Modern Erkek İsimleri ve Anlamları

Modern Erkek İsimleri ve Anlamları

Yeni doğan bebeğinize isim bulma konusunda güçlükler yaşıyorsanız aşağıdaki liste tam size göre. Modern ve popüler erkek çocuk isimleri listesinden dilediğiniz gibi seçebilirsiniz.

A Harfi

Abat: Mutlu olmuş

Abadın: Ezeli

Abak: Köylü

Abdi: Kulluk eden anlamına gelir

Abakay: Bir Türk boyunun adı

Abgun: Mavi renk

Aborkar: Tutumlu kişi anlamına gelir

Abrek: Toplum düzenine karşı gelen savaşçı anlamına gelir

Acar: Becerikli, atılgan kişi anlamına gelir

Acun: Dünya demektir

Açıkel: Cömert insan

Açıkgün: Bulutsuz gün

Adil: Doğruluktan şaşmayan kimse

Adem: Yaratılan ilk insan

Adnan: Cennette ölümsüzlüğe ermiş olan kimse

Adiy: Savaştan geri kalmayan

Afşin: Zırh ve silah anlamına gelir

Affan: Çirkin şeylerden kaçınan

Agâh:  Bilgili

Ağahan: Ağaların ağası

Ağca: Apak

Ağırtaş: Ağırbaşlı kimse

Ahter: Yıldız demektir

Ahen: Demir gibi sert

Ahmet: En çok övülen

Ahves: Kahraman

Ahi: Cömert

Akansel: Akan

Akif: İbadet eden

Akansu: Akıp giden su anlamındadır

Akagündüz: Asıl adı Enis Avni olan bir yazarımızın takma adı

Akmeriç: Ak gibi Meriç

Akartuna: Tuna gibi gürül gürül akan

Akartürk: Akıp giden Türk

Akdeniz: Ülkemizin güneyindeki deniz

Akdoğ: Doğup akıp gitme anlamına gelir

Akçit: Aydınlık yüz demektir

Aklan: Dere ya da küçük akarsu anlamında gelir

Aköz: Sözü ve özü doğru olan kişi demektir

Akdiken: Geyik dikeni denilen bir bitkinin ismidir

Akıl: Düşünme

Akman: Temiz insan anlamındadır

Alaz: Yalın alev

Alper: Yiğit er

Altan: Tatar hanlarına verilen bir unvan

Altaner: Kızıl şafak yiğidi

Altay: Yüce dağ

Altemur: Demirin korlaşmış kırmızı hali

Alpagut: Seçkin yiğit

Alim: Bilgin

Alatan: Seher vakti rengi

Alperen: Hem din adamı hem komutan olan yiğit

Alasoy: Ataları gibi soylu kişi demektir

Alatürk: Çok renkli bir kişiliğe sahip olan

Alen: Saygınlık başarı anlamlarında

Alemdar: Önder

Alhan: Al renkli prens

Alinur: Işık saçan yüce kişi

Alkun: Herkes anlamına gelir

Alişan: Ünü büyük

Alkor: Kıpkırmızı ateş, kızıl köz

Aloz: Haşin kimse

Alpbilge: Güçlü ve aynı zamanda da akıllı olan kişi

Alpdoğan: Cesur doğan

Alpermiş: Yiğit ve ermiş kişi

Alpyürek: Bulunan

Altınbaran: Altın gibi kıymetli

Altuğ: Kırmızı tüy

Altınkılıç: Altın gibi kıymetli kılıç

Altınkaya: Altın gibi parıldayan kaya

Altunç: Kızıl tunç

Alya:  Er. Yüksek yer, yük­seklik

Ammar: Bir yeri bakımlı hale getiren

Amade: Dilek

Anıl: Amaç, erek

Andaç: Hatırlatıcı

Anıt: Abide anlamına gelir

Arhan: Yiğit han

Arda: Işaret yerine dikilmiş çubuk

Arat: Sakin

Arif: Ilim irfan sahibi

Arkın: Sakin

Arslan: Yiğit adam

Aral: Takımada ve sıradağlar anlamındadır

Argın: Yorgun

Atakan: Atalarının kanını taşıyan

Atalay: ünlü

Ayaz: Duru ve sakin havada çıkan kuru soğuk.

Aybora: Ay ve fırtına

Aybars: Ay gibi temiz demektir

Aytuna: Ay gibi güzel Tuna ırmağı gibi görkemli

Arış: Kağnı otu

Ayberk: Güçlü

Aytaç: Ay tacına sahip olan kimse

Aykutalp: Cesaretli

Aymete: Ay ve Hun imparatoru Mete’den oluşan ad

Aygün: Ay gibi parlak ve ışıklı güzel gün

Azem: Arkadaş. dost

Aziz: Sevgide üstün tutulan

Aznavur: Cesur, kahraman

Azametdin: Dinin yüceliği

Azad: Bağımsız olan

Azmi:  Kararlı

 

B Harfi

Baran: Durağanlığı harekete çeviren etken

Babür: Kaplan anlamındadır

Bera: Erdem sahibi kişi demektir

Badi: Rüzgarla ilgili

Bagatur: Kahraman

Bahri: Denizci demektir

Başer: Başta gelen

Barlas: Savaşçı yiğit

Batıhan: Batının sultanı

Batuğ: Üstün olan

Batu: Güçlü

Barbaros: Savaşçı demektir

Baturalp: Yiğit demektir

Baykal: Yaban atı

Bangu: Gök gürültüsü demektir

Babacan: Cana yakın, güvenilir, anlayışlı

Balkır: Işıl ışıl parıldayan, ışık saçan

Babaç: Azameti olan

Barın: Kuvvet

Baha: Değer, kıymet, zariflik, üstünlük

Babayiğit: Mert, korkusuz adam, kabadayı

Bahadır: Yiğit, batur

Babek: Kafkas kökenli ayaklanma kahramanı

Baranalp: Baranalp

Baransel: Güçle ilgili

Babürşah: Moğol Devleti'ni kuran hükümdar

Balaban: Yüce, ulu

Barçın: İpekli kumaş

Barışta: Barış zamanı doğmuş olan

Bartu: Eski Türk hanlarından birinin adı

Barkan: Arap çöllerindeki kumul yapısı

Başol: Lider ol, başa geç

Bayezid: Mümin, İman sahibi

Behzat: doğuştan asil

Behlül: Çok gülen

Bedir: Dolunay anlamındadır

Behnan: Herkesçe sevilen

Bülent: Yüksek

Berksan: Adı, sanı sağlam bilinen

Berkan: Parıldayış, şakıma

Behram: Çoban yıldızı

Bedevi: Çölde, çadırda yaşayan göçebe

Berk: Sert, sağlam, katı

Berkay: Güçlü ve ay gibi

Bedih: Çok saygın ve çok büyük bir ünü olan anlamında

Bedrettin: Ayın ondördü gibi ışık saçan, temiz ve yüce. Dinin dolunayı

Bilal: Su gibi ıslatan, ıslaklık ya da ıslatış

Bilgehan: Çok bilgili devlet başkanı, bilge devlet başkanı

Bilegi: Akıllı, gerçeği gören ve ona göre davranan

Bilgebay: Bilgili ve saygın kişi

Bilgiç: Her konu hakkında bilgisi bulunan

Boğaçhan: Dede Korkut öykülerinde adı geçen yiğit

Boran: Rüzgar, şimsek ve gökgürültüsü ile ortaya çıkan sağanak yağışlı hava olayı

Bolat: Çelik gibi sert

Borakan: Kanı kaynayan anlamında

Boransü: Fırtına gibi olan er, asker

Borga: Hüküm veren kişi

Boysal: Her bir yana yayıl anlamında

Buğra: Erkek deve. İlk İslam devletlerini kuran Türk hükümdarlarından bazılarına verilen ad

