Kuran'da Geçen Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları

Kuran'da Geçen Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları

Herhangi bir ebeveynde olduğu gibi, yeni doğan bebeğiniz için bir isim seçme süreci sizi büyük bir heyecan ve beklenti ile doldurur. Çocuğunuzun kimliğini hayatının geri kalanında şekillendireceğinden, seçilen ismin arkasındaki anlam büyük önem taşımaktadır. Mükemmel erkek bebek ismi arayışınızda, şüphesiz sadece estetik açıdan en hoş seçenekleri değil, aynı zamanda derin ve derin anlamlar taşıyan seçenekleri de keşfetmek istiyorsunuz.

Şu anda değerli erkek bebeğinize ihsan etmek için mükemmel ismi arama sürecindeyseniz, o zaman tam size göre bir çözümümüz var. Kuran'daki erkek bebek isimlerinin özenle derlenmiş derlemesini, anlamlı ve önemli isimlerin bolluğunu kapsayan kapsamlı bir listeyi sunmamıza izin verin. Size kolaylık sağlamak için bu isimleri dikkatlice alfabetik sıraya göre sıraladık, böylece listede zahmetsizce gezinebilir ve size hitap eden ve Kuran'ın kutsal metni içinde özel bir öneme sahip olan ismi bulabilirsiniz.

A Harfiyle Başlayan Kuran’da Geçen Erkek Bebek İsimleri

Abdi: Kullukla, kölelikle ilgili.

Abdullah: Tanrı’nın kulu.

Abdülkadir: değer, şeref, onu, kudret sahibi, kuvvetli.

Abidin: İbadet eden.

Adem: 1. İlk insan ve ilk peygamber. 2. Hiçlikten gelen. 3. İyi, temiz.

Adil: Adaletten ve doğruluktan ayrılmayan, hakkı yerine getiren, adaletli kimse.

Ahad: Tek olan.

Ahmet: Övülmeye layık, övülmüş.

Akif: İbadet eden, ibadetle uğraşan kişi.

Ali: 1. Yüce, ulu, yüksek. 2. Orun bakımından en üstün.

Alim: Bilgin.

Amir: Emir verme yetkisi bulunan, yönetici.

Araf: Cennet ile cehennem arasındaki yer.

Arafat: Hz.  dem ile Hz. Havva’nın yeryüzüne inip bir süre ayrı kaldıktan sonra buluştukları dağ.

Asel: Bal.

Asım: 1. Günahtan, haramdan çekinen. 2. Namuslu, iffetli.

Ateş: 1. Alev almakla beliren ısı ve ışık. 2. Coşkunluk.

Azer: 1. Ateş. 2. Hz. İbrahim’in babasının adı.

Azim: 1. Büyük, ulu. 2.Kararlı, azmeden.

Aziz: 1. Ermiş, eren. 2. Sevgide üstün tutulan.

B Harfiyle Başlayan Kuran’da Geçen Erkek İsimleri

Bahri: 1. Denizle ilgili olan.2. Bir tür deniz ördeği.

Baki: 1. Sürekli.2. Bir şeyden artan miktar. 3. Öteki.

Barış: 1. Barışma işi. 2. Savaşın bittiğinin bir antlaşmayla belirlenmesi ve kesinleştirilmesi sonrası süreç. 3. Karşılıklı hoşgörü ile oluşturulan ortam.

Basri: Görmek, görebilmek.

Batın: Allah’ın 99 isminden biridir. Biricik tek anlamına gelir.

Bedir: Ayın on dördüncü gecesi, dolunay. 

Berat: 1. Temize çıkmak. 2. Müsaade, izin.

Berk: 1.Dayanıklı, katı, sert. 2. Sağlam, kuvvetli. 

Beşir: 1. Müjde getiren, müjdeci. 2. Güler yüzlü, güleç.

Beyda: Kurak bir yer, çöl.

Bilal: 1. Bilgili lider. 2. Dayanma ve katlanabilme gücü. 3. Su gibi ıslatan.

Buğra: Turna kuşu.

Burhan: Doğruyu yanlıştan ayıran kanıt, delil, ispat, ilahi aydınlanma.

