CAELYX 2 mg/ml Konsantre İnfüzyon Çözeltisi Nedir? Ne İşe Yarar? Nasıl Kullanılır? Fiyatı Nedir?

CAELYX 2 mg/ml Konsantre İnfüzyon Çözeltisi

CAELYX 2 mg/ml Konsantre İnfüzyon Çözeltisi

Etken Madde :

doksorubisin hcl pegilelipozomal

ATC Kodu :

L - ANTİNEOPLASTİK VE İMMÜNOMODÜLATÖR AJANLAR

L01 ANTİNEOPLASTİKLER

L01D SİTOTOKSİK ANTİBİYOTİKLER

L01DB Antrasiklinler

L01DB01 doksorubisin hcl pegilelipozomal

SB ATC :

L01DB01

Reçete Durumu :

Beyaz Reçete ile satılır.

İlaç Firması :

BAXTER TURKEY RENAL HİZMETLER ANONİM ŞİRKETİ

Barkod :

8681413881435

Satış Fiyatı :

10976.12 ₺

Sitemizde ilaç satışı yapılmamaktadır. Belirtilen ilaç fiyatı eczaneler için önerilen satış fiyatı olup, değişkenlik gösterebilir. Bilgilerin yanlış anlaşılmasından ve buna bağlı olarak doğabilecek sorunlardan bebegimlehayat.com yasal sorumluluk altında değildir.

CAELYX 2 mg/ml Konsantre İnfüzyon Çözeltisi Nedir ve Ne İşe Yarar?

CAELYX, antrasiklinler ve benzeri farmakoterapötik gruplardan biri olan bir tümör tedavisi ilacıdır. Steril, yarı saydam ve kırmızı renkli bir çözelti olarak tek kullanımlık 20 mg/10 ml içeren flakonlar halinde ambalajlanmıştır. Kalp problemleri riski taşıyan meme kanseri hastalarında, ilerlemiş over kanseri tedavisinde, progresif multipl miyelomda bortezomib ile birlikte kullanılarak kök hücre nakli yapılmış veya uygun olmayan hastalarda ve AIDS'e bağlı Kaposi sarkomu tedavisinde kullanılır. CAELYX, kanser hücrelerini öldürerek, tümör boyutlarını küçülterek, tümör büyümesini geciktirerek ve hayatta kalma süresini uzatarak etki gösterir. İlaç, doksorubisin hidroklorür içeren pegile lipozomlar aracılığıyla kanserli dokuya özgü etki sağlar. Kullanmadan önce ilgili kullanma talimatının dikkatlice okunması ve doktora danışılması önemlidir.

CAELYX 2 mg/ml Konsantre İnfüzyon Çözeltisi İçeriği

CAELYX etken madde olarak doksorubisin hcl pegilelipozomal, yardımcı madde olarak N-(karbamoil-metoksipolietilen glikol 2000)-1,2-distearoil-sn- glisero3-fosfoetanolamin sodyum tuzu (MPEG-DSPE), tam doyurulmuş soya fosfatidilkolin (HSPC), kolesterol, amonyum sülfat, sukroz (şeker), histidin, enjeksiyonluk su, hidroklorik asit ve sodyum hidroksit içermektedir.

CAELYX 2 mg/ml Konsantre İnfüzyon Çözeltisi İçeriğindeki Yardımcı Maddeler Hakkında Uyarılar

Bu tıbbi ürün, her ml dozunda 1 mmol (23 mg)'dan daha az sodyum içermekte olup, esasen "sodyum içermiyor" olarak kabul edilebilir. İçeriğinde 3,19 mg/ml N-(karbamoil-metoksipolietilen glikol 2000)-1,2-distearoil-sn-glisero-3-fosfoetanolamin sodyum tuzu (MPEG-DSPE) ve iz miktarda sodyum hidroksit bulunmaktadır. Ayrıca, tam doymuş soya fosfatidilkolin (HSPC) içermektedir. Fıstık veya soya alerjisi olan bireylerin bu tıbbi ürünü kullanmaması önerilir. Her 10 ml'lik dozda 940 mg şeker içermesi, diyabet hastalarının dikkate alması gereken bir faktördür. Eğer daha önce doktor tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu belirtilmişse, bu tıbbi ürünü kullanmadan önce doktorunuza danışmalısınız.