Bucak: Dağ zirvesi

Budak: Dalın gövde içindeki başlangıç yeri

Bulut: Havadaki su buharının yükselip yoğunlaşmasıyla oluşan su damlacıkları birikintisi

Buğrahan: Yürekli hükümdar, korkusuz hakan

Bülent: Yüksek, yüce, uzun

Bulak: Kaynak

Bulunç: İç evren, vicdan

Buluthan: Bulut gibi yükseklerdeki hakan

Büker: Bükme işini yapan, kıvıran

Bürçe: Kurt yavrusu

Burtaş: Kapı altına konulan taş

 

C Harfi

Cabir: Aziz ve kuvvetli olan

Cabbar: Güç ve kuvvet sahibi kimse

Can: Yaşam, birey kişi, ruh, güç kuvvet

Caner: Can dostu

Cankan: Soyu temiz

Candaş: Dost, yoldaş

Cantekin: Can şehzade

Cafer: Çay, dere, küçük akarsu

Çağdaş: Yaşanılan çağın koşul ve gereklerine uygun olan, yaşıt

Çağkan: Çalışkan, hareketli, canlı, su gibi akan

Çağın: Yıldırım, şimşek

Cantaş: Içtenlik ve sevecenlik iradesi gösteren

Celal: Azamet, şeref, kemal ve ikram sahibi

Cebe: Zırh, zırhlı giysi

Cem: Toplama, bir araya getirme, şarap kadehi

Celasun: Kahraman, cesur. Genç, sağlıklı, yiğit kimse

Cebealp: Silah kuşanmış savaşçı

Cenk: Savaş

Ceben: Bir Oğuz boy’u

Celil: Büyük, ulu

Cebesoy: Silahlarla ilgilene soydan gelme anlamında

Cedit: Yeni var olmuş, yeni ortalığa çıkmış anlamında

Cengiz: Sert ve haşin tabiatlı, kolay yumuşamayan

Cefa: Sıkıntı, zahmet

Cefali: İlahi olan

Cengizhan: Moğol İmparatorluğunu kuran hükümdar

Celâsun: Kahraman, cesur, atak delikanlı, yiğit.

Cenker: Savaşçı

Ceyhun: Amu Derya gölü

Cevahir: Cevher, mücevher

Celâyir: Moğol ırkının büyük kollarından biri

Cengel: Orman

Celilay: Ulu, yüce, yüksek ay

Celalettin: Büyüklük ululuk, hışım

Cengiz: Gözüpek, cesur

Cengizhan: Eski Moğollarda, Moğol hükümdarı

Cenup: Güney

Cevat: Çok cömert, eli açık, çok ihsan eden

Cesim: Büyük, iri, kocaman

Cesur: Cesaretli, yürekli

Cemil: Güzel yüzlü

Cetik: Olgun

Cevheri: Bir şeyin özü ile ilgili anlamında

Civan: Genç, taze

Cihanerk: Tüm dünyanın en kudretlisi, güçlüsü

Cihat: İslam için düşmanla savaşma

Civan: Yeni yetme, körpe, genç

Civanmert: Yüce gönüllü yiğit

Cidal: Kavga, savaş

Cindoruk: Bir dağın en yüksek noktası, doruğu

Cüneyt: Asker, savaşçı

Cumhur: Topluluk, yığın

Cüret: Atılganlık, cesaret, yiğitlik

Cömert: Pinti olmayan, eliaçık

Coşkun: Coşmuş, galeyana gelmiş

 

Ç Harfi

Çaba: Zorlukların üzerine giden

Çağdaş: Yaşanılan çağın koşul ve gereklerine uygun olan, yaşıt.

Çağatay: Doğu Türk lehçelerinden birisinin adı

Çağ: Başı ve sonu belli olan ve belli bir özellik taşıyan zaman dilimi

Çağlar: Çağıl akar, küçük çağlayan

Çağrı: Davet

Çağkan: Çalışkan, hareketli, canlı, su gibi akan, dinamik, enerjik, etkin

Çağbay: Bu çağın zengini, efendisi

Çağıl: Çakıl, çağla ilgili, akan su sesi

Çağlayangil: Coşkulu insanlar birliği

Çağın: Yıldırım, şimşek

Çağrıbey: Selçuklu çağveren Çaltı Devleti’nin kurucularından

Çaka: Savaş baltası

Çağveren: çağa adını veren

Çalak: Atak, çabuk davranan

Çakırbey: Mavi gözlü ve saygın

Çakırca: Çakıra benzeyen

Çalkan: Su birikintisi

Çambel: Çamlık yöre, yer

Çaltı: Küçük ve dikenli orman

Çapar: Durmadan koşan yiğit, atlı ulak

Çapın: Çok hızlı koşabilen

Çelen: Becerikli

Çelik: Çok sert, dayanıklı

Çelikel: Eli çelik gibi olan, çelik elli

Çeliker: Çelik gibi sağlam kimse

Çeri: Asker, yeniçeri

Çeliköz: Özü çelik gibi sağlam olan kimse, çelik özlü

Çeliksoy: Soyu güçlü, kuvvetli olan

Çetiner: Güçlü erkek

Çetinsu: Çok hızlı, güçlü akan su

Çetinyiğit: Sert ve inatçı ve de cesur kişi

Çınar: Boyu otuz metreyi bulan, uzun yıllar yaşayan yeşil yapraklı ağaç

Çıdal: Sabır

Çiltay: Çilli tay

Çintan: Tan zamanı.

Çiner: DOĞRU

Çoğaş: Güneş

Çokan: Dağın en yüce yeri doruk

Çölbeyi: Çöl ağası

 

D Harfi

Dâver: Doğru ve adil hükümdar

Dağ: Çevresindeki araziye göre çok yüksek olan toprak

Dadak: Büyük kardeş, ağabey

Dağtek: Tek dağ

Dalca: Dal gibi ince, uzun, narin.

Dalboğa: Koruyucu yürekli kimse

Dağhan: Oğuz Han’ın oğlu. Eski Türk inanışına göre doğa tanrılarından biri

Dalkılıç: Kılıcı elinde olan, hazır bekleyen

Danişmend: Akıl danışılan kişi. Bir Selçuklu komutanı

Dalokay: Çokça beğenilen

Dalkoç: Koruyucu, arka çıkıcı kimse

Dâhi: Olağanüstü zeki ve yetenekli

Daniş: Bilim, bilgi

Demiralp: Demir gibi sağlam olan

Demir: Dayanıklı ve kullanış sahası geniş, mavimsi esmer renkli bir maden

Demirhan: Demir gibi güçlü

Deha: Zekaca çok üstün olan

Değer: Üstün nitelik, yararlı nitelikleri olan, bir şeyin önemini belirten ölçü, eder, karşılık

