E İle Başlayan Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları

E İle Başlayan Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları

Yeni doğacak çocuğu olan anne ve baba adayları bebeklerine isim verme sürecinde çeşitli zorluklar yaşarlar. Bu süreç ne kadar zorlu olsa da aynı zamanda da keyiflidir. Bu süreçte ebeveynlerin tercih ettiği isimler arasında E ile başlayan erkek bebek isimleri de yer alıyor. E harfiyle başlayan erkek bebek isimleri genellikle anne ve baba adaylarının yeni doğacak çocukları için olan isim arayışında sıkça tercih ettiği harflerden biridir. Çocuğunuza özel ve anlamlı bir isim vermek istiyorsanız E ile başlayan erkek bebek isimleri ve anlamlarına bakabilirsiniz.

 

E ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları

Ebeveynler, erkek bebekleri için E harfi ile başlayan ve farklı anlamlara sahip isimler arayabilirler. Eşsiz bir isim istiyorlarsa seçebilecekleri birçok seçenek var. Çocuğunuza benzersiz bir isim koyarken E ile başlayan erkek bebek isimleri ve anlamlarına bakabilirsiniz.

Erenulu: Ermiş ve ulu kimse

Eryavuz: Çok sert yiğit, yavuz erkek

Enginer: Engin yiğit, engin er, engin kimse

Efecan / Afacan: Hareketli, ele avuca sığmaz, akıllı

Edebali: Osman Gazi’nin hocası Edeb ve Ali isimlerinin birleşimi

Efrahim: Hz Yusuf’un ikinci oğlu Orta Filistin’de yerleşen İsrail kabilesine verdiği ad

Eryaman: Her bakımdan alışılmışın üstünde olan yiğit

Ertunga: Yiğit, hükmeden

Ecemiş: Çok bilmiş

Ertay: Yiğit tay

Erhan: Yiğit hükümdar

Erdemir: Demir kadar güçlü

Ersev: Erkek ol ve sev, erken sev

Emirkan: Bir kavmin, bir şehrin başı

Eren: Erkek , olağanüstü sezgileriyle birtakım gerçekleri gördüğüne inanılan kimse, deneyimli, akıllı kimseler, dost, hayırlı çocuk

