A ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları

A ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları

Her ebeveyn doğacak çocuklarına özel ve eşsiz bir isim koymak isterler. Bu noktada anne ve baba adayları A ile başlayan erkek bebek isimlerine yönelirler. A ile başlayan erkek bebek isimleri içerdiği özel anlamları ve çeşitliliği sayesinde yeni doğacak çocuğunuz için mükemmel bir tercih olabilir. A ile başlayan erkek bebek isimleri, ailelerin tercih sürecinde geniş bir yelpazeye sahip olduğu için sıkça başvurduğu bir harftir. Ailenize katılacak en yeni üyenize isim koyarken A ile başlayan erkek bebek isimleri ve anlamlarına göz atabilirsiniz.

A ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları

Aileler yeni doğacak çocuklarına isim düşünürken A ile başlayan erkek bebek isimleri ve anlamlarına göz atabilirler. A ile başlayan erkek bebek isimleri ve anlamları geniş bir yelpazeye sahip olup, çok çeşitli anlamlar içermektedir. Siz de bebeğiniz için özel bir isim arıyorsanız A ile başlayan erkek bebek isimleri ve anlamlarına bakabilirsiniz.

Ayman: Ay gibi güzel kimse

Aytürk: Ay gibi güzel ve Türk gibi güçlü

Argon: Ateş rengi

Aydıntan: Işıklı sabah vakti, aydınlık sabah vakti

Akbeğ: Namuslu ve varsıl, akbay, ak bey

Abak: Köylü

Atılay: Kolaylıkla ileri atılabilen, cesur kimse

Afacan: Ele avuca sığmaz, çok zeki

Adahan: Ada ve han sözlerinden oluşan bir ad

Abdülferid: Tek, eş­siz, eşi olmayan, kıyas kabul etmez, üstün olan Allahın kulu

Ali: Yüce, üstün, yüksek

Acarsoy: Yiğit soy, güçlü soy

Afrin: Suriye'de bir şehir

Arık: Eti yağı erimiş, zayıf

Arkut: Temiz ve uğurlu arı ve kutlu

Akbaran: Ak güç

Akgün: Sevinçli gün

Altıner: Altın gibi değerli kimse

Abdüşşekür: Emrine uyan, yasaklarından sakınan kullarını seven ve çok ikramda bulunan

Akınal: Saldır ve kazan

Aryüz: Arı yüz, temiz yüzlü

Abdulkadir: Her şeye gücü ve sözü yeten

Altınkılıç: Altın gibi kıymetli kılıç

Atar: İleriye fırlatır ,Gücü yeten

Akozan: İçten, duygulu şair

Ardıç: Güzel kokulu yapraklarını kışın dökmeyen bir ağaç, dağ servisi, çamgillerden kokulu bir ot

Atanur: Atasından aldığı nuru taşıyan

Abdülkerim: Kerem sahibi, cömert, ulu olan Allah ın kulu

Alpaydın: Yiğit ve aydınlık, yiğit ve bilgili yiğit ve aydın

Arer: Temiz ve güvenilir kişi

Alaz: Ateş

Adil: Adaletli

Arıca: Temizce arı gibi

Aşkınay: Ay’ın çok değişik ve çok güzel görünmesi

Altıntuğ: Çok değerli tuğ

Aksoy: Temiz soy, lekesiz soy

Ayas: Duru ve dingin havada çıkan kuru soğuk, ayaz

Aker: Dürüst, er kişi

Abdülhamit: Övülen Tanrı’nın kulu

Arbas: Çok güçlü erkek

Aytuna: Ay gibi güzel ve Tuna Irmağı gibi görkemli

Asli: Asıl, tek

Abdülrezzak: Soylu, gücüne güç katan

Abuşka: Kadının kocasına verilen bir ad

Ataullah: Allah'ın hediye ettiği ilk erkek çocuk, Allah'ın bağışladığı, hediye ettiği, ihsanı, lütfü

