Ö ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları

Ö ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları

Aileler doğacak çocuklarına farklı ve özel bir isim koymak isterler. Doğacak çocuğunun adının özel, Anlamlı ve farklı olması aileler tarafından önemsenen bir noktadır. Aileler çocuklarına koyacakları isim için çeşitli araştırmalar yapmaktadır. Bu süreç genelde yorucu olmanın yanı sıra aynı zamanda streslidir. Çocuğunuza koyacağınız mükemmel isim arayışında, Ö ile başlayan erkek bebek isimleri ve anlamlarına bakabilirsiniz. Ö ile başlayan erkek bebek isimleri ve anlamları yeni doğacak çocuğunuza koyacağınız isim için mükemmel bir tercih olabilir. Bebek bekleyen aileler, en güzel, en anlamlı ve en farklı ismi seçerken Ö ile başlayan erkek bebek isimleri ve anlamlarına bakabilirler.

Ö ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları

Aileler çocukları için isim seçerken çeşitli yerlere göz atarlar. Yeni doğacak çocuğunuza isim koyarken Ö ile başlayan erkek bebek isimleri iyi bir tercihtir. Ebeveynler, yeni doğacak çocuklarına isim ararken Ö ile başlayan erkek bebek isimleri ve anlamlarına göz atabilirler.

Öcal: Sana yapılan kötülüğün acısını çıkar, öcünü al

Öztaş: Özü taş, taş gibi sağlam kimse

Önsel: Hiçbir denemeye dayanmayan, yalnızca akıl yordamıyla

Özerol: Özce yiğit ol

Önsoy: Önde gelen soy

Özenç: Bir şeyi elden geldiğince iyi yapmaya çalışma işi, özenme işi, özen

Özdurul: İçsel varlıkça durulaş, özünü durulaştır, duru özlü ol

Özdinç: Dinç kimse, özü dinç

Önay: Ayın ilk günlerindeki durumu, hilal

Özbey: Özü bey

Özdem: ‘İçsel varlığım olan’ özü demir olan, demir özlü

Önem: Bir şeyin nitelik ya da nicelik yönünden değeri olma durumu, değer

Öztimur: Özü demir olan, öz demir

Özdemir: Demir gibi kimse, özü demir olan, demir özlü

Özgüleç: Güler yüzlü kimse, özü güleç

Özbilgin: Bilgin kimse, özce bilgil kimse

Özkan: Soylu kan

Öz: Bir kimsenin benliği, içsel varlığı; bir şeyin temel öğesi (mecaz olarak) ana nokta, can alıcı nokta, ana öğe, bir şeyin en güçlü kısmı, özü, içine arılığını bozacak hiçbir şey karışmamış olan

Öztek: Eşi benzeri olmayan kimse, özü tek olan

Öztan: Gerçek şafak

Özdoğru: Doğru kimse, özü doğru

Özbilir: Her şeyin özünü bilir

Özinal: Özü inanç verici

Özozan: Özü olan kimse, şair kimse

Örsel: Örs gibi sağlam el

Özbilen: Her şeyin özünü bilen, az ama öz bilen

Öner: Başta gelen, yön, sıra

Öztin: Gerçek ruh, öz ruh

Özer: Özü yiğit, özce erkek, yiğit

Özbilge: Özce bilge kişi, özü bilge

Özek: Ağacın, bitkinin içi, özü, çalışkan, güç, soluk, nefes, okla boyunduruğu birbirine bağlayan demir; bir şeyin ortası, göbeği