Esentürk: Sağlıklı Türk

Eralan: Her anlamda yiğitliğini gösteren

Emcet: Onurlu

Ergil: Er ile ilgili

Ecebey: Saygın, yüce

Esiner: Sabah yeli gibi tatlı ve yiğit kimse, esin veren kimse

Edip: Edepli terbiyeli, edebiyatla ilgilenen kişi

Ensari: Ensar kişilerden biri

Ergüç: Güçlü er, erkek ve güçlü

Erandaç: Başkasından anı kalmış yiğit

Esenkul: Sağlıklı ve huzurlu insan

Edayi: Dua eden

Erenean: Can dost

Emrullah: Allah’ ın emri

Erbilen: Bilgili, yiğit, bilen er

Eriş: Saldırı, hücum

Elbir: Uzlaştırıcı, arabulucu, bir işi birlikte yapan

Erin: Erginleşmiş kimse

Ersezen: Vaktinden önce sezen kimse

Ersons: Son yiğit, son erkek, ailenin sonuncu erkek çocuğuna verilen ad

Erksoy: Güçlü soy

Ersoy: Erkek soy, yiğit soy

Efehan: Yiğitlerin başı

Erdal: Yeni dal, taze dal

Erboy: Yiğit, boylu, endamlı

Erdur: Yiğit kal

Elgün: Kamu, herkes

Eylem: Bir durumu değiştirmek için gösterilen çaba

Erdeniz: Denizci, yiğit kişi

Ekmeleddin: Dinin en olgunu, dinin tamamı

Ecem: Acem

Erkan: Erkek kanlı

Eroğul: Yiğit, oğul

Eflah: Feraha kavuşan, kurtulan

Erşet: Dürüstlükten hiç ayrılmayan

Ender: Çok az, çok seyrek, az bulunan

Erün: Yiğit diye tanınan, ünlü yiğit

Erkel: Güçle ilgili, güçsel

Edgübay: İyi zengin

Eronat: Güvenilir kimse

Efgan: Ağlamak, feryat etmek

Efecan: Afacan, hareketli, ele avuca sığmaz

Evrim: Aşamalarla kendini gösteren ilerleme, değişim

Erşan: Yiğit, ünlü, yiğit şanlı

Eskin: Yel, sert esen yel

Esertaş: Sert ve taş gibi sağlam

Ersun: Erken sun, vaktinden önce sun

Eken: Tarım ile uğraşan kişi

Erkul: Yiğit kul, yiğit kimse

Eralkan: Al kanlı yiğit

Emre: Aşık, halk ozanı, arkadaş

Eryalçın: Çıplak, yalçın kaya gibi yiğit kimse

Elveren: Yardımcı olan

Ertaylan: Yiğit ve uzun boylu kimse

Erksun: Güç ver güç sun

Ejderhan: Acımasız hükümdar

Erbilek: Yiğit bilekli, bükülmez bilekli

Esentaş: Sağlıklı, taş gibi

Ertüre: Yiğitler töresi, yiğitçe davranış, yiğit olma durumu, yüreklilik

Esenalp: Sağlıklı yiğit

Eşref: Şerefli, şeref sahibi, uğurlu

Enfal: Ganimet

Egesan: Egeli olmasıyla anılan

Erzade: Yiğit oğlu

Erülgen: Ulu yiğit, yüce yiğit, metin yiğit

Erkal: Yiğit kalma

Ertuğ: Sorguçlu yiğit, tuğlu yiğit

Efgen: Düşüren yıkan kimse

Eryetiş: Çabuk gel

Eraslan: Aslan gibi korkusuz ve güçlü olan kişi

Erenel: Ermiş el, yiğit el

Eröz: Özü yiğit, yiğit özlü, yiğit kimse

Erkam: Rakam, sayı işaretleri

Esersoy: Eserleriyle anılan bir soydan gelen

Ermutlu: Mutluluk içinde yaşayan er

Egecan: İçten ve sevecenlikle sahip çıkan

Egemen: Sözünü geçiren

Emanet: Korunmak birine veya bir yere bırakılan eşya, kimse, bir kimse ile birine gönderilen şey, eşyanın emanet olarak

Eris: Uyanık, zeki

Ercümend: İtibarı olan, çevresinde saygı gören

Ergülen: Güler yüzlü, sempatik

Emircan: Bir kavmin, bir şehrin başı, büyük bir hanedana mensup kimse, Peygamberin soyundan gelen

Erokay: Elit, beğenilen

Erten: Sabah, gündoğumu anı

Endam: Gül boylu, ince uzun, güzel endamlı

Erenöz: Özü ermiş kimse

Erzi: Dini vecibelerini yerine getiren

Egebey: Saygın egeli

Ebrar: Hayır sahipleri, iyiler, dindarlar, özü sözü doğru olanlar, sadıklar ve iyiler

