunan akarsuların adı

Gözen: Samimi ve ilginç anlamlarına gelir.

Gonca: Henüz açmamış gül

Goncagül: Henüz açmamış gül

Gökçen: Mavi gözlü

Gökben: Gökle ilgili, uzay

Gökçenbüke: Güzel kız

Gönül: Aşk, insanın hislerinin kaynağı

Gönlüşen: Yaşamayı seven, mutlu, şen şakrak, neşeli

Gökperi: Mavi gözlü, peri gibi güzel

Gözde: Sevilen, benimsenen, beğenilen kimse

Gurur: Özsaygı, iç değer

Gülistan: Gül bahçesi

Gülizar: Alaturka müzikte bir bileşik bir makam

Gülşah: Güllerin şahı, masal kadın

Gülce: Gül gibi

Gülçiçek: Gül çiçeği

Gülcemal: Gül gibi güzel yüzlü

Gülden: Gülden yapılmış

Gülderen: Etrafı çiçeklerle bezenen

Güldeste: Gül demeti

Güleda: Gül gibi narin, gül gibi edalı

Güleser: Baştacı olan gül

Gülenay: Devamlı gülen, ay yüzlü

Gülin: Güle dönüşmüş

Gülfem: Gül ağızlı

Gülnaz: Gül gibi nazlı, narin

Güllü: Gülü olan, gül desenli

Gülpembe: Gül pembesi renginde

Gülriz: Gül serpen

Gülseren: Gül toplayan, dağıtan

Gülbin: Gül fidanı

Gülsoy: Gül gibi güzel bir soydan gelen

Gülsün: Hayatınca mutlu olsun

Gülşen: Gülistan

Gülümser: Her zaman gülümseyen

Güngör: Mutluluk içinde yaşa

Günnur: Gün ışığı

Günçiçek: Ayçiçek

Güz: Sonbahar

Güzide: Seçkin, seçilmiş

Güntülü: Gündüz rüyası

Günseli: Güneşin seli

Güzin: Seçilmiş, seçkin

 

H Harfi

Hare: Sert taş, kaya

Hasibe: Saygın ve değerli kişi

Haslet: Doğuştan gelen güzel huy

Habibe: Sevgili, sevilen dost

Hacer: Kabe'nin duvarındaki siyah

Hadise: Vaka, olay

Hadiye: Doğru yolu gösteren, hidayet eden

Hafsa: Hz.Ömer’ in kızının ismidir. Manası aslan yavrusudur.

