D İle Başlayan Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları

D İle Başlayan Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları

Anne ve baba adayları genellikle, onlara farklı ve istisnai bir isim vermek isterler. Aileler özellikle çocukları doğmadan önce çocuklarına ne isim vereceklerini düşünürler. Bir çok çeşitli isim olduğu için yeni doğacak bir çocuğa isim seçmek zorlayıcı bir süreçtir. D ile başlayan erkek bebek isimlerinin geniş yelpazesi, özel oluşu ve anlam çeşitliliği çocuklarının ismine karar vermeye çalışan ailelere yol göstermektedir. Anne ve baba adayları bu konuda çocuklarına isim seçerken D ile başlayan erkek bebek isimleri ve anlamlarına göz atabilirler.

D ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları

Ebeveynlerin yeni bebekleri için bir isim seçmek gibi eğlenceli ama zorlayıcı bir işi var. Diğer çocukların isimlerinden farklı ve özel olmasını isterler. Aralarından seçim yapabileceğiniz birçok D ile başlayan erkek bebek isimleri vardır. Aileler seçim yaparken D ile başlayan erkek bebek isimleri ve anlamlarına bakabilirler.

Demirtürk: Demir gibi Türk

Dönmezer: İnandığını yapan kimse, inandığı yolda giden kimse, sözünde duran yiğit

Dost: Sevilen ve güvenilen yakın arkadaş, gönüldeş

Deniz: Yeryüzünün büyük bölümünü kaplayan çok geniş ve tuzlu su

Demirdelen: Demiri delebilecek güçte olan

Dilmen: Dil bilen kimse, dilci

Doğan: Küçük kuşlarla beslenen, ava alıştırılarak kuş avında kullanılan, akdoğan, çakırdoğan, aladoğan gibi türleri olan bir kuş, şahin

Denizman: Denizci, deniz adamı

Durukan: Temiz kan, saf kan

Dilmaç: Tercüman

Durusu: Bulanık olmayan su, katıksız su, saf su, berrak su, pırıl pırıl

Doğanalp: Şahin ve yiğit yiğit kimse

Demirol: Demir gibi güçlü ol

Dinçerk: Güçlü kuvvetli kişi

Doğrul: Herhangi bir yöne doğru yönlen, toparlan, dik duruma gel doğru ol

Doruk: En yüksek yer, zirve, üstün başarı

Dilaver: Yiğit, yürekli

Dinç: Sağlık durumu iyi, güçlü, gücü yerinde, canlı

Demirer: Demir gibi sağlam kimse, güçlü kimse

Dinçmen: Sağlam, güçlü, kimse, güçlü erkek

Dinçkaya: Güçlü kaya, kaya gibi sağlam güçlü

Denker: Uygun er

Doğu: Güneşin doğduğu yön

Duraner: Duran yiğit

Doğaner: Şahin gibi kimse, şahin gibi yiğit

Dinçtaş: Güçlü taş

Darcan: Sıkıntılı, sabırsız kimse, serçe büyüklüğünde boz renkli kuş

Duruöz: Temiz özlü kimse

Davut: Şairliği ve güzel sesiyle tanınmış israil peygamberi ve hükümdarı

Derman: İlaç, çare, güç, kuvvet

Demirel: Güçlü el

Durmuş: Uzun ömürlü olması istenen çocuk

Duyal: İçli, çabuk duygulanan, duyarlı, duygulu

Durul: Duru bir duruma gel, durulaş, berraklaş

Doğuş: Doğma, doğma biçimi, yaradılış

Dinçsel: Güçlü sel

Doğa: Kendiliğinden var olan, canlı, ve cansız nesnelerden oluşan, kendini sürekli olarak değiştiren varlığın tümü, tabiat

Dirican: Sağlıklı güçlü kimse

Dinçtürk: Sağlıklı, sağlam türk, güçlü türk

Derviş: Tarikata girmiş, onun kurallarına göre yaşayan, hoşgörülü, alçak gönüllü

Doğuhan: Doğunun hükümdarı

Durhan: Turhan

Dinçsan: Dinç ve ünlü

Demirtiken: Demir gibi sağlam biricik olan, demir şehzade

Deniztekin: Denzi şehzadesi

Dursun: Çok yasa, uzun ömürlü ol

Demirkıran: Güçlü kimse, babayiğit

Diren: Karşı koy, dayan, harmanda sapları yaymaya yarayan, uzun çatallı, ağaçtan yapılmış bir tarım aracı

Doğruol: Eğrilikten kaçın, haksızlık etme, içi dışı bir ol

Dengiz: Deniz

Dinçöz: Dinç kimse, dinç özlü, güçlü kimse

Dilhan: İçten, samimi söylenen

Durdu: Uzun ömürlü olması istenen çocuklara verilen ad

Doğruer: Yalan söylemeyen, haksızlık yapmayan kimse, içi dışı bir kimse

Dalince: Dal gibi ince yapılı

Denizalp: Denizler yiğidi

Devran: Talih, kader, dünya, zaman

Demirbilek: Sağlam bilekli, güçlü kimse

Denktaş: Yük yüklemeye yarayan, taş, denk taşı, aynı yaşta bulunan, yaşıt, akran, eşit özdeş

