Y ile Başlayan Kız Bebek İsimleri ve Anlamları

Y ile Başlayan Kız Bebek İsimleri ve Anlamları

Anne ve baba adayı olacak kişilerin hem eğlendiği hem de zorlandığı süreçlerden biri de yeni doğacak çocuklarına isim seçtikleri süreçtir. Ebeveynler yeni doğacak çocuklarına isim koyarken bu isimlerin eşsiz olmasını isterler. Çocuklara konulabilecek bir çok isim olduğu için ailelerin bu konuda kafası genelde karışır. Aileler çocuklarının isminin farklı, eşsiz ve anlamlı olması için Y ile başlayan kız bebek isimleri ve anlamlarına bakabilirler.

Y ile Başlayan Kız Bebek İsimleri ve Anlamları

Ebeveynler bebek sahibi olacakları zaman, çocuklarına ne isim koyacaklarına karar vermeleri gerekir. İsmin özel olmasını ve diğer çocuklardan farklı olmasını isterler. Bu konuda aileler Y ile başlayan kız bebek isimleri ve anlamlarına göz atabilirler.

Yade: Hatıra

Yadenur: Yad etmek, kutsal ışık

Yadigar: Bir kimseyi ya da bir olayı anımsatan kimse. Bırakılan anı.

Yağmur: Yeryüzüne düşen yağışın sıvı halinde olanı

Yakazan: Uyanık, gözü açık

Yakut: Pembe ya da kırmızı renkte değerli taş, sibirya’nın kuzeyinde yaşayan türk kavmi

Yalaza: Alev

Yalazan: Berk, şimşek

Yalazay: Yalımlı ay, parıldayan ay, alevli ay

Yale: Sığır boynuzu

Yalın: Çıplak; içine başka şey katılmamış, sade, gösterişsiz, süssüz

Yalınay: Ayın en güzel, sade görünümü

Yankı: Sesin bir yere çarpıp geri dönmesi ile oluşan ikinci ses, ses yansıması

Yapıncak: Seyrek taneli, kırmızı bereli bir üzüm türü

Yaprak: Bitkilerin yeşil renkli, çeşitli şekilde olan soluk almaya yarayan uzantıları

Yaren: Dost, arkadaş

Yarıdil: Gönül arkadaşı, sevgili

Yasemin: Kokulu çiçekler açan bir tür ağaççık

Yasna: Zerdüştlerin kutsal kitabı avestanın sureye karşılık gelen bölümleri.

Yaşam: Hayat

Yaşar: Çocuğun uzun ömürlü olması dileğiyle verilen ad

Yazel: Yaz ve El kelimelerinden türemiş İsim

Yazgı: Kader, alın yazısı.

Yazgülü: Baharın ilk günlerinde doğan kız çocuğu

Yediveren: Yılda her mevsim çiçek açan gül

Yefa: Yüksek yer

Yegah: Türk müziğinin en eski makamlarından bir terkib

Yegane: Biricik, tek

Yekbun: Birleşmek anlamındadır

Yekdane: Eşi benzeri olmayan, tek

Yekpare: Tek parça, bütün, som

Yekreng: Bir renkte olan

Yekru: Bir yüzlü, iki yüzlü olmayan

Yeksan: Her zaman, bir düzeyde

Yekta: Tek, eşsiz

Yelda: Uzun, siyah şey

Yeldanur: Yelda ve Nur kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur

Yelit: İhlas suresinde geçmektedir

Yeliz: Havadar, aydınlık

Yemliha: İnanışa göre mağara ehli olarak bilinen yedi uyurlardan birisi

Yenay: Yeni ay, hilal-i ayça

Yenbu: Pınar, çeşme, kaynak

Yener: Oyun, yarış, savaş gibi şeylerde karşısındakine üstün gelir

Yenisu: Yeni akan su

Yerel: Belirli bir yer ile ilgili olan, örf

Yersel: Yere ait, yerle ilgili

Yesaret: Kolaylık, zenginlik

Yesügey: Cengiz Han’ın babası, Kubilay Han’ın kardeşi olan Türk Moğol hükümdarı

Yeşil: Genç, taze, koyu al renkte at

Yeşim: Açık yeşil, pembe renkli değerli bir taş

Yeten: Yetişen, ulaşan, olgun, olgunlaşan

Yeter: Sonuncu olması istenen çocuklara verilen ad

Yetiş: Amacına ulaş, isteğine kavuş

Yetişen: Ulaşan, kavuşan

Yetkin: Olgun, ergin

Yezdan: Zerdüştlerin iyilik tanrısı

Yıldanur: Seneyi aydınlatan, ışık saçan

Yıldız: Gökteki ışıklı gök cisimlerinden her biri

Yılşen: Seneyi aydınlatan, ışık saçan

Yoğunay: Oylumuna oranla ağırlığı çok olan

Yonca: Baklagillerden güzel bir ot

Yosun: Çoğu sularda yetişen, ilkel yapıdaki bitkilerin genel adı

Yöntem: Bir işte tutulacak yol

Yudum: Bir içimlik sıvı

Yula: Meşale, kandil

Yulet: Kuran-ı Kerim’de ihlas suresinde geçer doğmadı ve doğrulmadı anlamına gelir

Yuluğ: Mutlu, mesut

Yumlu: Uğurlu, kutlu

Yurdagül: Yurda gül olarak doğmuş, gülümseten, sevindiren

Yurdanur: Yurduna ışık saçan

Yurday: Yurdun ay’ı yurda ay olan kimse

Yurdusev: Ülkeni, yurdunu sev

Yücel: Yüksel, yücel duruma gel

Yüksel: Yükseklere ulaş, basarı kazan, zafer amaca ulaşma, basarı

Yümna: Sağ taraf

Yürüker: Çabuk ve hızlı yürüyen

Yüsra: Sol taraf, inşirah ve talak surelerinde geçer

Y ile Başlayan Kız Bebek İsimleri ve Anlamları ile İlgili Sık Sorulan Sorular

Y ile başlayan en nadir kız çocuk isimleri hangileridir?

Y ile başlayan en nadir kız çocuk isimleri arasında Yücel, Yümma, Yaşam, Yekru, Yurdagül, Yasmin gibi isimler bulunmaktadır.

Türkiye'de Y ile başlayan popüler kız çocuk isimleri hangileridir?

Türkiye’de Y ile başlayan popüler kız isimleri arasında; Yağmur, Yeliz, Yale, Yaprak, Yıldız gibi isimler bulunmaktadır.

Y ile başlayan en güzel kız isimleri hangileridir?

Bir ismin güzelliği görecelidir. Buna rağmen çoğu kişi şu isimleri güzel bulmaktadır: Yıldız, Yale, Yalın, Yasmin, Yurdagül gibi isimleri güzel bulmaktadır.

Yeliz ismi ne anlama gelmektedir?

Yeliz ismi aydınlık, güzel ve havadar anlamına gelmektedir.