D ile Başlayan Kız Bebek İsimleri ve Anlamları

D ile Başlayan Kız Bebek İsimleri ve Anlamları

Doğacak çocuğunun ismi hakkında düşünen heyecanlı anne ve baba adayları için en önemli konulardan biri çocuğunun hangi ismi alacağıdır. Ebeveynler, çocuklarının isminin özel ve uygun olmasını isterler. Aileler, çocuklarının isminin farklı ve popüler olması için D harfiyle başlayan kız bebek isimleri tercih edebilirler. Bu harfle başlayan isimler çeşitlidir ve farklı anlamlara sahiptir. D harfiyle başlayan kız bebek isimlerinin derin anlamları ve güzelliği, bebeğinizin hayatta özel bir yere sahip olmasına yardımcı olabilir. Bebek bekleyen aileler, en güzel, anlamlı ve eşsiz ismi seçerken D harfiyle başlayan kız bebek isimlerine ve anlamlarına göz atabilirler.

D ile Başlayan Kız Bebek İsimleri ve Anlamları

Yeni doğacak çocuğun isminin özel olması için anne ve baba adayları çok düşünmektedir. Siz de yeni doğacak kız çocuğunuz adına karar verirken aşağıdaki D ile başlayan kız bebek isimleri ve anlamları tablosundan faydalanabilirsiniz. 

Delistan: İçinde çok çeşitli çiçek bulunan bahçe

Dema: Soluk, nefes

Demar: Damar, hırs, duygu, sinir, soy, yaradılış

Demet: Bağlanmış çiçek topluluğu, ışık huzmesi

Demgüzar: Ömür süren, zaman geçiren

Demhoş: Nefesi güzel kokan

Demi: Kadife, şeftali gibi şeylerin üzerinde bulunan ince tüy

Demre: Antalya’nın turistik yerlerinden biri, Noel Babanın doğduğuna inanılan tarihi yer

Denef: Beyaz renkli ipek kumaş

Deniz: Derya, büyük tuzlu su birikintisi

Deran: Çaresiz, biçare

Derem: Para, akçe

Deren: Toplayan, düzenleyen, pekiştiren

Derim: Çadır

Derin: Sığ olmayan, içli

Derin Su: Yüzeyi tabanından uzak olan, rengi, kokusu ve tadı olmayan, saydam, sıvı madde

Derince: Merdiven

Derman: Çare, tedavi

Dersu: Hepsi, kamilen, baştan başa hep

Derya: Deniz

Deryab: Akıllı, anlayışlı

Deryace: Küçük deniz, göl

Deryadil: Gönlü geniş, her şeyi hoş gören

Deryanur: Bilgisiyle ışık saçan

Desen: Çiçek, çizgi gibi süs şekilleri

Destan: Kahramanlık olaylarını konu alan şiir

Deste: Demet, bağlanmış olma hali

Destecan: Herkese içtenlikle bağlanan

Destegül: Bağlanmış gül demeti

Destegür: Çok gür

Dafne: Defnegillerden, yaprakları güzel kokulu ve yaz kış yeşil olan bir ağaç, develik

