K İle Başlayan Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları

K İle Başlayan Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları

Bebek bekleyen ebeveynler genellikle gelecekteki çocukları için mükemmel ismi seçme zorluğuyla karşı karşıya kalırlar. Hem benzersiz hem de anlamlı bir isim istemek her ebeveyn için doğaldır. Bu nedenle K ile başlayan erkek bebek isimlerine göz atmak mükemmel bir seçimdir. Bu isimler inanılmaz derecede çeşitlidir ve derin bir anlama sahiptir. Ebeveynler, K ile başlayan bir erkek bebek ismi seçerek, çocuklarının öne çıkan ve hayatta özel bir yeri olan bir isme sahip olmasını sağlayabilirler. Ailenizin en yeni üyesine mükemmel bir isim bulmak için K ile başlayan erkek bebek isimleri ve anlamlarına bakabilirsiniz.

K ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları

Her ebeveyn çocuklarının isminin özel olmasını ister. Aileler, yeni doğacak çocukları için özel, anlamlı ve farklı bir isim seçerken K ile başlayan erkek bebek isimleri ve anlamlarına göz atabilirler.

Karabulut: Yağmur yüklü bulut

Karaca: Geyik türünden, boynuzları küçük ve çatallı bir av hayvanı, dağ keçisi, yaban keçisi

Karacabey: Kahramanlığıyla ün salmış bir Türk beyi

Karacael: Karayağız el

Karacan: Esmer kimse, Dedem Korkut öykülerinde bir yiğit adıdır

Karaçelik: Çelik gibi güçlü esmer delikanlı

Karademir: Demir gibi sert esmer delikanlı

Karadeniz: Türkiye’nin kuzeyindeki deniz

Karadoğan: Bir kuş türü

Karaduman: Siyah duman anlamında

Karaer: Esmer yiğit

Karagöz: Gözü açık, çalışkan bir kimsedir

Karahan: Tarihte bazı hanlara verilen addır Anadolu’da bir devlet ismidir

Karakaş: Kara kaşları olan

Karakaya: Siyah kaya

Karakoç: Siyah koç

Karakoyun: Kara koyun

Karakurt: Siyah kurt

Karakuş: Siyah kuş

Karaman: Esmer, karayağız insan

Karamuk: Böğürtlen

Karan: Kahraman yürekli ve diğer anlam olarak karanlık demektir

Karanalp: Kara yağız yiğittir

Karani: Veysel Karani’ nin doğduğu köydür Çok karanlık anlamına gelir

Karaoğlan: Esmer delikanlı

Karasın: Esmersin

Karasu: Ağır akan su, esmer su, acı su

Karatan: Alaca karanlık

Karatay: Anadolu Selçuklu devlet adamıdır

Karatekin: Uğurlu esmer

Karayağız: İri yarı, esmer yakışıklı kimse manasındadır

Karayel: Kuzeybatıdan esen yel, soğuk rüzgar

Kardani: Eylem

Kardelen: Karda yaşayabilen çiçek

Kardeş: Aynı ana babadan doğmuş veya ana babalarından biri aynı olan çocukların birbirine göre adı, yaşça küçük olan kardeş, aralarında çok değer verilen ortak bir bağ bulunanlardan her biri

