S İle Başlayan Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları

S İle Başlayan Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları

Yeni doğmuş bir bebeğe isim seçme görevi ebeveynler için bunaltıcı olabilir. Bu nedenle, çocuklarına ne isim koyacaklarını düşünürken, S harfiyle başlayan erkek bebek isimlerinin bolluğunu ve bunlarla ilişkili sonuçları göz önünde bulundurmak akıllıca olacaktır. Bu isimler sadece birbirinden farklı değil, aynı zamanda farklı anlamlara da sahiptirler. Ebeveynler, S ile başlayan erkek  bebek isimlerini ve anlamlarını inceleyerek yeni doğan bebeklerine isim seçme sürecini kolaylaştırabilir.

S ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları

S harfi ile başlayan çok çeşitli erkek bebek isimlerini ve bunlara karşılık gelen çağrışımları keşfetmek akıllıca olacaktır. Yeni doğacak çocuğunuzun ismini seçme sürecinizde S ile başlayan erkek bebek isimleri ve anlamlarına göz atabilirsiniz.

Saadettin: Dinin uğurlu, kutlu kişisi

Saba: Gün doğusundan esen rüzgar

Sabah: Günün başlangıcı

Sabahattin: Dinin güzelliği

Sabi: Yedinci

Sabih: Güzel, şirin

Sabikun: Hayırda ileri giden anlamını taşımaktadır

Sabir: Sabreden, katlanan

Sabit: Değişmeyen, kanıtlanmış, anlaşılmış

Sabri: Sabırla ilgili

Sacit: Secde eden

Saderu: Genç delikanlı

Sadettin: Kutluluk, saadete erme, mübarek olma

Sadık: Sadakatli, samimi, bağlı, doğru, gerçek

Sadır: Hayrette kalan, şaşıran

Sadıray: Hayrette kalan, şaşıran

Sadi: Mutlulukla, uğurla ilgili

Sadreddin: Dinin önderi, başı, ileri kişisi

Sadri: Göğüsle ilgili

Sadullah: Allah’ın talihli kıldığı kişi

Sadun: Kutlu, uğurlu

Safa: Üzüntü ve kederden uzak olma, endişesizlik, rahat huzur, iç ferahlığı

Safder: Düşman saflarını yaran, yiğit

Safer: Hicri takvimde ikinci ay, sefer

Safevi: Safı adındaki kimsenin soyundan olan, Fars hükümdarı Şah İsmail’in soyu

Saffet: Saflık, temizlik

Safi: Katışıksız, katıksız, halis, temiz

Safir: Mavi renkli, değerli bir süs taşı, göktaşı

Safvet: Saflık, temizlik, paklık, arılık, halislik

Sağay: Yenisey türklerine bağlı bir türk boyunun adı

Sağcan: Sağlıklı can, sağlıklı kimse

Sağhan: İyi kağan sağın saygıdeğer, kutsal kimse; hekim, doktor; kazak hakanlarının ünlülerinden biri

Sağınç: Emel, istek, amaç, düşünce

Sağıt: Silah

Sağlam: Dayanıklı, kolay bozulmaz; yıkılmaz, zarar görmemiş,

Sağlamer: Dayanıklı yiğit, yıkılmaz yiğit, güvenilir yiğit

Sağman: Sağlıklı kimse, eksiksiz, kusursuz, güvenilir kimse

Sağun: Saygıdeğer, kutsal kimse; hekim, doktor

Sahavet: El açıklığı, cömertlik

Sahir: Gece uyumayan, uykusuz

Sahre: Kaya, kütle

Said: Mübarek, kutlu, sevap kazanmış

Saik: Sevk eden, götüren, sürücü

Saim: Oruçlu

Sair: Seyreden, hareket eden, yürüyen

Sakıb: Çok parlak 

Saki: Su veren, su dağıtan Kadehle içki sunan

Sakin: Uslu, kendi halinde, bir yerde yerleşmiş, oturan

Sakman: Uyanık, akıllı kimse

Salabet: Peklik, katılık, sağlamlık

Salah: Düzelme, iyileşme, iyilik

Salahaddin: Dinine bağlı kimse

Salar: Baş, kumandan, başbuğ, önder

Saldam: Ciddilik, ağırbaşlılık

Salık: Haber, bilgi Haberci

Salih: Elverişli, yararlı, dinin emirlerine uyan

Salim: Sağlam, kusursuz, eksiksiz

Salman: Özgür, hiç kimsenin kölesi olmayan

Saltar: Tek, yalnız

Saltık: Kendi başına var olan, bağımsız, koşulsuz, mutlak

Saltuk: Kendi başına bir varlığı olan, doğu anadolu’da kurulan

Salur: Oğuzlar’ın üçok boyuna bağlı bir türk oymağını adı

Samet: Çok yüksek, çok ulu, hiçbir şeye, kimseye ihtiyacı olmayan, tanrının adlarından biri