Dede: Ata, annenin ya da babanın babası

Delal: Cilve, naz

Demirbağ: İlişkilerinde demir gibi sert olan

Deniz: Büyük su kütlesi

Devran: Talih, kader, dünya, zaman

Demirbüken: Demiri bükebilecek denli yiğit kimse

Demirdöven: Demirci, demiri işleyen

Demirel: Güçlü el

Demirkök: Kökleri sağlam olan

Demirkurt: Güçlü, kuvvetli, sert kimse

Denizhan: Ünlü Oğuz Kağan Destanı'na göre

Demiröz: Özü demir gibi sağlam olan

Demren: Okun ucuna geçirilmiş demir parçası

Denli: Terbiyeli ve saygılı

Deryavan: Denizci

Devin: Hareket

Deviner: Emek harcayan yiğit

Dizdar: Kale komutanı

Dicle: Bir ırmak ismi

Dilaver: Yiğit / Yürekli

Dinçalp: Güçlü yiğit

Diker: Başı dik kimse, dik başlı yiğit

Dilmaç: Tercüman

Dilbirin: Gönül çekmek

Dikmen: Dağ zirvesi

Dinçkaya: Kaya gibi sağlam güçlü

Dinçer: Sağlam, yiğit

Dindar: Allah’a inanmış, bağlanmış olan kimse

Dinç: Sağlık durumu iyi, güçlü, gücü yerinde, canlı

Dirim: Hayat, yaşam

Doğu: Güneş’in doğduğu taraf

Doğanalp: Şahin ve yiğit kimse

Doğaner: Yırtıcı, gözü pek olan

Doğruol: Eğrilikten kaçın, haksızlık etme, içi dışı bir ol

Dolunay: Yuvarlaklaşmış ay. Ayın son hali. Ayrıca ayın on dördü gibi çok güzel kimse

Doğukan: Doğulu, doğu soyundan

Dora: Dağ zirvesi

Doğuş: Hayata geliş

Doruk: Zirve, dağların en yüksek noktası

Domaniç: Tümsek, yokuş

Donat: Süsle

Dost: Sevilen ve güvenilen yakın arkadaş, gönüldeş

Dönmezsoy: Sözünden dönmeyen soy

Dumrul: Dedem Korkut öykülerinde geçen bir ad

Durutekin: Temiz ve biricik, pırıl pırıl ve bir tane olan kimse

Duran: Yerinde kalan, bekleyen

Duha: Kur’an-ı Kerim’de 93. surenin ismi, kuşluk vakti

Durmuş: Çocukların sık ölümleri karşısında konulan dilek ifadesi

Duruöz: Temiz özlü kimse

Duygun: Hislerini yoğun yaşayan, duygusal

Dündar: Koruyucu asker

Düzgün: Yamuk olmayan, doğru

 

E Harfi

Ebecen: Akıllı çocuk

Ebed: Sonsuzluk

Ebubekir: İlk halife olan Hz. Ebubekir’in ismidir. Genç babası manasındadır

Ecevit: Yaramaz, afacan

Ecmel: Çok yakışıklı

Ecemiş: Çok bilmiş

Ecvet: Mükemmel

Ecebay: İleri gelen, saygın, zengin kimse

Ediz: Ulu, gücü yeten

Ede: Ata, dede

Edis: Yüce, yüksek

Edip: Edepli, terbiyeli. Edebiyatla uğraşan kişi

Edgüalp: İyi yiğit

Edhem: Karayağız at

Edra: Vücudu beyaz, başı siyah at

Efsun: Büyü

Efe: Yiğit ve cesur

Efken: Atıcı, yıkıcı

Efendi: Saygıdeğer, ince çelebi kimse

Eflah: Feraha kavuşan, kurtulan

Egemen: Sözünü geçiren, hükmeden kişi.

Egehan: Engin denizlerin hükümdarı

Egezade: Egeli oğlu

Egetürk: Engin görüşlü Türk

Ejderhan: Acımasız hükümdar

Ejder: Bir masal yaratığı

Ekber: Allah’ ın sıfatlarındadır. En büyük manasındadır. İsim olarak kullanılması uygun olmayabilir

Ekinç: Kültür

Ekmeleddin:  Dinin en olgunu, dinin tamamı.

Ekin: Olgunlaşmış tahıl

Elbruz: Boyu uzun yakışıklı

Elber:  İyiligi ve ihsani bol olan demek

Elçi: Bir devleti başka bir devlet katında temsil eden kimse

Elitez: Eline çabuk

Emin: Korkusuz olan

Emir: Buyruk

Emrah: Eski Türkçedeki Amrak kelimesinden gelmektedir. Anlamı sevimli, sevgili şeklindedir

Emre: Aşık, tutkun

Emrullah: Allah’ ın emri manasındadır

Emran: Kürkler, hayvan derileri

Ender: çok az bulunan

Enginel: İyi yetiştirilmiş derin bilgi sahibi kişi

Enes: Insan

Enez: Cılız, zayıf, güçsüz

Engin: Uçsuz bucaksız, sınırsız

Engür: Hepsinden gür olandır

Enis: Sevimli dost

Ensari: Ensar kişilerden biri.

Enver: Nurlu olan

Eray: Ay gibi parlak olan

Ertunga: Erkek kaplan, Uygur yazıtlarında adı geçen kişi, alpertunga olarak da bilinir

Ercan: Korkusuz asker

Ertek: Yiğit, ve tek er

Erçin: Merdiven

Erşan: Yiğitliğiyle tanınmış

Ersungur: Yiğit ve doğan gibi yırtıcı

Erda: Beyaz karınca

Erhan: Yiğit

Erel: Kahraman

Ersel: Yiğitlikle ilgili olan, ünlü, yiğit

Ergün: Sert başlı.

Erol: Sözünde duran

Esat: çok mutlu

Esil: Soylu, zengin

Eserhali: Arkasında büyük eserler bırakan hükümdar

Eşfak: İçten

Eslek: Çalışkan

Eşmen: Eş, dost, arkadaş, akran

Eşref: Şerefli, şeref sahibi

Evsad: Ahlak, huy

Evrim: Biyolojik ve zamansal değişim

Evren: Kainat, varlığın tamamı

Ethem: Kara, yağız at

Etka: Takvayla yaşayan

Eylem: Bir durumu değiştirmek için gösterilen çaba

Eymür: Varlıklı, iyi durumda olan oğuzlarda boy adı

Eyüp: Sabırın simgesi olmuş bir peygamber

Ezel: Başlangıcı olmayan demektir

Ezrak: Mavi, gök renginde olan

Ezman: Gökyüzü

 

F Harfi

Fatin: Zeki, akıllı, anlayışlı, kavrayışlı kimse

Fadıl: Erdemli, üstün, parlak

Fahrettin: Dinin övünç kaynağı manasındadır

Fahri: şerefli ve övünçlü

Falih: Başarılı ve mutlu kimse

Faik: Seçkin

Faris: Binici, ata binmekte maharetli olan kişi,anlayışlı

Fatih: Toprak alan, fetheden

Fazlı: Fazilet sahibi

Faysal: Hükümdar

Faruk: Adaletli, hukuklu, keskin kararlı kişidir

Fahir: Şanlı, şerefli, onurlu, övülecek kimse manasındadır

Fani: Ölümlü

Fakirullah: Allah’nın büyüklüğü karşısında âciz olan kimse

Fazh: Fazilet sahibi

Feda: Kurban olan

Ferhan: Sevinçli, neşeli, ferahlı, şen, memnun

Fedai: Bir ülkü uğruna tehlikeli işlere girişerek canını esirgemeyen korkusuz kimse

Ferit: Tek başına olan

 

 

Fevzi: Üstünlük, başarı, zafer ile ilgilidir.

