A-PER 10 mg/ml I.V. İnfüzyonluk Çözelti (12 FLAKON) Nedir? Ne İşe Yarar? Nasıl Kullanılır? Fiyatı Nedir?

A-PER 10 mg/ml I.V. İnfüzyonluk Çözelti (12 FLAKON)

A-PER 10 mg/ml I.V. İnfüzyonluk Çözelti (12 FLAKON)

Etken Madde :

parasetamol

ATC Kodu :

N - SİNİR SİSTEMİ

N02 ANALJEZİKLER

N02B DİĞER ANALJEZİK VE ANTİPİRETİKLER

N02BE Anilidler

N02BE01 parasetamol

SB ATC :

N02BE01

Reçete Durumu :

Beyaz Reçete ile satılır.

İlaç Firması :

AROMA İLAÇ SAN.LTD.ŞTİ.

Barkod :

8699651691211

Satış Fiyatı :

572.86 ₺

Sitemizde ilaç satışı yapılmamaktadır. Belirtilen ilaç fiyatı eczaneler için önerilen satış fiyatı olup, değişkenlik gösterebilir. Bilgilerin yanlış anlaşılmasından ve buna bağlı olarak doğabilecek sorunlardan bebegimlehayat.com yasal sorumluluk altında değildir.

A-PER 10 mg/ml I.V. İnfüzyonluk Çözelti (12 FLAKON) Nedir ve Ne İşe Yarar?

Ağrı kesici ve ateş düşürücü grubu ilaçlar farklı semptomların giderilmesinde ve çeşitli rahatsızlıkların tedavisinde kullanılan ilaçlardır. Farklı kullanım şekillerine sahip olan bu grup ilaçlarda etken madde genellikle aynı kalsa da yardımcı maddeler değişiklik gösterebilir. Bu gruba dahil ilaçlardan biri de A-PER'dir. A-PER 10mg/ml I.V. İnfüzyonluk Çözelti 12 flakonluk kutularda kullanıma sunulan berrak bir çözeltidir. Genellikle renksiz olan bu çözeltinin açık sarımtırak bir renge sahip olması da normaldir. A-PER ağrı kesici (analjezik) ve ateş düşürücü (antipiretik) grubuna dahildir. Bu ilaç cerrahi girişimlerden sonra, ağrı kesici ve ateş düşürücülerin başka yollarla uygulanması mümkün olmadığında ya da acil uygulama gerektiren durumların varlığında kullanılır. Orta şiddette ağrı ve ateş semptomlarının tedavisinde tercih edilir.

A-PER 10 mg/ml I.V. İnfüzyonluk Çözelti (12 FLAKON) İçeriği

A-PER içeriğinde etkin madde olarak parasetamol bulundurur. İlaç içeriğindeki yardımcı maddeler ise Mannitol, Sistein hidroklorür monohidrat, Disodyum fosfat dihidrat, pH değeri 5.5 olan sodyum hidroksit ve enjeksiyonluk su şeklinde sıralanabilir. İçerik oran dağılımı 10 mg/mL parasetamol, 1.4 mmol Klorür, 0.73 mmol Fosfat ve 1.46 mmol Sodyum şeklindedir.

A-PER 10 mg/ml I.V. İnfüzyonluk Çözelti (12 FLAKON) İçeriğindeki Yardımcı Maddeler Hakkında Uyarılar

A-PER her 100 mililitrede 1 mmol yani 23 gramdan az sodyum içerir. Bu durumda "sodyum içermez" başlığı altında bulunabilir. Bu ilaç, bir şeker alkolü olan "mannitol" içermektedir. Buna bağlı olarak uygulama yoluyla ilgili herhangi bir uyarı gerektirmemektedir. Daha önce parasetamol içerikli ilaçlar kullanırken deride döküntü, nefes darlığı gibi semptomlar gösteren kişilerin A-PER reçete edilmesi durumunda bu konuyla ilgili doktorunu bilgilendirmesi gerekir.

A-PER 10 mg/ml I.V. İnfüzyonluk Çözelti (12 FLAKON) Nasıl Kullanılır?

A-Per infüzyonluk çözelti doktorun gerekli görmesi durumunda 15 dakikalık intravenöz infüzyon şeklinde yani damar yolundan uygulanır. A-PER infüzyonluk çözelti kullanımında doz ayarı hastanın kilosuna göre gerçekleştirilir. 

10 kilogramın altındaki hastalarda maksimum günlük doz 30 mg/kg'yi geçmeyecek şekilde tek dozda 7,5 mg/kg çözelti uygulaması önerilir. Bu hasta grubunda cam flakon asılmadan uygulama yapılmalıdır. 

10 ila 33 kilogramlık hastalarda günde en fazla 4 kez ve her doz arası en az 4 saat olmasına özen gösterilerek 15 mg/kg çözelti uygulaması yapılabilir. Bu grupta maksimum günlük doz 60 mg/kg'dir. 

33 ila 50 kilogramlık hastalarda günlük maksimum 60 mg/kg'lik uygulama yapılabileceği göz önünde bulundurularak günlük olarak en fazla 4 kez ve her doz arasında en az 4 saat olacak şekilde tek dozda 15 mg/kg çözelti uygulaması yapılabilir.