Sami: Dinleyen, duyan, yüksek, yüce

Samim: Bir şeyin merkezi, içi

Samin: Sekizinci

Samir: Meyveli, meyve veren

Sanaç: Dağarcık

Sanak: Kısa zaman, az süre

Sanal: Ün kazan, ünlü ol

Sanalp: Ünlü yiğit

Sanbay: Ünlü kimse

Sanberk: Ünü sağlam

Sancaktar: Sancak taşıyan kimse, sancak taşıma görevlisi

Sancar: Kısa kama, saplar, batırır

Saner: Ünlü, tanınmış

Sanevi: İkinci

Sani: Yapan, işleyen, meydana getiren

Sanih: Zihin ve düşüncede oluşup çıkan, fikre doğan

Sanver: Adın duyulsun, ünlen

Saraç: Oşum, eğer takımlarıyla benzeri şeyler yapan veya satan kimse, meşin üzerine süsleme yapan kimse

Sarahat: Açıklık, ibarede açıklık

Saramet: Yiğitlik

Sarban: Deve sürücüsü, deveci

Sarduç: Bülbül

Sargan: Çorak yerlerde biten bir ot

Sargın: Candan, içten

Sargon: Asur kralı

Sargut: Eski adlardan; açık saman rengi

Sarif: Sarfeden, harcayan, değiştiren

Sarih: Açık, meydanda belli, hüveyda

Sarim: Keskin, kesici

Sariye: Hz. Ömer’in İran’daki komutanı

Sarp: Çetin, sert

Sarper: Dik başlı yiğit, sarp yiğit

Sarphan: Sarp kağan

Sartık: Azad olunmuş, salıverilmiş, özgür

Saru: Sarı benizli, tenli insan

Saruhan: Sarı kağan, Sarı Han, Saruhan, Selçuk Uç Beylerinden

Sarvan: Deve süren, deveci

Satı: Satma işi, satış, pazar; doğumundan önce evliyalara satılarak

Satıbey: Satma, satış, alışveriş

Satılmış: Uzun ömürlü olması için doğumundan önce ermişlere adanan çocuk, satı

Satuk: Satı, satılmış

Satvet: Ezici kuvvet, zorluluk

Savaş: Birbirine düşman iki ordunun çarpışması, silahlı eylem

Savaşer: Savaşçı yiğit

Savaşkan: İyi savaşan, iyi dövüşen

Savat: Gümüş üstüne yapılan çizgiler, süsler

Saver: Sağlam, zinde, güçlü erkek

Savlet: Şiddetli saldırı, hücum

Savni: Koruma, gözetme ile ilgili

Savtekin: Diri ve biricik; diri canlı şehzade; Anadolu’nun alınışında emeği geçen bir Türk komutanı

Savtuna: Sözünde duran kimse

Savtunç: Sağlam tunç

Savtur: Sağlıklı kal, hoşça kal

Sayan: Saygı gösteren, saymak eylemini yapan

Sayar: Saygı gösteren, saygılı

Saye: Gölge

Sayedar: Gölgeli, gölgesi olan, gölge eden

Sayfi: Yaza ait, yazla ilgili

Saygı: Kişilerin birbirlerine karşı duyumsadıkları çekinme ile karışık sevgi ve değer duygusu; başkalarını rahatsız etmekten çekinme duygusu