Ebecen: Akıllı çocuk

Erozan: Yiğit ve şair kimse, yiğit şair

Erdemli: Ahlaki açıdan her alanda yeterliliğe sahip olan, faziletli

Etiz: Yüce, yüksek, değerli

Erkut: Uğur getiren yiğit, uğurlu yiğit

Erçevik: Canlı, hareketli yiğit

Erkin: Tek başına iş gören, serbest

Eyüp: Sabrın simgesi olmuş bir peygamber

Emetullah: Allah’ın bereketi

Eskinalp: Sert esen yel gibi yiğit

Erendiz: En büyük gezegen, jüpiter

Emrah: Saz çalan oynayan

Evrensel: Dünya ölçüsünde olan

Edgüer: İyi kimse, iyi er manasındadır

Erakıncı: Akıncı yiğit, akıncı askerdir

Erdibey: Ermişliğiyle itibar gören kişi

Erktin: Güçlü ruh

Ercihan: Korkusuzluğuyla, yiğitliğiyle dünyaya nam salmış kişi

Erimer: Sevilen kimse, mutlu olan er

Enginsu: Uçsuz bucaksız deniz

Ertöz: Yiğit ve cevherli kimse

Enis: Arkadaş, dost

Ergüder: Başka erleri güdecek denli yiğit

Ergenç: Genç erkek

Ekinci: Ekip biçen kimse

Ejder: Bir masal yaratığı, korkulan, güçlü

Egealp: Egeli yiğit

Elit: Seçkin, üstün

Erdemer: Erdemli yiğit

Erçetin: Sağlam yiğit çetin er, güç er, zorlu er kişi

Ergökmen: Gök yüzlü ve sarışın erkek

Ertüz: Yiğit ve adaletli

Erkış: Erken gelen kış

Eriz: iz bırakan yiğit

Edra: Vücudu beyaz, başı siyah at

Erden: İnsan eli değmemiş, bakir

Elvan: Renkler, çeşitler, rengârenk

Erkoçak: Eliaçık erkek, cömert kimse, yiğit er, koçak er

Ebed: Sonsuzluk

Erdoğdu: Yiğit olarak doğdu, erken doğdu

Ecebay: Varlıklı ve ulu kişi

Egebay: Saygın egeli

Erdener: El değmemiş yiğit

Erduru: Katışıksız er, duru er

Erzan: Uygun, münasip, layık

Ersal: Erkenden gönder, erken salıver

Ensar: Koruyup gözeten, yardımcı olan

Eran: Yiğit diye anılacak kişi; anmakta geç kalma

Emirsoy: Buyuran, hükümran bir soydan gelen

Egezade: Egeli oğlu

Engür: Hepsinden gür olandır

Erenuluğ: Ermiş ve ulu kimse

Ergönül: Gönülden dürüst kişi

Erşen: Şen, yiğit, şen erkek

Esinbay: Saygıdeğerliliği ile çok kişiye örnek olan

Erseç: Yiğit seç

Eralonc: Korkusuz akıncı

Elfida: Feda etme, gözden çıkarmak

Erişken: Erişkin

Emran: Kürkler, hayvan derileri

Eflatun: Açık mor, leylak rengi ile erguvan arası, bilgin, bilgili, herşeyi bilerek doğan çocuk

Ersayın: Saygıdeğer yiğit, saygı gösterilmesi gereken kimse

Ertugay: Yiğitler topluluğu anlamında

Erünal: Yiğit olarak tanınan, yiğit olan

Erolan: Yiğit olan, erkek olan, er olan

Eğit: Kahraman, yiğit

Ekmel: Daha, pek kâmil, mükemmel ve kusursuz olan

Enez: Cılız, zayıf, güçsüz

Erol: Erkek ol sözünde dur anlamında

Ertöre: Törelerine bağlı yiğit

Ergisoy: İstediğine ulaşmış soydan olan kimse

Ersan: Yiğit ünlü, er sanlı

Emri: Emirle ilgili

Erdoğ: Erken doğ, yiğit doğ

Ernoyan: Cesur, korkusuz komutan anlamında

Ecir: Güzel işler karşılığında alınan mükafattır

Emir Taha: Emir ve Taha isimlerinin beraber kullanımı ile oluşan bir addır, Taha; Hz Ömer’e Müslüman olmadan önce okunan ilk suredir

Ersungur: Yiğit ve doğan gibi yırtıcı

Emirhan: Emir veren han, yönetici

Ergüven: Kendine güvenen, kendiyle barışık olan

Eğmen: Talihli, uğurlu, kısmetli

Ertingü: Hayranlık uyandıran

Eroğuz: İyi ve doğru erkek, iyi erkek arkadaş, tosun gibi erkek, gürbüz erkek

Erencan: Ermiş kimse, ermiş can

Erel: Yiğit el

Ecevit: Açıkgöz, çevik, çalışkan ve sinirli anlamlarındadır

Erman: Erdemli yiğit

Erdi: Ulaştı, yetişti, olgunlaştı, büyüdü, başakları olgunlaşmış ekin

Ertekin: Yiğit ve tek, yiğit prens

Erkurt: Yiğit kurt

Erişkin: Yetkinliğe ermiş, gelişmiş

Eserbey: Çok yakışıklı ve beyefendi kişi

Erenalp: Ermiş yiğit

Erdölek: Ağırbaşlı, yiğit, uslu yiğit

Erginsoy: Ergin bir hale gelmiş soy

Ergüleç: Güler yüzlü kimse, güleç yiğit

Esendal: Sağlıklı, huzurlu kişi

Erginer: Yetişmiş, olgunlaşmış er

Evsad: Ahlak, huy

Ertüzün: Düzgün er, yiğit ve düzgün kimse

Erençer: Huzur veren

Erim: Bir şeyin erebileceği uzaklık, iyi bir şeye işaret olan durum , Sevgi , Müjde

