M İle Başlayan Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları

M İle Başlayan Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları

Her ebeveyn yeni doğacak çocuklarına isim koyarken onlara diğerlerinden farklı, eşsiz ve anlamlı bir isim koymak isterler. M harfiyle başlayan erkek bebek isimleri genellikle anne ve baba adaylarının yeni doğacak çocukları için olan isim arayışında sıkça tercih ettiği harflerden biridir. M ile başlayan erkek bebek isimleri çok çeşitli olup, geniş bir anlam havuzuna sahiptir. M ile başlayan erkek bebek isimleri, ailelerin tercih sürecinde geniş bir yelpazeye sahip olduğu için sıkça başvurduğu bir harftir. Yeni doğacak çocuğunuzun isminin özel ve eşsiz olmasını istiyorsanız M ile başlayan erkek bebek isimleri ve anlamlarına göz atabilirsiniz.

M ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları

Aileler yeni doğacak çocuklarına isim düşünürken M ile başlayan erkek bebek isimleri ve anlamlarına göz atabilirler. M ile başlayan erkek bebek isimleri ve anlamları geniş bir yelpazeye sahip olup, çok çeşitli anlamlar içermektedir. Siz de bebeğiniz için özel bir isim arıyorsanız M ile başlayan erkek bebek isimleri ve anlamlarına bakabilirsiniz.

Malkoçoğlu: Kale koruyucusunun oğlu

Malum: Herkesçe bilinen

Manas: Kırgızların ulusal destanı

Mansur: Yardım edilmiş, tanrının yardımıyla galip gelmiş

Manuk: Delikanlı, küçük

Mançer: Yabani kiraz ağacı

Manço: Manda yavrusu

Mançu: Kuzeydoğu Çin´de yaşayan Moğol asıllı halktan olan

Mançuhan: Mançuların hükümdarı

Manga: On kişilik askerî birlik

Mangalay: Binici, süvari

Maruf: Herkesçe bilinen, tanınmış

Mardik: Mücadele eden

Masum: Günahsız, suçsuz

Maşide: Şan ve şeref sahibi

Maşuk: Sevilen, aşık

Maşallah: Tanrının istediği gibi

Matlup: İstenilen, aranılan, talep edilen şey

Matuk: Özgürlüğü bağışlanmış

Mavi: Gökyüzünün rengi.