Saygım: Saydığım kimse, benim saygım

Saygın: Saygı gösterilen, güvenilir olan, saygı gören

Saygur: Saygı gören, sayılan, hatırlı

Saygut: Sayılan ve uğurlu, kutlu sayılan

Sayguter: Sayılan ve kutlu bilinen yiğit

Sayhan: Saygı gösteren kağan

Sayıl: Kendini saydır, saygı gör, önemsen

Sayılgan: Kendini saydıran, saygın kimse

Sayıner: Seçkin yiğit, değerli yiğit, saygı gösterilen yiğit

Saykal: Düz, düzgün, pürüzsüz, gösterişli

Saykut: Sayılan ve kutsal kimse

Sayman: Hesap işleriyle uğraşan kimse

Sayraç: Cıvıldayan, şakıyan, güzel ötüşlü

Saytekin: Sayılan ve biricik, sayılan şehzade

Sazak: Küçük pınar, kaynak

Sebat: Değişmeyen, kımıldamayan

Sebatı: Sebatlık, sözünde kararında durma, sebatlı, sözünde duran

Sebih: Yüzme, yüzüş

Sebil: Su dağıtılan yer, hayır için parasız dağıtılan su

Sebre: Ölçülü, deneyimli Sahabeden bu ismi taşıyanlar olmuştur

Sebük: Hızlı, çabuk, sevgili

Sebükalp: Hızlı, yiğit, çabuk yiğit, çevik yiğit

Sebüktekin: Hızlı ve biricik; hızlı şehzade, hızlı prens

Secahat: Yumuşak huyluluk

Seçkin: Seçilerek en iyi diye ayrılan, benzerleri arasında yüksek

Seçkiner: Herkesçe beğenilen yiğit

Seçmeer: Seçilerek alınmış yiğit

Sedat: Doğru, haklı

Sefa: Gönül rahatlığı, rahatlık, eğlence

Sefer: Yolculuk, savaş hazırlığı, savaşa gitme

Sefir: El içi, yabancı diplomat

Seha: Cömertlik, eli açıklık

Sehavet: Cömertlik

Sehhar: Kuvvetle kendine çeken, büyüleyici

Sehran: Geceleri uyanık duran

Selahaddin: Dinine bağlı

Selam: İnsanların birbirleriyle karşılaştıklarında kullandıkları yakınlık dostluk, saygı ifade eden söz, yaptıkları işaret veya hareket

Selamet: Esenlik, her türlü korku, tasa ve tehlikeden uzak, güvenlik içinde olma, kurtulma, kurtuluş

Selami: Barış ve rahatlıkla ilgili

Selcan: Taşkın su gibi can

Selçuk: Küçük sel; tezcanlı, evecen, hızlı, Selçuklulara adını veren sultan

Selçuker: Tezcanlı yiğit, hızlı yiğit, evecen yiğit

Selil: Yeni doğmuş erkek çocuğu, ilker

Selim: Sağlam, doğru, kusursuz, temiz, içten

Selis: Kolay yumuşak

Sellem: “Selamete erdirsin” manasıyla dualarda geçen

Selman: Barış içinde, huzurlu

Selmi: Barışla ilgili, barışçıl

Selsal: Tatlı, lezzetli, hafif su

Semai: Semaya, göğe havaya ait

Seman: Güneş ayının 27. günü

Semih: Cömert, eli açık

Sena: Övgü ile ilgili, şimşek parıltısı

Sencer: Halden bilen kimse; kale, hisar, çağatay hanlarından birinin adı

Seralp: Baş yiğit

Serbülent: Önde gelen, üstün, başı yüksek, yüce

Sercan: Sevgili, sevilen

Serdar: Başkumandan, başbuğ

Seren: Yelkenlilerde yelken açmak ve işaret kaldırmak için direğe yatay bağlanan gönder

Sergen: Raf, vitrin, tepelerdeki düzlük, yorgun

Serhan: Kurt, canavar, şarkıcıların başı soylu kan, başkan

Serhat: Sınır, iki devlet arasındaki sınır

Serkan: Soylu kan, başkan

Serkut: Mutlu, talihli

Sermet: Edebiyat, sonsuzluk

Sertaç: Çok sevilen, sayılan

Sertap: İnatçı, direnen

Serter: Katı, acımasız

Server: Başkan, reis

Servet: Zenginlik, varlık

Sevük: Sevi, sevgi; sevilmiş, sevilen, sevgili, dost, arkadaş

Seyfettin: Dinin kılıcı, koruyucusu

Seyfi: Kılıç gibi, askerlikle ilgili

Seyfullah: Allahın kılıcı

Seyhan: Çukurova’dan geçip Akdeniz’e dökülen akarsu

Seyit: Lider, önder, Hz. Muhammed’in soyundan olan

Sezai: Uygun, yaraşan

Sezal: Sezen, sezgili

Sezen: Duyan, hisseden

Sezer: Açık bir kanıt olmaksızın, olmuş ya da olacak bir şeyi duyumsar

Sezgin: Sezme yeteneği olan kimse, sezici

Sezginer: Sezme yeteneği olan yiğit

Sıdal: Biraz olgunlaşmış, erginleşmeye başlamış

Sırrı: Sırla, gizlilikle ilgili

Simavi: Yüzle, çehreyle ilgili

Sina: Arap yarımadası ile Mısır'ın birleştiği yerdeki üçgen biçimli yarımada

Sinan: Mızrak, süngü gibi silahların sivri ucu

Siret: Bir kimsenin manevi durumu, hal ve hareketleri, tabiatı ahlak ve karakteri Hal ve gidiş