Ferruh: Kutlu, uğurlu

Feyzullah: Allah'ın feyzi, bereketi

Ferman: Emir

Fethi: Fetih ile ilgili

Feza: Gökyüzü, uzay boşluğu, gök, sema

Feyyaz: Bereket ve bolluk veren

Fecri: Tan kızıllığı

Fedakar: Özverili

Fehim: Anlayışlı, çabuk kavrayan

Ferruh: Uğurlu, kutlu, aydınlık yüzlü kişi

Ferda: Yarın, gelecek zaman

Felit: Açık düşünceli

Felek: Gökyüzü

Ferahi: Bolluk, genişlik, ucuzluk

Fersoy: Güçlü, saygın bir soyu olan, eşsiz

Feryat: Çığlık, haykırış

Feramuz: Kale muhafızı, koruyucu

Fezahan: Kainatın hükümdarı

Ferzan: Bilim ve hikmet

Fezai: Uzayla ilgili

Fırat: Nehir

Firas: Yiğit, mert

Fırtına: Yağmur ve kasırga getiren çok güçlü rüzgar

Fikret: Düşünen, düşünce ile ilgi

Fıda: Özveri

Firuz: İnce, uzun boylu

Furkan: İyi ve kötü arasındaki şeyi gösteren

Fuat: Yürek, kalp, gönü

Fuzuli: Boşuna gereksiz, haksız

Fütüvvet: Mertlik, yiğitlik

 

G Harfi

Gaffar: Acıyan, bağışlayan

Gazel: Divan, Fars ve Arap edebiyatlarında en yaygın nazım şekli

Galip: Kazanan

Gani: Zengin

Garabed: Liderlik yapan, öncü

Gayur: Çok çalışkan, gayretli

Gazanfer: Yüreği ve bileği sağlam olan

Gediz: Dağ geçidi

Gencer: Delikanlı

Gençsoy: Yaşlı olmayan soydan

Gevheri: Özlü

Gençtürk: Genç Türk

Gernas: Kahraman

Gerok: Etkin

Gezgin: Yeni yerler görmek ereğiyle geziye çıkan kimse

Gökben: Gök ile ilgili olan

Görgün: Görme yetisi olan, gören, görmüş olan, iyi gören

Gönenç: Varlık, bolluk, mutluluk, sevinç

Gorani: Şarkı, türkü

Gökmen: Mavi gözlü

Gökbaran: Gökteki güç; gök gücü

Görkem: ihtişam

Gökhan: Göklerin hükümdarı

Gökbora: Fırtınalı gökyüzü

Gökseven: Mavi seven, gökyüzünü seven

Görkay: Güzel ay

Gökdal: Yeşil dal, taze dal

Gökçener: Mavi gözlü yiğit

Gökçesu: Mavi su, yiğit su

Gökalp: Mavi gözlü yiğit. Çok eski bir isim olup Ertuğrul Gazi’nin amcasının adıdır

Gökdeniz: Gözleri mavi ve deniz gibi engin kişi. “Gök” ve “deniz” isimleriyle kurulmuş bir isimdir

Göğen: Gök, mavi, yeşillik

Göğem: Göğermiş ekin, yapraklanmış

Göktürk: Bir Türk boyu

Gönder: Bayrak direği

Günalp: Güneşe benzeyen yiğit

Gurbet: Doğup yaşanılmış olan yerden uzak yer

Günkut: Günün uğuru, şansı olan

Güçlühan: Kuvvetli hükümdar

Gülertan: Gülümseyen sabah vakti

Güntan: Güneşin doğmasından önceki süre

Güçhan: Çetin han, güçlü han

Güntekin: Güneş gibi tek olan

Günce: Güne, yani Güneş’e benzeyen, günü gününe tutulan

Güzey: Güneş görmeyen yer

Gürsel: Gür olan, bol olan

Güven: itimat

Güz: Sonbahar

Girgin: Girişken, sokulgan

Gizay: Gizlenmiş Ay, saklı Ay

 

H Harfi

Hakan: Türk imparatoru

Habil: Yeryüzünde öldürülen ilk insan

Haldun: Devamlı süren

Hacip: Osmanlıda devlet büyüklerine verilen bir san

Halit: Sürekli

Hadra: Çok yeşil, en yeşil manasında

Halim: Yumuşak başlı

Halim: Yumuşak huylu, sakin yaradılışlı

Haluk: Güzel ahlaklı

Halil: İçten dost, yakın arkadaş

Hamit: Hamt eden

Hades: Birisini yenmek, kötülük

Hatem: Sonuncu en son olan

Hakan: Kağan, eski Türk imparatoru

Hakverdi: Allah’tan gelen hak anlamında

Haver: Güneşin doğduğu taraf

Haktanar: Her anlamda haktan yana olan

Halilullah: Allah’ın sadık dostu

Haluk: İyi ahlaklı, uyumlu

Hanzala: Uhud Savaşı şehitlerinden biri

Hamis: Beşinci

Hamil: Sahip olan, destek

Hanefi: Allah´ın birliğine iman eden

Hani: Yumuşaklık ve vakar sahibi

Hansoy: Han soylu, bey soyundan gelen

Hascan: Güzel dost

Hasefe: İyi efe

Haris: Bekçi, gözcü, kollayıcı

Haşmet: Gösteriş, büyüklük, ululuk

Haşim: Gösterişli, muhteşem

Hatay: İl adı, Antakya olan kentimiz inadı

Hatim: Sona erdirme, bitirme

Havar: İmdat, çağrı

Havbeş: Ortak

Hayrettin: Hayır eden, hayır sahibi

Haydar: Aslan, cesur, yiğit

Hayri: Hayırla, iyilikle ilgili

Hazer: Deniz

Hazim: Akıllı, işbilir

Hawar: Çığlık, çağrı

Hazret: Kutsal sayılan insanların adlarının önüne konulan san

Hepgüler: Her zaman güler

Hedar: Hali vakti yerinde

Helat: Güneş, doğmak

Heja: Kıymetli, değerli

Herji: Güvenli

Hesin: Demir

Hevbeş: Özdeş

Heybetli: Görünüşü, korku ve saygı uyandıran

Hikmet: Yüksek bilgiye sahip olan

Hızır: Darda kalanların yardımına koşan

Hiram: Yürüme, gezinme

Hilmi: Yumuşak huylu

Himmet: Çaba, emek, çalışma, irade, yardım, ermiş kişinin yaptığı etki

Hilet: Alışkanlık, huy

Hilkat: Yaradılış

Hoşgör: Anlayışlı, görgülü ol

Hürkan: özgür kandan gelen

Hünkar: Uğurlu, genç Osmanlı sultanlarına verilen bir ad

Hüsrev: İran şahı

Hüsamettin: Dinin keskin kılıcı

Hüsnü: çok güzel olan

Hüray: Ay gibi özgür

Hüseyin: Küçük sevgili

Hüdaverdi: Allah’ın verdiği

 

I Harfi

Işıner: ışıklı erkek

Işıman: Aydın yüzlü insan

Işınbay: Aydınlık ve zengin

Işınbey: Işık saçan saygın kişi

Ibra: Beri kılma, beraat etme, çıkarılma, aklanma temize

Ildır: Parıltı saçan

Ilgar: çabuk ve hızlı olup biten

Ilgaz: Atın dörtnala koşması, hücum

Ilıcan:  ılık olan

Ilgın: Serap

Ira: öz yapıya sahip olan

Ilkutay: Kutsal ülke

Işık: Aydınlık

Iltifat: Yüzünü çevirip bakma

Işıkhan: Imparator

Irkd: Kehanette bulunan

Işıker: Aydınlık saçan yiğit

Irşa: Doğru yolu gösterme, uyarma

Imren: Görülen bir şeyi veya herhangi bir isteği elde etmek istemi, gıbta

Iraz: Uzak

Işıtan: Aydınlatan, ışık veren

Itri: Itır kokulu

Ilgazer: Ilgaz dağlarının yiğidi

Irade: İstem. Emir

Izhar: Gösterme, meydana çıkarma

 

İ Harfi

İhsan: iyilik etmek

İlhan: Moğol hükümdarı

İkbal: Gelecek

İbrahim: İnananların babası, hakların babası

İlbey: ülke beyi

İçöz: İçi özü olan

İdi: Güç, kuvvet

 İrfan: Kültür

İğdemir: Araba okunun demiri, dülgerlerin ve heykelcilerin ağaç yontma aracı

İmren: Görülen bir şeyi veya benzerini edinme isteği, özenme, imrenme

İlker: ilk erkek çocuk

İhvan: Yakın dostlar, arkadaşlar.

