V İle Başlayan Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları

V İle Başlayan Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları

Anne ve baba adayları yeni doğan bebeklerine hayranlık uyandıran, modern, benzersiz ve özel bir isim vermek isterler. Ancak bu isim verme süreci hem keyifli hem de yorucu olabiliyor. Mükemmel isim arayışında, birçok ebeveyn V ile başlayan erkek bebek isimlerine yönelme eğilimindedir. Bu isimler, ebeveynler tarafından önemi, modernliği ve benzersizliği nedeniyle tercih edilmektedir. Anne ve baba adayları yeni doğacak çocuklarına isim seçerken V ile başlayan erkek bebek isimleri ve anlamlarına göz atabilirler.

V ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları

Her anne ve baba adayı çocuklarına özel, anlamlı ve eşsiz bir isim koymak isterler. Her ismin kendine özgü bir anlamı ve yeri vardır. Çocuklarınızın ömür boyu taşıyacağı bu özel ismi seçerken V ile başlayan erkek bebek isimleri ve anlamlarını inceleyebilirsiniz.

Vefa: Sözünde durmak, dostluğunu sürdürmek

Velu: Bir şeye fazla düşkün olan

Vakıf: Bir şeyi elde eden, bir işten haberli olan

Veyis: Yoksulluk, muhtaçlık

Vechi: Yüzle ilgili, yüze ait

Vatan: Yurt, ülke

Vecih: Yüz, çehre, tarz, üslup

Vahip: Bağışlayan, bağışlayıcı

Vurgun: Vurulmuş çok sevmiş kimse, tutkun

Vacip: Din bakımdan terk edilmesi doğru ve uygun olmayan, kesinlik bakımından farzdan sonra gelen

Vakkas: Ağırbaşlı, temkinli

Vakar: Ağırbaşlılık, haysiyetini koruma, temkin sabır, heybet

Veliyullah: Allah’ın sevgili kulu, Allah’a teslim olmuş, onun hakimiyet ve sultasının dışında hakimiyet ve sulta tanımayan, yalnızca Allah’ı, resulünü ve müminleri dost edinen

Vehhab: Çok hibe eden, bağışlayan, sayısız nimetler veren yüce Allah

Vusta: Orta, ortada bulunan, arada olan, iç

Vemiz: Bulut arasından görünen ışık

Vafir: Çok, bol

Vehbi: Allah vergisi

Vabil: İri damlalı yağmur

Vala: Yüksek, yüce

Vahid: Tek ve eşsiz, Allah'ın isimlerinden

Vesamet: Güzellik, güzel olma

Vahap: Bağışlayan, ihsan eden

Veysi: Yoksul, muhtaç

Vekil: Başkasının yerine ve adına hareket eden veya konuşan, asıl vazifelerini yerine çalışan, bir vazifeyi geçici olarak idare eden

Verka: Yabani güvercin

Vazah: Beyaz, güzel yüzlü adam

Vefi: Vefalı, bağlı, tam, mükemmel

Vehhac: Çok parıltı, çok alevli

Vafid: Elçi, temsilci, rasul

Vakur: Ağırbaşlı, temkinli

Vassaf: Niteliklerini bildirerek anlatan ya da öven

Vidad: Sevme, sevgi. Dostluk

Vasi: Vasiyeti yerine getiren, vesayeti yüklenen kimse, henüz reşit olmamış çocuğun işlerine bakmakla mükellef kimse

Vefik: Yoldaş, aynı fikirde olan

Vasıf: Vasfeden, vasıflandıran, bir kimse veya şeyi başkalarından ayıran kendine has hal, nitelik hususiyet

Vecid: Bir şeyin güzelliği karşısında kendini kaybedecek dereceye gelmek, coşkulanmak