Ecvet: Mükemmel, eli açık olan

Erdiner: Amacına ulaşan yiğit

Etka: Takvayla yaşayan, Allah korkusu ile günahtan çok fazla çekinen

Erbaşat: Egemen olan yiğit

Esad/Esat: Çok uğurlu ve mutlu

Etika: Günah işlemeyen

Ergül: Yeni açan gül

Erbey: Yiğit bey

Ersü: Yiğit asker, yiğit subay

Egetay: Genç egeli

Erciyes: Kayseri’deki dağın ismi

Eroğlu: Yiğit kişinin oğlu

Etem: Eksiksiz, tam

Ertan: Tan gibi ateş renkli er

Erduran: Duran, yaşayan yiğit

Esil: Soylu, zengin

Eroğan: Yiğit barış tanrısı, güçlü er

Ercenk: Savasçi erkek

Erenay: Ermiş ve ay gibi aydınlık

Eşkin: Atın bir tür hızlı yürüyüşü

Ecekan: Geçmişinde yücelik saygınlık barındıran

Ebet: Sonu olmayan zaman, sonsuzluk

Elverdi: Yardım eden, yardımcı

Eminel: Güvenilir kişi

Eserhali: Arkasında büyük eserler bırakan hükümdar

Ersöz: Yiğit sözü

Erboğa: Boğa gibi güce sahip olan

Erdil: Gönül eri

Erdim: Tanrı yolunda ermiş durumuna geldim” “eriştim” “olgunlaştım” anlamındadır

Ezgütekin: İyi şehzade

Esertürk: Büyük eserler bırakmış Türk

Elyesa: Kur’an-ı Kerim’de adı geçen bir peygamber 

Erdem: Fazilet, ahlak, ruhsal ve manevi olgunluk

Erbil: Yiğitliği ile bilinen

Erksan: Güç sahibi ün, güçlü ad

Ertunca: Yiğit, Tunca ırmağı

Ertaç: Erkekliği taç gibi taşıyan

Ecmel: Çok güzel, yakışıklı

Erinçer: Mutluluk içinde yaşayan kimse, dirlik düzenlik içinde yaşayan erkek

Edgükan: İyi soydan gelen kimse

Ersevin: Erkenden, vaktinden önce sevinç duy, vaktinden önce sevin

Ergör: Erken gör

Eslek: Çalışkan, girişken

Erturan: Yaşayan yiğit

Ergin: Olmuş, yetişmiş, kemale ermiş, haklarını kullanabilecek yaşa gelmiş olan

Egehan: Engin denizlerin hükümdarı

Engiz: Derelerde sık ağaçlardan oluşan karanlık, ağaç filizi

Erşat: Doğru yolu bulan

Ergümen: istediklerini elde etmiş olan

Emirbey: Yöneten saygın kişi

Ergüney: Her ilişkisinde mütevazi olan

Erensü: Ermiş asker, yiğit subay

Erda / Erdağ: Dağ gibi er, dağ gibi yiğit

Ergüneş: Erken doğan güneş

Ekin: Ekilmiş tahılın filiz vermiş biçimi, tarlada bitmiş tahıl, buğday, kültür

Ergüvenç: Güvenç olan kimse, güvenilir er

Emiray: Emir ve ay isimlerinden oluşmuş

Erez: Buğday ve arpa tarlalarında yetişen delice otu da denilen bir bitki, acı badem ağacı

Erge: Şımarık, nazlı

Ertüze: Adaletli yiğit

Ener: En yiğit, en er kişidir

Ekener: Toprağa tohum serpen kimsedir

Enginay: Uçsuz bucaksız ay

Enver: En ışıklı, en parlak, nurlu güzel kişidir

Erçelik: Çelik gibi yiğit, çelik er kişi

Ergünay: Ay gibi sessiz

Eserkaya: Heykel gibi güzel

Erke: İşe çevrilebilen güç

Enç: Güvenilir kimse, erinçli kişi

Ertaş: Yiğit ve taş gibi sağlam kimse

Erbilir: Bilen kimse, bilgili ve yiğit

Esengür: Rüzgar gibi gürleyen

Ersel: Yiğit sel

Erberk: Cesur ve şimşek gibi hızlı

Emir Efe: “Emir''', Müslüman Ortadoğu ülkelerinde bey, askeri komutan, vali ya da yüksek rütbeli subay