Dahiye: Üstün zeka sahibi

Daime: Sürekli, devamlı, kalıcı, müdavim

Dal: ağacın gövdesinden ayrılan kollardan her biri

Dalan: İnce, zarif, narin

Dalay: Beraber, eş, aynı, bir boyda, ortaklaşa olan, birleşik, müşterek

Dalga: Hareketli su kütlesi

Dalım: Tutunacak güç, dayanacak yer anlamında, ağacın dalı

Dalince: Dal gibi zarif ve ince

Dalya: Yıldız çiçeği

Damla: Az miktardaki su

Damlam: Damla kadar küçük, güzel, bereketli olan

Daniş: Bilim, bilgi, bilgi sahipleri

Darçin: Tarçın, güzel kokulu bir baharat

Darin: Hüküm sürmek

Daristan: Orman

Dayahatun: Çocuğa bakan dadı, sütnine, taya

Daye: Süt nine, süt anne, dadı, çocuk yetiştiren

Dayehatun: Çok emek vermiş, dadı

Define: Toprağa gömülmüş kıymetli ve değerli eşya

Defne: Bir kokulu bitki

Değer: Bedel, uygun, layık

Değerli: Değeri yüksek olan, kıymetli

Deha: Üstün akıl

Dehan: Bir akarsuyun denize veya göle döküldüğü yer, munsap

Dehna: Kumun rengi dolayısıyla Arabistan’da ıssız iller adıyla anılan bir çölün adı

Dehri: Dünyanın sonsuzluğuna inanıp öteki dünyayı inkar eden, ruhun da cesetle birlikte öldüğüne inanan materyalist

Delal: Sevgili, değerli

Delfin: Suda yaşayan, yunus

Diclehatun: Ulu kadın

Didar: Güzel yüz, görme

Dide: Göz

Didem: Gözüm, gözüm gibi sevdiğim sevgilim, çok sevdiğim

Didem/Diğdem: “Gözüm, gözüm gibi sevdiğim, sevgilim” anlamında kullanılan bir ad

Didik: Yaşayış, hayat, varlık, sağlık, geçim, huzur

Dikilerek: Oluşturulan ağaçlık, çam ve başka ağaçların gövdeleri

Dila: İçten gönülden seven

Dilağsu: Nehirdeki en güzel su damlası

Dilan: Gönüller, yürekler

Dilara: Gönül alan, gönlü okşayan, gönlü dinlendiren 

Dilaram: Kalbe huzur veren

Dilasa: Gönlü rahatlandıran, avutan

Dilasude: Gönlü rahat, huzurlu

Dilaşup: Gönül çalan

Dilaviz: Gönlün takıldığı, gönüle takılan

Dilay: Gönlü aydınlatan ay

Dilbahar: Konuşmasının güzelliğiyle insanın gönlünü ferahlatan

Dilbant: Gönül bağı, gönül bağlayan

Dilbaz: Güzel söz söyleyen, göze hoş görünen Konuşmasıyla kandıran kişi manasındadır

Destegüz: Sonbahar hayranı

Destenaz: Hayranlık uyandıracak kadar zarif bir nazı olan

Destenur: Işık demeti

Destgir: Nazik, kibar, yardıma hazır

Destgür: Yardım sever, iyilik sever

Destina: Kader, yazgı

Destmal: Mendil

Deşeni: Zulme uğramış, zalimlerin elinde kalmış

Deva: İlaç, çare, şifa

Devin: Hareket; hareket et, hareketli oluş

Devinsu: Suyun ritmik hareketleri, akarsu

Devlet: Büyüklük, kudret, varlık, orun

Devran: Zaman; devir

Devrim: Önemli ve temelli değişiklik, inkilap

Devrin: Bir kişi veya olayın gündemde olduğu tarih dönemi

Dewran: Devir, çark, zaman

Diba: Altın ve gümüş işlemeli bir tür ipek kumaş

Dibace: Başlangıç, önsöz, bir kitabın süslenmiş olan ilk sayfaları

Dicle: Bir nehir adı

Diclehan: Dicle nehrinin yöresinde yaşayanları buyruğu altına alan

Dilbent: Gönül bağı, gönül bağlayan

Dilber: Gönlü alıp götüren güzel, alımlı güzel kadın

Dilberan: Dilberler, güzeller

Dilberay: Ay gibi güzel kadın

Dilbeste: Gönül bağlamış, âşık

Dilbu: Gönül kokusu

Dilcan: İçi dışı bir olan

Dilce: Gönlü dilinde olan

Dilcu: Gönlü çeken

Dildade: Gönül vermiş, âşık ay gibi parlak, ışıklı olan, ışıl ışıl berrak konuşan