Ökmener: Akıllı, yiğit, zeki yiğit

Ödül: Bir başarı ya da iyilik karşılığında verilen armağan

Özçevik: Hemen durum alabilen kimse, çevik kimse

Özkut: Uğurlu kimse, özü kutlu

Özgüneş: Güneş gibi kimse, özü güneş

Özgü: Belli bir şeyde ya da kimsede bulunan, başkasında olmayan

Öksel: Akılla ilgili, zeka ile ilgili, ussal, akılsal

Özpeker: Özü sağlam yiğit

Özmut: Özü mut getiren, mutluluk veren

Öke: Olağanüstü yetenekleri olan kimse, dahi

Öğün: Kendi kendini öv, kendi kendini yücelt, övün

Özercan: Özce erkek olan sevgili kimse, yiğit ve sevgil kimse

Övünç: Bir niteliği nedeniyle övünme işi, sevinme, sevinç, kıvanç

Özgüner: Hiç kimseye benzemeyen yiğit

Özkaya: Özü kaya, özü sağlam

Özdoğan: Özce şahin gibi olan kimse

Özalp: Özü yiğit, öz yiğit

Özçelik: Özü çelik olan kimse, sağlam özlü

Özakay: Özü ak ay, özü beyaz ay

Özarı: Özü temiz özü arı

Özkul: Özü tanrı’ya kul olan

Özlü: Özü olan, öz bölümü çokça olan; özleşmiş olan; içten gerçek

Özgül: Pözü gül kimse; özellikle bir türle ilgili olan, o türe özgü olan

Öngören: Önceden gören, önceden kestiren

Özdoğa: Özce doğaya benzeyen kimse

Öncel: Birine göre kendinden, önce gelen, selef; yol açan, yol gösteren

Özinan: Özü inandırıcı

Özduru: İçsel varlığı duru kimse, temiz kimse, özü duru

Özgüven: İnsanın kendine inanma duygusu, insanın kendi özüne duyduğu güven

Öktemer: Yürekli yiğit, güçlü yiğit, görkemli yiğit, ünlü yiğit

Özker: Sağlam, sağlıklı, er; temiz yürekli yiğit, özger; iyilikçi; yardımsever

Özsoy: Özü temiz, soylu kimse

Özcan: Bir kimsenin kendi öz canı olan

Özveren: Kendi özünden, kendinden veren kimse, kendi yararından vazgeçen, özverili

Ögeday: Çok akıllı

Özçetin: Özü çetin olan kimse, çetin kimse

Öker: Akıllı

Önol: Önderlik et

Özgeer: Yaratılışça başka olan yiğit

Özgener: Özgür yiğit

Öngör: Önceden gör, ilerde olacakları sez

Özpolat: Özü çelik gibi yiğit

Özbir: Özü sözü bir, doğru özlü

Özbek: Yürekli, doğru, namuslu; orta asya’da yaşayan bir türk boyu, bu boydan kimse

Özsel: Özü sel gibi olan, kimse; içle ilgili, içsel

Özbay: Özü zengin

Öngün: Önemli bir günün ya da bir bayramın öncesindeki gün, arife

Özol: Bir şeyin en güçlü bölümü ol, özü ol

Öymen: Evcimen, evine bağlı

Öncü: Önder, yol gösteren, önde giden, bir işte yol açan

Örsan: Örs gibi sağlam adı olan

Özönder: Gerçek önder olan kimse

Ökmen: Akıllı, zeki

Özdal: Dal gibi kimse, özü değerli

Özdeğer: Değerli kimse, özü değerli

Önal: Üstün gel, önde ol

Özerk: Kendi kendini yöneten

Özerdem: Özce erdemli kimse, özce iyilikçi, alçak gönüllü kimse

Özak: Özü ak, özü beyaz, ak öz, beyaz öz

Özerhan: Ünlü uç beyi, ünlü akıncı yiğit Evrenos Gazi’nin dedesi

Özgen: Yapıp ettiklerinden hiç kimseye karşı sorumlu olmayan, özgür

Özay: Özü ay gibi

Öztuna: Gerçek tuna ırmağı

Özüpek: Sağlam kimse

Ömer: Yaşayış, hayat, ikinci halife

Öztiner: Gerçek ruh olan yiğit

Ökkeş: Erkek örümcek, bir dağın adı

Özütok: Her şeye doymuş kimse

Özmuştu: Özü muştu olan, özü müjde olan kimse

Özgür: Başkasının kölesi olmayan, eyleminde kimseye hesap vermeyen, hür

Özkutay: Uğurlu ay gibi kimse, özü uğurlu ve ay gibi güzel kimse

Özden: İçtenlikli kimse, içten davranışlı, içten, soyca temiz; özsu

Özerkin: Özgür kimse, özerk kimse

Öktem: Yürekli, yiğit, güçlü, görkemli; ünlü

Ökten: Güçlü, yiğit

Öztürk: Soyu türk olan

Özgebay: Yaratılışça başka ve zengin kimse

Önder: Bir topluluğa başkanlık eden, önde giden, yol gösteren

Özdilek: İçten dilenen şey, içsel dilek

Öztok: Her şeye doymuş kimse, özü tok

Özüdoğru: Doğru kimse, doğru özlü

Özgürel: Özgürce iş gören el

Özel: Yalnız bir tek şeye, bir ereğe ya da kimseye ayrılmış olan; her vakit görülenden ayrı, alışılmıştan, olağandan ayrı