Efdal: En değerli en yüksek

Evliya: Ermişler, koruyup gözetenler, Allaha yakın olanlar

Egesal: Egeli olmasıyla nam salmış olan

Erkutlu: Uğurlu yiğit, kutlu yiğit

Edgü: İyi

Eraltay: Altay dağlarından gelmiş yiğit

Ergene: Çadır kapısı, dağ yamacl

Erdinç: Sağlam, güçlü esen

Efkan: Çığlıklar, inlemeler

Erk: Yaptırma gücü, güç sözü geçerlilik

Ekemen: Açıkgöz kimse, zeki kimse, bilgili, görgülü, deneyli kimse anlamlarındadır

Ersezer: Erken sezer, vaktinden önce sezer

Esentan: Tan vaktinde esen rüzgar

Erkoç: Yiğit koç, koç gibi erkek

Ecehan: Ulu hükümdar

Erışın: içindeki cevheri paylaşan

Erce: Yiğitçe, yiğide benzer bir biçimde

Elçi: Bir devleti başka bir devlet katında temsil eden kimse, sefir, bir uzlaşma sağlamak veya iş bitirmek için birinin yanına gönderilen kimse, yalvaç, peygamber, resul

Enginsoy: Geniş soy

Ertem: Erdem, fazilet

Erdin: Ereğine ulaştın; Tanrı yolunda ermiş duruma geldin, olgunlaştın yetiştin anlamındadır

Erip: Bilgisi ve yeteneğiyle zeki olduğunu belli eden kişi

Esenkal: Sağlıklı ve huzurlu ol

Esenbay: Sağlıklı ve saygın kişi

Evren: Kâinat

Erışık: Yiğit ışık

Erem: Cennet

Ertunç: Tunçtan yapılmış, sağlam, yiğit erkek

Elver: Yardımcı ol

Ediz: Değerli, ulu, yüce, yüksek

Eril: Erkek

Ergiden: Yiğit erkek

Ercan: Yiğit, korkusuz olan candır

Eryiğit: Yiğit erkek

Erlaçin: Sarp er, yalçın kaya gibi erkek, şahin gibi erkek

Eman: Emniyet, güvence gibi anlamları vardır

Ege: Bir çocuğu koruyan, işlerine bakan ve her hâlinden sorumlu olan kimse, yaşça büyük

Evgin: Gecikmemesi gereken, acil, acelei

Efendi: Saygıdeğer, ince çelebi kimse, sözü geçen, buyruğu yürüyen kişi, eğitim görmüş kişi

Erkutay: Yiğit, uğurlu ve Ay gibi kimse

Erseven: Erken seven kimse, yiğit kimse

Ergen: Buluğ çağına erişmiş olan, henüz evlenmemiş olan, bekar

Erentürk: Her şeyi bilen Türk

Ersen: Kolay, zor olmayan

Enginel: İyi yetiştirilmiş derin bilgi sahibi kişi

Ersever: Yiğit sever

Ergun / Ergün: Sert başlı oynak hızlı at

Erbatur: Yiğitler yiğidi, er yiğit, bahadır

Ertuğrul: Temiz yürekli doğru yiğit

Erbuğa: Boğa gibi yiğit kimse, yiğit boğa

Erginbay: Erişmiş, yetişmiş, olgunlaşmış ve zengin

Esenhan: Sağlıklı hükümdar

Erdik: Ulaştık, yetiştik, kavuştuk, eriştik

Erksal: Güç sal, güç gönder

Ede: Ata, dede, büyük erkek kardeş, kendisine saygı gösterilen kimse

Eneç: Dağlardaki karın erimesiyle kendine yatak oluşturan ve yaz gelmesiyle de kuruyan su yatağı