Kardeşcan: Çok yakın arkadaş, dost

Karer: Yağız yiğit

Kargın: Kabarmış su, eriyen karların oluşturduğu akarsu

Karhan: Karların hükümdarı

Karık: Bağ ve bahçelerde sebze ekmek için ayrılan bölümler, karışık, karışmış

Kaman: Dağların zirvesine yakın olan yer

Kamanbay: Saygın, değerli kimse

Kamar: Hekim, doktor

Kambay: Hekim, tabip

Kamber: Hz Ali’ nin sadık kölesi; bir eve çok gelen kimse gibi anlamları vardır

Kamber/Kanber: Halife Ali’nin yanından hiç ayrılmayan kölesi, sadık hizmetkar

Kamer: Ay uydusunun Kuran’daki adıdır

Kamet: Endam

Kamil: Olgun, eksiksiz kişidir

Kamran: Mutlu, muzaffer, isteğine kavuşmuş olan

Kamuran: Dileğine, kavuşmuş olan, bahtiyar, mutlu kişidir

Kanat: Kuşların ve uçucu böceklerin uçmalarını sağlayan organlarıdır

Kanbore: Kahraman

Kandemir: Çok güçlü olandır

Kaner: Soyu yiğit olan, er olan kimsedir

Kanık: Elindekinden hoşnut olan, azla yetinen, yetingen, kanaatkar, tok gözlü

Kani: İnanan, inanmış

Kanka: Kan kardeş, can ciğer arkadaş

Kansu: Soyu su gibi saf ve temiz olan manasındadır

Kantürk: Türk soyundan olan

Kanun: Kaide, kural, yasa

Kanuni: Kanuna ait kararla ilgili Sultan Süleyman’ın sıfatıdır

Kapkın: Uygun, düzenli anlamındadır

Kaplan: Hindistan ve Afrika ormanlarında yaşayan, aslan büyüklüğünde, postu çizgili, kedigillerden yırtıcı bir hayvandır

Kaptan: Gemideki en yüksek görevli

Kara: En koyu renk, siyah , Esmer

Karaalp: Kara ve alp yiğit kişidir

Karabaş: Hiç evlenmemiş erkek

Karabay: Esmer ve saygın kişi

Karabey: Esmer bey

Kaan: Hükümdar, han

Kaan / Kağan: Hükümdar, hanların hanı

Kabadayı: İyi dövüşen, korkusuz, kendine özgü namus kurallarının dışına çıkmayan kimse, yürekli