İskender: ünlü komutan

İşçan: çalışkan

İnan: Yöneten, kendisine inanılan

İlon: EylüL

İnanç: Düşünceye bağlılık göstermek

İsmet: Parlaklık, temiz

İkrami: Misafirperver

İshak: Bilgin olarak tanınan bir peygamber

İsa: Tanrının yargılaması, dört büyük peygamberden biri

İdris: Hoş kokulu bir kiraz türü, bilimde ileri düzeyde olan, peygamber

İdikut: Kutlu, saadetli, yüksek rütbeli

İlksoy: Önde gelen soy

İlter: Yurdunu seven, yurduyla övünen.

İnanöz: İnanan kimse, özüyle inanan kişi

İsfendiyar: İran mitolojisinde adı geçen hükümdar

İzgütay: İyi yavru, iyi tay

İzer: İzci Eri

İzzet: Değer, kıymet, kuvvet, kudret, hürmet, saygı

 

K Harfi

Kadir: Güçlü, her şeye gücü yeten

Kaan: Hükümdar

Kabil: Kabul eden, olabilir mümkün

Kadem: Adım, ölçü, uğur

Kağan: Hanların hanı, hükümdar

Kasım: Taksim eden

Kadrihan: Değerli, kıymetli ve de güçlü hükümdar

Kağan: Imparator

Kayhan: Güçlü hükümdar

Kamil: Olgun insan

Kartal: Kızıl kara tüylü, güçlü kıvırcık gagalı, iri ve güçlü, yırtıcı bir kuş

Karahan: Hükümdar

Kayra: Büyük birinden gelen iyilik, ihsan

Kaya: Sert taş parçası

Kazım: Er, öfkesini yenen kimse. Hırsını dizginleyen

Kani: Kanaat eden, razı olan

Kalender: Gösterişsiz, sade, tokgözlü anlamındadır

Kamran: Mutlu, muzaffer, isteğine kavuşmuş olan

Karadoğan: Bir kuş türü

Kanat: Kuşların ve uçucu böceklerin uçmalarını sağlayan organlarıdır.

Kayar: Gurur

Kayasoy: Güçlü soydan gelen.

Kazgan: Kazan

Kazım: Kızgınlığını, öfkesini belli etmeyen

Kerem: Soyluluk, cömertlik, bağış

Kenan: Filistin toprakları

Keleş:  Güzel, yakışıklı

Kemal: Olgunluk, erdem

Keramettin: Dinin kerameti, doğa üstü gücü

Keremşah: Asil, soylu şah, hükümdar

Kebir: Ulu, yüce

Kerami: Mert, cesur soylu kişi

Keyhan: Dünya

Kendal: Yamaç, uçurum kenarı, sel yarığı gibi anlamları vardır

Kerimhan: Cömert, ulu hükümdar

Kelemer:  Kuvvetli karakteri olan adam

Keyan: Büyük hükümdar, şah

Kılıç: Uzun keskin bir bıçak, silah

Kıralp: Rengi kırçıl olan yiğit, ak renkli yiğit

Kılıçer: Kılıç gibi keskin yiğit, kılıç gibi yiğit

Kıvanç: Mutlu bir olgudan duyulan şey, sevinç öğünç

Kınay: Hiç durmadan çalışan, çalışkan

Kıncal: İnce, zayıf

Kıraner: Vurup ezerek parçalayan yiğit

Kızıl: Parlak, kırmızı renk

Kiram: Soylu, cömert

Kinyas: Geniş yüzlü kişi

Kiyan: Dağdan hızla inen sel

Kiper: Canlı, dayanıklı, sağlam kimse anlamındadır

Kirman: Hisar

Korkut: Kökünü derinlemesine sal, soyun genişlesin

Korkmaz: Korku bilmeyen

Koray: Kor renkli ay Ateşli, hareketli ve heyecanlı kişi

Kortan: Kıpkızıl şafak

Korkmaz: Hiçbir şeyden çekinmeyen, yiğit, yürekli

Korhan: Ateş gibi kağan

Koç: Sağlıklı

Koçer: Koç yiğit, yiğitler yiğidi

Konuralp: Yiğitler yiğidi, onurlu yiğit

Kuddus: Temiz

Kürşat: Yiğit, alp

Kültigin: Göktürk komutanı

Kutsoy: Kutlu soydan gelen, soyu kutlu

Kunt: Sağlam yapılı, sağlıklı, dayanıklı, kalın, sert

Kutberk: Uğurlu ve sağlam

Kuşay: Uzaklaşmak

Kutlay: Uğurlu ay, kutlu ay

Küce:  Etkileyici

Kuthan: Uğurlu kağan, kutlu kağan

Kuzey: Sağını doğuya, solunu batıya veren kimsenin tam karşısına düşen yön

 

L Harfi

Laçin: Bir cins şahin, atmaca. Sarp, yalçın

Latif: Yumuşak, güzel, nazik, şakacı

Lamih: Parıldayan

Lami: Sert, çatık kaşlı veya aslan

Laşa: Bir Gürcü kralının adı.

Lavik: Destan

Lavekar: İstekli. arzulu, hevesli

Layık: Yaraşır, yakışır.

Lebib: Akıllı ve zeki olan

Levent: Güçlü ve çevik

Lemi: Parlama

Ledün: Tanrı katı

Lefter: Meteliksiz

Lezgin: Hızlı, süratli, acele

Lezgi:  Kafkas halkı

Livin: Hareket, devinim

Lider: Önder, şef, rehber kişi

Lokman: Tarihteki en ünlü tabibin adı

Lütfullah: Çok övülmüş, methedilmiş, Allah'ın lütfu

Lütfi: Hoşluk, iyi davranış. Macid şan, şeref sahibi, iyi ahlaklı

 

M Harfi

Macit: Şan, şeref sahibi, iyi ahlaklı

Malik: Sahip, elinde bulunduran

Malkoç: Osmanlıda akıncılar ocağının komutanı

Mansur: Muzaffer olan

Mahir: Becerikli, hünerli

Mahzun: Kederli, tasalı

Mağrip: Batı

Mağrur: Gururlu

Mahra: Değerli kimse

Mahser: Huy, özellik

Maksut: İstek, niyet, maksat, varılmak istenen yer

Mahfi: Gizli, saklı, örtülü

Mahsun: Güçlendirilmiş

Mahmut: Övülmeye değer

Mail: İstekli

Makal: Söz

Manas: Kırgızların ulusal destanı

Mançer: Yabani kiraz ağacı

Matuk: Özgürlüğü bağışlanmış

Manço: Manda yavrusu

Mavi: Gökyüzünün rengi

Mazlum: Yumuşak, sessiz, zülüm görmüş

Mebrur: Hayırlı, beğenilmiş, makbul

Mecid: Çok şerefli, büyük şan sahibi

Mecnun: Deli, aklı başında olmayandır

Mefhar: Övünme

Memun: Sevinç duyan, kıvançlı, mutlu

Mehmetçik: Türk ulusunun sevgi duygusuyla Türk askerine verdiği ad

Mengi/Mengü: Ölümsüz, sonsuz

Mekin: Nüfuz sahibi, oturup yerleşen

Meriç: Bir akarsu ismi

Mert: Cesur, yiğit, korkusuz

Mengütay: Ölümsüz genç

Mestan: Savruk. Cüret sahibi

Mengütekin: Ölümsüz şehzade

Melih: Güzel, sevimli kişi

Mete: Imparator

Metin: Sağlam ve dayanıklı

Mithat: Övülen

Mihrican: Sonbahar

Mirza: Hükümdar soyundan gelen

Mirkelam: Güzel, nazik konuşan

Mir: Baş, komutan, amir, bey

Miraç: Hz. Muhammed'in göğe yükseliş haline verilen addır

Mikail: Allaha en yakın olduğuna inanılan dört melekten birinin adı

Muhsin: Arzu, istek belirten

Muhsin: ihsan eden

Muaz: Saklanan

Müjdat: iyi haber

Musaddık: Onaylayan

Mümtaz: Seçkin, başkalarından ayrı tutulan

Mücahit: Savaşçı, Cihada katılan

Müfit: Faydalı, yararlı

Mücahit: Savaşçı, Cihada katılan

Münir: Işık veren, parlak

 