Dildan: Sevmek

Dildar: Gönlü baskı altında tutan sevgili

Dildaş: Aynı konulan paylaşanlar

Dilde: Ünü her tarafa yayılmış, herkesin konuştuğu, herkesin dilinde olan

Dilderen: Sevgi toplayan, gönül alan, beğenilen

Dileda: Konuşmaya nazlanan

Dilefruz: Yürek yandıran, sevimli

Dilege: Güzel ve düzgün konuşan

Dilek: İstek, arzu

Dilela: Gözü gönlü bir olan

Dilem: Gönül ilacı

Dilemma: İkilem

Diler: İsteyen, dileyen

Dilfer: Diliyle herkesin gönlünü ferahlatan

Dilferah: Gönlüferah, sevinçli

Dilfeza: Gönlü genişleten, gönlü artıran

Dilfigar: Gönlü yaralı olan, âşık

Dilfiruz: Gönle ferahlık veren, sevindiren

Dilfüruz: Gönle ferahlık veren, sevindiren

Dilge: Güzel konuşan kişi

Dilgüdaz: Gönle eziyet veren

Dilgüzar: Herkesin derdine derman bulan

Dilhan: İçten gönülden söyleyen

Dilhayat: Gönül canlılığı

Dilhıraş: Yürek parçalayıcı

Dilhun: İçi kan ağlayan

Dilhuş: Gönlü hoş, yüreği rahat

Diligüzar: Durmaksızın becerikliliğini öven

Dilinaz: Konuşmaya nazlanan

Dilinigar: Resmeden

Dilinisa: Çok konuşan kadınlar

Dilinur: Konuşmasıyla, gönüllere ferahlık veren

Dilisu: Temiz konuşan

Dilişan: Hatipliğiyle şan şöhret sahibi olmuş

Dilişen: Şen şakrak konuşmalar yapan

Dilkeste: Gönül çekici

Dilküşa: İç açıcı, gönül açıcı, yüreği ferahlandıran

Dilmaç: Çeviri yapan kimse

Dilman: Dil bilen, güzel söz söyleyen

Dilmen: Dil bilen, güzel söz söyleyen

Dilnigir: Gönülde resim edilen sevgili

Dilnişin: Gönülde yer tutan, hoş, güzel

Dilnur: Gönlü nurlu

Dilnüvaz: Gönül okşayıcı

Dilp: Neşeli, mutlu, memnun

Dilrah: Gönül yolu

Dilriş: Gönlü yaralı

Dilruba: Gönül kapan, herkesi kendine bağlayan

Dilruba/Dilrüba: Gönül kapan, gönül alan

Dilrüba: Gönülü şen, dertsiz

Dilsafa: Gönülü şen, rahat, dertsiz

Dilsaz: Gönül yapan, tatlı davranan

Dilser: Hatiplik yeteneğini sergileyen

Dilseren: Hatiplik yeteneğini gözler önüne seren

Dilsever: Konuşmayı seven

Dilsitan: Gönül alan güzel

Dilsoy: Hatiplik yeteneği gelişmiş bir soydan gelen

Dilsu: Gönlü su gibi berrak olan

Dilsuz: Gönül yakan, yürek yakan

Dilşad: İçi rahat, kalbinde neşe, sevinç olan

Dilşah: Gönül şahı, sevgili

Dilşan: Hatiplik yeteneğiyle şan şöhret sahibi olmuş

Dilşat: Gönlü hoş, sevinçli

Dilşen: Gönlü şen, sevinçli

Dilşikar: Gönül avlayan

Dilşikeste: Gönlü kırık

Dilşükufe: Gönül çiçeği

Dilten: Vücut diliyle konuşan

Dilyar: Konuşkan sevgili

Dimağ: Akıl, beyin

Dinçay: Ayın en parlak, en net görülebilen hali

Dinçel: Güçlü el

Diniz: Sakin, dingin

Dirahşan: Parlak, parıldayan

Dirayet: Zekâ, bilgi, kavrayış

Diren: Harmanda sapları yaymaya yarayan uzun çatallı ağaçtan yapılmış araç

Dirik: Diri, canlı, acar

Diril: Dirilmekten buyruk; el dokuması bez

Dirim: Yaşam, hayat, yaşama gücü

Dirisu: Temiz faydalı, doru su gibi olan