Kaban: Savaşçı, dövüşken

Kabil: Kabul eden, olabilir mümkün, önde ve ileride olan

Kadagan: Buyruk, emir

Kadem: Adım, ölçü, Uğur

Kader: Alın yazısı, yazgı, genellikle kaçınılmaz kötü talih

Kadim: Ayak basan, ulaşan, varan, ezeli, evvelsiz olandır

Kadir: Değer, onur

Kadrettin: Dinin kudreti, gücü

Kadri: İtibar, değerle ilgili

Kadrihan: Değerli, kıymetli ve de güçlü hükümdar

Kafar: Batırıcı, kahreden

Kağan: Hükümdar, hanların hanı

Kahhar: Kahreden, üzen 

Kahir: Kahredici, yok eden, ezici kuvvet

Kahra: Yeraltı Büyük taşlık yer

Kahraman: Yiğit, cesur

Kaim: Birinin yerine geçen, bir işte sebat eden, direnen, ayakta duran

Kainat: Yer, gök, var olan her şey; evren; kozmos dur

Kakınç: Öfke, kızgınlık, sitem , vurma, vuruş

Kala: Kale, hisar, atmaca

Kalagay: Al, kırmızı renk

Kalender: Gösterişsiz, sade, tokgözlü anlamındadır

Kalgay: İzci başı

Kalkan: Koruyucu

Kalmuk: Göz kapağı, tüylü yün kumaş, Asya’da eski bir Moğol kabilesinin adı

Kam: Hekim , Düşünür

Kamacı: Top kaması yapan veya onaran kimse

Karındaş: Kardeş

Karlık: Kar kuyusu

Karlukhan: Karluk boyunun hanı

Karmen: Parlak kırmızı

Kartal: Yırtıcı bir tür kuş adıdır

Kartay: Kar gibi beyaz tay

Kartekin: Kar gibi beyaz ve de temiz kişidir

Kasal: Kibir, gurur, övünme

Kasar: Hatır

Kasım: Bölen, kısımlara ayıran

Kasırga: Şiddetli fırtına, duyguların patlak verişi

Kaşif: Bulan, meydana çıkaran kişi

Kâşif: Bulan, meydana çıkaran kişidir

Katip: Değerli çalışkan

Kâtip: Değerli çalışkan, yazıcı anlamlarındadır

Kavas: Koruyan, koruyucu

Kavruk: Kara sevdalı, aşık

Kaya: Büyük ve sert taş kütlesidir

Kayaalp: Kaya gibi sert yiğit

Kayacan: Kaya gibi güçlü dost

Kayaer: Kaya gibi sert ve sağlam er kişidir

Kayagün: Kaya gibi sert gün

Kayahan: Kaya gibi sert hakan

Kayan: “Kaymaktan” kayma işini yapan, akar gibi yer değiştiren, kayıcı

Kayansel: Gürül gürül gelen sel

Kayar: Gurur

Kayarak: Giden akarsu, sel, çığ

Kayasoy: Güçlü soydan gelen

Kayaş: Sülale, akraba

Kayatekin: Kaya gibi sağlam şehzade

Kayatimur: Kaya+Timur

Kayatürk: Kaya gibi sağlam ve sert Türk

Kaygısız: Endişesiz, hiçbir şeye aldırış etmeyen

Kayhan: Güçlü hükümdar

Kayhan/Kayıhan: Güçlü hükümdar

Kayı: Osmanlıların kökeni olan, oğuz boylarından birinin adı, sağlam, sert, güçlü, sağanak, bora

Kayıhan: Güçlü kağan, sert han, sağlam han

Kaymaz: Dağ eteği

Kaynak: Bir suyun çıktığı yer, pınar

Kayra: Yüksek tutulan veya sayılan birinden gelen iyilik, lütuf, ihsan, atıfet, inayettir Tanrı’nın insana iyilik getirici, kurtarıcı ilişkisi için kullanılan, özellikle dinsel bir kavramdır

Kayraalp: Yardımsever yiğit

Kayrabay: Yardımsever saygın kişi

Kayrabey: Yardımsever saygın kişi

Kayrahan: Yardımsever hükümdar

Kayrak: Ekime elverişli olmayan toprak , Yassı, düz taş

Kayral: Gözetilen, esirgenen

Kayran: Orman içindeki ağaçsız çıplak alan

Kayrasoy: Himaye edilmiş, korunmuş soydan gelen kişi anlamında

Kazan: Su çevrisi, girdap

Kıraner: Vurup ezerek parçalayan yiğit

Kırat: Değer, düzey, kır renkli at

Kıray: Genç, delikanlı

Kırbay: Saygın genç

Kırbey: Saygın genç

Kırca: Kırçıla yakın, kıra benzer, kır gibi

Kırdar: İtidalli olan

Kırgız: Kırgızistan’da yaşayan Türk soyundan gelme halk

Kırhan: Kırçıl han

Kırman: Saçları kırlaşmış kişi

Kırtay: Kır renkli at yavrusu, kır renkli tay

Kırtekin: Kırçıl şehzade

Kıvanç: Sevinç, mutluluk halidir

Kıvançer: Sevinç olan yiğit, övünç olan yiğit, sevindiren kimse

Kıyan: Dağdan hızla inen sele verilen addır

Kıyas: İki ayrı şeyi karşılaştırıp değerlendirme

Kızan: Erkek çocuk, delikanlı; silahlı köy delikanlısı

Kızıl: Parlak, kırmızı renk , Altın

Kızılalp: Kızıl yiğit

Kızılateş: Alevli, harlı ateş

Kızılcan: Kızıl soydan gelen

Kızıldemir: Kor halindeki demir

Kızıler: Kızıl asker

Kızılgün: Gökyüzünün kızıllığı

Kızıltan: Şafak vaktinin kızıllığı manasındadır

Kızıltaş: Kırmızı taş

Kızıltuğ: Kızıl renkli tuğ

Kızıltunç: Kırmızı tunç

Kimya: Maddelerin temel yapılarını¸ birleşimlerini¸ i inceleyen bilim adıdır, bir şeyin ana yapısı, birleşimi gibi özünü temsil eder