Vesik: Çok sağlam, güçlü

Vefai: Vefa ile ilgili

Vaiz: Dinsel öğütlerde bulunan kimse

Vahdi: Bir ve tek olmakla ilgili

Vail: Sığınan, kurtulan, sahabe adlarındandır

Vaha: Çöllerin su bulunan kesimlerinde oluşan bitkili alan

Vali: Bir vilayeti idare eden en büyük memur

Valaşan: Şanı yüce, şanlı

Vaid: Birini iyiliğe sevk ve kötülükten uzaklaştırmak için korkutma, yıldırma

Vefir: Çok, bol

Vasıl: Ulaşan, kavuşan, yetişen

Vuralhan: Vural han

Verşan: Çevreye şan ver, ünlen, ünlü ol

Vedi: Başkasının malını saklamakla görevli kimse

Vedud: Çok muhabbetli, çok şefkatli

Vahdet: Teklik, birlik, Allah’ın tekliğini kabul etmek

Vecdi: Coşkunlukla ilgili

Vareste: Kurtulmuş. Serbest, rahat, azade

Veliyüddin: Dinin sahibi, dinin dostu

Velican: Candan, dost, yakın

Vediatullah: Allah’ın emaneti, dini

Valek: Kurt anlamında kullanılmaktadır

Verdi: Güle ait, gül ile ilgili

Vafe: Nasip, kısmet

Veysel: Kurt

Vacid: Yaratan, meydana çıkaran

Verrak: Kağıtçı, ünlü Arap kelam bilgini, Ebu İsa Muhammed

Vecihi: Güzellik, hoşluk, uygunlukla ilgili

Vecaheddin: Dinin yüceliği, onuru

Vural: Vurarak al, vurup al

Veciz: Kısa, derli toplu

Varış: Zeka, anlayış, akıl

Vahdettin: Dinin tekliği, birliği

Vasık: Güvenilen, emin, mutemed, Abbasi halifelerinden birinin unvanı

Verim: Ortaya çıkan, beklenen, istenilen sonuç

Vezir: Osmanlı devletinde, askeri ve idari en yüksek derece olan vezirlik rütbesinde olan kimse

Vahat: Çöl ortasında suyu ve yeşilliği olan yerler, vahalar

Varaka: Tek yaprak, tek kağıt, yazılı kağıt

Vahit: Tek, yalnız

Valay: Yükseklik, yücelik

Vefakar: Sevgisi geçici olmayan, vefası olan

Visam: Damgalı, nişanlı

Velid: Yeni doğmuş çocuk, erkek çocuk, köle, sahabe isimlerindendir

Vargın: Giden, varan

Vesim: Güzel yüzlü

Vedat: Sevgi, dostluk

Valih: Şaşakalmış, hayret etmiş, hayran

Volkan: Yanardağ

Vahiddin: Tek din, dinin tekliği

Vecdet: Zenginlik, varsallık

Vedid: Dost, sevgisi çok olan

Vafi: Yeter, tam, sözünde duran, sözünün eri

Vassal: Vasleden, ulaştıran, birleştiren, sayfalan yapışan, eski yazılı bir kitabın sayfalarını ayıran sanatkar

Varol: Sağlıklı, uzun yaşa

Veli: Sahip, ermiş, eren

Vamık: Seven, aşık

Vergin: Verici, özverili kimse

Vela: Yakınlık, sahiplik, efendisinin azat ettiği köle ve cariyesi ile olan münasebeti ve onlar üzerindeki hakkı

Vekkad: Parlak, aydınlık, ışıklı

Vuska: Çok sağlam, pek kuvvetli

Vakia: Vuku bulan, olan, düşen, olagelen, rastlayan

Vasfi: Nitelikle ilgili

Vefret: Çokluk, bolluk

Veladet: Doğuş, dünyaya gelmek, ortaya çıkmak

Varid: Gelen, vasıl olan, erişen

Varlık: Var olan her şey; önemli, yararlı, değerli şey, varoluş, para mal, mülk ve genel olarak zenginlik varol her zaman yaşa

V ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları ile İlgili Sık Sorulan Sorular

V  ile başlayan en nadir erkek çocuk isimleri hangileridir?

V  ile başlayan en nadir erkek çocuk isimleri arasında; Vadin, Vayis, Vemis, Veyhun  gibi isimler bulunmaktadır.

Türkiye’de V ile başlayan popüler erkek isimleri hangileridir?

Türkiye’de V ile başlayan en popüler erkek isimleri; Vedat, Vehbi, Volkan, Veysel gibi isimlerdir.

V  ile başlayan en güzel erkek isimleri hangileridir?

V ile başlayan en güzel erkek isimleri kişiden kişiye göre değişse de; Veli, Vatan, Vefa, Vural  gibi isimler insanlar tarafından güzel olarak nitelendirilmektedir.

Volkan ismi ne anlama gelmektedir?

Volkan ismi Türkçe kökenli bir isimdir. Doğal olarak oluşan ve patlayıcı enerjiye sahip olan volkanlarla ilişkilendirilen Volkan ismi, güçlü, enerjik ve tutkulu bir kişiliği temsil eder.