N Harfi

Nasrullah: Allah'ın Nusreti, yardımı anlamına gelmektedir

Nabi: Yüksek, yüce, haber veren

Naci: Kurtulmuş olan

Nara: Haykırma, söylenme

Namık: Yazıcı

Nami: Tanınmış, ünlü şöhretli

Namal: Ün al, adını duyur

Naim: Bolluk varlık içinde yaşayandır. Cennetin bir bölümünün adıdır

Nasuh: Öğüt veren

Nasreddin: Yardımcı, imdada yetişen

Nail: Ele geçiren

Nahit: Venüs, Zühre yıldızı

Nart: Yürekli, yiğit

Natuk: Düzgün konuşan, konuşmayı seven.

Nazım: Düzenleyen

Nazif: Temiz ve pak olan

Necear: Dülger, marangoz

Necati: Kurtuluşa eren

Necip: Asil ve soylu

Nedret: Az bulunurluk, seyreklik

Nedim: Sohbet arkadaşı

Nejat: Soy, asıl, hesap

Neşat: Sevinç, neşe, şenlik, keyif

Nehar: Gündüz

Nesim: Hoşa giden hafif rüzgar

Nenkvaz: Çetin, sert

Necdet: Güçlü ve korkusuz, kahraman

Nevzad: Yeni doğmuş çocuk

Neyzen: Ney çalan kimse

Nezih: Temiz, pak, seçkin

Nişan: İz, belirti

Nihat: Tabiat

Nilova: Şimdiki Musul

Niyazi: Yalvarma

Nizamettin: Dinin düzeni, tertibi

Nizam: Sıra, dizi, düzen, kural

Nurer: Aydınlık saçan yiğit

Numan: Kan, kan bağı

Nurbay: Aydınlık saçan erkek

Nusret: üstünlük

Nuh: Eski metinlerde rahat anlamında

Nuyan: Soylu kişi, noyan

Nüvit: İyi haber, müjde. Ogün belirli bir günde doğan

Nusret: Tanrı yardımı

Nurşat: Nura boğulmuş

Nurtaç: Nurlu taç taşıyan

Nüjen: Modem, yeni

Nücivan: Genç, delikanlı

Nüvit: İyi haber

Nüza: Yeni, yeni doğan

 

O Harfi

Oba: Üstün yetenekli

Oben: Erkek deve, o benim

Obuz: Su gözesi, göze kaynak

Ocak: Ev, aile

Oflaz: Güzel, iyi, sevilen

Oder: Ateş gibi canlı, coşkulu

Oktay: Çok kızgın, sinirli

Oğuzhan: Yiğit han, oğuzların efsanevi kahramanı

Okan: Anlayan ve anlayışlı

Oğuz: Mübarek, saf ve iyi yaratılışlı

Oğultekin: Biricik oğul, şehzade

Ogün: O bilinen gün, hayatımızın değiştiği gü

Oğulcan: Can oğul

Olcay: Rastlantıları düzenlediği, böylece de insanlara iyi ya da kötü durumlar hazırladığı sanılan şey, şans, talih

Olca: Savaşta ele geçirilen mal

Onur: şeref ve haysiyet

Olgun: Bilgi ve görgüce gelişmiş

Omay: Seçkin, seçilmiş

Orhan: Güçlü kimse

Onat: Özenli, düzgün

Orhan: Osmanlı imparatorluğu’nun ikinci sultanı orhan gazi’nin adından kent kağanı

Orçun: Sağlam adam, bir görevde, birinden boşalan yere gelen kimse, ardıl

Osman: Bir tür kuş, osmanlı’nın kurucusu

Oganalp: Güneş gibi yiğit

Ozan: şair, şiir yazan

Oltunç: Saygıdeğer kişi

Ogeday: Çok akıllı, bilgili, Moğol hükümdarı Cengiz Han'ın oğlu

Oğulcan: Can oğul

Olcayto: Şanslı

Olperest: Dinine sıkıca bağlı kimse, dindar, dinini çok seven

 

Ö Harfi

Öcal: Öç almaktan, intikal alan

Öge: Çok akıllı olmasıyla ünlenmiş kişi.

Ögetürk: Akıllı, bilge Türk

Öktem: Yürekli, yiğit, güçlü, görkemli; ünlü

Ölçün: Tahmin etme

Ömer: İmar eden anlamında, dört halifeden ikincisi

Önaydın: Öğrenimi, bilgisi ve görgüsü olan

Önder: liderlik yapan, önde olan

Öncü: Önder, yol gösteren

Önsay: Saygı gören lider

Örsal: Örs gibi sağlam, oturaklı

Ötüken: Oğuz destanında ormanlık kutsal bir yer

Övüş: Birinin iyiliklerini söyleyerek beğenildiğini belirtme, övme biçimi, övme yolu

Öykü: Ayrıntılarıyla anlatılan olay

Özcan: Samimi ve içten olan

Özer: Yiğit ve sözünde duran

Özkan: Soylu kişinin kanından gelen

Özgür: Kendine göre hareket edebilen, köle olmayan

Özcan: Samimi ve içten olan

Özark: Çok dürüst kiş

 

P Harfi

Par: Çeşme; bahçe, gül bahçesi, alev

Pamir: Orta Asya’da yükseltisi 7000 m’yi geçen yüksek dağlık külle

Pars: Yırtıcı bir hayvan

Paşa: Kurmay düzeyinde askeri rütbeli kişi

Padişah: Hükümdar, sultan

Pakzat: Dürüst kişilik

Paker: Temiz dürüst

Palay: Yedek at

Pasiner: Türk oymağındaki yiğitler

Payidar: Kişiliği sağlam olan

Pedük: Ulu, yüce, yüksek kişi

Pekiner: Pek yiğit, kuşkuya yer olmayacak denli yiğit

Peker: Sert yiğit, sağlam, dayanıklı yiğit

Pekcan: Cani pek

Pekçetin: Çok çetin

Pehlivan: Güreşçi

Peyami: Bilgi toplayıcı

Peyman: Yemin

Pertev: Işık, parlaklık, yalım

Pekay: Çok aydınlık

Pekel: Sağlam ve güçlü el

Perk: Güçlü

Pinhan: Gizlide kalmış olan

Piruz: Uğurlu, hayırlı

Pişe: Görev, vazife

Piştivan: Koruyucu, hami

Pivan: Ölçü, ölçülü, ölçme

Polathan: Çelik gibi sert han, çelik kağan

Polat: Sertleştirilmiş

Polatalp: Çelik yiğit

Poreş: Esmer

Polatkan: Çelik kan, sağlam kan

Poyraz: Kuzeydoğu yönünden esen rüzgar

Pozan: Üzüm bağı

Pusat: Zırh ve korunma araçlarının genel adı

 