Bukra: Erken vakit.

Bulut: Atmosferde bulunan su buharının görünür yoğunluk kazanmasıyla oluşan kütle.

Burak: Hz. Muhammed’in Miraç’taki bineği.

Bünyamin: Hz. Yakup’un en küçük oğludur. Galip gelen anlamındadır.

C-Ç Harfleriyle Başlayan Kuran’da Geçen Erkek İsimleri

Cabbar: 1. Zorlayan, cebreden. 2. Kuvvet ve kudret sahibi (Allah.) 3. Gökyüzünün güneyinde bulunan bir yıldız kümesi.

Cafer: Akarsu.

Cahit: Çok çalışan, çaba gösteren kimse.

Celal: Yücelik, ululuk, değer.

Celil: Çok büyük, ulu.

Cem: 1. Hükümdar. 2. Güçlü sel olayı.

Cemal: 1. Yüz güzelliği, güzellik. 2. Güzel yüz.

Cemil: Yüz güzelliği.

Cihat: Din uğrunda savaşmak.

Civan: 1.Yakışıklı genç erkek. 2.Genç ve yakışıklı.

Cuma: Toplanmak, bir araya gelmek.

D Harfiyle Başlayan Kuran’da Geçen Erkek İsimleri

Davut: Sevgili, aziz. 

Demir: Güçlü, kuvvetli, sert kimse.

Deniz: Dünya’nın çukur bölümlerini dolduran büyük tuzlu su kütlesi.

E Harfiyle Başlayan Kuran’da Geçen Erkek İsimleri

Ekrem: 1. Çok cömert, eli çok açık. 2. Çok onurlu.

Emin: 1. İnanılır, güvenilir. 2. Sakıncasız, tehlikesiz. 3. Kuşkusu olmayan.

Emir: 1. Buyruk, komut. 2. Bir kavim, aşiret veya ülkenin başı. 3. Prens, şehzade.

Emrullah: Alla’ın emri.

Ensar: Hz. Muhammed’e Hicret vaktinde yardım eden Medine sakinleri.

Eser: İz, işaret.

Eyüp: Istırap çeken kimse.

Ezel: Başlangıcı olmayan.

F Harfiyle Başlayan Kuran’da Geçen Erkek İsimleri

Fatih: 1. Fetheden, zafer kazanan. 2. Açan, kapılar açan. 3. Osmanlı Padişahı II. Mehmet'in lakabı.

Felek: 1.Gök, gökyüzü, sema. 2.Dünya, alem. 3. Talih, baht.

Fettah: Üstün birey.

Fuat: Kalp, gönül, yürek.

Furkan: Doğruyu yanlıştan ayırmak, doğruyu seçmek.

H Harfiyle Başlayan Kuran’da Geçen Erkek İsimleri

Hafız: 1.Kur'an'ı bütünüyle ezbere bilen kimse. 2. Koruyan, saklayan.

Hâkim: 1. Bilge. 2. Her şeyi bilen (Tanrı).

Hakkı: Doğrulukla, hakla ve adaletle ilgili.

Halil: Sadık, samimi, dost.

Halim: 1. Yumuşak huylu, sert olmayan. 2. Allah’ın adlarındandır.

Halis: 1. Karışık olmayan, saf, katışıksız. 2. İçten, samimi.

Hamdi: Allah’ı övmeyle, Allah’a şükretmekle ilgili.

Hamza: Güçlü adam.

Harun: 1. Parlayan. 2. Hz. Musa'nın ağabeyi.

Hasan: 1. Güzel. 2. İyi ve hayırlı iş.

Hidayet: Doğru yol, hak olan Müslümanlık yolu.

I-İ Harfleriyle Başlayan Kuran’da Geçen Erkek İsimleri

İbrahim: İnananların, halkların babası.

İhsan: 1. İyilik etme, iyilik. 2. Bağış, bağışlama. 3. Bağışlanan şey.

İsa: 1. Allah’ın yarlıgaması, mağfireti. 

İshak: 1. Gülen. 2. Kutsal kitaplarda adı geçen İbrani peygamberi.