Dirok: Tarih, hikaye, öykü

Dirsehan: Dede Korkut hikayelerinde, çocuğu olmadığı için hor görülen sonra da Boğaç Han adında yiğit bir oğula sahip olan kahramanın adı

Diyar: Ülke, dünya

Diyari: Armağan, hediye

Doğa: Tabiat, yaratılış ve yapı özelliklerinin tümü

Doğanbike: Doğan, dünyaya gelen kız

Doğangün: Doğmakta olan gün

Doğannur: Nur gibi parlak olarak doğan

Doğay: “Ey ay, artık doğ, kendini göster” anlamında kullanılan bir ad

Doğu: Güneşin doğduğu ana yön

Dolunay: Ayın tam yuvarlak olduğu an

Domurcuk: Tomurcuk

Dora: Doruk, zirve

Doyum: Ganimet almış

Döndü: Henüz evlenmemiş kız, gittiği yerden geri gelen

Döne: “Bundan sonraki çocuklar erkek olsun” anlamında kullanılan bir ad

Dönem: Belirli bir tarihsel niteliği olan zaman birimi

Dönüş: Dönme işi, dönme

Ducihan: İki cihan

Dudu: Hanım, abla, küçük kardeş

Dudubikem: “Evlenmemiş ablam, kardeşim” anlamında kullanılan bir ad

Duducan: Hanımefendiliğinde samimi olan

Dudugül: Güzelliği ve saygınlığı taşıyabilen

Duduhan: Abla, kardeş

Duha: Kuşluk vakti Kuran-ı Kerim'de 93. Surenin ismidir aynı zamanda

Duhan: Kuran-ı Kerim`de bir sure adıdır ve manası dumandır

Duhter: Kız

Durali: Kız çocuğu olmayan ailelerin en son doğan erkek çocuklarına verdikleri isim

Duranay: Ayın en uzun süre gökyüzünde kaldığı zaman

Durcan: “Yaşa, uzun ömürlü ol” anlamında kullanılan bir ad

Durdu: Erkek çocuğu olmayan ailelerin en son doğan kız çocuklarına verdikleri ad

Durean: Ömrün uzun olsun, canlı kal

Durkadın: “Artık çocuğun olmasın” anlamında kullanılan bir ad

Durkız: “Artık çocuğun olmasın” anlamında kullanılan bir ad

Dursaliha: Erkek çocuğu olmayan ailelerin en son doğan kız çocuklarına verdikleri ad

Dursune: Son olması istenen kız çocuklarına verilen adlardandır

Duru: Saf, berrak

Durugül: Özü temiz güzel kadın

Durugün: Berrak gün

Durugür: Sağı solu belli olmayan

Durugüz: Sessiz geçen sonbahar

Duruhan: Özü temiz yiğit

Durukadın: Özü temiz kadın

Durunaz: Naz yapmak istemeyen

Durunur: Sakinliğiyle gönüllere ışık saçan

Durusel: Temiz akan su, akarsu

Durusev: Sessiz, temiz ve sevilen kadın

Duruseven: Kendisi gibi olanı seven

Durusoy: Temiz olarak tanınmış kimse

Durusu: Arı, temiz, berrak sular gibi olan

Duruşan: Şöhretine rağmen sessiz, sakin bir hayat süren

Durutan: Tan vaktinin sessizliğini yaşayan

Duruten: Çok temiz, pürüzsüz bir cilde sahip olan

Duruyar: Sessiz, sakin sevgili

Duşize: El değmemiş kız

Duyal: Hassas, hisli, çabuk duygulanan

Duygu: His, gönülde uyanan yankı ya da tepki

Duygucan: Yüreği çok duygulu olan

Duygucuk: Sevimli, kendi halinde olan, sevecen

Duygudaş: Duyguları başkasıyla aynı olan

Duygugül: Duygulu ve gül gibi güzel

Duygugün: Doğduğunda duygulu anlar yaşatan ve de gül gibi bir güzelliğe sahip olan