Kinyas: Geniş yüzlü kişi

Kiper: Canlı, dayanıklı, sağlam kimse anlamındadır

Kiram: Soylu, cömert

Kirman: Hisar, kale

Kiyan: Dağdan hızla inen sel, , Dede korkut kahramanı

Kobra: Zehirli bir yılan türü

Kocaalp: Büyüklüğü ve iriliğiyle nam salmış yiğit

Kocabay: Yüce ve saygın kişi

Kocabey: Yüce bey

Kocademir: Büyük demir

Kocaer: Büyük, ulu, yiğit

Kocataş: Büyük taş

Kocatay: Genç irisi

Kocatürk: Büyük Türk

Koç: Sağlıklı, gürbüz genç erkek

Koçak: Cömert, eli açık , Yürekli, yiğit, kabadayı

Koçakalp: Yiğit, kabadayı

Koçar: Dövüş için yetiştiriImiş iri boynuzlu koç

Koçaş: Yol gösteren, kılavuzluk eden, yağmur bulutu

Koçay: Koç gibi güçlü, ay gibi parıltılı

Koçer: Koç yiğit, yiğitler yiğidi

Kazım: Kızgınlığını, öfkesini belli etmeyen

Kebir: Ulu, yüce

Kelami: Sözle ilgili

Kelemer: Kuvvetli karakteri olan adam

Keleş: Güzel, yakışıklı, Yiğit, cesur, bahadır

Kemal: Olgunluk, erdem

Kemalettin: Bilgi ve erdem sahibi

Kemali: “Kemal” isminin bir başka söyleniş biçimi

Kemallettin: Dinin olgunluğu, eksiksizliği ve değeri

Kemar: Cumhuriyet

Kenan: Hazreti Yakup’un ülkesi, vaat edilmiş ülke; Cennet, Filistin, Hz Yakup’un memleketi, Filistin , Yusuf-i Kenan

Kendal: Yamaç, uçurum kenarı, sel yarığı gibi anlamları vardır

Kent: Şehir

Kenter: Kentli

Keramettin: Dinin kerameti, doğa üstü gücü, bağış, ihsan, ağırlama anlamlarındadır