Dora: Doruk

Demirtuğ: Demirden yapılmış sorguç

Dalay: Deniz, dal gibi ince ay gibi güzel

Dinçay: Güçlü ve ay gibi

Devrimer: Devrimci, devrim yapan kimse, devrimin yiğidi

Durutekin: Temiz ve biricik, pırıl pırıl ve bir tane olan kimse, temiz şehzade

Demirgüç: Sağlam ve güçlü kimse

Demiröz: Özü demir gibi sağlam olan

Dalsar: Saldır ve sar, saldır ve kuşat

Doğukan: Doğulu, doğu soyundan

Dilercan: Dileyen can, dileyen kimse

Dalca: Dal gibi, dala benzer

Dayanç: Katlanma gücü, dayanma gücü, dayanış

Dalayer: Deniz yiğidi, dal gibi ince ve ay gibi güzel kimse

Duygun: Duygulanabilen, içli, duyarlı, duygulu

Dalım: Dal gibi güzel olanım

Dündar: Artçı asker, birliği koruyan asker

Dardoğan: Zamanını beklemeden doğan, sabırsız doğan

Demirbüken: Demiri bükebilecek denli yiğit kimse

Demircan: Demir gibi sağlam kimse

Denizer: Denizci, deniz eri, deniz adamı

Dönmez: İnandığını yapar, tuttuğu yolda gider, caymaz, vazgeçmez

Diler: Dileyen kimse, isteyen kimse

Değer: Üstün nitelik, üstün, yararlı nitelikleri olan, bir şeyin önemini belirten ölçü, eder, karşılık

Doğal: Olağan olarak ortaya çıkmış olan, doğaya uygun, yapay olmayan, yapmacıksız

Danişmend: Akıl danışılan, bir Selçuklu komutanı

Dağtekin: Dağ gibi ve biricik, dağ gibi şehzade, dağ prensi

Danyal: Milattan önce 700 yıllarında yaşamış bir israil peygamberi

Durguner: Sakin kimse

Dinçel: Dinç bir duruma gel, dinçleş, dinç el güçlü el

Durgun: Hareketli olmayan, sakin

Deren: Tırmık da denilen bir tarım aracı; ekini biçip toplayan, derleyen

Dalan: Dal gibi olan, dal gibi ince yapılı

Dirisoy: Güçlü soy, canlı soy

Demirtaş: Demir ve taş gibi kimse, güçlü kimse, demir gülle

Demirkan: Sağlam ve güçlü kan

Doğuer: Doğu yiğidi

Derinöz: Özü derin olan kimse, derin özlü

Demiryürek: Yürekli, yiğit, korkusuz, güçlü kimse

Dağaşan: Dağları aşıp giden, engel tanımayan

Doğruöz: İçi dışı bir kimse, özü doğru

Doruktekin: Yüce ve biricik, yüce şehzade

Dağhan: Oğuz Han’ın oğlu, eski Türk inanışına göre doğa tanrılarından

Durusan: Adı sanı temiz kimse

Duran: Ölmeyen, yaşayan, kalan, gitmeyen, devinmeyen

Derya: Büyük deniz, okyanus

Demirkaya: Demir ve kaya gibi sağlam kimse

Dinçalp: Güçlü yiğit, güçlü ve yiğit

Denizhan: Eski Türklerde deniz tanrısı

Durcan: Sen cansın, sevgilisin ve yaşamalısın

Dengizer: Denizci, deniz eri, deniz adamı

Doğangün: Doğmakta olan, doğan güneş

Dalbaşar: Saldır ve başarıya ulaş

Devlet: Bütün ulus

Daver: Doğru, hakkaniyetli hükümdar, yönetici

Durualp: Temiz ve yiğit kimse

Doğantan: Tan gibi doğmuş olan, yeni tan

Dinçkal: Her zaman sağlıklı ve güçlü kal

Demiray: Demir gibi sağlam ve ay gibi güzel

Direnç: Karşı koyan güç, dayanan güç

Devrim: Olumlu yönde değişiklik yaratan, kısa sürede gerçekleşen hareket

Dorukhan: Zirvenin hükümdarı

Dinçer: Güçlü er, güçlü kimse

Dumrul: Dede Korkut öykülerinde geçen bir ad

Durusel: Bulanık olmayan sel, berrak sel

Doğanay: Ayın ilk günlerinde ay, yeni ay

Demiralp: Demir gibi sağlam yiğit

Dalokay: Herkesin beğendiği, hoşa giden

Duysal: İçli, duyarlı, çabuk duygulanabilen, duygulu, duygu ile ilgili, duyusal

Demirhan: Yakut Türklerinden olan sular arasında tanrı sayılan ve dağ başlarında oturduğuna inanılan kutsal ruhlardan biri

Durusoy: Temiz soylu, saf kanlı

Dorukhan: Zirvenin hükümdarı

Demir: Kolay işlenen, dayanıklı bir maden

Dikmen: Koni biçiminde sivri tepe, dağların en yüksek yeri, doruk, dik, yerdeki orman, yayla, dikilerek oluşturulan ağaçlık, çam ve başka ağaçların gövdeleri, dik olan yer

D ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları ile ilgili Sık Sorulan Sorular

D ile başlayan en nadir erkek çocuk isimleri hangileridir?

D ile başlayan en nadir erkek çocuk isimleri şu şekildedir: Dilhan, Doğan, Durmuş, Demir, Devrim gibi isimler bulunmaktadır.

Türkiye'de D ile başlayan popüler erkek çocuk isimleri hangileridir?

Türkiye’de D ile başlayan popüler erkek isimleri Deniz, Doruk, Denizhan gibi isimlerdir.

D ile başlayan en güzel erkek isimleri hangileridir?

Bir ismin güzelliği görecelidir. Ancak, çoğu kişi Doğu, Devrim, Doruk, Denizhan gibi isimleri güzel bulmaktadır.

Doruk ismi ne anlama gelmektedir?

Doruk ismi yüksek şeylerin tepesi, zirve, duyguların en üst noktası, en üst başarı düzeyi anlamlarına gelmektedir.