Hafize: Saklayan, koruyan, Kuran’ı ezbere bilen ve usulünce okuyan

Hale: Güneş ya da ayın çevresinde görülebilen ışıklı daire

Halenur: Ayın ya da güneşin çevresindeki halkadan geçen ışık, nurlu halka

Halide: Sonsuz, daimi, ebedi

Halise: Karışık olmayan, saf, katıksız

Halime: Sakin, sessiz

Hamiye: Koruyan, kızgın, çok sıcak

Hamiyet: Koruma, kollama

Hamide: Övgüye değer

Handan: Gülücü, güler yüzlü, sevimli

Hande: Açılış, açılma, gülme

Hanım: Kadın, soylu kadın

Hansa: Arapların en büyük ünlü hanım şairi, müslüman olmuştur

Hanife: Allah’ın birliğine inanan, islama inancı kuvvetli olan

Hanzade: Hükümdar çocuğu

Harika: İnsanda hayret uyandıran şey

Haslet: Doğuştan gelen güzel huy

Hasene: İyilik, iyi hal, dünya ve ahirette mutluluk

Hasibe: Saygın ve değerli kişi

Hasgül: Güllerin hası, değerli, kıymetli

Hatıra: Anı, andaç

Hatime: Sakin, sessiz

Hatice: Erken doğan kız çocuğu

Hatun: Eskiden yüksek kişilikli kadınlara veya hakan eşlerine verilen san

Havva: Yaratılan ilk kadın olarak bilinmektedir

Hava: Gökyüzü

Havin: Havin

Havle: Etraf, çevre, güç, kuvvet

Hayat: Dirilik, canlılık

Hayal: İnsanın kafasında canlandırdığı şey

Hayriye: Hayırla, iyilikle ilgili

Hayrunnisa: Kadınların hayırlısı

Hazal: Kuruyan ağaç yaprakları

Hazen: Arapça hüzün keder

Hazan: Sonbahar

Hazer: Deniz, büyük su

Haziran: Yaz aylarından biri

Helin: Yuva

Henna: Kına ağacı anlamındadır

Hece: Bir solukta çıkarılan ses öbeği

Hediye: Armağan, karşılıksız olarak verilen şey

Helen: Yunan asıllı bir isimdir; güneş ile alakalıdır

Hesna: Hanım kadın, güzel kadın

Hera: Mitolojide analığın yüceliğini temsil eden tanrıça

Heves: Bir şeye duyulan arzu

Hevin: Aşk, sevda

Hicret: Göç

Hicran: Unutulmaz acı, keder

Hikmet: Hakimlik, filozofluk

Hüma: Devlet kuşu, saadet anlamlarına gelir

Hülya: Tatlı düş, hayal

Huri: Güzel

Huriye: Cennet kızı

Hüsna: Allah'ın isimlerinin de genel adıdır

Hümeyra: Beyaz tenli kadın

Hüner: Marifet

Hürmüz: Jüpiter, zerdüştlerin hayır tanrısı

Hürrem: Taze, içaçıcı, şen şakrak

Hüsniye: Güzellikle ilgili

Hüveyda: Açık, apaçık belli olan

 

I Harfi

İda: Kazdağları’nın eski adı

Ihlamur: Güzel kokulu, çiçeği kurutularak şifa niyetine çay olarak içilen bir ağaç

Ilgım: Çölde uzaktan su gibi görünen ışık yanıltısı, serap

Ilgar: Çevik, hızlı. Akın, hücum

Ilgıt: Hafif, yavaş

Ilım: Yumuşaklık

Ilgın: Hafif rüzgâr. Söğüt ağacı

Ilgaz: Atın dörtnala koşması

İkra: Oku anlamındadır

İmran: Evine bağlı olan kadın

Irmak: Akarsu

Işıl: Parıldayan

Işık: Aydınlık

Işılay: Ay gibi parlayan. “Işıl” ve “ay” kelimelerinden oluşan bir isimdir

Işın: Işık demeti; yıldırım

Işıltı: Etrafa saçılan aydınlık

Işınbike: Aydınlık saçan kadın

Işınay: Ay gibi ışıldayan

Işk: Aşk

Itır: Güzel koku, bir çiçek

İdil: Saf aşk

İdilsu: Su için yazılmış şiir ya da şarkı

İffet: Ahlak kurallarına bağlılık

İğdem: Zambakgillerden olan, çeşitli renklerde çiçek açan bir kır bitkisi

İklim: Ülke, diyar

İkbal: İstek, arzu

İmer: Kendine çek, etkile!

İncilay: Parlaklık, ışık

İnci: İstiridyelerin içinden çıkan parlak bir değerli taş

İncinur: İnci gibi parlak olan

İpar: Yüksek dağların kar tutmayan yerlerinde yetişen bir çeşit dikenli otun sarımtırak çiçekleri

İpek: Kozadan elde edilen, kumaş dokumada kullanılan parlak, ince tel

İren: Özgür

İris: Mitolojide tanrıların elçisi ve gökkuşağının simgesi

İsmihan: Adı hükümdar adı gibi olan

İşcan: Çalışkan

İsminaz: Çok nazlı olan

İsmet: Günahsızlık, haramdan çekinme

İyem: Güzellik

İzem: Büyüklük, ululuk

İzel: İyi, güzel el izi

İzgi: İyi, güzel, adaletli

 

J Harfi

Jale: Kırağı

Janset: Güneşin doğumu, kraliçe

Jan: Atak, çevik, becerikli, çalışkan

Jülide: Karışık, karmakarışık, dağınık, derinlik

 

