R İle Başlayan Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları

R İle Başlayan Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları

Anne babalar bebeklerine daha doğmadan isim verecekleri için çok heyecanlılar. Çocukları için özel ve uygun bir isim istiyorlar. Pek çok aile, benzersiz ve popüler oldukları için R ile başlayan erkek bebek isimleri seçmeyi sever. Bu isimlerin farklı anlamları vardır ve çok güzellerdir. R ile başlayan erkek bebek isim seçerseniz, bebeğinizin önemli bir anlamı olan özel bir ismi olacaktır. Aileler bebekleri için en güzel ve anlamlı ismi seçmek için R ile başlayan erkek bebek isimleri ve anlamlarına bakabilirsiniz.

R ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları

İsim seçme süreci her ebeveyn tarafından yaşanan bir süreçtir. Aileler yeni doğacak çocuklarına isim seçerken her açıdan düşünmekte ve çocukları en özel ismi vermek istemektedir. Çocuğunuza isim seçme sürecinde işinizi kolaylaştırmak için R ile başlayan erkek bebek isimleri ve anlamlarına göz atmakta fayda vardır.

Resit: Yiğit, cesur

Resai: Süs, süsler

Rüknettin: Bir şeyin temeli, Dinin temeli

Rifat: Yükseklik, yücelik, büyüklük

Ramis: Gerçekleri söylemeyen

Rebi: Bahar

Reşid / Reşit: Akıllı, iyi davranan

Rüknü: Bir şeyin en sağlam yanı, saygın, güçlü, önemli kimse

Ronay: Ayın hallerinden biri

Rojkan: Bitlis’te bir aşiret

Renas: Yol bilen

Ruşen: Aydın, parlak

Roj: Gün, güneş

Remide: Ürkmüş, korkmuş

Refig: Bolluk ve rahat içinde geçinen

Refet: Çok acıma

Resmî: Devletle ilgili olan, törenle yapılan, çok ciddi

Remiz: İşaret, sembol, simge

Rebii: Baharla ilgili

Ratip: Tertipleyen, düzenleyen

Rasit: Dürüst, güvenilir

Refettin: Dinen acıma ve esirgeme hissi

Reset: Layık, değer, yakışır

Raperin: Ayaklanmak, bir yerden kalkmak

Reis: Başkan

Rexman: Rahman kutsal

Remzi: İşaret ve gizliliğe ait

Rıfkı: Yumuşaklıkla, sükûnetle ilgili

Rayıhan: Han bayrağı, han sancağı

Rızgar: Kurtulmuş

Rücum: Akan, kayan yıldız

Reyyan: Suya kanmış, suya doymuş, cennette sadece oruç tutan kişilerin girebileceği kapı

Rauf: Çok acıyan, esirgeyen

Raydan: Etkili

Resulhan: Hükümdarın elçisi

Rıza: Hoşnutluk, memnunluk

Raşit: Doğru yola giden

Rabes: Tutum

Razı: Rıza gösteren, kabul eden, gönlü olan

Ramazan: Kameri yılın 9 ayı

Reşid/Reşit: Doğru yolu tutan, olgun, yetkin

Rehber: Yol gösteren, kılavuz

Rahman: Acıması bol olan, Allah’ın isimlerinden

Razi: Boyun eğen, kabul eden, rıza gösteren 

Roni: Aydınlık, ışık

Refii: Yüce kişi

Racih: Değerli, üstün

Reşik: Uzun boylu ve yakışıklı erkek

Rida: Razı olan erkek

Refi: Yüksek, yüce

Raik: Sade, saf, katıksız

Rezan: Ağırbaşlı

Rahmani: Tanrı ile ilgili, tanrısal

Rezber: Eylül, eylül ayı

Rahmi: Koruyan, esirgeyen

Reca: Umut, umma, istek dilek

Ramin: Tropikal bir ağaç

Robar: Irmak, çay gibi akarsuların en büyüğü

Rafettin: Dinen acıma ve esirgeme hissi, kollayan, gözeten

Rezzak: Bütün canlıların rızkını veren

Regaib: Tutulan, beğenilen, rağbet olunan şeyler

Ruhani: Ruhla ilgili, gözle görülmeyen, din adamı

Ruhan: Güzel, kokan

Ruhcan: Ruh ve can

Rewşen: Aydın kişi

Rafet: Çok acıma, merhamet etme

Ruhşan: Yüce, üstün, şanlı ruh

Rafi: Kaldıran, yücelten, yükselten Allah’ın isimlerindendir

Raş: Serpinti

Rasin: Sağlam, dayanıklı, güçlü

Rüzgar: Yel, esinti, hava akımı

Rüştü: Ergin, olgun

Reşid: Akıllı, iyi davranan

Refik: Arkadaş, yoldaş, ortak

Ruhittin: Dinin ruhu, özü

Rasid: Bekleyen, gözleyen

Resul: Haber getiren

Recep: Ay takviminin yedinci ayı, üç ayların birincisi, heybetli, azametli, saygı değer