Duygugür: Duygularını coşkuyla ifade eden

Duygugüz: Duygularında sonbahar hüznünü yaşayan

Duygun: Duygulu, hassas

Duygunaz: Duygularını ifade etmekte nazlanan

Duygunisa: Duygulu, hassas kadın

Duygunur: Duygularıyla herkesi aydınlatan

Duygusal: Çevresine duygu saçan, çok duygusal

Duygusan: Duygusallığıyla tanınan

Duygusay: Herkese karşı saygılı olan

Duygusel: Coşkun duygulara sahip olan

Duyguser: Duygularını rahatlıkla herkese ifade edebilen

Duygusev: Duygulu olanı sev

Duyguseven: Kendi gibi duygulu olanı seven

Duygusoy: Çok duygulu bir soydan gelen

Duygusu: Temiz duygulara sahip olan

Duygusun: Duygularını yansıtan

Duyguşan: Duygularının saflığıyla tanınan

Duyguşen: Şen şakrak hisleri olan

Duygutan: Tan vakti gibi hüzünlü duygulara sahip olan

Duyguyar: Duygulu sevgili

Duysal: Duymakla, hissetmekle ilgili olandır

Duysun: İşitilsin, bilinsin, şöhretli olsun

Duyu: Hissetme, algılama

Duyuş: İşitme, hissetme, bilinme

Düden: Yer altında akan suların kireçli tabakaları eriterek meydana getirdikleri tabii kuyu, bataklık, girdap

Dülfin: Arap astronomları tarafından Delphinus yıldız kümesine verilen isim

Düman: Sis

Dünya: Yeryüzü

Dürdane: İnci tanesi

Dürefşan: İnci gibi sözleri olan

Düri: Düriye

Düriye: İnci gibi ışıldayan, parlak

Düriyye: İnci gibi parlayan, parlak, parıltılı yıldız

Dürnev: İnci, inci tanesi

Dürnur: İnci ışığı

Dürre: İnce tanesi

Dürriye: İnci gibi parlayan

Dürrüşehvar: Padişahlara yaraşır değerde inci

Dürveş: İnci gibi

Düş: Hayal, rüya, güzel rüya

Düşsel: Hayal gibi olan

Düşüm: Hayalimdeki, düşlediğim, istediğim anlamında

Düşünsel: Düşünce ile ilgili

Düzey: Seviye karşılığı olarak uydurulmuş olmayan

 

D ile Başlayan Kız Bebek İsimleri ve Anlamları ile İlgili Sık Sorulan Sorular

D ile başlayan en nadir kız çocuk isimleri hangileridir?

D ile başlayan en nadir kız çocuk isimleri arasında; Demet, Derin, Dilber, Dilberay,  gibi isimler bulunmaktadır.

Türkiye'de D ile başlayan popüler kız isimleri hangileridir?

Türkiye’de D ile başlayan popüler kız isimleri arasında; Dila, Dilan, Derya, Dilara, Dilşat, Deniz, Derya, Dicle, Duygu,  gibi isimler bulunmaktadır.

D ile başlayan en güzel kız isimleri hangileridir?

En güzel kız ismi kişiden kişiye değişse de D ile başlayan en güzel kız isimleri genel olarak; Dila, Dafne, Dilara, Derya, Duru gibi isimlerdir.

Dila ismi ne anlama gelmektedir?

Dila ismi, gönül çalan veya kalp hırsızı anlamına gelir.