Arzüdar: istekli

Agıl: Akıl, zeki

Abidin: Dua eden, duacı

Atakan: Atasının kanını taşıyan, atasının kanından gelen gücü barındıran

Akersoy: Yiğit soylu, dürüst, namuslu

Acahan: Güçlü kuvvetli kişi

Akif: Bir şeyde sebat eden, İbadet eden,

Abdüssettar: Günahları örten, gizleyen Allah´ın kulu

Alpağan: Yiğit

Akartuna: Tuna gibi gürül gürül akan

Akaner: Akıp giden yiğit

Acunalp: Dünyaca tanınmış yiğit

Azer: Ateş

Adiyan: Bervari ilçesi halkından kabile

Abdülbari: Yaratan, yaratıcı Allah’ın kulu Bari ismi

Akbulut: Beyaz bulut

Atuf: Birine sevgisi olan, sevgi duyan Allah’a karşı sevgi duyan

Ayalp: Ay gibi güzel ve yiğit

Abdal: Derviş, bilgili kişi

Akşit: Kutlu, uğurlu Ak güneş, nur, aydınlık

Alişah: Ulu hükümdar

Aykaç: Güzel söz söyleyen, ozan

Akdoğu: Beyaz şafak, ak ışıklı doğu

Atasan: Soyuyla ünlü olan, övünen kişi

Alatan: Seher vakti rengi

Abdülhak: Yüce Tanrının kulu

Akçakaya: Oldukça ak renkli kaya, beyazca kaya

Afgan: Çabuk sinirlenen

Aybey: Ay gibi doğan erkek, bey

Acarman: Çevik, becerikli, girişken insan

Amir: Devlete ait, şenlendiren

Ağan: Geceleri gökte, ara sıra, hızla akıp gittiği görülen ışıklı nokta, göktaşı, akanyıldız

Alpsu: Yiğit ve su gibi

Avşar: Bir Türkmen boyu

Atik: Çok hızlı davranan, çevik

Arıkal: Temiz kal

Aref: Pek maruf, fazlaca bilinen arif, anlayışlı ve bilgili

Aymete: Hun İmparatoru Mete’nin bir adı

Aktuna: Duru, berrak akan Tuna nehri

Atamer: Benim atam er kişidir, yiğit atam

Alphun: Yiğit

Ağacan: Cömert, içten kimse

Arkoç: Temiz ve güçlü

Aydıntuğ: Üzerine ışık düşmüş tuğ

Arkan: Arı kan, temiz kan, soylu kan

Arsoy: Arısoy

Avcı: Avlanmayı seven veya avı kendine iş edinen kişi, bir şeyi büyük bir istekle izleyen ve bulup ortaya çıkaran tanıtan kimse

Aysungur: Ay gibi güzel, sungur, gibi, akdoğan gibi avlayıcı kimse

Akerman: Soylu kişi

Abadın: Ezeli

Akarsel: Akıp giden sel

Alpbilge: Güçlü ve aynı zamanda da akıllı olan kişi

Ağçelik: Çok iyi su verilmiş, çelik, ak çelik

Acunal: Dünyayı kapsayan, dünyayı fetheden; Dünyayı fethet; dünyaya yayıl” anlamında kullanılan bir isimdir

