C ile Başlayan Kız Bebek İsimleri ve Anlamları

C ile Başlayan Kız Bebek İsimleri ve Anlamları

Ebeveynlerin üstüne en çok düşündüğü ancak aynı zamanda en çok eğlendiği süreçlerden birisi de yeni doğacak çocuklarına isim seçtikleri süreçtir. Aileler bu süreçte doğacak çocuklarına koyacakları ismin onlar tarafından bir ömür boyu taşınacağını bildiği için; diğer çocuklardan farklı, eşsiz ve özel olmasını isterler. C ile başlayan kız bebek isimleri, sunduğu çeşitlilik sayesinde ailelere yardımcı olmaktadır. Yeni doğacak çocuğunuza isim seçerken C ile başlayan kız bebek isimlerine ve anlamlarına bakmanızda fayda vardır.

C ile Başlayan Kız Bebek İsimleri ve Anlamları

Yeni doğan çocuğunuz için ömür boyu kullanacağı bir ismi seçerken A ile başlayan kız bebek isimlerinin anlamlarına bakmak bir isim seçmenize yardımcı olabilir. Anne ve baba adayları, çocuklarına özel ve ayırt edici isim seçerken A ile başlayan kız bebek isimlerine ve anlamlarına bakabilirler. 

Cangün: İnsanı canlandıran, yüzünü güldüren, içine huzur veren gün

Cangüzar: Cana dokunan, becerikliliği İle herkese yardım eden

Canhanım: Sevimli, cana yakın kadın

Canıpek: Acıya, sıkıntıya karşı dayanıklı olan kimse

Canib: Ön taraf, cihet Türk dil kuralına göre “b/p” olarak kullanılır

Canik: Atik, çevik, gözü açık ve becerikli

Canip: Ön taraf, cihet

Canipek: Özü ipek gibi tertemiz olan kimse

Cankat: Hayata neşe ve renk katan

Cankız: Sevilen, sevimli, şirin kız

Cankut: Sevimli, cana yakın

Cannur: Işık saçan dost, sevgili

Canözen: Yaşamına özen ve saygı gösteren kimse

Canözlem: Hasret çekilen kimse

Canperver: İnsanda coşku uyandıran

Canruba: Gönül alan, sevgili

Canrüba: Gönül kapan, gönül alan sevgili

Cansel: Hayat veren su

Cansen: Sevilen ve hoşlanılan kimseye hitaben

Canser: “Canını, özünü ortaya koy” anlamında kullanılan bir ad

Canses: Sesi can veren

Canset: Küçük kraliçe, prenses

Cansev: İçten seven, yürekten seven

Cansever: “İnsanı seven” anlamında kullanılan bir ad

Cansın: Can gibi yakın olan

Cansipar: Canını feda eden

Cansu: Can suyu, hayat veren su

Cansun: İçtenliği ve sevecenliği başkalarına da aşılamaya çabalayan anlamında

Cansunar: İçtenliği ve sevecenliği başkalarına da aşılamaya çabalayan anlamında

Canşan: Şöhret sahibi olduğu halde içtenliğini yitirmeyen

Cabiye: Hazine, Şam’ın güneybatısında, Çavlan’da bir yer

Cahide: Çalışan, çaba gösteren

Caize: Uygun, yerinde, yakışık alan, armağan, yol yiyeceği

Calibe: Kendine çeken, çekici, güzel, albenisi olan, sevecen

Can: Yaşamı sağladığına ve ölümle vücuttan ayrıldığına inanılan soyut varlık

Cana: “Ey can, ey sevgili!” anlamında kullanılan bir ad

Canal: Cana bağlı, cana yakın

Canalp: Özünde güç, yiğitlik, mertlik bulunan kimse

Canan: Sevgili, yar

Canane: Sevgili, gönül verilen, âşık olunan

Canaş: Sevgili, dost, arkadaş

Canay: Ay gibi temiz

Canbahar: Baharın güzelliğiyle içtenliğini yüreğinde taşıyan, baharın romantizmi yaşayan

Canbek: Gözü pek, cesur, güçlü, kuvvetli

Candan: İçten, yürekten, samimi manalarını taşır, yakınlık belirtir

Candaş: Candan, değerli dost

Canece: Sevimli, içten

Caneda: İçten, sevimli kişi

Canel: Eli can kadar değerli olan

Canela: Gözlerinin güzelliğinden içtenliği okunan

Caney: Cana yakın

Canfeda: Uğrunda can verilebilecek olan

Canfer: İçtenliğiyle çevresini aydınlatan

Canfes: Üzerinde desen bulunmayan, ince dokunmuş, parlak, tok, ipekli kumaş

Canfeza: Can artıran, gönle ferahlık veren anlamlarındadır

Canfidan: Özü fidan gibi düzgün olan kimse

Canfide: Özü çiçek fidesi gibi temiz ve güzel olan kimse

Cangil: Canlardan olan, içten insan

Cangül: Özü gül gibi saf ve temiz olan kimse, gül gibi canlı, güzel, temiz kimse

Canten: Ruh ve beden

Canyar: Yürekten sevilen

Canyel: Rüzgar kadar hızlı olan

Cavidan: Ölümsüz, sonsuza kadar yaşayan

Cavide: Sonsuz

Cavlan: Büyük çağlayan

Cazibe: Çekici, alımlı, sevimli, güzel

Cebire: Zorlamak, düzeltme, onarma, kırık veya çıkık bir kemiği yerleştirip sarmak

