H İle Başlayan Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları

H İle Başlayan Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları

Anne ve baba adayları doğacak çocuklarının isminin diğerlerinden farklı ve anlamlı bir isim olmasını isterler. Anne ve baba adayları yeni doğan bebeklerine hayranlık uyandıran, modern, benzersiz ve özel bir isim vermek isterler. Ancak bu isim verme süreci hem keyifli hem de yorucu olabiliyor. Mükemmel isim arayışında, birçok ebeveyn H ile başlayan erkek bebek isimlerine bakarlar. Çocuğunuza özel ve anlamlı bir isim vermek istiyorsanız H ile başlayan erkek bebek isimleri ve anlamlarına bakabilirsiniz.

H ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları

Her anne ve baba adayı isim seçerken çeşitli yerlere bakarlar. Benzersiz ve anlamlı bir isim için H ile başlayan erkek bebek isimleri ve anlamlarına bakmak ebeveynler için güzel bir tercihtir.

Hüsrev: Padişah, hükümdar, llgaz atın dört nala koşması, akın, hücum

Haşim: Gösterişli, muhteşem

Hüray: Ay gibi özgür

Hakkı: Doğrulukla, adaletle ilgili

Hamza: Aslan, heybetli, azametli

Hüsnü: Çok güzel parıltı, parlayış, alacakaranlık

Hurcun: Özgür

Hıncal: Öcünü onda koyma, öcünü al, öç al

Hızır: Ölümsüzlüğe kavuştuğuna inanılan kişi

Hafiz: Koruyan, saklayan, Kur’an ı ezberlemiş kişi

Haris: Bekçi, gözcü, kollayıcı

Himmet: Çaba, emek, çalışma, irade, yardım, ermiş kişinin yaptığı etki

Halil: Yakın dost

Hazim: Akıllı, işbilir

Hayrullah: Allah’ın hayırlı ettiği

Hepyener: Her zaman yener, hiç yenilmez

Heper: Bütünüyle yiğit, hep yiğit, her zaman yiğit

Hüseyin: Küçük sevgili

Haslet: İnsanın yaratılıştaki huyu

Hürkan: Özgür soydan gelen

Hasib: Hesap görücü, Allah’ın isimlerinden

Hayri: Hayırla, iyilikle ilgili

Hızlan: Elini çabuk tut, hızını artır

Hamdullah: Allah’ın övgüsü

Hamil: Sahip, malik, taşıyan, gözeten

Hayrettin: Dinin hayırlı, mübarek kıldığı

Hüdai: Hidayete ermiş

Hülagü: İlhanlılar Devleti’ni kuran Türk Moğol hükümdarı

Halit: Sonsuz, sürekli, bir yıldan çok yaşayan

Hasan: Güzellik, iyilik

Harun: İnat eden, huysuz

Hamdi: Allah’ı övmek, şükretmek

Hurşit: Güneş

Hüdaverdi: Allah’ın verdiği

Hami: Himaye eden, koruyan

Hiram: Yürüme, gezinme

Haydar: Aslan, cesur, yiğit

Hulusi: Saf, içi temiz, samimi, içten

Hidayet: Doğru yola girme, müslüman olma

Hazer: Deniz, büyük su

Hakan: Eskiden türk imparatorlarına verilen unvan Kağan

Hıdır: Ölümsüzlüğe kavuştuğuna inanılan, hızır

Hazar: Barış, güven

Halid: Sonsuz, sürekli, bir yıldan çok yaşayan

Hamid: Övgüye değer, tanrının adlarındandır

Habib: Seven, sevgili dost, sevilen dost

Hüsmen: Hüseyin

Hulagü: Abbasi devletini yıkan İlhanlı hükümdarı

Hikmet: Bilgelik, tanrının nedeni anlaşılmayan amacı, özlü söz

Hasbi: İsteyerek ve karşılık beklemeden yapılan

Hünkar: Uğurlu, genç osmanlı sultanlarına verilen bir ad

Hulki: Yaratılışla ilgili, iyi huylu

Hayati: Dirilik, canlılık, önemli, hayatla ilgili

Halim: Sessiz, sakin, yumuşak huylu, yavaş

Haşmet: Gösteriş, büyüklük, ululuk

Hürcan: Özgür

Heybet: Korku ve saygı uyandıran görünüş

Hepgüler: Her zaman güler

Haluk: İyi huylu, geçimli

Hüsamettin: Dinin keskin kılıcı

Halis: Katıksız, saf, temiz, hilesiz, yalnız

Haldun: Sonsuz, ebedi olan

Hilmi: Sakin, yumuşak huylu

Hamit: Övgüye değer

Hüsam: Keskin kılıç

H ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları ile ilgili Sık Sorulan Sorular

H ile başlayan en nadir erkek çocuk isimleri hangileridir?

H ile başlayan en nadir erkek çocuk isimleri arasında Haldun, Halis, Hulusi, Hüsamettin gibi isimler bulunmaktadır.

Türkiye'de H ile başlayan popüler erkek çocuk isimleri hangileridir?

Türkiye’de H ile başlayan popüler erkek isimleri arasında; Hakan, Halil, Hasan, Hüseyin, Hikmet gibi isimler bulunmaktadır.

H ile başlayan en güzel erkek isimleri hangileridir?

Bir ismin güzelliği görecelidir. Ancak, çoğu kişi Hulusi, Hüsamettin, Hikmet gibi isimleri güzel bulmaktadır.

Harun ismi ne anlama gelmektedir?

Harun ismi parlayan anlamına gelmektedir.