Acabay: Güçlü kuvvetli kişi

Akaydın: Aydınlık, temiz

Ağansoy: Yüksek soylu

Alangu: Altın geyik

Akgüç: Namuslu ve güçlü

Aykal: Aydınlık kal

Arıyüz: Temiz yüz, temiz yüzlü

Aznavur: Cesur, kahraman, yiğit

Abdülmelik: Tüm evrene egemen olan Tanrı’nın kulu

Abdülhalim: Anlayışlı, izanlı Tanrı’nın kulu

Akba: Sazlık, bataklık, ağba

Alasoy: Çok renkli bir soydan gelen

Abdüzzahir: Varlık ve birliği sonsuz sayıda eserler ve delillerle belli olan

Altay: Asya’da Batı Sibirya ile Moğolistan’ı ayıran dağlık alan

Argın: Yorgun, bitkin

Akbudak: Ak renkli budak

Akkuş: Yırtıcı bir kuş türü

Arıkar: Yardım, yardımcı

Altınok: Altın gibi kıymetli ok

Atıl: Fırla

Akam: Etki, sonuç, vargı

Abdürrauf: Çok merhamet eden, esirgeyen Allah ın kulu Rauf olan Allah ın kulu

Akıntan: Tan vakti, tanyeri ağarırken yapılan akın

Anday: And içmek, yemin etmek

Abdülmetin: Kudrete sahip Tanrı’nın kulu

Atasagun: Hekimlerin babası, atası

Arpat: Hun Uygur halkının önderi Arpatlar hanedanının kurucusu

Akçit: Aydınlık yüz, ışıklı yüz

Alpgiray: Kırım hanlarından, "Giray" Kırım hanlarına verilen bir ünvan

Atasev: Atayı, ataları, babayı sev

Aybars: Ay gibi parlak ve güzel, pars gibi yırtıcı

Adısönmez: Adı sürekli olarak yaşar, adı sürer gider, kuşaktan kuşağa sürer

Alptekin: Yalnız ve uğurlu cesur kişi

Arin: Temiz, saf

Adıgüzel: İsmi güzel anlamında

Abaza: Kafkaslarda yaşayan bir Türk soyu

Abdüllatif: Zenginliğini paylaşan Tanrı’nın kulu

Akdoru: Karla kaplı zirve

Akış: Akma eylemi

Araf: Cennet ve cehennem arasındaki yer

Abdülgaffar: Kulla­rının günahlarını affeden Allah'ın ku­lu Allah'ın isimlerindendir

Alpak: Cesaret sahibi, kahraman kişi

Adanır: Adı ünlenen kimse

Aka: Saygıdeğer kimse, ağa

Artemis: Orman ve savaş tanrıçası

Altuğ: Kırmızı tüy

Abdüsselâm: Barışçı olan Tanrı´nın kulu Barış, rahatlık, selamete çıkaran, selam eden, zevalsiz ebedi olan Allah´ın ku­lu

Ataç: Atalardan sürüp gelen

Akıneri: Akın yapan yiğit, akıncı yiğit

Akbaş: Tane tutamamış ekin, başağı, bir tür ak buğday, şahinden büyük bir av kuşu

Azamet: Büyüklük, ululuk, yücelik, gurur, görkem, heybet, çalım, kurum, debdebe

Ağca: Çok beyaz, apak

Aypar: Görkem, saygı uyandıran görünüş, aybar

Alkor: Kıpkırmızı ateş, kızıl köz

Adin: Cennet

Alikan: Hizan’da yaşayan Kürt aşireti

Alkın: Korkusuz, yiğit, kızıl kın

Ağabey: Ağa, çok varsıl, güçlü kişi

Ataeli: Ata yurdu, ataların doğup büyüdüğü, yaşadığı yer

Aklan: Hızlı akan derecik

Akgüner: Aydınlık sabah vakti

Aru: Arı, katışıksız

Alpar: Yiğit, kahraman, yiğit er, alp er, yiğit kişi

Abid: Dini bütün, dindar, sofu

Akçar: Temiz ruhlu

Akcebe: Savaşlarda kullanılan beyaz zırh

Akadlı: Adı ak, soyu temiz

Alen: Ermenice kökenlidir, saygınlık başarı anlamlarında

Aydinç: Ay gibi güzel, ışıklı ve dinç

Ayaz Ada: Soğuk ve durgun hava

Alakuş: Tavus kuşu

Alaaddin: Dinin yücesi, ulusu, büyüğü eini yüceltmek için din uğruna çalışan kimse

Akdamar: Beyaz damar, akan damar

Arpad: Arpacık

Ağırtaş: Ağırlığı çok olan taş, ağırbaşlı kimse

Aykutlu: Ay gibi güzel ve uğurlu, uğurlu ay

Acem: Açık ve doğru Arapça konuşamayan kimse, İran haklarından birine mensup

Akbayar: Namuslu, temiz ve yüce

Abgun: Mavi renk, gök, parlak, nişasta

Altınel: Altın gibi kişiliğe sahip olan

Alemdar: Bayrak taşıyan, bayraktar anlamındadır Önder

Armağan: Birini sevindirmek, mutlu etmek için verilen şey, hediye, ödül, bağış, ihsan