Kerami: Mert, cesur soylu kişi

Kerem: Soyluluk, eli açıklık, cömertlik anlamlarındadır

Kerim: Kerem sahibi, cömert, soylu, eli açık olandır Allah’ın adlarındandır

Kerimhan: Cömert hükümdar

Kervan: Uzak yerlere yolcu ve ticaret eşyası taşıyan yük hayvanı katarı

Keser: Hüzün, keder

Keskin: Kesici, kararlı, kesin

Keskinay: Parıltıyla ışıldayan ay

Keskinel: Elleri sert olan

Keskiner: Sert yiğit, keskin erkek

Keskinsoy: Sert soydan gelen

Keskintürk: Sert Türk

Kevin: Yaşlı, ihtiyar, eski

Keyan: Büyük hükümdar, şah

Keyhan: Dünya Far

Kezer: Kahraman

Kııilkurt: Kızıl renkli kurt

Kılıç: Uzun keskin bir bıçak, silah

Kılıçali: 1500-1578 yılları arasında yaşamış olan Türk denizcisi

Kılıçalp: Kılıç gibi keskin yiğit

Kılıçaslan: Selçuklu şehzadesinin adı

Kılıçbay: Kılıcıyla saygınlık kazanmış olan

Kılıçbey: Kılıcıyla saygınlık kazanmış olan

Kılıçel: Kılıç gibi keskin eli olan

Kılıçer: Kılıç gibi keskin er kişi

Kılıçhan: Kılıcıyla nam salmış hükümdar

Kılıçsoy: Kılıcıyla nam salmış bir soydan gelen

Kılıçtürk: Kılıç gibi keskin Türk

Kınay: Çok çalışkan

Kınaytürk: Çok çalışkan Türk

Kıncal: İnce, zayıf

Kıraç: Su bulunmayan toprak, kurak toprak, verimsiz toprak

Kıralp: Rengi kırçıl olan yiğit, kırçıl renkli yiğit, kır yiğit

Kıran: Kırma işini yapan kişi çevre, ufuk, tepe, yamaç

Koçhan: Yiğit kağan

Koçkan: Yiğit, yürekli kan bağından gelen

Koçsoy: Kahramanlık soyundan gelen

Koçtürk: Koç gibi gösterişli ve güçlü Türk

Koçubey: Koç gibi gösterişli ve saygın kişi

Koçyiğit: Yiğitler yiğidi

Kolçak: Pazıbent , Zırhın kola geçirilen parçası

Koldaş: İş arkadaşı

Koman: Umut

Konan: Misafir,

Kongar/Kongur: Kestane rengi

Konur: Açık sarı, boz, bozla sarı arası renk, yanık kırmızı, yağızımsı al, kimseyi beğenmeyen, gururlu, kibirli, kahraman, yiğit, süslü, çalımlı, şık, kurumlu , İnatçı, aksi

Konuralp: Yiğitler yiğidi, gururlu yiğit

Konurata: Yiğit ata, onurlu ata

Konurbay: Onurlu ve varsıl, onurlu bey

Kopan: Muzaffer

Kopuz: Ozanların çaldığı telli Türk sazı

Kor: İyice yanarak içine, özüne değin ateş olmuş kömür ya da odun parçası, (mecaz olarak) kıpkırmızı

Koral: Sınır muhafızı

Koralp: Kor gibi, kor ateş gibi yiğit

Koraltan: Kızıl tan

Koraslan: Ateş gibi Yakıcı, arslan gibi yırtıcı

Koray: Kamış, kargı gibi, içi boş şeyler

Korban: Kor gibi kızgın hükümdar

Korcan: Kanı sıcak, kanı kaynayan

Korçak: Heykel

Korçan: Çağlayan

Korday: Kuğu kuşu

Korel: Kor ateş durumuna gelmiş el

Korer: Kızıl ateş gibi yiğit, kor gibi erkek

Korgan: Kale, burç

Korgün: Kızıl Güneş, kor durumdaki Güneş

Korhan: Çok güçlü hükümdar

Korkan: Kor gibi bir geçmişi olan kişi

Korkmaz: Korku bilmeyen

Korkut: Büyük dolu tanesi , Cin, şeytan gibi hayalî yaratıklar , Korkusuz, yavuz, heybetli