Reha: Kurtulma, kurtuluş

Ruhi: Ruhla ilgili

Riva: Suya doymuşlar

Raci: Rica eden, dileyen

Rıdvan: Cennetin kapıcısı olan melek

Recai: Umma, dileme

Radi: Kabullenen rıza gösteren, boyun eğen

Rusen: Sabah güneş doğarkenki zaman, aydın, parlak

Rabi: Dördüncü

Rubar: Nehir, ırmak

Rasim: Resmeden, resim çizen

Refih: Rahatlık ve huzur içinde yaşayan kişi

Ruhullah: İsa Peygamber

Rabih: Faydalı, karlı

Raman: Fikir, düşünce

Rıfat: Yükseklik, yüksek rütbe

Rustu: Armağan, hediye

Ragıp: İçtenlikle isteyen, özleyen

Regaip: Çok istek gören, beğenilen, armağanlar, istekler, arzular

Rabbani: Allah ile ilgili, kendini bütün varlığıyla Allah’a teslim eden, Allah’tan geleni kabul edendir

Ronahi: Işık aydınlık

Raki: Namaz kılarken ellerini dizlerine koyarak eğilen

Rasih: Sağlam, kökten güçlü, din bilimlerinde çok bilgisi olan

Rüveyha: Zariflik, incelik

Rümet: Değerli, şerefli

Rakım: Yazan, çizen, yükseklik

Rahmetullah: Tanrı’nın bağışlaması

Rızvan: Cennetin kapıcısı

Rüsuhi: Sağlam, güçlü, becerikli, yetenekli

Rüstem: Ünlü Fars pehlivanının adı

Raşid: Doğru yola giden, ergin, akıllı kimse

Ruhsal: Ruhi, ruhla ilgili

Rikap: Büyük, saygın bir kimsenin huzuru, önü, binilecek yer, üzengi

Rafih: Bolluk içinde, rahat yaşayan, huzurlu

Raser: Üstün

Resat: Kahraman, cesur, savaşçı

Rehayeddin: Dinin kurtarıcısı, dini kurtaran

Reşat: Aklın gerektirdiğini yapan

Rekin: Gururlu, ağırbaşlı

Rical: Rütbe ve makam bakımından en üst düzeyde olanlar

Rihem: Yağmur yağdığında toprağın kokusu

Rami: Atıcı, ok,mermi atan kişi, ısırgangillerden bir bitki adı

Robin: Güneşi görmek

Ramiz: İşaretlerle, simgelerle gösteren, akıllı, zeki

Ronak: Parlak , aydın, ilerici

Rıfat / Rifat: Yücelik, yüksek rütbe

Reşit: Akıllı, iyi davranan

Ruat: Bulut, gök gürültüsü, konuşkan , tehdit eden

Roza: Pembe renk

Rohat: Güneşin doğuşu

Rakim: Yazan

Rayet: Sancak, bayrak

Rahile: Sakin, rahat

Rakip: Herhangi bir alanda üstünlük sağlamaya çalışanlardan her biri, koruyucu, “görüp gözeten” anlamında, Tanrının adlarından biri

Renan: Çok ses çıkaran, inleyen, çınlayan

Ruslan: Aslan gibi

Rahmet: Birinin suçunu bağışlama, merhamet etme , yağmur

Rasti: Doğruluk

Refiğ: Rahatlık ve huzur içinde yaşayan kimse

Ram: İtaat eden, boyun eğen, razı gelen

Revan: Akan, yürüyen, giden, ruh, can

Reber: Rehber

Rodin: Işığın müjdecisi

Reşididdin: Dinin olgunu, dürüst olanı, dini bütün

Ruzan: Günler, gündüzler

Risalettin: Dinin elçisi, peygamber

Rükni: Saygıdeğer kişi

Rahim: Esirgeyen, acıyan, Allah’ın isimlerindendir

Rızkullah: Allah’ın verdiği nimet, rızk

Rahi: Yol ile ilgili

R ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları ile İlgili Sık Sorulan Sorular

R  ile başlayan en nadir erkek çocuk isimleri hangileridir?

R  ile başlayan en nadir erkek çocuk isimleri arasında; Raif, Rüzgar, Raşit, Rıfkı  gibi isimler bulunmaktadır.

Türkiye’de R ile başlayan popüler erkek isimleri hangileridir?

Türkiye’de R ile başlayan en popüler erkek isimleri; Remzi, Rıdvan, Rüştü, Recep, gibi isimlerdir.

R  ile başlayan en güzel erkek isimleri hangileridir?

R ile başlayan en güzel erkek isimleri kişilerin zevk ve tercihlerine göre çeşitlilik gösterse de yaygın olarak; Rüzgar, Rıza, Rafet, Ramazan  gibi isimler insanlar tarafından güzel olarak nitelendirilmektedir.

Rami  ismi ne anlama gelmektedir?

Rami ismi Arapça kökenlidir. Ok atan, Okçu anlamlarına gelmektedir. Güçlü, becerikli ve hedeflerine odaklanan bir kişiliği temsil etmektedir.