K Harfi

Kadife: İyi huylu, sakin

Kader: Alınyazısı anlamına gelir

Kadriye: Kıymet, onurla ilgili

Kadem: Uğurlu anlamına gelmektedir

Kafiye: Şiirde, mısra sonunda yer alan kelimelerin ses benzerliği

Kainat: Var edilen şeylerin hepsi, yaratılanlar. Evren, alemler

Kamer: Ay. Kuran’ da sure adı

Kamelya: Çok güzel çiçekleri olan bir bitki

Kamile: Bütün, eksiksiz, olgun

Kâmuran: Arzusuna isteğine kavuşmuş mutlu

Karye: Küçük yerleşim yeri

Karina: Carina takım yıldızının adı

Karmen: Parlak kırmızı renk

Kardan: Kar kadar beyaz

Karanfil: Kokulu bir çeşit çiçek

Kardelen: Kar üzerinde çiçekleri görülen beyaz zarif bir çiçek

Katre: Damla. Damlayan şeydir

Kavin: Güçlü kız çocuğu

Kayla: Masum, temiz, katkısız, saf

Kerime: Ulu, büyük, cömert, eli açık

Keriman: Eli açık, cömert

Kevser: Cennetteki bir ırmağın ismidir

Kezban: Bir yeri idare eden, evini çekip çeviren kadın. Bkz. Kedbanu

Kısmet: Nasip, kader

Kibariye: Kibar, nazik kadın

Kıymet: Değer

Kifayet: Yetişme, el verme, kâfi gelme. Bir işi yapabilecek nitelikte olma

Kimya: Maddelerin temel yapılarını, bileşimlerini inceleyen bilim. Üstün nitelikler taşıyan, çok değerli

Kiraz: Gülgillerden bir meyve ağacının sulu tek çekirdekli meyvesi

Kösem: Sürünün önünden giden, yol gösteren koç. Cildi temiz, pürüzsüz

Kumsal: Kumla örtülü deniz kıyısı

Kumru: Güvercine benzeyen bir kuş türü

Kutay: Kutlu, uğurlu ay

Kuzey: Yön adı

Kübra: En büyük, çok büyük manasındadır

 

L Harfi

Laçin: Bir cins şahin, sarp, yalçın

Laden: Akdeniz ülkelerinde yetişen tüylü ve genellikle yapışkan yapraklı, beyaz veya pembe çiçekli, reçinesi hekimlikte kullanılan bir bitki

Lal: Dili tutulmuş, konuşamayan

Lalegül: Türk Müziğinde bir makam

Lalezar: Lale bahçesi

Lalin: Eski dilde kırmızı renkli olan

Lamia: Parlayan

Lara: Su perisi

Latife: Yumuşak, hoş nazik / Espri, şaka

Lavin: Çığ, heyelan

Lavinya: Bir çeşit çiçek

Layza: En yüksek

Lema: Parıltı, parlayış

Lerzan: Titreyen

Leyan: Parlayıcı

Lebriz: Ağzına dek dolu, taşan

Leyla: Gece

Leylifer: Gece ışığı

Lebibe: Akıllı, zeki

Leman: Titrek, parlamak

Lena: Bizim için, bizden biri

Letafet: Hoşluk, güzellik

Levin: Renk, boya anlamındadır

Leyya: Susuz yer

Lezin: Hızlanma

Lila: Eflatun, leylak rengi

Lina: Hurma fidesi

Lidya: Anadoluda eski bir uygarlık adıdır

Lilya: Cennet bahçesi

Linda: İsyanyolca’da güzel anlamına gelen isim

Linet: Sürgün

Liva: Bayrak, Mülki idarede kaza-vilayet arasında bir derece, sancak

Livza: Bereket

Liya: Sabrın en güzeli

Lizge: Çiçek tomurcuğu

Loya: Tatlı

Lütfiye: İyi muamele, güzellik ve hoşlukla ilgili

 

M Harfi

Macide: İyi ahlaklı olan kişi

Malike: Sahiplik

Maide: Yemek

Mahbube: Sevgili

Mahidevran: Mah Ay ya da güzel yüz, devran ise devir veya zaman manasına geliyor. Bu durumda mahi devran, kelime anlamı olarak zamanın güzeli, devrinin güzeli', 'zamanın ayı manalarına geliyor

Mahfer: Ay ışığı, aydınlığı

Mahinur: Ay ışığı, ay yüzlü güzel

Mahire: Hünerli

Mahmude: Övülmüş, Methedilmiş; Övülmeye Değer. Allah'a çok şükreden, çok hamt eden

Mahizer: Altın renginde ay

Makbule: Kabul görmüş, beğenilmiş

Maral: Dişi geyik

Maksude: İstek, niyet

Maviş: Mavi gözlü

Mavisu: Deniz

Mavera: Bir şeyin arka tarafında kalmayı tercih etmek

Mansure: Allah’ın (c.c.) yardımı ile üstün gelen

Maya: Asıl, öz, yaradılış

Manolya: Beyaz, güzel kokulu çiçekleri olan süs bitkisi olarak yetiştirilen ağaç ve çiçekleri