Cebriye: Yazgı, kader

Cedide: Yeni, kullanılmamış, pek az zamandan beri bilinen veya mevcut olan

Cehven: Kurtuba’da yerleşmiş, birçok alim, fakih, vezir yetiştirmiş meşhur bir Arap ailesi

Celilay: Ulu, yüce ay

Celile: Ulu, büyük, yüce

Cemalnur: Yüz Nuru, güzellik nuru

Ceman: Salma salma yürüyen, nazlı sevgili

Cemanur: Yüz nuru, güzellik nuru

Cemile: Hoşa giden davranış

Ceminur: Çok nurlu, aydınlık kimse, zarif

Cemiyet: Toplum, demek, kurum

Cemre: Ateş parçası, kor, şubat ayında bir hafta arayla hava, su ve toprakta oluştuğu sanılan sıcaklık yükselişi

Cemresu: Cemre ve su isimlerinin birleşiminden meydana gelen isimdir

Cenah: Taraf, yön

Cenan: Yürek, gönül kalp

Cennet: Dinsel inançlara göre iyilerin ölünce gideceğine inanılan yer

Ceren: Ceylan, ceylan yavrusu

Cerib: Hububat için kullanılan bir ölçek

Ceride: Gazete, kayıt, bilgi

Cerime: Zarar görmek, bedel ödemek

Cesaret: Yüreklilik, korkusuzluk

Cesime: Büyük, iri, kocaman

Cevale: Cevval yada cevahir anlamında

Cevher: Bir şeyin özü, güç, enerji

Cevhere: Hicri 5 asırda Bağdat’ta yaşamış meşhur bir İslam hanımı

Cevriye: Haksızlık, eziyet, çile, sitem

Cevza: İkizler burcunun eski adı

Ceyda: İyilik seven

Ceydacan: Güzel ve yürekten dost

Ceydagül: Güzel, bir gül kadar güzel

Ceydagüz: Sonbahar güzelliğinde ve romantizminde olan

Ceydahan: Güzel, güzel ve otoriter

Ceydanaz: Nazlı güzel

Ceydanur: Işık saçan güzel

Ceydasu: Güzelliğiyle bütünleşen temizliği ve saflığı olan

Ceydaşan: Güzelliğiyle şöhret olan

Ceyhan: Güney Anadolu’da Toroslardan doğan ve Akdeniz’e dökülen nehir

Ceyla: İnsanlığa atfedilmiş, bağışlanmış

Ceylan: Güzel gözlü, zarif, ince, narin

Ceylin: Cennetin kapısı, cennete açılan kapıdır

Ceylinaz: Cennetin kapısındaki görevli melek

Ceysu: Su gibi berrak olan

Cezire: Denizdeki ada

Cezlan: Mutlu

Cezmiye: Kesin karar veren

Cıvıl: Hareketli, sesli, kaynaşan

Cıvıltı: Kuşların ötüşürken çıkardıkları ses

Cici: Sevimli cana yakın, hoş güzel, hoşa giden

Cihan: Dünya, alem

Cihanay: Dünyanın en güzeli

Cihanbanu: Dünya hükümdarı

Cihancan: Dünyanın en iyi dostu

Cihandide: Dünyayı gezip görmüş

Cihanefruz: Dünyayı parlatan, aydınlatan

Cihanfer: Cihanı, dünyayı aydınlatan, dünyanın ışığı

Cihangül: Güllerle bezenmiş dünya

Cihannaz: Dünyanın en nazlısı

Cihannur: Alemi aydınlatan nurlu ışık

Cihanser: Cihan’ın başı kadın ve erkek adı olarak kullanılır

Cihansu: Dünyanın suyu

Cihanter: Dünyayı aydınlatan ışık

Cili: Ayın üzerinde beliren açık renk lekeler

Cilve: Hoşa gitmek için takınılan tavır, naz

Cilvekar: Cilveli olan, kırıtan, nazlı

Cilveli: Cilve yapan

Cilvenaz: Nazı özellikle yapan, cilveyle nazı bir arada bulunduran

Cilvesaz: Cilve yapan, cilveli

Cinan: Cennetler

Cinas: Çok anlamı olan bir kelimeyi farklı konuda farklı anlam yükleme işi

Cirim: Hacim

Ciryal: Bir nevi kırmızı boya, altının kırmızılığı, temiz renk 

Civan: Yeni yetme, körpe, genç

Civelek: Canlı, neşeli, sokulgan

Cudiye: Cömert, eli açık

Cumhuriyet: Milletin egemenliği kendi elinde tuttuğu, devlet biçimi

Cümane: Tek inci anlamında Hz Ali’nin kız kardeşi ve Resulullah'ın amcasının kızı olan hanım sahabi

 

C ile Başlayan Kız Bebek İsimleri ve Anlamları ile İlgili Sık Sorulan Sorular

C ile başlayan en nadir kız çocuk isimleri hangileridir?

C ile başlayan en nadir kız çocuk isimleri arasında; Cilem, Cilveli, Civanşir, Cihansu, Cansın gibi isimler bulunmaktadır.

Türkiye'de C ile başlayan popüler kız isimleri hangileridir?

Türkiye’de C ile başlayan popüler kız isimleri arasında; Ceren, Ceyda, Cemre,Cansel, Cemile, Cansu, Cansel gibi isimler bulunmaktadır.

C ile başlayan en güzel kız isimleri hangileridir?

En güzel kız ismi kişiden kişiye değişse de C ile başlayan en güzel kız isimleri genel olarak; Candan, Canay, Cansu gibi isimlerdir.

Cemile ismi ne anlama gelmektedir?

Cemile ismi, güzel, hoşa gitmek için yaranma anlamına gelir.