Mazhar: Bir gerçeğe vakıf olma, onurlanma

Mazlum: Yumuşak, sessiz, zulüm görmüş

Mebus: Gönderilmiş, yollanmış

Mebrur: Hayırlı, beğenilmiş, makbul

Mecdi: Büyüklük, ululuk, şan ve şerefle ilgili

Mecit: Çok ulu, yüce

Mecdut: Talihi açık, mutlu, şanslı kimse

Mecnun: Çıldırmış, deli

Mecittin: Dinin ululuğu, büyüklüğü

Medeni: Uygar, şehirli, terbiyeli, nazik

Medet: Yardım eden

Medayin: Şehirler, kentler

Medih: Övme, övgü

Meftun: Tutkun, gönül yermiş, vurulmuş

Mefhar: Övünme, Övünmeyi gerektiren şey

Mehcur: Uzaklaşmış, ayrılmış

Mehdi: Doğru yolda giden

Mehmet: Aşure ayı, Kutsal

Mehay: Sevgini ölümsüzlüğü

Mehmet Akif: Mehmet, Muhammed isminin Türkçesidir

Mehmet Can: Çok hamt eden, Allah'a çok şükreden kişi

Mehti: Doğru yolu bulan, hidayete eren

Mehmetçik: Türk ulusunun sevgi duygusuyla Türk askerine verdiği ad

Mehip: Heybetli, azametli, aslan

Mekin: Nüfuz sahibi, oturup yerleşen

Mekki: Mekkeli, Mekke’yle ilgili

Melih: Güzel, şirin kişi

Melikşah: Büyük Selçuklu Devleti hükümdarı

Melik: Hükümdar, mal ve güç sahibi kişi

Melen: İşlenmemiş, bakir toprak

Meli: Çılgın aşık

Melikhan: Hükümdar

Melikcan: Hükmeden kişi

Melodi: Belli bir kurala göre yaratılan, kulağa hoş gelen ses dizisi

Memduh: Övülmüş, övülecek

Memati: Ölüm

Memnun: Minnet eden, hoşnut, sevinçli

Memet: Mehmet'in farklı söylenişi

Memik: “Mehmet” adının kısaltılarak söyleniş biçimi

Memiş: Mehmet adının halk dilinde bozulmuş biçimlerinden biri

Memo: Mehmet adının halk dilinde bozulmuş biçimi

Memun: Korkusuz, tehlikesiz, sağlam

Menderes: Bu akarsuyun ‘S’ şeklindeki yatağı

Menaf: Dağın sivri tepesi

Mengü / Mengi: Ölümsüz, sonsuz

Mengüer: Ölümsüz, yiğit

Mengüç: Yaşlı, ileri yaş

Mengüalp: Ölümsüz yiğit

Mengütaş: Ölümsüz taş

Mengütimur: Ölümsüz ve demir gibi sağlam

Maarif: Bilgi, kültü

Macit: Şan, şeref sahibi, iyi ahlaklı

Macid: Şeref sahibi

Mağrip: Batı, Akşam

Mağrur: Gururlu, Kendine çok fazla güvenen

Mahabat: Eski İran’da tanınmış bir peygamber

Maharet: İş görmeye becerikli, beceri, ustalık, yetenek

Mahmut: Övülmeye değer, hamdolunmuş

Mahir: Becerikli, hünerli

Mahi: Mahveden, yok eden

Mahfi: Gizli, saklı, örtülü

Mahbup: Sevilen, sevilmiş, sevgili

Mahsun: Güçlü, güçlendirilmiş

Mahmut/ Mahmud: Övgüye değer

Mahzun: Kederli, dertli

Mahfuz: Korunmuş, gözetilmiş, gizlenmiş, saklanmış

Mahser: Huy, özellik

Mahsut: Güçlü, güçlendirilmiş

Mahra: Klasik Türk müziğinde bir makam

Mahya: Ramazan ayında camilere ışıkla yazılan yazı, resim

Mahzar: Yüksek makamlı bir kimsenin yanı, huzuru

Mail: İstekli, eğik

Maksut: İstek, niyet, maksat, varılmak istenen yer

Makbul: Alınan kabul olunan

Maksud: Amaç, gaye, maksat

Makal: Söz, kelam, söyleyiş

Maksum: Taksim edilen, bölünmüş

Makul: Akla uygun, mantıklı

Malik: Sahip, efendi

Malkoç: Osmanlıda akıncılar ocağının komutanı

Muammer: Yaşayan

Muaffak: Başarılı olan, başarı kazanan

Muazzam: Çok büyük, saygıdeğer

Muaz: Aziz, izzet sahibi, saygı uyandıran, çok kıymetli, muhterem

Muallim: Öğreten, öğretmen, hoca

Mucip: Neden, icap eden, gereken

Mucit: İcat eden, buluş yapan

Muharrem: Haram kılınmış, ay takviminin ilk ayı

Muhlis: Katıksız, dostluğu içten olan kişi

Muhittin: Dini saran, çevreleyen

Muhsin: Bağışta iyilikte bulunan kişi

Muhammed: İslamiyet peygamberinin ismi

Muhibbi: Sevgi duyan, dost

Muhlis: Katıksız, Saf, Samimi, dost canlısı

Muhiddin/Muhittin: Dini geliştiren, canlandıran

Muğdat: Çorak su

Muhtar: Kendi iradesiyle istediği gibi davranan

Muhar: Pınar, çeşme

Muhammed Kaan: Muhammed; çok övülmüş, hamt edilmiş. Kaan; Çin ve Moğol imparatorlarına verilen isim

Muhammed Talha: Birçok defalar hamdu sena olunmuş, tekrar tekrar övülmüş, İslam dinini kabul eden ilk 10 kişiden biri

Muhammedcan: Peygamber’in isimlerindendir, can, insan ve hayvanlarda yaşamı sağlayan enerjidir.

