P İle Başlayan Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları

P İle Başlayan Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları

Yeni doğan bebeklerine isim vermek söz konusu olduğunda, her ebeveyn çocuğunu diğerlerinden ayıran belirgin ve anlamlı bir isim ister. Anne baba adaylarının tercih ettiği isimler arasında P ile başlayan erkek bebek isimlerinde öne çıkıyor. P ile başlayan erkek bebek isimlerinin sunduğu çok çeşitli anlamlar, bu mükemmel ismi arayan aileler için onları popüler bir seçim haline getiriyor. Siz de çocuğunuza türünün tek örneği bir isim vermek istiyorsanız, P ile başlayan erkek bebek isimlerine göz atmakta fayda var.

P ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları

Ebeveynler, erkek bebekleri için P harfi ile başlayan ve farklı anlamlara sahip isimler arayabilirler. Benzersiz bir ad istiyorlarsa seçebilecekleri birçok seçenek var. Çocuğunuza benzersiz bir isim koyarken P ile başlayan erkek bebek isimleri ve anlamlarına bakabilirsiniz.

Pardari: Ortak, paylaşımcı

Parez: Oruç

Parlar: Hiç durmaksızın ışık saçan

Pars: Yırtıcı bir hayvan

Parsbay: Güçlü, çevik ve saygın kişi

Parshan: Pars gibi güçlü ve çevik hükümdar

Parskan: Kanında atılgan, saldırganlık taşıyan

Pasin: Eski bir Türk oymağının adı

Pasiner: Türk oymağındaki yiğitler

Paşa: Bir askeri unvan, ağabey, erkek kardeş

Paşabeyim: Çok saygın ve ağırbaşlı kişi

Paşeroj: Gelecek

Payam: Badem

Payan: Ortak, şerik

Paydan: Üleştiren, paylaştıran

Paydaş: Eşit pay alanlarından her biri

Paye: Aşama, rütbe

Payidar: Kalımlı, kalıcı, sabit

Payiz: Güz, sonbahar

Payzen/Payzın: Tutsak, ayağına pranga vurulmuş kişi

Pedük: Ulu, yüce, yüksek kişi

Pehlivan: Güreşçi

Pejn: Yankı, eko

Pekak: Çok beyaz

Pekal: Sağlam ol

Pekalp: Güçlü yiğit, sert yiğit, pek yiğit

Pekant: Yeminine düşkün olan

Pekar: Savaşçı

Pekay: Çok aydınlık, ay gibi ışıklı

Pekbay: Çok zengin

Padaş: Ödül, mükafat

Padişah: Hükümdar, sultan

Pak: Temiz

Pakalın: Temiz, şerefli

Pakan: Kutsal kişiler

Pakân: Ermişler, azizler

Pakar: Savaşçı, mücadele

Pakbaz: İçten bağlı, vefalı, aziz

Pakdaw: Erdem, fazilet, adil

Pakel: İyiliksever kimse

Paker: Temiz dürüst

Paki: Doğruluk, dürüstlük

Pakkan: Temiz soydan gelen kimse

Pakman: Dürüst ve saygın bir kişilik

Paksan: Dürüstlüğüyle, saygınlığıyla nam salmış kişi

Paksoy: Dürüst ve saygın bir soydan gelen

Paksu: Temiz su, billur gibi duru

Pakzat: Dürüst kişilik

Pala: Kısa, geniş kılıç

Palaalp: Azametli, yiğit

Palatekin: Uğurlu kılıç

Palatürk: Kılıç gibi keskin Türk

Palay: Yedek at

Palaz: Varlığı artmak, zenginleşmek, kuş yavrularının irileşip semirmesi

Palepal: Sağlam, dayanıklı

Palmiye: Süs olarak kullanılan hurma ağacı

Pamir: Yüksek dağlık külle

Pamirhan: Pamirlerin hükümdarı

Par: Çeşme; bahçe, gül bahçesi, alev

Parani: Lütuf

Pekcan: Dayanıklı

Pekçetin: Çok çetin; çok güç

Pekdeğer: Çok değer, değeri çok

Pekdemir: Sağlam, dayanıklı, demir

Pekean: Çok can, çok cana yakın

Pekel: Güçlü el

Peker: Güçlü kişi

Pekergin: Vaktinden evvel olgunlaşmış kişi

Pekin: Kesin bilinen

Pekiner: Pek yiğit, kuşkuya yer olmayacak denli yiğit