Meyra: Parıldayan ışık

Melisa: Kokulu bitki, bal, tatlı şey, sevgili, can

Melsa: Pürüzsüz düz alan

Merih: Mars gezegeni

Mehir: Ay parçası

Mevsim: Yılın dört farklı ikliminden biri

Mehru: Ay yüzlü güzel

Melek: Allah ile insanlar arasında aracılık yapan manevi bir varlıktır

Medine: Hz. Muhammed'in mezarının bulunduğu şehrin ismidir

Melda: Narin ve ince yapılı

Melike: Kadın hükümdar

Merve: Mekke’de bulunan bir dağ

Mensure: Dağınık

Meftun: Gönül vermiş, tutkun

Meftune: Kendinden geçmiş

Melek: Allah ile insanlar arasında aracılık yapan manevi bir varlıktır

Melahat: Yüz güzelliği

Mehtap: Ay ışığı, dolunay

Meliha: Güzel, şirin

Melikenur: Hayatı aydınlık kadın kraliçe

Melin: Suda açan bir çiçek

Melodi: Nağme, ahenk

Meltem: Yazın karadan denize doğru esen rüzgar

Merzuka: Rızkı verilmiş, mutlu

Meşkure: Beğenilmeye değer bir şey

Mesude: Bahtiyar, mutlu

Meva: Sığınılacak yer, yurt, mesken. Cennette bir mekan adıdır

Meviza: Öğüt, nasihat

Miray: Ayın ilk günleri

Mira: Bir kuyruklu yıldız adı

Mia: Parıldayan, parlak.

Mihrace: Hindistan'da prenseslere verilen unvan

Mihra: Bir kuyruklu yıldız adı

Mihrap: Umut bağlanan yer

Mihriban: Yumuşak huylu

Mila: Bitanem

Milena: Sevgili

Mimoza: Çiçekli bir ağaç türü

Minel: Cennetteki inci tanesi

Mine: Maden ve çini üzerine vurulan camı andırır cila. Dişlerin üzerindeki ince ve parlak tabaka. İnce ve parlak nakış

Mukaddes: Mübarek olan şeylere atıfta bulunmak

Mualla: Makam ve rütbece yüksek olan

Muazzez: Sevilen, aranan

Munise: Canayakın, sempatik

Mukaddes: Kutsal olan, mübarek olan

Müfide: Anlatıcı, yararlı

Müjde: İyi haber, sevinçli haber

Müge: İnci çiçeği

Münibe: Allah'a teslim olan. Güzel yağan yağmur

Münevver: Nurlanmış, ışıklandırılmış, aydın, saygıdeğer

Müveddet: Sevgi, muhabbet, dostluk

 