İslam: Hz. Muhammed´in yaydığı din, Müslümanlık. 

İsmail: Tanrı'yı işiten. 

İzzet: Büyüklük, yücelik, ululuk.

K Harfiyle Başlayan Kuran’da Geçen Erkek İsimleri

Kadir: 1. Kuvvetli, güçlü, kudret sahibi. 2. Değer, onur, kıymet, şeref.3. Allah’ın adlarındandır.

Kadri: Kıymet, değer.

Karin: 1. Yakın. 2. Nail olan. 3. Hısım komşu. 

Kazım: Öfkesini yenen kişi.

Kerem: 1. Soyluluk. 2. Cömertlik, el açıklığı, bağış.

Kerim: 1. Cömert, eli açık. 2. Ulu, büyük.

Korkut: 1. İri dolu tanesi. 2. Cin, şeytan gibi yaratıklar. 3.Korkusuz, yavuz, heybetli.

L Harfiyle Başlayan Kuran’da Geçen Erkek İsimleri

Latif: Yumuşak, hoş, ince bir güzelliği olan.

Lokman: Ahlaki öğütler veren hekim.

M Harfiyle Başlayan Kuran’da Geçen Erkek İsimleri

Mahmut: Övülmüş, övülmeye değer.

Malik: Bir şeye sahip, bir şeyi olan.

Melik: 1. Hükümdar, hakan. 2. Tanrı adlarındandır.

Mesut: Mutlu, bahtiyar.

Metin: Sağlam, dayanıklı, güçlü.

Muhammed: 1. Övülmüş. 2. Hz. Muhammed'in adlarından biri.

Muhlis: 1. Katkısız, halis. 2. İçten, samimi, dost canlısı.

Muhsin: İyilikte, bağışta bulunan, ihsan eden.

Musa: Bir vasiyeti yerine getirmekle görevli kimse.

Mustafa: 1. Seçilmiş, seçkin. 2. Hz. Muhammed'in adlarından.

Murat: İstek, dilek.

Mücahit: Din uğruna savaşan, uğraşan, savaşçı.

Mümin: 1.İnanan, inançlı, imanlı, mutekit. 2.Müslüman.

Mümtaz: inançlı, inanan kimse.

Mürsel: 1. Gönderilmiş, yollanmış. 2. Peygamber.

N Harfiyle Başlayan Kuran’da Geçen Erkek İsimleri

Naim: 1. Bolluk, varlık içinde yaşayış. 2. Cennetin bir bölümü.

Nasrullah: Allah’ın yardımı.

Nebi: 1. Haberci. 2. Peygamber.

Necati: Kurtulmuş.

Necmi: Yıldız, yıldızlarla alakalı.

Nehar: Gündüz.

Nezir: 1. Kendini Tanrı'ya ve ibadete adayan. 2. Bir dilekte bulunan, adak adayan.

Nuri: Işıklı, aydınlık.

O-Ö Harfleriyle Başlayan Kuran’da Geçen Erkek İsimleri

Osman: 1. Çelik, sağlam kan. 2. Bir tür kuş, ejderha.

Ömer: Canlı olmak, yaşam, hayat.

R Harfiyle Başlayan Kuran’da Geçen Erkek İsimleri

Rafet: Korumak.

Rahim: Esirgeyen, acıyan, koruyan, merhametli. 

Rahman: Canlıları ayırmadan merhamet eden, koruyan. 

Raki: Saygı duyulan adam.

Ramazan: Hicri ayların dokuzuncusu, oruç tutulan ay ve bu ayda doğanlara verilen ad.

Rauf: 1. Esirgeyen, acıyan, çok merhametli. 2. Tanrı adlarından.

Resul: 1. Elçi. 2. Peygamber.

Reşat: Doğru yolda yürümek.

Rıdvan: 1. Razı olma, hoşnutluk, memnuniyet. 2. Cennetin kapıcısı olan büyük melek.

Rüzgâr: Havanın yer değiştirmesiyle oluşan esinti, yel.

S-Ş Harfleriyle Başlayan Kuran’da Geçen Erkek İsimleri

Sabri: Sabırlı, sabreden.