Korkutalp: Korkusuzluğuyla başkalarına korku salan yiğit kişi

Korman: Kor gibi kızgın ve hareketli insan

Kortan: Sabah ateşi

Kortaş: Kızgın taş

Kortay: Kızgın tay

Koryak: Kıpkırmızı

Koryiğit: Ateşli yiğit

Koryürek: Ateş gibi sıcak yüreği olan

Kostak: Çalımlı, iyi giyinmiş Yakışıklı , Yiğit, kabadayı, yürekli

Koşa: Çift, eş, ikiz

Koşak: Taş yığını, çok güzel

Koşal: Koşarak git ve al

Kovan: Hüzün, keder

Koyak: Vadi, dere, dağlar arasındaki doğal çukurlar, etkili, dokunaklı

Koyaş: Güneş

Koygun: Dokunaklı, etkili, acıklı

Koytak: Rüzgar olmayan çukur yer

Koytan: Yalçın, kesik, kaya

Kozak: Kozalak 2-Padişah mektuplarının konulduğu kutu

Kökcan: Asıl dost

Kökel: Sağlıklı el

Köken: Temel, soy, çıktığı yer

Köker: Soyca yiğit olan kimse, kökü yiğit olan er kişidir

Köknar: Çam türünden, yatay dallı, kerestelik bir orman ve süs ağacı

Köksal: Köksal, iyice yerleş, uzun yaşa

Köksalan: Kökleşmiş olan, kök salmış olan

Köksan: Köklü ün, köklü ad

Köksoy: Kökü derinlere giden soydan olan

Köksu: Derinden çıkan su

Köksur: Soyunun devam etmesini sağla

Köktan: Kökleri çok eskiye dayanan

Köktaş: Toprakta kalıcı taş

Köktay: Sağlam, genç

Kökten: Soylu

Köktürk: Nam salmış Türk

Köroğlu: Türk halk hikayesinin kahramanı

Köse: Bıyığı, sakalı çıkmayan, seyrek sakallı

Kösten: Ilıca

Köymen: Köylü

Köz: Küçük kor parçası

Közcan: Ateş gibi dost

Közer: Ateş gibi yiğit

Kral: En yüksek devlet otoritesini, bütün devlet başkanlığı yetkilerini, kalıtım veya soylular tarafından seçilme

Kuban: Kafkasya’da bir uygarlık

Kubar: Kibar, nazik

Kubat: Kaba, biçimsiz

Kubilay: Moğol imparatoru

Kuddosi: Kutsal kişi

Kuddus: Temiz , Tanrının adlarından biri

Kudret: Güç, kuvvet

Kudsi: Kutsal kişi

Kula: Sarışın, mavi gözlü

Kulan: Muzaffer olan

Kulubey: Uğurlu bey

Kunaylı: Soylu, zengin aile , Etkin, faal

Kunduz: Postu değerli bir kemirgen

Kunt: Sağlam yapılı, sağlıklı, dayanıklı, kalın, sert

Kuntay: iri yapılı genç

Kunter: Sağlam yapılı yiğit, sert yiğit

Kuntman: Sağlam ve iri yapıl erkek

Kuntürk: Sağlam ve güçlü Türk

Kuntyiğit: İri yapılı yiğit

Kuraner: Kurucu kişi

Kuray: Ay gibi güzel

Kurban: Dinin bir buyruğu, adağı yerine getirmek için kesilen hayvan , Bir amaç uğruna feda edilen ya da kendini feda eden,

Kurcan: Çabala, uğraş,

Kurçak: Heykel

Kurman: Üstün ve yetenekli kişi

Kurt: Sürülere saldıran, köpek türünden yırtıcı, yabanıl hayvandır Mecaz olarak işini iyi bilen, aldanmaz anlamında da kullanılır