N Harfi

Nabia: Kaynayan yerden fışkıran, akan

Nabiye: Haber veren

Naciye: Cennetlik

Nadide: Değerli, az bulunan

Nadime: Tövbe eden

Nafia: Bir yeri güzelleştirmek için yapılan çalışmalar

Nafize: Sözü geçen, tesirli, kendine itaat edilen

Naz: Cilve

Nağme: Uyumlu ses

Nagehan: Ansızın, birden bire, zamansız, vakitsiz

Naime: Nazlı, zarif

Nalan: İnleyen, feryat eden

Narin: Zarif

Nazlı: Naz eden, cilveli, işveli

Nazmiye: Şiirle ilgili, düzenli

Nazlıay: Ay kadar güzel olduğundan ötürü nazlı olan

Nazire: Örnek, karşılık

Nebahat: Onur, şeref, ün

Nebiye: Yol gösteren

Necla: Çocuk, evlat, oğul, kuşak, sülale, nesil

Necibe: Soylu, soyu temiz

Necmiye: Yıldızlarla ilgili, yıldızlara ait

Nedime: Zengin veya itibarlı bir kadının arkadaşı

Nefes: Yaşam kaynağı

Nefise: Pek hoş, çok hoşa giden, en güzel, çok beğenilen

Nehir: Irmak

Nejla: Kuşak, sülale

Neslişah: Soyu şah olan

Nesrin: Yaban gülü

Neriman: Pehlivan, yiğit

Neşem: Gönül açıklığım, sevincim

Nesligül: Soyunun gülden gelmesi

Neşe: Sevinç, gönül ferahlığı

Nesibe: Temiz, soylu

Neşecan: Sevinçli

Neval: Talih

Neva: Ahenk

Neveser: Türk Müziğinde, Dede Efendi’nin bulduğu bileşik bir makam

Nevra: Parlaklık

Nevgece: Yeni yeni oluşan gece

Nevbahar: İlkbahar, ilkyaz

Nevgül: Yeni açmış gül

Nevriye: Işıklık, parlaklık

Neyir: Aydınlık, parlak

Nezaket: Naziklik, zariflik, incelik

Nezahat: İç temizliği, paklık

Nil: Lacivert

Nida: Sesle çağırma, haykırma

Nigar: Resim, resim gibi güzel

Nihle: Allah'ın emaneti

Nisa: Kadın

Nisan: İlkbaharın ilk ayı

Nilay: Işıklı mavi ve lacivert

Nilda: “Mucize" cennet kapısındaki meleklerden biridir

Nimet: iyi bir yaşantı için gerekli şeyler

Nilüfer: Durgun sularda yetişen, değişik renkli ve uzun ömürlü su bitkisi

Niran: Aydınlıklar, ışıklar – Ateşler – Cehennem

Nükte: İnce anlamlı, düşündürücü şaka, söz

Nurçin: Işık toplayan

Nur / Nuran: Aydınlık

Nüha: Taha suresinde yer alan Nüha ismi, akıl anlamına gelmektedir

Nurbanu: Aydınlık yüzlü kraliçe, güzel kadın

Nurcan: Işık canlı, can ışığı

Nurdoğan: Işık gibi güzel doğmuş olan ışık gibi doğan, doğan ışık

Nurcihan: Cihan'ın nuru, ışığı. Dünyaya ışık saçan

Nurgör: Işık gör

Nuriye: Işıklı, ışıktan gelme

Nurten: Teni ışık gibi beyaz olan

Nükhet: Güzel ve hoş kokulu

Nurmelek: Melek gibi saf ve temiz güzel

 

O Harfi

Okşan: Beğenilen ol

Okyanus: Ana karaları birbirinden ayıran büyük deniz

Olca: Savaşta ele geçirilen mal

Omay: Gözde, sevilen, beğenilen

Ongü: Sağlık, mutluluk

Orkide: Değerli bir çiçek

Oya: İğne, firkete, tığ, ya da mekikle yapılan, ibrişimden önce dantel oya gibi güzel olan

Övünç: Samimi, içten

Ömür: Yaşama süresi, hayat

Ören: Eski yapı ya da kent kalıntısı

Övgü: Övmek için kullanılan söz

Öykü: Hikaye

Özten: Teni düzgün olan

Özün: Şiir. Hak edilmiş ün.

Özderen: Öz derleyen

Özge: Başka, yabancı, iyi, güzel, cana yakın, şakacı, yürekli, gözü pek

Özbil: Özünü bil; ayrıntıyı değil öz" olanı bil, özü bil

Özben: Gerçekten ben” anlamına gelen isim

Özgül: Bir türe ait olan, özü gül gibi olan

Özgün: Şiir anlamındadır

Özgen: Özü geniş, rahat

Özge: Başka, yabancı, iyi, güzel, cana yakın, şakacı, yürekli, gözü pek

Öniz: Daha önce iz bırakmış

Örgün: Türlü ve düzenli parçalardan oluşan

Öznur: Özü ışıklı, aydınlık

 

P Harfi

Pamira: Orta Asya’da bir yayla

Parla: “Işık saç” anlamına gelen bir isim

Pakize: Temiz, lekesiz, halis, saf

Papatya: Bir kır çiçeği; sarı ve beyaz

Pera: Osmanlı döneminde Beyoğlu yakasına verilen isimdir. Yunanca “öte, ötesi” anlamına gelir

Peyda: Belli, ortaya çıkan

Pekşen: Çok neşeli, çok sevinçli

Pelin: Acı ve keskin kokulu bir yayla çiçeği

Pembe: Kırmızı beyaz renklerin karışımı

Pelinsu: Pelin + Su isimlerinin birleşimi

Peri: Düşsel bir varlık, bir tür enerji varlığ

Petek: Arıların ballarını biriktirdiği balmumu altıgen kutucuklar

Peyker: Yüz, sima

Pırıl: Parlak ışık

Pınar: Su kaynağı, göze

Pırıltı: Pırıldayan şeyin çıkardığı ışık

Pinhan: Gizli

Pıtırcık: Pek hafif gürültücü

Piyale: Şarap kadehi

Polen: Çiçek tozu

Püren: Sarı, kırmızı renkte açan küçük yapraklı bir tür ot

Pürçin: Çok düşünceli, öfkesi kabarmış

 