Sadık: İçten bağlı, doğru, gerçek dost.

Safa: 1. Endişeden uzak, rahat. 2. Eğlence, zevk, neşe. 3. Saf, berrak olan.

Saim: Oruç tutan, oruçlu.

Salih: 1. Elverişli, iyi, uygun, yakışır. 2. Yetkisi, hakkı olan. 3. Dinin buyruklarına uygun harekette bulunan.

Salim: 1. Sağ, salim, sağlıklı. 2. Eksiksiz, kusursuz. 3. Korkusuz, emin.

Samet: Ulu, kimseye muhtaç olmayan.

Savaş: Mücadele, harp, kavga.

Servet: Varlık, zenginlik, mal mülk.

Selim: Sağlam, kusursuz, doğru.

Semi: İşiten, işitme kuvveti olan.

Süleyman: 1. Huzur, sükûn.2. Kur’an-ı Kerim'de adı geçen peygamberlerden biri.

Şafak: Güneş doğmadan az önce beliren aydınlık.

Şakir: Şükreden, durumundan memnun olan kimse.

Şimşek: Canlı, coşkulu, heyecanlı, hareketli olan.

T Harfi ile Başlayan Kuran’da Geçen Erkek İsimleri

Taha: Kur´an-ı Kerim'in yirminci surenin adı.

Talip: İsteyen, istekli.

Tarık: Sabah yıldızı.

Tayyip: 1. İyi, güzel, hoş. 2. Çok temiz.

Tufan: Şiddetli yağmur.

Toprak: 1. Yeryüzünün canlılara yaşam alanı sağlayan bölümü. 2. Memleket, ülke.

Turabi: Topraktan yaratılmış.

U-Ü Harfleriyle Başlayan Kuran’da Geçen Erkek İsimleri

Ufuk: 1. Yerle göğün birleştiği çizgi. 2. Anlayış, kavrayış, görüş, düşünce gücü. 3. Çevre, dolay.

Ümmet: Hz. Muhammed'e inanan Müslümanların tümü.

V Harfiyle Başlayan Kuran’da Geçen Erkek İsimleri

Veli: 1. Sahip. 2. Ermiş, eren. 3. Çocuğun her durumundan sorumlu olan.

Vera: Günah ile haramdan kaçınmak için şüpheli her türlü şeyden uzaklaşma.

Y Harfiyle Başlayan Kuran’da Geçen Erkek İsimleri

Yahya: "Tanrı lütufkârdır" anlamında bir söz.

Yakup: 1. Erkek keklik. 2. İbr. Takip eden, izleyen.

Yakut: Pembe veya erguvan tonları arasında, koyu kırmızı, saydam bir değerli taş.

Yasin: Kur'an surelerinden biri.

Yunus: 1. Ilık ve sıcak denizlerde yaşayan bir memeli hayvan türü. 2. Bal damlası.

Yusuf: 1. İnleyen, ah eden. 2. İnilti.

Z Harfiyle Başlayan Kuran’da Geçen Erkek İsimleri

Zafer: 1.Savaşta kazanılan başarı. 2. Yengi.

Zahir: 1. Parlak, açık, belli. 2. Dış görünüş, dış yüz. 3. Coşmuş, taşkın.

Zahit: Dinin emirlerini yerine getiren, haramdan kaçınan.

Zekeriya: Erkek.

Kuran’da Geçen Erkek İsimleri Hakkında Sık Sorulan Sorular

Kuran’da Geçen Erkek İsimleri Nelerdir?

Kuran’da geçen, yaygınca kullanılan erkek isimlerine Ahmet, Yusuf, Ömer ve Emir örnek verilebilir. 

Allah'ın Hediyesi Anlamına Gelen Erkek İsim Nedir?

Atâullah ismi, Allah’ın hediyesi, lütfu anlamına gelir.

Kuranı Kerimde İsmi Geçen Tek Sahabe Kimdir?

Zeyd, Kuran'da adı geçen tek sahabedir.

Yiğit Ne Demek Kuranda Geçiyor Mu?

Yiğit, güçlü ve yürekli anlamına gelir. Kuran’da yer alan bir isim değildir.