Kurtalp: Kurt gibi yiğit

Kurtar: Zor durumda olana yardım et

Kurtaran: Kurtulmasını sağlayan

Kurtbay: Kurnaz ve saygın kişi

Kurtbey: Kurnaz ve saygın kişi

Kurtcebe: Zırhlı kale burcu

Kurtdemir: Kurnaz ve sert

Kurtdoğan: Kurnaz ve yırtıcı

Kurtel: Yırtıcı el

Kurter: Aldanmaz yiğit, işini iyi bilen yiğit, kurt yiğit

Kurthan: Kurnaz hükümdar

Kurtul: Güç bir durumdan kendini kurtar

Kurtulmuş: Aydınlığa kavuşmuş

Kurtuluş: Zor bir durumdan başarı ile sıyrılma, rahata erme

Kuru: Suyu, nemi olmayan, çelimsiz, sıska

Kuruç: Cesur , Çelik , Toprak içinde bulunan büyük taş

Kusay: Hz Muhammed'in bir akrabası

Kuşay: Uzaklaşmak

Kut: Uğur, talih, şans

Kutal: Uğur al, uğurla ilgili, uğursal

Kutaldı: Mutlu oldu

Kutalmış: Mutlu olmuş

Kutalp: İyilik getiren yiğit, uğurlu yiğit

Kutan: Saban , Saka kuşu

Kutat: Mutlu olmuş kişi

Kutay: Uğurlu ay

Kutbay: Uğurlu bey

Kutberk: Uğurlu ve sağlam

Kutbettin: Arapçada dinin yücesi anlamına gelir

Kutcan: İyilik getiren kimse, kutlu kimse

Kutel: Uğurlu el

Kuten: Adaletli

Kuter: İyilik getiren yiğit, kutlu yiğit

Kuterdem: Mutlu ve faziletli kişi

Kuterden: Mutlu ve yiğit kişi

Kutgün: Uğurlu gün, mutlu gün

Kuthan: Uğurlu kağan, kutlu kağan

Kutkan: Uğurlu kan, kutlu kan

Kutlan: Kutlu, mutlu ol

Kutlar: Mutluluklar

Kutlu: Kutlanmış, mutlu, uğurlu

Kutluad: Adı uğurlu

Kutlualp: Uğurlu yiğit

Kutluay: Uğurlu, kutlu ay

Kutlubay: İyilik ve zenginlik getiren

Kutlubey: Uğurlu bey

Kutlucan: Uğurlu ve can kimse

Kutluel: Uğur getiren el

Kutluer: Uğurlu yiğit

Kutluğ: İyilik ve uğur getirdiğine inanılan, uğurlu, kutlu

Kutluğhan: Uğur getiren kağan

Kutluhan: Uğur getiren kağan

Kutluk: Uğurlu olan, iyilik getiren

Kutlutay: Uğurlu genç

Kutlutekin: Uğurlu ve biricik, uğur getiren şehzade, uğurlu prens

Kutlutin: Kutsal ruh

Kutlutöre: Kutlu büyük dava sahabi

Kutlutürk: Uğurlu Türk, kutsal Türk

Kutman: Uğur getiren, uğurlu kimse

Kutsal: Mübarek, kutlulukla ilgili

Kutsalan: Uğur getiren, uğur salan

Kutsalar: Uğur getiren kimse

Kutsan: Uğurlu ad, kutlu ad

Kutsay: Uğurlu say

Kutsel: İyi su

Kutsi: Kutlanan, kutluluk sahibi

Kutsoy: Kutlu soydan gelen, soyu kutlu

Kutun: Kutsal, mukaddes

Kutunalp: Kutsal, yiğit

Kutuner: Kutsal yiğit

Kutyar: Uğurlu kimse

Kuzey: Bir yön

Kuzgun: Bir tür karga

Küce: Etkileyici

Küçümen: Çok ufak, küçük

Kültigin: Göktürk komutanı

Küntay: Sağlam yapılı, kunt Ay

Kür: Yürekli, bileği güçlü

Küre: Yer yuvarlağı , Daire biçiminde olan

Küren: Sarı ile dolu arası bir at rengi

Kürhan: Yiğit, yürekli han

Kürşad: Eski Türklerde yiğit, alp

Kürşat: Eski bir Türk adı

Kürümer: Topluluk

K ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları ile İlgili Sık Sorulan Sorular

K  ile başlayan en nadir erkek çocuk isimleri hangileridir?

K ile başlayan en nadir erkek çocuk isimleri arasında; Kanat, Kamuran, Kartal, Kayra  gibi isimler bulunmaktadır.

Türkiye’de K ile başlayan popüler erkek isimleri hangileridir?

Türkiye’de K ile başlayan en popüler erkek isimleri; Kaan, Kerim, Kamil, Kasım gibi isimlerdir.

K  ile başlayan en güzel erkek isimleri hangileridir?

K ile başlayan en güzel erkek isimleri kişiden kişiye göre değişiklik gösterse de yaygın olarak; Koray, Kuzey, Kemal, Kıvanç, Kadir  gibi isimler insanlar tarafından güzel olarak nitelendirilmektedir.

Karan ismi ne anlama gelmektedir?

Karan ismi, Türkçe kökenlidir. Kara, koyu renkli anlamlarına gelmektedir. Güçlü, kararlı bir kişiliği temsil etme amacıyla verilmektedir.