R Harfi

Rana: Güzel, göze hoş görünen

Rabia: Dördüncü

Rafia: Her çeşit ayaklık ve destek

Radife: İnsanlar öldükten sonra üflenecek olan sur

Radiye: Rıza gösteren, kabul eden, boyun eğen

Rahime: Acıyan

Ramina: Bir bitki

Rahşan: Parıltılı. Işıltı

Ravda: Bahçe, cennet

Ravza: Yeşilliği ve suyu bol olan yer anlamındadır

Raziye: Boyun eğen kimse

Reyhan: Güzel koku anlamındadır

Refia: Yüksek, yüce

Renan: Çok ses çıkaran,

Refika: Kadın, eş, arkadaş

Rengin: Renkli, parlak renkli, güzel, hoş,

Remziye: İşaret ile ilgili – Simgesel

Reva: Yerinde, uygun

Revna: Güneş ışığında parlayan su damlası

Rezzan: Ağır başlı, vakur, ciddi

Rüçhan: Üstünlük

Ruken: Güler yüzlü

Rukiye: Sihirli, efsun

Rüya: Düş, uykuda görülen şey

Rümeysa: Küçük köpek takımyıldızında en büyük yıldızın adı

Riva: Suya doymuş

Rojda: Gün doğumu

Rojin: Güneş ışığı

 

S Harfi

Sahra: Kır, ova, çöl.

Sara: Prenses

Sacide: Secde eden

Sanem: Put

Saliha: Dinin emirlerini yerine getiren kişilere verilen addır

Sare: Saf, temiz, kalabalık, topluluk

Sayıl: Her zaman saygı gör

Saadet: Mutluluk, kutluluk, bahtiyarlık

Saba: Gündoğusundan esen hafif rüzgar. Türk müziğinin en eski makamlarından

Sabahat: Güzellik, letafet

Safiye: Katıksız, arı, seçilmiş

Sakine: Hareketsiz, kımıltısız, durgun

Saliha: Dinin emirlerini yerine getiren kişilere verilen addır

Sebil: Karşılıksız dağıtılan içme suyu ve bu amaçlı taş yapı

Sebla: Uzun kirpikli göz

Sema: Gökyüzü

Serra: Rahatlık ve genişlik anlamındadır

Serap: Bir yanılsama biçimidir

Seden: Uyanık, tetikte, gözü açık olmak

Selime: Sağlam kişilik

Selis: Akıcı söz

Serpin: Yağmur

Selen: Haber, müjde

Selmin: Barış ve sevgi duygusuyla dolu olan

Selinti: Ufak sel

Selcan: Coşkun, taşkın yaratılışlı kimse

Selda: Sel, taşkın su

Selvi: Yaz-kış yeşil kalan ince uzun bir ağaç

Sezen: Hisseden, sezgili

Sezin: Sezme yeteneği olan, anlayışlı

Sıla: Gurbetteki kişilerin özlemini çektiği yerler

Sima: Yüz, çehre

Siren: Uyarı işareti veren canavar düdüğü

Sırma: Sarı ve güzel saç

Siret: Bir kimsenin ahlakı, kişiliği

Sidre: Cennetteki ağaçlardan biri

Solmaz: Her zaman taze, körpe ve genç

Songül: Sonbahar’ın sonlan, kış başlangıcında uçan gül

Sonyaz: Sonbahar

Sumru: Bir şeyin yüksek yeri, tepesi

Su: Canlıların yaşaması için en gerekli olan şey

Suna: Boylu, poslu, yakışıklı

Suzan: Yakan, yakıcı

Sündüs: İpek kumaş

Şura: Meclis, danışma

Şüheda: Şehit anlamındadır

Şans: Talih, fırsat

Şeyma: Vücudunda ben gibi izi olan demektir. Peygamber (s.a.v)’in süt kardeşinin ismidir

Şiir: Bir edebi söz sanatı, özlü ve uyaklı anlatım biçimi, düşündüren

Şule: Ateş alevi

Şadiye: Memnunluk, sevinç, gönül ferahlığı

Şahika: Zirve, doruk

Şafak: Güneş doğmadan az önce ufukta beliren aydınlık

Şebnem: Çiğ

Şermin: Utanan

 