CAELYX 2 mg/ml Konsantre İnfüzyon Çözeltisi Nasıl Kullanılır?

CAELYX, diğer doksorubisin hidroklorür formülasyonları ile değiştirilemeyecek kadar özgün bir formülasyona sahiptir, bu nedenle birbirinin yerine kullanılmamalıdır. Doktorunuz, CAELYX'i size bir toplardamar içinden yavaş bir şekilde (infüzyon) uygulayacaktır. Uygulama süresi, doz miktarına ve kullanılan hastalığa bağlı olarak 30 dakika ile bir saatten daha uzun sürebilir. Meme veya yumurtalık kanseri tedavisi alan hastalara vücut yüzey alanlarına bağlı olarak 50 mg dozunda verilecek olan CAELYX, hastalığın ilerlemediği ve tedavinin tolere edilebildiği sürece her 4 haftada bir tekrarlanacaktır. Multipl miyelom tedavisi gören hastalara ise önceki tedavi aldıkları durumda, CAELYX, vücut yüzey alanlarına bağlı olarak 30 mg dozunda ve bortezomib tedavisinin 4. gününde bir saatlik intravenöz infüzyon olarak uygulanacaktır. Kaposi sarkomu tedavisi gören hastalara vücut yüzey alanlarına bağlı olarak 20 mg dozunda verilecek olan CAELYX, 2-3 ay süreyle 2 ya da 3 haftada bir tekrarlanacak ve daha sonra hastalıktaki düzelmenin sürdürülmesi için gereken sıklıkta uygulanacaktır.

CAELYX 2 mg/ml Konsantre İnfüzyon Çözeltisi Yan Etkileri Nelerdir?

CAELYX kullanımını durdurmalısınız ve ACİL olarak doktorunuza veya en yakın hastanenin acil bölümüne başvurmalısınız, eğer şu belirtilerden herhangi biri ortaya çıkarsa: yüz, dudaklar, ağız, dil veya boğazda şişlik, yutma veya solunum güçlüğü ve kaşıntılı döküntü içeren şiddetli alerjik reaksiyon; akciğerlerdeki hava yollarının iltihaplanması sonucu öksürük, hırıltılı solunum ve nefes darlığına neden olan astım; kızarma, terleme, üşüme veya ateş; göğüs ağrısı veya rahatsızlık hissi; sırt ağrısı; yüksek veya düşük kan basıncı; hızlı kalp atışı; krizler. Ayrıca, CAELYX infüzyonu sırasında enjeksiyon sıvısının cilt altındaki damarlardan dokulara sızması durumunda, enjeksiyon yerinde sızlama veya batma hissederseniz, derhal doktorunuza bildirmelisiniz. Bu durumlar çok ciddi yan etkilerdir ve CAELYX'e ciddi bir alerjiniz olabilir, bu nedenle acil tıbbi müdahale veya hastaneye yatış gerekebilir. Ayrıca, ateş, yorgunluk hissi veya morarma, eller veya ayaklarda kızarıklık, şişlik, soyulma veya hassasiyet (el-ayak sendromu), ağızda yaralar, şiddetli ishal veya kusma, bulantı, akciğer enfeksiyonları (pnömoni) veya görmenizi etkileyebilecek enfeksiyonlar dahil enfeksiyonlar, nefes darlığı, şiddetli karın ağrısı, şiddetli güçsüzlük gibi ciddi yan etkiler fark edilirse, derhal doktorunuza başvurmalısınız. Ayrıca, yüz, dudaklar, ağız, dil veya boğazda şişlik, yutma veya solunum güçlüğü ve kaşıntılı döküntü içeren şiddetli alerjik reaksiyon; kardiyak arrest veya bacak yumuşak dokusunda şişkinlik, sıcaklık veya hassasiyet gibi nadir görülen ciddi yan etkiler ortaya çıkarsa, doktorunuza hemen bilgi verilmelidir.