Erdönmez: Ağzından çıkanı sahiplenen ve sözünden dönmeyen

Efe Buğra: Ağabey, büyük kardeştir Buğra; büyük erkek deve, iki hörgüçlü deve

Ekrem: Pek cömert, iyiliksever manasındadır

Erkunt: Sağlam er, dayanıklı er

Erakalın: Alnı açık yiğit, ak alınlı kimsedir

Eracar: Güçlü er gürbüz kimsedir

Eraydın: Aydın yiğit aydınlık yiğit

Erhun: Hun yiğiti

Erdemalp: Erdemli yiğit

Eldem: Ehli, cana yakın

Ekenel: Elleriyle toprağı eken kişi

Elbek: İl beyi, ellerin beyi demektir

Erçin: Erken doğan, en erken davranan

Efekan: Yiğit bir soydan gelen

Erengüç: Ermiş ve güçlü kimse

Elçialp: Yiğit temsilci

Erenler: Olağanüstü sezgileriyle bazı gerçekleri gördüğüne inanılan kişi, kendini tüm benliğiyle Tanrı’ya adamış kimse

Emet: Nihayet

Enis / Enes: Sevimli, dost canayakın

Erzen: Darı

Ertuna: Yiğit, Tuna ırmağı

Erkiner: İstediği gibi davranabilen erkek, özgür kimse, özgür yiğit

Eralp: Yiğit erkek, yiğit kimse, yiğitler yiğidi

Ereken: Vaktinden önce eken, erken eken

Erkınay: Çalışkan kimse

Edis: Yüce, yüksek

Eray: Yiğit kişi

Elitez: Elitez, eline çabuk

Ethem/ Edhem: Kara, yağız at

Ermiş: İstediğine kavuşmuş, dini inançlara göre kendisinde olağanüstü manevi güç bulunan kişi, evliya, veli