T Harfi

Tanem: Benim tanem, bir tanem

Talia: Tulu eden, öncü

Tardu: Armağan, hediye

Tamara: Van gölü efsanesinde adı geçen kız

Tansel: Sabah aydınlığı

Tamay: Dolunay demektir

Tayyibe: Temiz

Tanseli: Şafak vakti olan sel

Tevfika: Uydurma

Tezcan: Telaşlı, heyecanlı

Tuana: Cennete düşen ilk yağmur damlasıdır

Tünay: Gece ile ay

Tuba: Güzellik, hoşluk

Tuğçe: Cennetteki Tuğba ağacı’nın dallarına verilen ad

Tülin: Ayna

Tuğba: Cennette bulunduğuna inanılan bir ağaç ismidir

Türkan: Saltanat ve idarede yönetime etki eden prenses

Tümay: Dolunay

Tılsım: Esrarlı ve olağanüstü güç taşıdığına inanılan nesne

Tomris: Bir kraliçenin adı

 

U Harfi

Umay: Devlet kuşu

Ufuk: Düz arazide ya da açık denizde gökle yerin birleşir gibi göründüğü yer

Ulya: En ulu

Uğur: İyilik, şans, talih, baht. Fırsat, tesadüf

Ulviye: Yüce, yüksek

Ülfet: Dostluk kurulabilecek kişi demektir

Ülker: Bir takımyıldızı adı

Ülkü: Amaç

Ünsel: Çok meşhur

Ünzile: Gönderilmiş

 

V Harfi

Vahide: Tek, bir, yalnız

Vera: Şüpheli şeylerden uzak duran

Vasfiye: Nitelikli

Vecazet: Sözün, veciz kısa oluşu

Vildan: Yeni doğmuş bebek anlamındadır

Vira: Aralıksız

Verda: Gül

Vuslat: Ulaşma, erişme, kavuşma, buluşma

 

Y Harfi

Yağız: Koyu buğday rengi, esmer damlacıkları

Yaprak: Bitkilerin çeşitli biçimdeki yeşil bölümü

Yadigar: Bir kimseyi ya da bir olayı anımsatan kimse. Bırakılan anı

Yankı: Sesin bir yere çarpıp geri dönmesiyle duyulan ikinci ses

Yaren: Arkadaş, dost, yakın dost

Yalım: Alev, ateş uzantısı

Yaz: Sıcak mevsim

Yazel: Günahsız

Yeşim: Değerli bir taş

Yezra: Çoğalmak anlamındadır

Yeliz: Güzel, havadar, aydınlık

Yeter: Sonuncu olması istenen çocuklara verilen adlardır

Yonca: Bir bitki türü

Yurdagül: Ülkene gül. İlken için yararlı ol

Yüsra: Kolay olan anlamındadır

Yurdanur: Yurduna, ülkene ışık saç, aydınlat

Yücel: Yüksel, yüce bir duruma gel, başarı kazan, ilerle

 

Z Harfi

Zahide: Dinin emirlerini yapan yasaklarından kaçan

Zahire: Parlak yıldız

Zeliha/ Züleyha: Peri gibi güzel olmak anlamındadır

Zeynep: Mücevherler

Zeren: Kavrayışı güçlü

Zennur: Zinnur, nurlu, ışıklı

Zerda: Altın gibi sarı

Zinet: Süs, bezek

Zülfa: Yakınlık anlamında kullanılmaktadır.

Zümra: Zeki, güzel, bilgili ve iyi ahlaklı kadın anlamındadır

Zühre: Çoban yıldızı, Venüs

Zülal: Zülal isminin kullanım sıklığı: Türkiyede her 9.000 kişiden birinin ismi Zülal.

Zülfiye: Saçları çok güzel olan

Züleyha: Hz. Yusuf un hanımı, güzelliğiyle ünlenmiştir

Zümrüt: Parlak yeşil renkli kıymetli taş

Modern Kız İsimleri ve Anlamları ile İlgili Sık Sorulan Sorular

En popüler kız isimleri nelerdir?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) istatistiklerine göre 2023 itibariyle Türkiye'de erkek bebeklerde en çok Zeynep, Defne, Asel, Zümra, Elif, Asya, Azra, Nehir, Eylül ve Elif isimleri veriliyor. 

Kız çocuğuna verilebilecek modern isimler nelerdir?

Kız çocuğunuza verebileceğiniz bazı modern isimler şunlardır: Açelya, Beril, Cansu, Çiçek, Deren, Eliz.