50 kilogramın üstündeki hastalarda günde en fazla 4 kez ve her uygulama arasında en az 4 saat olacak şekilde tek dozda 1 gram yani 1 flakon uygulama yapılabilir. Bu hasta grubunda günlük maksimum doz 4 gramı aşmamalıdır.

A-PER 10 mg/ml I.V. İnfüzyonluk Çözelti (12 FLAKON) Yan Etkileri Nelerdir?

A-PER yan etkileri arasında uygulama alanında reaksiyon, bulantı ve kusma ya da kalp atışında hızlanma gibi seyrek görülen etkiler sayılabilir. Seyrek görülen yan etkiler arasında tansiyon düşüklüğü, halsizlik ve kırıklık da bulunur. Eğer deride açıklanamayan kızarıklıklar, lezyonlar ve döküntüler görülüyorsa; alerji sonucunda yüz ve boğaz bölgesinde şişlik oluştuysa; aşırı duyarlılık durumu söz konusuysa hemen en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerekir.

A-PER 10 mg/ml I.V. İnfüzyonluk Çözelti (12 FLAKON) Kullanmadan Önce Nelere Dikkat Edilmeli?

A-PER'in alkolle beraber tüketilmesi ciddi karaciğer hasarına neden olabileceğinden dolayı bu ilacın reçete edilmesi durumunda alkol alımının durdurulması gerekir. Aynı zamanda kansızlığı ya da böbrek yetmezliği olan kişilerin de bu ilacı kullanmaması gerekir. A-PER kullanmadan önce vücudun susuz kalmasının engellenmesi önerilir. 

Kullanımdan önce flakon fiziki olarak kontrol edilmelidir. Partiküllenme ya da anormal renk değişikliği görülürse ilaç kullanılmamalıdır.

A-PER 10 mg/ml I.V. İnfüzyonluk Çözelti (12 FLAKON) Kullanılırken Nelere Dikkat Edilmeli?

İlacın uygulanacağı kişi aynı grup bir ilacı oral yoldan alabilecek duruma geldiği anda damardan A-PER infüzyonluk çözelti uygulamasının durdurulması önerilir. İlaç günde 4 defadan fazla kullanılmamalıdır ve iki doz arasında en az 4 saat bulunmalıdır. Uzun süreli kullanımı ciddi karaciğer hasarına neden olabileceğinden dolayı önerilmez.

A-PER 10 mg/ml I.V. İnfüzyonluk Çözelti (12 FLAKON) Kullanımında Özel Durumlar

Glukoz 6 Fosfat Dehidrogenaz (G6PD) enziminin eksikliğine sahip olan kişilerde A-PER kullanımı kansızlığa yol açabilir. Ciddi böbrek yetmezliğine sahip olan kişilerde her doz arasında 6 saat olmasına özen gösterilmesi gerekir. Karaciğer yetmezliğine sahip olan kişilerde günlük doz 3 gramı geçmemelidir.

A-PER 10 mg/ml I.V. İnfüzyonluk Çözelti (12 FLAKON) Yiyecek ve İçecekle Kullanımı

A-PER yiyecek ve içeceklerle etkileşime geçmemektedir. Bu ilacın kullanımı sırasında sıvı alımına ve yeterli beslenmeye özen gösterilmelidir. Aynı zamanda alkol tüketimi gerçekleştirilmemelidir.

A-PER 10 mg/ml I.V. İnfüzyonluk Çözelti (12 FLAKON) Almanız Gereken Dozdan Fazlasını Aldıysanız Ne Olur?

Yetişkinlerde tek doz 7,5 gram ve daha fazla, çocuklarda ise 140 mg/kg'den daha fazla A-PER alınması durumunda karaciğer zehirlenmesi ya da ciddi karaciğer hasarı ortaya çıkabilir. Bulantı, kusma, karın ağrısı ve iştahsızlık gibi semptomlar aşırı doz alımı sonucu karaciğer hasarını işaret eder. Bu sebeple önerilenden fazla A-PER alınması ve bu semptomların görülmesi durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerekir. 

A-PER 10 mg/ml I.V. İnfüzyonluk Çözelti (12 FLAKON) Kullanmayı Unuttuysanız Ne Olur?

A-PER infüzyonluk çözelti kullanımı hastane ortamında ve doktor gözetiminde gerçekleştirilir ancak dozun alınmaması durumunda dengelemek için çift doz alınmaması gerekir.

A-PER 10 mg/ml I.V. İnfüzyonluk Çözelti (12 FLAKON) Diğer İlaçlarla Kullanılabilir Mi?