Muhacir: Göç eden, göçmen

Muhip: Seven, sevişen

Muhteşem: Görkemli, gözkamaştırıcı

Muhyi: Dirilten, canlandıran, yaşam veren

Muin: Yardım eden, yardımcı

Muktedir: Bir şeyi yapmaya gücü yeten

Mukaddem: Sunulan, takdim edilen, önde olan, önde giden

Mukim: Oturan, ikamet eden

Mukbil: Kutlu, mutlu

Munar: Pınar, çeşme

Munis: Cana yakın, sevimli

Mungan: Cömert

Munzur: Büyük kaynak su

Murat: İstek, arzu

Muratcan: İstekli kişi, arzulu

Murtaza: Beğenilmiş, seçilmiş

Murathan: İstekli hükümdar

Musa: Bir vasiyeti yerine getirmekle görevlendirilmiş kişi, bir peygamber

Mustafa: Seçilmiş, güzide kişi

Muştu: Sevindirici, iyi haber

Musab: İsabet etmiş olan

Musap: Başına bir felaket bir kötülük gelmiş olan

Musaddık: Onaylayan

Mushab/Mushap: Zor, güçlü, dayanıklı

Mustan: Tarihi güzellikleri dolu olan ilimiz

Mut: Kader, talih, kısmet

Mutahhar: Temizlenmiş, temiz

Muti: İyi kalpli, yumuşak başlı

Mutlu: Bütün istek ve özlemlerine kavuşmuş olan, mesut

Mutlugün: Sevindirici gün; mutluluk veren gün

Mengütekin: Ölümsüz şehzade

Mengütimur: Ölümsüz ve demir gibi sağlam, ölümsüz demir

Mengütaş: Taş gibi ölümsüz olan

Mengütay: Ölümsüz genç

Mensur: Dağılmış, saçılmış

Mengüberti: Tanrı verdi anlamında kullanılan bir ad

Mengücek: Erzincan, Kemah, Divriği ve Şebinkarahisar´ı içine alan bölgeyi fethederek XIII. yy.´ın ilk yarısına kadar elinde tutan Türk sülalesi

Mengübay: Ölümsüz kimse

Mensup: Bir kimseyle, bir şeyle ilgisi veya bağıntısı bulunan

Menzur: Adanmış, söz verilmiş

Merdan: Mertler, insanlar, erkekler, yiğitler

Meran: Sis, duman

Merdemer: Cömert, yüce gönüllü

Merani: Cesaret

Merdi: Mertlik, erlik, cesaret, yüreklilik, İnsanlık

Mergen: Usta nişancı

Meriç: Balkan yarımadasında bir akarsu

Mercan: Bir tür balık adı; deniz dibinde yaşayan bitki, hayvan, taş türü bir canıdır