R Harfi

Rahmi: Koruyan, esirgeyen

Rabes: Tutum

Raci: Rica eden, dileyen

Rachi: Değerli

Radi: Kabullenen rıza gösteren

Rafi: Kaldıran, yücelten, yükselten

Rafet: Sert, çatık kaşlı

Ragıp: İçtenlikle isteyen, özleyen

Rahmet: Acıma, esirgeme, koruma, yarlığama

Rahmani: Tanrı ile ilgili, tanrısal

Rami: Boyun eğen, itaatli

Ramim: Cennete ölümsüz olan

Raik: Sade, saf, halis

Raif: Dünya, varlık

Rakim: Yazan

Raperin: Ayaklanmak, bir yerden kalkmak

Rasif: Sağlam dayanıklı

Raşit: Dürüst, güvenilir

Rasim: Resim yapan

Ratip: Tertipleyen, düzenleyen

Rauf: Dünya

Rayet: Sancak, bayrak

Razı: Rıza gösteren

Rebi: Bahar

Recai: İsteyen, rica eden

Recep: Gösterişli, heybetli, kutsal üç aylardan ilki

Reha: Candan olan

Remzi: İşaretle, simgeyle ilgili

Regaip: Çok istek gören, beğenilen

Renas: Yol bilen

Renan: Çok ses çıkaran, inleyen, çınlayan

Reis: Başkan, baş

Rehayeddin: Dinin kurtarıcısı

Remide: Ürkmüş, korkmuş

Resul: Elçi, Allah elçisi peygamber. Bir kimsenin sözünü başka bir kimseye tebliğ eden kişi. Yeni bir kitap ve şeriatle gönderilen peygamber

Reşit: İyiyi, doğruyu seçebilen, ergin

Rexman: Rahman kutsal

Reva: Yakışır, uygun, yerinde

Reyan: Herşeyin evveli, ilk zamanı

Rezan: Ağırbaşlı, gururlu.

Rezzak: Bütün canlıların rızkını veren

Rıfkı: Cesur, yiğit

Rifat: Yükseklik ile ilgili olan

Rical: Onur sahibi kimseler

Rıza: Yiğit, hükümdar

Rüçhan: Üstünlük

Rüstem: Kızıl, al renkli tuğ

Ruşen: Aydınlık, parlak

Ruhi: Tek yiğit, prens

Rüzgar: Esinti, Yel

Robar: Irmak

Roj: Gün, güneş

Rojkan:  Bitlis’te bir aşiret

Roman: Olmuş veya olması mümkün bir olayla birbirlerine bağlanmış çeşitli insanların, ailelerin, cemiyetlerin başlarından geçen çeşitli hadiseleri tafsilatıyla hikaye eden edebi eser

Roza: Pembe renk

 

S Harfi

Saim: Oruç tutan

Sabri: Sabreden

Samet: Ulu katında olan

Sanberk: Ünü sağlam

Samim: Merkez

Sakıp: çok parlak

Sait: Mübarek, kutlu, sevap kazanmış

Sadak: Sabah rüzgarı

Sancar: Kısa kama

Salih: Hz. Salih Semud kavmini denemek için gönderilen peygamberdir

Safa: Saf, berrak, temiz, kedersiz, gönlü şen

Samed: Sonsuz, ebedi

Sağbilge: Hekim, doktor

Samir: Meyve veren ağaç

Samih: Cömert

Sami: İşiten, dinleyen Yüksek, yüce

Sarp: Geçilmesi çıkılması güç, çok dik

Salman: Özgür

Said: Kutlu, cennetlik

Sakman: Akıllı

Sebil: Kutsal günlerde karşılık beklemeden

Selçuk: Güzel şekilde konuşan, Türk hükümdarı

Seçkin: Genelden ayrılan

Selim: Sağlam ve doğru konuşan

Semih: Eli açık, cömert

Serhat: Sınır boyundaki asker

Secem: Yağan ilk yağmur

Serkan: Soyu kanlı

Sertaç: çok sevilen.

Server: Başkan

Seyyid: Efendi, bey, Peygamber efendimizin torunu Hazret-i Hüseyin’in soyundan gelenler.

Sezai: Uygun

Sezgin: Sezen sezici, duygulu, hassas

Sılan: Keyfi, huzuru yerinde olan

Sidar: Ağaç gölgesi

Sıdal: Güç, kuvvet, dayanıklılık

Sinan: Sivri uçlu silah

Sırrı: Gizemle, sırla ilgili olan

Sipan: Suphan Dağı

Sıtkı: Yalan söylemeyen, dürüst

Sondal: Artık ondan sonrası olmayan dal; (mecaz olarak) son çocuk

Soral: Sorduktan sonra al

Sökmen: Yiğit

Soner: Son olan yiğit

Soydinç: Soy Dinç

Soyalp: Soyu yiğit, soylu yiğit

Soysal: Uygar

Soner: Son olan yiğit

Soydinç: Soy Dinç

Sökmen: Yiğitlere verilen san

Sözal: Söz vermesini sağla

Sunar: Takdim eden

Suad: Mutlu, mutlulukla ilgili

Suavi: Kalıcı

Sunar: Takdim eden

Sunguralp: Atmaca gibi ve yiğit, şahin yiğit

Sümer: Kutlu

Süerden: Dürüst asker

Süheyl: Güney yarım kürede bulunan parlak yıldız, yıldırak

Süvari: Atlı

 

 

Ş Harfı

Şadıman: Neşe, sevinç

Şansal: Niteliklerine uygun

Şahab: Ateş, alev parçası

Şayan: Yakışan

Şaik: İstekli, arzulu.

Şehzade: Padişah çocuğu

Şavlı: Bilgili, bilgisini iyi kullanan, bilim adamı, bilgin

Şazi: Neşe, sevinç

Şener: Mutlu

Şensoy: Mutlu soydan gelmekte olan

Şenol: Her zaman neşeli

Şecaattin: Yüreklilik, yiğitlik

Şerif: Soylu ve temiz

Şehzade: Hükümdar oğlu

Şenyurt: Neşeli, mutlu insanların yurdu

Şevket: Büyük

Şemseddin: Dinin insanlara verdiği aydınlık, dinin güneşi

Şenol: Neşeli ol anlamında

Şimşeker: Şimşek gibi yiğit

Şükür: Minnettarlık

 

 

T Harfı

Tabgaç: Ulu, saygıdeğer

Taci: Taçla ilgili

Tacettin: Dinin tacı

Tahir: Pak, temiz

Tahsin: Güzel bulma, beğenme. Aferin deme alkışlama

Tanju: Türk hükümdarlarına Çinliler tarafından verilen unvan

Taki: Günahtan, haramdan kaçınan

Tağalp: Dağ gibi yiğit

Taner: Şafak gibi aydınlık ve yiğit; şafak yiğidi

Tansu: Şafağın aydınlattığı su

Talat: Yüz, çehre. Yüz güzelliği

Talha: Zamk ağacı

Tamer: Her şeyi ile yiğit olan

Tardu: Armağan, hediye

Tarık: Sabahyıldızı

Talip: İstekli, isteyen

Tankutlu: Uğurlu şafak, kutlu şafak

Tandoğan: Ağaran şafak; şafakta doğan

Taşer: Taş gibi sert yiğit

Tayfur: Küçük kuş

Taykut: Kutlu olan

Taygün: çocuk

Tatarkan: Tatar soyundan gelen kimse

Taytimur: Genç demir

Teber: Dervişlerin taşıdıkları yarım ay biçimindeki balta

Tekay: Eşi görülmeyen

Tedü: Deneyimli, zeki

Tefik: Yalan söyleme, iftira atma

Tekcan: Değerli, eşsiz

Teoman: Imparator

Tevfik: Başarı

Tezcan: Heyecanlı

Timuçin: Moğol imparatorluğunun kurucusu Cengiz’in asıl adı.