CAELYX 2 mg/ml Konsantre İnfüzyon Çözeltisi Kullanmadan Önce Nelere Dikkat Edilmeli?

Eğer doksorubisin hidroklorüre veya CAELYX'in içerdiği diğer yardımcı maddelere aşırı duyarlı (alerjik) iseniz, kullanmamalısınız. Ayrıca, CAELYX'in içeriğinde soya yağı bulunmaktadır; bu nedenle, eğer fıstık ya da soyaya karşı alerjiniz varsa, bu tıbbi ürünü kullanmamanız gerekmektedir. CAELYX, lokal tedavi veya sistemik alfa-interferon ile etkili bir şekilde tedavi edilebilecek AIDS-Kaposi sarkomu hastalarında kullanılmamalıdır.

CAELYX 2 mg/ml Konsantre İnfüzyon Çözeltisi Kullanılırken Nelere Dikkat Edilmeli?

CAELYX kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır: El ve ayaklarda ağrılı, kızarık cilt döküntüleri meydana gelirse, bu durumu doktorunuza bildirmelisiniz. Ayrıca, kalp veya karaciğer hastalığı tedavisi görüyorsanız, şeker hastası iseniz, kemik iliği baskılanması potansiyeli nedeniyle kanama ve enfeksiyon belirtileri gözlemlenebilir. CAELYX, şeker içermekte ve vücuda verilmeden önce şeker içeren dekstroz çözeltisi içinde sulandırılarak hazırlanmaktadır; bu durum diyabet tedavisinde ayarlama gerektirebilir. Kan sayımları, tedavi süresince ikincil kan kanseri riskini değerlendirmek amacıyla düzenli olarak yapılmalıdır. Ayrıca, dalağı alınmış bir Kaposi sarkomu hastası iseniz veya ağızda yaralar, renk değişikliği veya rahatsızlık hissediyorsanız, doktorunuza başvurmalısınız. Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse doktorunuza danışılmalıdır.

CAELYX 2 mg/ml Konsantre İnfüzyon Çözeltisi Kullanımında Özel Durumlar

CAELYX, karaciğere yayılmış kanseri olan ve karaciğer tarafından üretilen bilirubin düzeyleri yüksek olan hastalara tavsiye edilir. Bilirubin düzeyi normal aralığın dört katına kadar yükselirse ilaç dozu azaltılmalı ve bu durum tedavinin başında ve sonunda değerlendirilmelidir. Doktorunuz bilirubin seviyenize göre uygun dozu belirleyecektir. Böbrek yetmezliği olan hastaların ilaç dozunu azaltmasına gerek yoktur. CAELYX'in etkilerinin çok güçlü veya zayıf olduğunu düşünüyorsanız doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

CAELYX 2 mg/ml Konsantre İnfüzyon Çözeltisi Yiyecek ve İçecekle Kullanımı

Uygulama yöntemi açısından yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.

CAELYX 2 mg/ml Konsantre İnfüzyon Çözeltisi Almanız Gereken Dozdan Fazlasını Aldıysanız Ne Olur?

Ani doz aşımı, ağızda yaralar veya kan dolaşımındaki beyaz kan hücresi sayısında azalma gibi yan etkileri şiddetlendirebilir. Ayrıca kan trombositlerinin azalmasına da neden olabilir. Bu durumun tedavisi antibiyotiklerin uygulanmasını, kan trombositlerinin naklini, beyaz kan hücresi üretimini teşvik eden ilaçların kullanılmasını ve yara semptomlarını ele almak için sözlü tartışmalara katılmayı içerir. Aşırı miktarda CAELYX kullandıysanız bir doktor veya eczacınıza danışınız.

CAELYX 2 mg/ml Konsantre İnfüzyon Çözeltisi Kullanmayı Unuttuysanız Ne Olur?

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

CAELYX 2 mg/ml Konsantre İnfüzyon Çözeltisi Diğer İlaçlarla Kullanılabilir Mi?