Pekintürk: Kuşkuya yer olmayacak denli Türk, kesinlikle Türk

Pekkan: Güçlü kan, sağlam kan, dayanıklı kan, sert kan

Pekkoç: Maşallah dedirtecek kadar sağlıklı olan

Pekkurt: Çok kurnaz kişi

Pekol: Sağlam ol, dayanıklı ol, sert ol, pek ol

Peköz: Özü manevi varlığı sağlam

Peksoy: Çok soylu, çok güçlü bir aileden olan

Peksu: Çok su

Pekşen: Şen şakrak, neşeli, mutlu

Pektaş: Sağlam taş

Pektay: Oldukça genç

Pektürk: Sağlam Türk, dayanıklı Türk, pek çok Türk, tam Türk

Pekün: Sağlam san, sağlam ün

Peküstün: Nitelikleriyle çoğu kişiden, üstün olan

Pele: Yer, mevki

Pelit: Meşe ağacının meyvesi

Penah: Sığınma

Pend: Öğüt, nasihat

Perek: Uç kenar

Peren: Ülker yıldızı

Pereng: Ateş

Perinçek: Özverili

Perk: Güçlü, sert

Perkel: Güçlü el

Perkem: Güçlü kimse

Perker: Güçlü ve yiğit kişi

Perkin: Gücü ve kuvveti çok üstün olan

Persin: Sonraki, en son

Pertav: Sıçrama

Pertev: Işık, parlaklık, yalım

Pesen: Kırağı, sis, çisenti

Pesın: Övgü

Peşkari: Gayret, şevk, didinme

Peşki: Öncü, kılavuz

Petal: Meşale

Peveman: Direnen, direngen

Peyam: Haber, başkasından alınan bilgi

Peyami: Haberle ilgili, haber veren

Peyda: Hemen, acil

Peyhev: Sürekli, kesintisiz

Peyivdar: Sözcü

Peykan: Başak, okun ucunda bulunan sivri demir

Peyman: Yemin etmek, ant içmek

Peymane: Büyük kadeh, bardak

Peyrev: Ardı sıra giden, arkasından giden

Pir: İhtiyar, yaşlı, bir tarikat yada sanatın kurucusu, tecrübe kazanmış kimse

Pirali: Yaşlı ve yüce insan

Pircan: Karşılık gözetmeyen dost

Pirhan: Yaşlı hükümdar

Pirhane: Yaşlılara yakışır şekilde

Pirhasan: Yaşlı ve iyi insan

Piri: Yaşlılık, ihtiyarlık, her meslek ve işin kurucusu

Piribey: Saygın ve yaşlı kişi

Pirol: Kutlu, kutsal

Piroz: Kutsal yaşa

Pirsultan: Anadolu’da bir halk ozanının adı

Piruz: Kutlu, hayırlı, uğurlu

Pişe: Görev, vazife

Pivan: Ölçü, ölçülü, ölçme, kıyaslama

Piyale: Kadeh şarap kadehi

Piyar: Nazik, merhametli

Pola: Çelik

Polat: Sertleştirilmiş, su verilmiş demir

Polatalp: Çelik yiğit

Polatbay: Çelik gibi güçlü ve saygın bir kişilik

Polathan: Çelik gibi sert han, çelik kağan

Polatkan: Çelik kan, sağlam kan

Poreş: Esmer

Porzer: Sarışın

Poyraz: Kuzeydoğu yönünden esen rüzgar

Pozan: Üzüm bağı

Pusat: Zırh ve korunma araçlarının genel adı, silah

Pütün: Olgun, deneyimli

P ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları ile İlgili Sık Sorulan Sorular

P ile başlayan en nadir erkek çocuk isimleri hangileridir?

P ile başlayan en nadir erkek çocuk isimleri arasında Poyraz, Peyami, Piri, Pamir gibi isimler bulunmaktadır.

Türkiye'de P ile başlayan popüler erkek isimleri hangileridir?

Türkiye’de P ile başlayan en popüler isimler; Polat, Pars, Pala, Pusat gibi isimlerdir.

P ile başlayan en güzel erkek isimleri hangileridir?

P ile başlayan en güzel erkek isimleri kişiden kişiye değişse de anne ve baba adayları tarafından Pala, Peyami, Pars, Piri gibi isimler genel olarak güzel kabul edilen P ile başlayan en güzel erkek isimleri arasındadır.

Peyami ismi ne anlama gelmektedir?

Peyami ismi adalet sahibi, doğruluktan şaşmayan kimse anlamına gelmektedir.