Siyami: Oruç tutan, oruçlu, kötülükten kaçınan

Sohrap: Farsça bir isimdir, anlamını bilenler bize ulaşabilirler

Solay: Ay ışığının azalması, solması

Somay: Ay gibi kusursuz

Somel: Doğru, katışıksız, güçlü el

Somer: Katışıksız güçlü

Sonalp: Sonuncu, son doğan yiğit, erkek çocuk

Sonay: Artık ondan sonrası olmayan ay, on çocuk

Soner: Artık ondan sonrası olmayan yiğit, son erkek çocuk, son yiğit

Songur: Şahin, ağır, hantal

Songün: Sonuncu, son olan Eğilim, yetenek

Songür: Sonu iyi gelen kimse, sonu gür

Sonsuz: Sonsuzluk

Sorgun: Bir tür söğüt ağacı

Sorkun: Bir tür söğüt

Soyalp: Soyu yiğit, soylu yiğit

Soydan: Soylu, iyi bir soydan gelen

Soydaner: Soylu yiğit, iyi soydan gelen yiğit

Soydinç: Soyu dinç

Soydinçer: Soyu dinç yiğit

Soyhan: Soyu han olan, kağan soylu

Soykan: Soylu kan

Soysal: Uygar

Soysan: Tanınmış soy

Soytekin: Soyu biricik, soylu ve tek olan kimse, soylu şehzade

Soyuer: Yiğit bir soydan gelen, yiğit soylu

Sökmen: Selçuklular çağında Hasankeyf Artuklu Beyliği’ni kuran

Sönmez: Sürekli olarak yanar, hiç sönmeden yanar

Sönmezalp: Hiç sönmeden yanar yiğit, sonsuza değin yaşayacak yiğit

Sönmezer: Hiç sönmeden yanar yiğit, sonsuza değin yaşayacak yiğit

Sözen: İyi ve güzel konuşan kimse

Sözer: İyi ve güzel konuşan yiğit, sözünün eri kimse

Sözmen: İyi ve güzel konuşan kimse

Sualp: Güçlü yiğit

Suat: Mutlulukla ilgili

Suavi: Her işe koşan, yardım eden

Suay: Suya düşen ay

Subhi: Sabah vakti, şafak ile ilgili

Subutay: Moğol hükümdarı Cengiz Han’ın ünlü komutanlarından birinin adı

Suca: Uzun düzgün boy

Sudeka: Doğru, hakiki dostlar

Suder: Aydınlık

Sudeysi: Kabe imamlarından Abdurrahman Es Sudeysi ’nin soyadı

Sudi: Yararlı, faydalı, kazançlı

Sudur: Sadrazamlar

Suergin: Olgun asker

Sufi: Tasavvuf erbabı, mutasavvıf

Suhan: Suyun hakimi, su kaynaklarının yönetimini elinde bulunduran

Suhulet: Kolaylık, yumuşaklık, mülayemet

Sulbi: Birinin sulbünden gelme, kendi evladı, oğlu

Sulhi: Barışçı

Sunal: Sun ve al

Sunar: Saygı ile verir, gönderir, yollar

Sunay: Ayı sun, ayı getir

Sungu: Sunulan şey, birine sunulan şey, bağış, armağan, sunu

Sungun: Yetenek, eğilim, armağan edilebilecek nitelikte

Sungur: Doğana benzeyen bir alıcı kuş, atmaca, şahin akdoğan

Sunguralp: Atmaca gibi ve yiğit, şahin yiğit

Sungurtekin: Şahin gibi ve biricik, Süleyman Şah’ın oğlu

Süer: Er yiğit, yürekli kişi, asker yiğit

Süha: Büyükayı yıldız kümesinin en küçük yıldızı

Süheyl: Güney yarım kürede yer alan parlak yıldız

Süleyman: Huzur, sükun

Sümer: Aşağı Mezopotamya’da bir bölge Sümer Ülkesi, MÖ 400 yıllarında bu bölgede devlet kuran bir Türk kavmi

Süreyya: Ülker yıldızı

Sürsoy: Soyu sürdür, süren soy

S ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları ile İlgili Sık Sorulan Sorular

S ile başlayan en nadir erkek çocuk isimleri hangileridir?

S ile başlayan en nadir erkek çocuk isimleri şu şekildedir: Selman, Semih, Sertan, Sina.

Türkiye'de S ile başlayan popüler erkek isimleri hangileridir?

Türkiye’de S ile başlayan popüler erkek isimleri arasında Samet, Sami, Sinan, Sarp, Selçuk, Selim, Süleyman gibi isimler vardır.

S ile başlayan en güzel erkek isimleri hangileridir?

Bir ismin güzelliği kişiden kişiye farklılık gösterir. Ancak Semih, Sami, Sinan, Selim gibi isimler S ile başlayan en güzel erkek isimleri arasında kabul edilmektedir.

Selman ismi hangi anlama gelmektedir?

Selman ismi, barış içinde bulunma, huzur, erinç anlamına gelmektedir.