Merdemer: Cömert, yüce gönüllü

Mergup: Istenilen, aranan nitelikte

Meriçtan: Meriç irmağı’nın şafağı, meriç kıyısındaki sabah vakti

Merkür: Güneşe en yakın gezegen olarak bilinir

Mert: Cesur, yiğit, korkusuz

Mersin: Yaprakları yaz kış yeşil kalan, beyaz çiçekli bir ağaç

Merih: Bir gezegen

Mertcan: Yiğit kimse, can

Mertkal: Her zaman mert olarak yaşa

Merksas: Cesur, yiğit

Merkür: Güneşe en yakın gezegen olarak bilinir

Mertel: Eliaçık, cömert

Merter: Sözünün eri

Mertol: Her zaman sözüne ve kendine karşı dürüst ol

Mertkan: Mert soydan gelen

Merttürk: Yiğit Türk

Mertkol: Yiğitliği her yerde konuşulan

Mervan: Emevi sülalesinin Mervan kolu

Merzuk: Mutlu, rızkı verilmiş, rızıklı

Mesut: Mutlu, bahtiyar

Mestan: Savruk, cüret sahibi

Mescur: Taşkın su, deniz, alevli ateş

Mesih: İsa peygambere verilen adlardan biri

Mesrur: Memnun, sevilen

Mestur: Örtülü, kapalı, gizli

Meşed: Şehitlik, şahadet

Meşhur: Ünlü, tanınmış, herkesçe bilinen

Meşahir: Ünlü kimseler

Meşkur: Beğenilmiş, övgüye değer

Meşru: Yasaya, dine uygun olan

Mesud: Mutlu, sevinçli, neşeli

Metanet: Metin olma, dayanma, dayanıklılık

Mete: Büyük Türk Hun İmparatoru

Metin: Metanetli, sağlam, özü, güvenilir

Metehan: Hükümdar olan Mete

Metiner: Sağlam ve yiğit

Metinkaya: Kaya gibi sağlam

Metaan: Huzur, mutluluk

Metkan: Eğitilmiş, yüce kişi

Mev: Yurt, memleket, sığınılacak, güvenilir yer

Mevlâna: Efendimiz, Hazreti anlamında bir ünvan

Mevlüt: Yeni doğmuş çocuk, doğulan zaman

Mevdut: Sevilmiş, sevilen

Mevcut: Hazır olan, hazır bulunan

Mevlit: Doğma, dünyaya gelme, doğulan zaman

Mevzun: Biçimli düzgün

Mevlevi: Efendiliği, hazretliği hak etmiş

Meymun: Uğurlu, bereketli, kutlu

Mezit: Artırılmış

Mezun: İzinli, izin almış

Midhat: Övme, methetme

Mihrican: Sonbahar

Mihrali: En büyük komutan

Mihri: Güneş ile ilgili, Sevgi

Mihin: Büyük, ulu

Mihan: Sıkıntı

Mihrima: Güneş ile Ay

Mikâil: Dört büyük melekten rızıkları bölüştürmek ile görevli olanı

Milis: Halk gücü

Minas: Büyük

Mir: Baş, komutan, amir, bey

Miray: Ayın ilk günleri

Miraç: Göğe çıkma, Hz. Muhammed’in göğe çıktığı gece

Miran: Beyler

Mirkelam: Hatiplik yeteneği olan kimse

Miras: Birine, ölen bir yakınından kalan mal mülk, para veya servet

Mirat: Ayna

Mirek: Prens

Mirsat: Gemi çapası

Mirel: Demir gibi güçlü

Mirsad: Durak; gözetleme yeri, rasat yeri

Mirza: Hükümdar soyundan gelen

Mirzah: Çekirdek ve ona benzer şeyleri dövüp ezdikleri taş

Misbah: Aydınlatma, ışık, nur

Mithat: Övme

Mizan: Denge, terazi

Mizgin: Müjde, müjdeli haber

Molu: Zafer kazanmış

Moran: Dereden büyük akarsu, ırmak, müren

Mocan: Soğukkanlı, dayanıklı, direngen

Molla: Büyük kadı, medrese öğrencisi

Mutluay: Mutlu ve ay gibi olan

Mutlualp: Özlem ve isteğine kavuşmuş yiğit

Mutasım: Günahtan çekinen

Mutlubay / Mutlubey: Mutlu kimse

Mutluğ: Mutlu

Mutlucan: Dertsiz, kedersiz

Mutlutekin: Özlem ve isteklerine kavuşmuş ve biricik kimse, mutlu şehzade

Muttaki: Sakınan, çekinen, Allah'tan korkan

Mutver: Mutluluk ver, mutlu et

Mutluer: Mutluluğa ermiş kimse

Mutlukan: Geçmişi mutluluklar içinde olan

Mutlukhan: Mutlu hükümdar

Muttalip: İsteyen, talepte bulunan kişi

Muvaffak: Başarılı olan, başarı kazanan

Muvakkar: Ağır başlı olan

Muzaffer: Zafer kazanmış kişi

Mübarek: Verimli, bereketli, kutlu

Mübin: İyiyi kötüyü ayırabilen

Mücahit: Savaşçı, cihada katılan

Müçteba: Seçkin,seçilmiş

Mücap: Duası kabul edilen kimse

Müdrik: Medrese öğretmeni

Müderris: Anlayan, kavrayan

Müfit: Faydalı, yararlı

Müjdat: Müjdeler, sevinçli haberler

Mükrim: Güleryüzlü

Mükerrem: Saygı değer, soylu

Mükremin: İyilik sever, konuksever

Mülayim: Yumuşak huylu ağır başlı

Müldür: Berrak

Mülazım: Bir kimseye bağlı olan

Mülket: Ülke

Mülhim: İlham eden

Mümin: Tanımış, iman etmiş

Mümtaz: Ayrı tutulmuş, üstün tutulmuş

Münir: İşık veren, parlak

Münci: Kurtaran, kurtarıcı

Münib: Tanrı'ya yönelmiş kişi

Münif: Yüksek, ulu, büyük

Münim: Nimet veren, yedirip içiren Allahtır

Münip: Tanrı'ya yönelen, güzel yağan, yararlı yağmur, bahar

Münür: Yüksek, ulu, büyük

Mürsel: Yollanmış, gönderilmiş olan

Müren: Irmak, nehir, akarsu

Mürit: Buyuran. emreden

Müslüm: İslam dininden olan

Mürşit: Doğru yolu gösteren, kılavuz, önder

Müşfik: Sevecen, şefkatli, acıyan

Müşir: Haber veren, bildiren, emir ve işaret eden

Müştak: Özleyen, can atan

Müstakim: Temiz, namuslu, doğru

Müstecap: Dileği kabul edilmiş kimse

Müzahir: Yardım eden, yardımcı

M ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları ile İlgili Sık Sorulan Sorular

M ile başlayan en nadir erkek çocuk isimleri hangileridir?

M ile başlayan en nadir erkek çocuk isimleri arasında Müstakim, Mertol, Mengütimur, Metkan, Merksas gibi isimler bulunmaktadır.

Türkiye'de M ile başlayan popüler erkek isimleri hangileridir?

Türkiye’de M ile başlayan en popüler isimler; Mustafa, Murat, Mert, Mahmut gibi isimlerdir.

M ile başlayan en güzel erkek isimleri hangileridir?

En güzel erkek isimleri kişiden kişiye değişse de anne ve baba adayları tarafından Mehmet, Mert, Murat, Mete gibi isimler genel olarak güzel kabul edilir. 

Mustafa ismi ne anlama gelmektedir?

Mustafa ismi temizlenmiş, güzide, seçkin, seçilen kişi anlamına gelmektedir.