Ayık: Anlayışlı, uyanık, açıkgöz, zeki

Arslan: Güçlü, yırtıcı

Akıntürk: Akıncı Türkler

Albora: Kırmızı fırtına

Atabay: Saygıdeğer ve varsıl kimse, Selçuklu döneminde bir unvan, atabey

Atahan: Büyük yönetici, ata durumundaki han

Anıl: Amaç, maksat

Argün: Temiz gün, günlük güneşlik, yaşama sevinci veren gün

Akkılıç: Kirlenmemiş kılıç

Alçin: Kızıl ve parlak renkli küçük bir kuş

Alpas: Kızıl pas al renkli pas

Arel: Dürüst ve temiz kimse

Ağer: Temiz kişi, temiz erkek, ak er

Abır: Huzur, barış

Arıker: Temiz kimse, çelimsiz erkek

Acun: Dünya, varlık

Ağcabey: Temiz ve kişilikli insan

Alp: Yiğit bir sıfat, kahraman anlamı taşır

Asi: Başkaldırıcı, dikbaşlı

Alcan: Yürekli, cesur

Alem: Dünya, cihan, halk

Abdi: Kulluk ve itaat edendir, kullukla, kölelikle ilgili

Abdülbasit: Genişlik, ferahlık ve kolaylık verici olan Allah'ın kulu

Acatay: Güçlü tay

Arpak: Büyü, sihir

Armin: Özgürlük ve barış yanlısı

Akansel: Akan, uzun mesafeden sonra denize dökülen su

Ayhan: Büyük hükümdar

Abdülcevat: Cömert olan Allah ın kulu

Affan: Kendini kötülüklerden uzak tutan

Alpkutlu: Yiğit ve uğurlu, uğurlu yiğit

Arkın: Arkada, geride olan, ağır, yavaş, sakin dingin

Atılhan: Dinamik hükümdar

Açıkalın: Alnı açık kimse, temiz kişi

Abdülcemal: Güzellikleri kendinde toplayan Allah’ın kulu

Akatay: Temiz ve herkesçe bilinen kimse

Asım: Temiz, namuslu, sağlam karakterli

Ateş: Yanıcı maddelerin yanmasıyla ısı ve ışığın ortaya çıkması

Atacan: Hoşgörüsü olan kimse, babacan

Azadi: Bağımsızlık, özgürlük

Aydın: Bilge

Argun: İlhanlı hükümdarlarından biri

Arkadaş: Birbirlerine karşı sevgi ve anlayış gösteren kişilerden her biri, bir işte birlikte bulunanlardan her biri

Alya: Er, yüksek yer, yük­seklik, gök, sema

Abduş: “Abdullah” isminin kısaltılarak bir başka söyleniş biçimi

Atakol: Atılgan ol

Ataol: Gelecek kuşaklara baba, ata olasın

Ayberk: Güçlü

Akıner: Akın eri, akın yapan er

Atınç: Atılgan, atak

Anak: Kibar, zarif bey, soyu temiz olan

Asıf: Çok şiddetli esen rüzgâr

Ari: İran’dan geçerek Kuzey Hindistan’a yerleşen halk veya bu halktan olan kimse

Aytop: Yuvarlak ay, nur topu gibi

Artuk: Artmış olan, artan, üstün, ünlü Selçuklu emiri

Adem: İyi, temiz insan, ilk insanın adı

Azrak: Çok az bulunur, değerli

Akdoruk: Beyaz renkte, ağaçsız dağ tepesi

Arsan: Temiz adlı

Aydınol: Okumuş ve bilgili biri ol

Ape: Amca, büyük

Armanç: Hedef

Aydınay: Ay’ın çok parlak hali

Ağaoğlu: Saygı duyulan birinin oğlu, beyzade

Asgar: Küçük, ufak

Arıbal: Arının yaptığı bal, arı balı, tatlı kimse, hoş kimse, katışıksız, bal, temiz bal, saf bal