Erüstün: Üstün yiğit

Er: Erkek, yiğit, kahraman, yürekli, yetenekli, rütbesiz asker anlamlarını taşır

Efnan: Türler, çeşitler

Ertuncay: Yiğit ve tunçtan yapılmış ay

Esentay: Sağlıklı ve genç

Eflal: kurak, bitkisiz yerler, hezimete uğrayanlar

Erkinel: Özgür el, özgürlüğünü seven

Embiya: Peygamberler, evliya

Ergi: Güzelliği yakalama, iyi bir şeye erişme durumu, mazhariyet

Ersay: Yiğit olarak saygı göster

Efkar: Tasa, kaygı, üzüntü, düşünceler, fikirler

Efran: Sevinçli, mesut, neşeli kimsedir

Erkol: Güçlü ol, güç sahibi ol, yiğit ol

Efsane: Kulaktan kulağa yayılan öyküdür

Eşit: Niteliği, görünüşü aynı olan

Esenbey: Sağlıklı ve beyefendi kişi

Ergalip: Gücüyle üstün gelen

Eşmen: Eş, dost, arkadaş, akran

Erkmen: Güçlü kimse, güçlü erkek, sözü geçen kimse

Ergenekon: Dağın zirvesi

Ekber: Allah'ın sıfatlarındandır, en büyük manasındadır

Ebrak: Çok parlak olan

Ergun: Hızlı, atak, sert başlı at

Eneren: Çok ermiş, ermişlerin ileri geleni

Elber: İyiliği ve ihsanı bol olan demek

Esat: Çok uğurlu ve mutlu

Erson: son yiğit, son erkek anlamında, ailenin sonuncu erkek çocuğuna verilen ad

Edgüalp: İyi ve yiğit

Ergincan: Olgunlaşmış kimse

Erdenay: Ay kadar bakir

Erginay: Ay gibi parlayan delikanlı

Emin: Güvenilir, kararlı

Ergazi: Yiğit, kahraman, savaşçı

Enginalp: Engin yiğit

Efe: Ege yiğidi, ağabey

Ertün: Akşamın ilk saatleri, gecenin başlangıç saatleri

Erginalp: Yetişkin yiğit

Efser: Taç, padişah tacı ve subay anlamına gelir

Egetürk: Engin görüşlü Türk

Erker: Güçlü erkek, güç sahibi kimse

Eymür: Varlıklı, iyi durumda olan oğuzlarda boy adı

Eymen: Daha uğurlu, çok talihli, hayırlı, kutlu

Eseralp: Yiğitliği dilden dile rüzgar gibi dolanan

Erte: Sonraki, gün; şafak sökme zamanı, herhangi bir işteki ilk başarı

Enek: Kapital

Ersavaş: Yiğitçe savaş

Ergüler: Durmaksızın gülen anlamında

Erizgi: Akıllı kimse zeki erkek

Erbay: Saygın, yiğit

Erdöl: Erkek çocuk

Esener: Sağlıklı yiğit

Eğilmez: Boyun bükmeyen

Etkin: Etkileyici, yaptırıcı

Erdoğan: Yiğit doğan kişidir

Ereren: Benliğinden ayrılmış, kendini Tanrıya adamış

Engintürk: Her yanı sarmış olan Türk, derin bilgiye sahip Türk

Erek: Ulaşılmak istenen, ardından koşulan şey, amaç, erişilmek İstenen sonuç

Emir Kaan: Buyruk, komutan, talimat, ferman anlamlarındadır

Elçibey: Temsilci

Emir: Buyruk

Ertok: Gözü yükseklerde olmayan, gözü tok yiğit

Ervan: Yiğit, cesur

Erener: Ermiş yiğit

Erdağ: Dağ gibi er, dağ gibi yiğit

Evre: Bir olayda birbiri ardınca gelen değişik durumların Her biri, alınan yol aşama

Eftal: En değerli en yüksek

Edhem: Karayağız at

Ergican: İstenilen iyi ve güzel şeye erişmiş kimse; erişmiş can; kendisine kavuşulmuş

Eral: Korkusuz yiğit

Ercüment: Saygın, onurlu

Ercivan: Yiğit ve genç

Ezel: Başlangıcı olmayan demektir

Ergüden: Yiğit erkek

Ertürk: Yiğit Türk, erkek Türk

Esinalp: Yiğitliği çok kişiye örnek olan

Ecer: Güzel, yeni

Erdilek: Erken dilenen şey

Emek: Uzun ve yorucu çalışma, bir amaç uğruna harcanan yoğun beden ve zihin gücü

Egesay: Egeli saygın kişi

Esad: Çok uğurlu ve mutlu

Erkılıç: Kılıç gibi kudretli kişi

Eke: Usta, bilgili, deneyli, yetişkin, açıkgöz, zeki

Eriker: Ermiş ve yiğit, yetişkin yiğit

Erkaya: Kaya gibi güçlü

Ergener: Henüz evlenmemiş evlenecek çağa girmiş yiğit

Erdenalp: Dürüst ve iyiliksever yiğit

Ergün: Yumuşak, uysal kimsedir

Erer: Yiğit er, yiğit erkek

Evran: Uzun boylu, kasırga, kainat

Eşfak: İçten, çok şefkatli olan

Ergüner: Mütevazi

Enes: Soylu Arap atı, küheylan manasındadır

Engin: Ucu bucağı görünmeyecek kadar geniş, çok geniş

Esendemir: Sağlıklı ve demir gibi

Erişen: Olgunlaşan, erginleşen, ulaşan, yetişen

Erbuğ: Yiğitler başı, komutan

Eranıl: Yiğit olarak anılan

Ethem: Kara, yağız at

Ezman: Gökyüzü

Ebubekir: İlk halife olan Hz Ebubekir’in ismidir

Ertek: Yiğit, ve tek er

Enbiya: Peygamberler

Eryılmaz: Hiçbir şeyden korkusu olmayan yiğit, gözü korkusuz yiğit

Erensoy: Ermiş soy, yiğit soy

Elbruz: Boyu uzun yakışıklı

Ezdi: Ezmek eylemini yaptı, ezip geçti, yendi

Ekiner: Tarımla uğraşan kimse

E ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları ile ilgili Sık Sorulan Sorular

E ile başlayan en nadir erkek çocuk isimleri hangileridir?

E ile başlayan en nadir erkek çocuk isimleri şu şekildedir: Ezel, Eral, Ersan, Ergüven gibi isimler bulunmaktadır.

Türkiye'de E ile başlayan popüler erkek çocuk isimleri hangileridir?

Türkiye’de E ile başlayan popüler erkek isimleri Emir, Emirhan, Eren, Ege, Enes gibi isimlerdir.

E ile başlayan en güzel erkek isimleri hangileridir?

Bir ismin güzelliği görecelidir. Ancak, çoğu kişi Eray, Ezel, Ersan, Emirhan gibi isimleri güzel bulmaktadır.

Eren ismi ne anlama gelmektedir?

Eren ismi yüksek ermiş, yükselmiş kişi anlamındadır.