A-PER'in diğer ilaçlarla kullanımında dikkat edilmesi gereken bazı noktalar bulunur. Bu ilaç, etken maddesi ve yardımcı maddeleri nedeniyle çeşitli içeriklere sahip ilaçlarla birlikte alınması gerektiğinde özel bir doz ayarı gerektirebilir. Genellikle gut hastalığının tedavisinde kullanılan "probenesid" içerikli ilaçlar; "salisilamid" ve "diflunisal" gibi salisilik asit içerikli ağrı kesiciler; kanın pıhtılaşmasını engelleyen "kumarin", "antikoagülan" ve "indandion" türevi ilaçlar doz ayarı gerektiren ilaçlar arasında yer alır. Bununla birlikte "barbitürat", "karbamazepin" ve "fenitoin" gibi havale tedavisinde kullanılan içerikler; karaciğerde ilaç metabolizmasında görevli olan ilaç enzimlerini indükleyen maddeler de doz ayarı gerektirir. Bazı ilaçlarda çözücü olarak kullanılan "etanol", "amoksisilin" ve "klavulanik asit" gibi antibiyotikler, AIDS tedavisinde kullanılan "zidovudin" ve tüberküloz tedavisinde kullanılan "izoniazid" doz ayarı gerektiren içerikleridir.

A-PER 10 mg/ml I.V. İnfüzyonluk Çözelti (12 FLAKON) Nasıl Saklanmalıdır?

A-PER raf ömrü 24 aydır. Bu ilaç 25°C'nin altında, oda sıcaklığında saklanabileceği gibi dondurmadan buzdolabında da saklanabilir.

A-PER 10 mg/ml I.V. İnfüzyonluk Çözelti (12 FLAKON) Kimler Kullanabilir?

A-PER yenidoğanlarda, bebeklerde, çocuklarda, ergenlerde, yetişkinlerde ve yaşlılarda kullanılabilir.

A-PER 10 mg/ml I.V. İnfüzyonluk Çözelti (12 FLAKON) Bebeklere Verilebilir Mi?

A-PER gerekli görülmesi durumunda doz ayarı yapılarak yenidoğanlara, bebeklere ve çocuklara verilebilir. Yenidoğanlarda ve bebeklerde şırıngayla doz ayarı yapılması önerilir. Çocuklarda da aşırı doz alımını engellemek için her dozun flakondan çekilip ayrıca verilmesi önerilir.

A-PER 10 mg/ml I.V. İnfüzyonluk Çözelti (12 FLAKON) Yaşlılara Verilebilir Mi?

A-PER gerekli görülmesi durumunda yaşlılar tarafından da kullanılabilir. Bu grupta özel bir durum söz konusu olmadıkça doz ayarı gerekmez.

A-PER 10 mg/ml I.V. İnfüzyonluk Çözelti (12 FLAKON) Gebelikte ve Emzirme Döneminde Kullanılır Mı?

Gebelikte A-PER kullanımı doktor tarafından gerekli görülmediği sürece önerilmemektedir. Gebelikte bu ilacın reçete edilmesi durumunda olası riskler hastaya hekimi tarafından bildirilir. Emzirirken A-PER kullanımı doktor gerekli gördüyse gerçekleştirilebilir ancak bu durumda parasetamolün az miktarda da olsa anne sütüne geçebileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

A-PER 10 mg/ml I.V. İnfüzyonluk Çözelti (12 FLAKON) Reçeteli Satılır mı? Devlet Tarafından Ödenir Mi?

A-PER beyaz reçeteli bir ilaçtır. Doktor tarafından reçete edilmesi durumunda A-PER ilaç ücretinin bir kısmı devlet tarafından karşılanır.

A-PER 10 mg/ml I.V. İnfüzyonluk Çözelti (12 FLAKON) Fiyatı Nedir?

İlaç fiyatları çeşitli sebeplerle değişiklik gösterebilir. 12 flakonluk A-PER 10mg/ml I.V. İnfüzyonluk Çözelti için 29 Ocak 2024 tarihinde düzenlenen güncel fiyat 572 Tl 86 kuruştur.

A-PER 10 mg/ml I.V. İnfüzyonluk Çözelti (12 FLAKON) Prospektüs PDF

A-PER 10mg/ml I.V. İnfüzyonluk Çözelti prospektüsüne buradan ulaşabilirsiniz.

A-PER 10 mg/ml I.V. İnfüzyonluk Çözelti (12 FLAKON) Hakkında Sık Sorulan Sorular

A-PER Araç Kullanımına Etki Eder Mi?

A-PER kullanımının araç ve makine kullanımı üzerinde doğrudan bir etkisi bulunmamaktadır. İlaç kullanımı sonucu ortaya çıkabilecek bir yan etki olan halsizlik durumunda araç ve makine kullanımı sırasında dikkatli olunması önerilir.

A Per İlaç Nedir?

A-PER infüzyonluk çözelti flakonlar halinde satılan renksiz ya da açık sarımtırak renkli berrak bir ağrı kesici ve ateş düşürücüdür. 

A-per Ne İçin Kullanılır?

A-PER infüzyonluk çözelti hastaya damar yolu dışında ağrı kesici ve ateş düşürücü uygulamasının mümkün olmaması, acil müdahale gerekmesi gibi durumlarda orta seviye ağrı ve ateşi tedavi etmek amacıyla kullanılır.

Paracerol 10 Mg Ne İşe Yarar?

Paracerol özellikle cerrahi işlemlerden sonra tercih edilen bir ağrı kesici ve ateş düşürücüdür. A-PER muadili olarak kullanılabilir.