Öztekin: Biricik kimse, benzeri olmayan kimse; öz şehzade, tam bir şehzade

Özmen: Özü iyi, sağlam olan

Önumut: Önde gelen umut, ilk umut

Özlüer: Özü olan yiğit, özlü yiğit

Özlek: Toprağın özlü, verimli yeri; zaman; doğaüstü güç

Özgün: Hiç kimseye benzemeyen

Özertan: Özce şafak vakti gibi olan

Özberk: Özü sert, özü sağlam

Özertem: Özce erdemli kimse, iyilikçi, alçak gönüllü, erdemli kimse

Övgün: Övülen kimse

Özkutlu: Özü uğurlu, kutlu kimse

Övül: Başkasınca beğenil ve iyiliklerin söylensin

Özgünay: Hiç kimseye benzemeyen ve ay gibi kimse

Ögünç: Övünülecek şey

Özge: Başka, ayrı, başka yaradılışta olan, cana yakın, sıcak kanlı

Özgüç: Özü güçlü

Övüş: Birinin iyiliklerini söyleyerek beğenildiğini belirtme, övme biçimi, övme yolu

Özok: Özü ok gibi doğru kimse, doğru özlü kimse

Özgenç: Genç kimse, özce genç

Öğüt: Birine, yapması ya da yapmaması gereken şeyler üzerine söylenen söz

Özdoğal: Özce doğaya uygun, doğal kimse

Övün: Kendi kendini öv, kendini yücelt

Özal: Özü kırmızı, özü al renkte, gerçek al,

Özler: Göreceği gelir, hasret çeker

Özger: Özge er, başka er, özge yiğit

Özüak: Temiz özlü kimse

Öncüer: Önde giden yiğit, öncülük eden yiğit

Övgü: Övmek için söylenen güzel söz, övme

Önalan: Önce davranan, önde giden, başa geçen

Özdener: İçtenlikli davranan, kimse; soyca temiz yiğit

Özerdal: Özce yiğit ve dal gibi kimse

Öztunç: Tunç gibi sağlam kimse, özü tunç

Ömür: Yaşayış, hayat

Özgenalp: Özgür yiğit

Özlen: Kendini özlet, özlenilecek biri ol; kaynak; küçük dere; ağaç kökü

Özoğuz: Tam oğuz olan

Özilter: Özü yurdu savunan

Özün: Hakkıyla kazanılmış ün

Önel: Bir şeyin tamamlanması için verilen süre, vade

Örsal: Örsü al

Özgürcan: Özgür kimse, başkasının kölesi olmayan can, hür can

Ö ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları ile İlgili Sık Sorulan Sorular

Ö ile başlayan en nadir erkek çocuk isimleri hangileridir?

Ö ile başlayan en nadir erkek çocuk isimleri arasında Özden, Özhan, Özkan, Özen, Özay gibi isimler bulunmaktadır.

Türkiye'de Ö ile başlayan popüler erkek çocuk isimleri hangileridir?

Türkiye’de Ö ile başlayan popüler erkek isimleri arasında; Ömer, Özlem, Önder, Özgür gibi isimler bulunmaktadır.

Ö ile başlayan en güzel erkek isimleri hangileridir?

Bir ismin güzelliği görecelidir. Buna rağmen çoğu kişi şu isimleri güzel bulmaktadır: Özgün, Özden, Özalp gibi isimleri güzel bulmaktadır.

Ömer ismi ne anlama gelmektedir?

Ömer ismi, Arapça kökenli bir isim olup “yaşayan, uzun ömürlü, uzun ömre sahip olan” anlamlarına gelir.