O İle Başlayan Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları

O İle Başlayan Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları

Yeni doğmuş bir çocuk için mükemmel ismi seçmek, bebek bekleyen her ebeveynin yaşadığı karmaşık bir iştir. Ebeveynler, çocuklarının isminin ömür boyu taşınacağını bildiği için benzersiz, anlamlı ve akılda kalıcı bir isim seçmeye çalışırlar. Bir isim seçme süreci, dikkatli bir değerlendirme ve detaylara dikkat gerektirir. O ile başlayan erkek bebek ismi seçmek zarif ve anlamlı bir seçenek olabilir. O ile başlayan erkek bebek isimleri, çok çeşitli anlamlar sunarak, ebeveynlere kolaylık sağlar. Ebeveynler, O ile başlayan erkek bebek isimlerini ve anlamlarını keşfederek, değerli yeni doğan bebeklerine isim verirken bilinçli bir karar verebilirler.

O ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları

Yeni doğmuş bir bebeğe isim seçmek, ismin benzersiz, özel ve anlamlı olmasını istedikleri için ebeveynler için zorlu bir görevdir. O ile başlayan erkek bebek isimleri, çeşitli anlamlar sunar. Çocuğunuz için özel bir isim seçerken O ile başlayan erkek bebek isimleri ve anlamlarına bakabilirsiniz.

Orgunsoy: Sır dolu bir soydan gelen

Oraltan: Tan vakti yapılan savaş

Orman: Ağaçlarla örtülü geniş alan

Orunbay: Büyük görevi olan kimse, makam sahibi

Onursay: Şeref sahibi saygın kişi

Okdemir: Demirden yapılmış ok

Onurtekin: Sevilen, saygı duyulan, uğurlu

Oğultürk: Türkoğlu

Orgün: Kapalı havası olan gün

Olcan: Canlı, hareketli

Ortun: Ortanca kardeş

Oreaner: Direngen ve yiğit kimse

Oğuzbay: İyi huylu, saygın kişi

Ongan: Özlem ve istekleri yerine gelmiş, mutlu

Onay: Uygun bulunmuş

Okur: Bilgilenmeyi, okumayı seven

Olcay: Şanslı, şans

Oğul: Evlat, erkek çocuk

Orgunhan: Sır dolu hükümdar

Ozansu: Şair dilli ve su gibi berrak kişi

Oğuzer: Sağlam yiğit, dost yiğit

Oraner: Anlayışlı, hesaplı ve yiğit kimse

Odyakmaz: Ateş yakmaz

Oğulbal: Tatlı oğul, oğul balı, oğul arılarının yaptığı beyaz bal

Okaygün: Ok gibi doğru, ay gibi güzel, güneş gibi yakıcı kimse

Oğuz: Gürbüz, delikanlı, temiz yaratılmış, iyi, doğru

Olpak: Her zaman temiz, dürüst olan

Onursal: Onurla ilgili, onur niteliğinde, saygı göstermiş olmak için verilen

Oğulbey: Beyin oğlu

Onuray: Onurlu ve Ay gibi güzel

Obe: Aşiretin bir bölümü

Oğuzhan: Oğuzların başı, Mete

Oğansoy: İlahi bir güce sahip soydan gelen

Oflaz: Güzel, iyi, sevilen

Orkuş: Ateş kırmızısı renkli bir kuş

Otacı: Hekim, doktor

Ogan: Barış tanrısı, gök tanrısı, güneş

Od: Ateş

Oğultan: Tan vakti

Onursan: Dürüstlüğü ile nam salmış kişi

Onganer: Mutlu yiğit

Oğantürk: İlahi bir güce sahip Türk

Osma: Bulgaristan Türklerinin yaşadığı yörelerden birindeki nehrin adı

Oyman: Belli bir görüşe sahip kişi

Okumuş: Bilgili, öğrenimli

Oldaç: Şişman, iri yapılı

Ozansoy: Şairler soyundan gelen

Omet: Ümmet, topluluk

Oltunç: Tunç ol, tunç gibi sağlam ol

Oskan: Zeki kişi

Oğuzalp: Güçlü yiğit, iyi yürekli yiğit, dost yiğit

Onatkut: İyi ve uğurlu

Odkan: Ateş kan, ateşli kan, kaynayan kan, deli kan

Onurkan: Onurlu, şerefli soydan gelen

Onaran: Düzelten, tamir eden

Olçum: Bilgiçlik taslayan

Oğuzman: Sağlam, gürbüz, güçlü kimse, iyi yürekli dost kimse

Ortunç: Tunçtan yapılmış gibi sağlam kale

Oltan: Şafak ol, tan ol

Oğuralp: Samimi, içten erkek

Okaner: İlahi bir güce sahip olan yiğit

Okuyan: Okumayı seven

Okbay: Ok gibi doğru ve varsıl kimse

Oran: Karşılıklı uygunluk, iki şeyin birbirini tutması, iki şey arasında ya da parça ile bütün arasında bulunan fark