Timur: Demir

Tibet: Çin’in batısında bağımsız bir bölg

Timuçin: Katı, sağlam demir

Toprak: Yeryüzünün üst kısmı

Tolay: Topluluk

Toraman: Güçlü kuvvetli

Toygar: Bir tür kuş

Tufan: Şiddetli yağmur ve sel

Tunç: Dayanıklı metal

Tuğtaş: Başarılı ve sert kişi

Tuncay: Tunca benzeyen ay

Turgut: Konut, oturulacak yer

Turgay: Bir serçe türü

Turhan: Soylu

Tüzeer: Hukuktan yana olan

Türker: Yiğit türk. Uçkan delişmen, havai

Tuzer: Sevimli delikanlı

 

U Harfi

Ubeydullah: Allah’ın kulu, kölesi

Uca: Ulu, yüce, yüksek, erişilmez

Ufuk: Düz arazide ya da açık denizde gökle yerin birleşir gibi göründüğü yer

Uğur: İyilik, şans getiren

Uğurcan: İyilikçi ve candan

Uhuvvet: Kardeşlik, arkadaşlık, dostluk

Ulaç: ölümsüz

Ulaş: çok övülen

Ulu: Erdemleri bakımından çok büyük, yüce

Uluğ: Yüce ve saygın

Umut: Beklenti, gelin tacı

Umur: Aldırış etmeyen

Ulvi: Yüksek, yüce, manevi yapısı ön plana çıkabilen

Unan: Bağlılık

Ural: Beyaz gece

Uras: Mutluluk

Uraytay: Yükseklik

Uruç: Yukarı çıkma, yükselme

Utku: Yüce

Uygu: Uyum

Uygur: şerefli olan

Uzgören: Uzağı gören, geleceği gören

Uzay: Boşluk

Uztan: Bilgiyi ve güzelliği kendinde barındıran

Uztürk: Becerikli Türk

 

 

Ü Harfı

Übeyd: Übeyt

Üçışık:  Her yönüyle ulu olan kişi.

Ülgen: Yüce, ulu olan

Üke: Karakteri dürüst kişi

Ülker: Yıldız

Ümit: Beklenti

Ümitol: Bereket getir

Üner: Tanınmış olan

Ünal: Adı duyulan

Ünkan: Soylu kandan gelen

Ünsay: Tanınıp sayılma

Ünübol: Şöhretinden

Ünveren: Şan, şöhret sahibi yapan

Ütügen: Üşüyen, çok üşüyen

Üzeyir: Kuran-ı Kerim’de geçen bir isim

 

V Harfi

Vaha: Çöllerin su bulunan kesimlerinde oluşan bitkili alan

Vakkas: Okçu

Vahdet: Yalnızlık, teklik, birlik

Varol: Sağlıklı yaşa anlamında

Vacit: Yaratan, ortaya çıkaran

Vafit: Elçi, temsilci

Vahim: Korkulu

Vahit: Tek, bir

Vaiz: Dini öğütler veren kimse

Vamık: Seven, âşık

Vardar: Balkanlarda bir ova ve ırmak

Vasıl: Ulaşan, varan

Vatan: Yurt, ülke

Veli: Sahip, ermiş, eren

Vedat: Sevgi, dostluk, yakınlık

Velit: Yeni doğan çocuk

Vefa: Sözünü yerine getirme

Vehbi: Allah’ın ihsanı sonucu olan. Allah vergisi, fıtri

Veciz: Kısa ve anlatımı etkili söz

Vefai: Vefalı, sözünde duran

Vejın: Yaşamak

Veysel: Kurt

Velet: Oğul, çocuk

Veysi: Yoksul, muhtaç. Veysi:  Türk şair, yazar

Vezir: Bakan

Volkan: Yanardağ

Vural: Istediğini alan

Vurcan: Tutkun dost

Vurgun: Dip sarhoşluğu

Vuska: Çok sağlam kuvvetli

 

Y Harfi

Yaban: İnsan yaşamayan ıssız yer

Yadigar: Bir kimseyi ya da bir olayı anımsatan kimse. Bırakılan anı

Yağız: Esmer ve güçlü yiğit

Yafes: Hz. Nuh’un üçüncü oğludur

Yağın: Yağmur

Yahşiboğa: İyi, güzel, güçlü kimse

Yakut: Parlak kırmızı renkte olan

Yalım: Alev, ateş uzantısı

Yalın: Sade ve açık

Yalçın: parlak ve sarp olan

Yalman: Sivri uç

Yalçıner: Sarp yiğit

Yamaç: Dağın ya da tepenin herhangi bir yanı. Karşı. Yan

Yaman: Güç ve beceri sahibi

Yalıntay: Mutevazi ve genç

Yaşar: Uzun ömürlü yaşayan

Yasin: Işık, parlaklık

Yaltırak: ışıldayan, parıldayan

Yavuzcan: Güçlü kişiliği olan, kimse

Yavuz: Çok sert, yaman, yürekli, korkusuz

Yazır: Bir Türkmen boyunun adı

Yedier: Büyük ayı takım yıldızı

Yekta: Tek olan

Yener: Üstün gelen, kazanan

Yetkin: Gerekli olgunluğa erişmiş olan, ergin

Yeldan: Hızlı, süratli

Yenerol: Üstün ol

Yezidi: Yezidi dininden olanlar

Yiğit: Güçlü, yürekli, kahraman

Yiğithan: Yiğit, cesur hakan

Yılmaz: Yılmayan, bıkmayan, azimli, sebatlı

Yılma: Hiçbir işten korkup, yılma anlamında

Yoğun: Koyu, ağır, kalın

Yoma: Balıkçılıkla kullanılan bir tür halat

Yoldaşer: Kahraman yiğit, arkadaş

Yönder: Yön gösteren, önder

Yurdaışık: Yurda ışık olan kimse

Yüce: Yüksek, büyük, ulu, bala

Yuşa: Bir peygamber adıdır. Hz. Musa’nın yeğenidir

Yüksel: Yükseklere çık, yücel, basan kazan, ilerle

Yüzüak: Dürüst, namuslu

Yiğit: Güçlü, cesur olan

Yıldıray: Parlak, ışık saçan ay

Yıldırım: şimşek

Yılmayan: Korkmayan, vazgeçmeyen

Yılmaz: Hiçbir zaman pes etmeyen

Yiğitkan: Yiğit bir soydan gelen

Yiğitefe: Cesur, yürekli

Yıldırer: Korkutan yiğit, yıldıran yiğit

Yılhan: İyi hükümdar

 

Z Harfi

Zabit: Deniz subayı

Zafer: Amacına ulaşmak

Zahit: Dince yasak olan şeylerden sakınan

Zahid: Dinen yasak olan şeylerden sakınan

Zahir: Gözle görülür, parlak

Zaman: Vakit, çağ

Zekai: Zeka ile ilgili olan

Zeren: Anlayışlı, kavrayışlı, zeki

Zekeriya: Kur’an-ı Kerim’de ismi geçen peygamberlerden biri

Zeki: Çabuk anlayan, kavrayan

Zevafir: Parlak yıldızlar

Zeynel: İbadet edenlerin süsü

Zeyyat: Zeytinyağcı

Ziya: Aydınlık olan

Ziver: Süs

Ziyat: Fazlalık.

Zıryan: Kar fırtınası

Zülfü: Zülfikârla ilgili

Zülfi: Kılıcın kabzasına iliştirilen süs

Zülfikar: İki parçalı

Modern Erkek İsimleri ve Anlamları ile İlgili Sık Sorulan Sorular

En popüler erkek isimleri nelerdir?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) istatistiklerine göre 2023 itibariyle Türkiye'de erkek bebeklerde en çok Yusuf, Eymen, Miraç isimleri veriliyor. 

Erkek çocuğuna verilebilecek modern isimler nelerdir?

Erkek çocuğunuza verebileceğiniz bazı modern isimler şunlardır: Ahen, Bartu, Cesur, Çelik, Dinçer, Emre.