Halen başka bir kanser tedavisi görüyorsanız veya yakın zamanda başka bir kanser tedavisi gördüyseniz, bazı ilaçlar kanınızdaki beyaz kan hücrelerinin sayısını azaltabileceğinden dikkatli olmalısınız. Bu tür bir tedavinin beyaz kan hücresi sayısını daha da düşürebileceğinin farkında olmak önemlidir. Eğer uyguladığınız tedavilerden ya da geçirmiş olduğunuz hastalıklardan emin değilseniz doktorunuza danışmanız tavsiye edilir.

CAELYX 2 mg/ml Konsantre İnfüzyon Çözeltisi Nasıl Saklanmalıdır?

CAELYX'i çocukların ulaşamayacağı ve göremeyeceği bir yerde, ambalajında saklamalısınız. Ürünü 2°C ile 8°C arasında (buzdolabında) muhafaza etmelisiniz ancak dondurmamalısınız. CAELYX, sulandırılarak hazırlandıktan sonra kimyasal ve fiziksel olarak 24 saat süreyle 2 °C ile 8 °C arasında dayanıklılığını korur. Mikrobiyolojik açıdan, ürünü derhal kullanmalısınız; eğer hemen kullanılmayacaksa, saklama süresi ve koşulları kullanıcının sorumluluğundadır ve 2°C ile 8°C arasında 24 saatten daha uzun olmamalıdır. Kısmen kullanılmış flakonlar atılmalıdır.

CAELYX 2 mg/ml Konsantre İnfüzyon Çözeltisi Kimler Kullanabilir?

Bu ilacı 21-75 yaş aralığındaki hastalarda kullanılmaktadır.

CAELYX 2 mg/ml Konsantre İnfüzyon Çözeltisi Bebeklere Verilebilir Mi?

Bebeklerde CAELYX 2 mg/ml Konsantre İnfüzyon Çözeltisi kullanımı önerilmemektedir.

CAELYX 2 mg/ml Konsantre İnfüzyon Çözeltisi Yaşlılara Verilebilir Mi?

Yaşlılarda CAELYX 2 mg/ml Konsantre İnfüzyon Çözeltisi kullanımı için doktorunuza başvurunuz.

CAELYX 2 mg/ml Konsantre İnfüzyon Çözeltisi Gebelikte ve Emzirme Döneminde Kullanılır Mı?

Gebelikte ve emzirme döneminde CAELYX 2 mg/ml Konsantre İnfüzyon Çözeltisi kullanımı bebekler için zararlı olabilir, doktorunuza danışınız.

CAELYX 2 mg/ml Konsantre İnfüzyon Çözeltisi Reçeteli Satılır mı? Devlet Tarafından Ödenir Mi?

CAELYX beyaz reçete ile satılmaktadır.

CAELYX 2 mg/ml Konsantre İnfüzyon Çözeltisi Fiyatı Nedir?

CAELYX güncel fiyatı 10976.12 Türk lirasıdır.

CAELYX 2 mg/ml Konsantre İnfüzyon Çözeltisi Prospektüs PDF

CAELYX prospektüsüne buradan ulaşabilirsiniz.

CAELYX 2 mg/ml Konsantre İnfüzyon Çözeltisi Hakkında Sık Sorulan Sorular

CAELYX 2 mg/ml Konsantre İnfüzyon Çözeltisi Etken Maddesi Nedir?

CAELYX etken madde olarak doksorubisin hcl pegilelipozomal içerir.

CAELYX 2 mg/ml Konsantre İnfüzyon Çözeltisi Emzirme Döneminde Kullanılır Mı?

Gebelikte ve emzirme döneminde CAELYX 2 mg/ml Konsantre İnfüzyon Çözeltisi kullanımı bebekler için zararlı olabilir, doktorunuza danışınız.

CAELYX 2 mg/ml Konsantre İnfüzyon Çözeltisi Reçete İle Satılır Mı?

CAELYX beyaz reçete ile satılmaktadır.

CAELYX 2 mg/ml Konsantre İnfüzyon Çözeltisi Güncel Fiyatı Nedir?

CAELYX güncel fiyatı 10976.12 Türk lirasıdır.