Oray: Ateş kırmızısı, şehirli

Oralmış: Zaptedilmiş yer

Orçun: Arkadan gelenler, halefler, Ahlak

Omur: Omurgayı oluşturan kemiklerin her biri, herhangi bir şeyin iskeletinin her bir parçası

Olguner: Bilgi ile gelişmiş erkek, olgunlaşmış erkek

Oğuzcan: İyi huylu, candan dost

Oyal: Düşünceye önem veren, görüş alan

Okyar: Oku parçala

Oder: Ateş gibi canlı, coşkulu, hareketli kimse

Oruz: Düşünce, düşün

Oktaş: Ok gibi delici, taş gibi sert

Orkut: Kutlu kent

Okhan: Ok gibi hızlı, delici hükümdar

Orhan: Kentin hükümdarı, Osmanlının ikinci padişahı

Onursev: Kendin gibi olanı sev

Olperest: Dinine sıkıca bağlı kimse, dindar, dinini çok seven

Oktay: Çok hiddetli, kızgın

Onan: Daha iyi bir duruma giren, eksiği kalmayıp gönül huzuruna eren, iyileşen

Otamış: İyileştiren, düzelten

Olgunay: Dolunay durumundaki ay

Oğulcan: Can oğul

Oksar: Okları hazırlayan

Omaç: Hedef, gaye, amaç

Odyakar: Ateş gibi can yakan kimse

Oğur: İçten dost, samimi

Orgunkan: Geçmişi sır dolu olan

Orean: Direnen kişi

Ozaner: Şair ve yiğit

Oluş: Varlık halini alma, meydana gelme, bir durumdan öteki duruma geçiş

Ongu: Onmuş olma durumu, sağlık, mutluluk

Orkutay: Kutlu, uğurlu şehir

Onurseven: Onurlu insanları seven

Oytunç: Düşünce sahibi sağlam kişi

Ongun: Bol verimli, yararlı duruma gelmiş, mutlu, kutlu, gelişmiş, gürbüz, tapılan kişi, beğenilen kimse

Oykut: Düşünceli ve kutlu insan

Oğanalp: Gök tanrısı gibi yiğit, güçlü

Oxır: Uğur

Otay: Alev kızıllığında ay

Oktürk: Ok gibi Türk

Oskay: Neşeli, sevinç içinde olan

Onart: İşler bir duruma getirilmesini sağlar, düzelttir

Olçun: Becerikli

Olcayto: Şanslı

Okayer: Ok gibi doğru, Ay gibi yiğit

Ocak: Ev, aile

Oğuzkan: Hükümdar soyundan gelen

Onursoy: Onurlu bir soydan gelen

Osman: Hz. Muhammed'in damadı üçüncü halife , Osmanlı İmparatorluğu’nun kurucusu ve ilk hükümdarı , Bir tür kuş ya da ejderha

Okgüç: Ok gibi doğru ve güçlü

Ogün: O bilinen gün, hayatın değiştiği gün

Okman: Okçu, ok atan kimse

Oksal: Okla ilgili, hızlı

Ortaç: Tepe, kendine miras kalan kimse, bir hükümdarlığın tahtına geçecek kimse, veliaht

Olgunsoy: Gelişmiş soy, olgunlaşmış soy

Oğaner: İlahi gücü olan

Omurtak: Küçük kartal

Oransal: Oranla ilgili

Okat: Ok atan, savaşçı

Olgu: Gerçekte var ol

Ongur: Kurtuluş

Ogeday: Akıllı, zeki

Odyak: “Ateşli ve coşkulu ol” anlamında kullanılan bir ad

Oktunç: Ok tuncu, tunçtan yapılmış ok

Onultan: İyileştiren, sağlığa kavuşturan

Ozankan: Ozan soyundan gelen

Oflazer: Yakışıklı, cesur, yiğit

Orkun: Kentin hanı

Olgun: Yetişmiş, bilgili

Older: Dindar, sofu

Oyalp: Düşünceli ve yiğit

Orgunay: Bulutların arkasında kalmış ay

Okay: Beğeni, onaylamak

Otağ: Yüksek direkli, süslü, büyük çadır

Orus: Saadet, mutluluk, talih

Otağ / Otak: Büyük, süslü çadır

Odman: Ateşli, canlı, coşkulu kişi

Onkut: Daha iyi ve şanslı yaşa

Ongay: Kolay, zorluğu olmayan

Okcan: Ok gibi doğru can

Olcaytuğ: Şans getiren başlık

Ozanalp: Şair ve yiğit kimse

Ocan: O dost, içten kişi

Oruk: Çare, yol, imkan

Onel: Elleriyle her tarafı sarmalamış olan

Ozanay: Şair ve Ay gibi kimse

Orbek: Kentli bey

Okanay: Güçlü Ay, yiğit Ay, Güneş ve Ay

Oykan: Düşünce ve fikir erbabı soydan gelen

Oruç: Müslümanların yeme içmeden uzaklaştıkları bir ibadet

Oral: Türklerin ilk yurtlarından

Orun: En büyük makam

Okuş: Akıl, zeka, mantıklılık

Oner: On kişiye bedel yiğit

Okanalp: İlahi bir güce sahip olan

Oymak: Aşiret, küçük izci birliği

Olcaytu: Şanslı; talihli, kısmetli

Ozanar: Namuslu, şerefli, şair kişi

Oğanverdi: “Allah bağışladı” anlamında kullanılan bir ad

Odhan: Ateş kağan, ateş han

Olcaytürk: Şansı olan Türk

Orsa: Geminin, rüzgârın geldiği yöne döndürülmesi, rüzgâra karşı

Oganalp: Güneş gibi yiğit, gök tanrısı gibi yiğit, güçlü yiğit

Orhon: Eski bir türk alfabesi

Onural: Onur sahibi ol

Onursu: Saygın, şerefli ve su gibi temiz

Okutman: Öğreten

Ozan: Şair, halk şairi

Oğultay: Genç

Oğuzata: İyi huyluluğu atalarından, soyundan gelen

Orakay: Orak ayı, Temmuz

Onul: İyi ol, sağlıklı ol

Obuz: Su gözesi, göze kaynak

Olsan: Ad ol, san ol

Orçum: Sağlam adam

Okçun: Uzak, ilerde, uzaklaşmış

Orkan: Orhan adının bir başka biçimi

Oktan: Ok kadar hızlı

Oysan: Düşünce, fikirleriyle tanınan

Onurhan: Şeref sahibi hükümdar

Okutan: Eğitim ve öğretim işini yapan

Oyhan: Düşünceli hükümdar

Orak: Hasat, ekin biçilen araç

Onuktan: Sevilen, saygı duyulan ve tan gibi ışıltılı kişi

Ortak: Ortak zevkleri paylaşanlar, arkadaşlar, birlikte iş yapan, ortaklaşa yararlarla birbirlerine bağlı kimselerden her biri

Oktuğ: Ok atan, okçu

Onur: Özsaygı, şeref

Oğuztay: İyi huylu genç kişi

Orbay: Ordu komutanı

Oker: Hızlı ve kuvvetli

Onuker: Herkesçe sevilen, sayılan kişi

Oytun: Beğenilen, güzel yer, kutsal

Oşan: Şanlı, şöhretli, adı duyulmuş olan

Orgun: Gizli, gizemli

Odkanlı: Canlı, coşkulu, ateşli kimse

Onat: Özenli, düzgün

Onuralp: Saygıdeğer, aziz, yiğit

Omay: Beğenilen, sevilen

Oben: Erkek deve, o benim anlamlarındadır

Olgunel: İyi el

Oltun: Saygı gösterilen ol, saygın ol

Oğultekin: Biricik oğul, şehzade

Oksu: Düzenli ve hızlı bir şekilde akan su

Oba: Üstün yetenekli, göçebelerin meydana getirdiği topluluk

Oğuztan: İyi huylu kişi

Okyanus: Kıtaları birbirinden ayıran engin deniz

Ortan: Tan renginin kızıllığı

Okan: Akıllı, anlayışlı, öğrenen, Tanrı, Güneş, oğuz

Orbey: Bekçi, koruyucu, muhafız

Oktar: Ok taşıyıcı

Olcayhan: Kısmetli hükümdar

Otaran: Beğenip arzu eden

Oganer: Gök tanrısı gibi yiğit, güçlü yiğit

Okyan: Okçular, okçuluk

Oldağ: Dağ gibi yüksek ol

Orguntay: Sır dolu genç

Onuk: Sevgili; dürüst

Olguntürk: İyi yetişmiş Türk

Oğan: Tanrı

Orcan: Üstün, kıdemli kişi

Onatkan: İyi, dürüst soydan gelen

Ongunsu: Gürbüz ve su gibi duru kişi

Ongün: Uğurlu gün

Orhun: Asya da bir nehir

Okkan: Ok gibi delici soydan gelen

O ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları ile İlgili Sık Sorulan Sorular

O ile başlayan en nadir erkek çocuk isimleri hangileridir?

O  ile başlayan en nadir erkek çocuk isimleri şu şekildedir: Oruç, Orçun, Oğulcan, Orkun.

Türkiye’de O ile başlayan popüler erkek isimleri hangileridir?

Türkiye’de O ile başlayan en popüler erkek isimleri; Osman, Orhan, Okan, Onur  gibi isimlerdir.

O ile başlayan en güzel erkek isimleri hangileridir?

O ile başlayan en güzel erkek isimleri kişilerin zevk ve tercihlerine göre değişiklik gösterse de yaygın olarak; Oğuzhan, Oktay, Ozan, Onurcan  gibi isimler insanlar tarafından güzel olarak nitelendirilmektedir.

Osman ismi ne anlama gelmektedir?

Osman ismi Arapça kökenli bir isimdir. İsmin kökeni Arapça Asama kelimesine dayanır, bu da çalışmak, elde etmek anlamına gelir. Osman ismi, çalışkan, gayretli anlamlarına gelmektedir.