Arbay: Mütevazi insan

Alptuğrul: Yiğit alıcı kuş, yiğit doğan

Aytar: Olanları bildiren, haber veren

Akata: Temiz ata, namuslu ata, lekesiz ata

Abdüllazim: Büyük, yüce, ulu, yüksek

Akergin: Ak ve olgun

Azam: En büyük, ulu

Alataş: Karışık renkli taşlar

Alişan: Ünü büyük

Abakay: Bir Türk boyunun adı

Aras: Kalın yün, at kılı

Ardil: Yürek ateşi

Ayca: Yüzü ay gibi aydınlık ve güzel olan

Aktöre: Ahlakçı

Ar: Ateş

Ahter: Yıldız

Aytolun: Dolunay

Adsız: Adı olmayan, isimsiz

Akyel: Güneyden esen yel, lodos, doğudan esen yel, kuzeyden esen yel, poyraz

Akçakıl: Ak renkte küçük taş, akarsu kıyılarındaki ak renkli küçük taş

Alkin: Korkusuz ve kin dolu

Aydıner: Aydınlık yüzlü kimse

Alaner: Alan eri, meydan yiğidi

Arıkan: Saf kan, temiz kan, soylu kan

Arpağ: Büyü sihir

Aber: Hz. Nuh´un erkek torunu

Abamüslüm: İslamiyete inananların ulusu, yücesi

Afşin: Zırh, silah

Alper: Yiğit kişi

Atasay: Atayı say, ataya saygı göster

Agir: Ateş

Aşan: Öte yana geçip giden, yüksek bir yerin, ötesine geçen, Uygur yazıtlarında geçen bir ad

Abuzettin: Dindar, din yolunda hızlı giden

Abdurrahman: Rahmet sahibi olan Allah’ın kulu

Adlı: Zamir

Aydoğan: Ay gibi doğmuş olan

Ahves: Cesur, kahraman, yiğit

Alpdoğan: Cesur doğan

Arjen: Volkan alevi

Aktan: Aydınlık sabah manasındadır Güneşin ağırma vakti

Adar: Uygur metinlerinde geçen bir Türk adı, olgunluk, erginlik, süre zaman, omuzdaş

Alpay: Güçlü, cesur

Akkaş: Beyaz renkli yeşim taşı

Alsoy: Soyu sıcak insanlardan oluşan

Aykul: Ay gibi kutlu, ay kadar uğurlu

Akdora: Ak renkte dağ tepesi, ak doruk

Açıker: Doğruluğun, dürüstlüğün savunucusu olan

Akasoy: Ağa soylu, soyunda ağalık bulunan kimse ağa soyu

Akçıl: Beyaza yakın, beyazı çok, içinde ak renk bulunan, kırçıl

Akdik: Ak renkte ve dik

Abdülfettah: Gizli şeyleri açığa çıkaran, Allah'ın kulu, zafer kazanmış, üstün gelmiş, fetheden-açan, kullarınının kapalı / müşkil işle­rini açan

Altaş: Kızıl renkli taş

Anya: Kutsal kitapta adı geçen İsrail peygamberi

Atasü: Asker babası, asker atası

Ahen: Demir gibi sert

Abbad: Allaha itaat ve ibadet eden, kulluğunu hakkıyla yerine getiren, yasaklarından kaçınan kişi

Akersan: Yiğit sanlı

Akansu: Akıp giden su

Alkan: Kırmızı kan, soylu

Altemür: Kızıl renginde demir

Avedis: İyi haber getiren kişi

Arsen: Kurtuluş, özgürlük

Abdürreşit: Doğruluğu öğreten Tanrı’nın kulu

Aydınalp: Aydınlık ve yiğit

Apa: Büyük kız kardeş, abla

Akbel: Ak, beyaz, bir dağın iki tepesi arasında geçit veren çukurca yer 

Aziz: Onur sahibi yüce, saygıdeğer, manevi gücü çok üstün

Abrek: Yaşadığı toplumun düzenine karşı gelen, savaşçı

Ağaner: Akanyıldız gibi güzel er, akaner

Abdürrahman: Rahmet sahibi olan Tanrı’nın kulu

Aclan: Yerinde duramayan, aceleci

Alpayer: Güçlü ve delikanlı olan

Aksay: Ak renkte yassı taş, boz renkli kayalık yer

Abad: Şen, bayındır, sonsuz gelecek zamanlar

Adısoylu: İsminin çok elit olduğu anlamında

Alasay: Kişiliğiyle çevresinde saygı uyandıran

Abdülkadir: Kudretli ve güçlü olan, Allah’ın kulu

Alican: Yüce olan can

Aydoğmuş: Ay gibi doğmuş, ay kadar güzel olan

Akgil: Soyu temiz olan

Adınamlı: İsmiyle ünlü olan

Afer: Çok beyaz, bembeyaz

Akyurt: İyi ve güzel bir vatan

Aldemir: Ateşte ısıtılıp kırmızı hale getirilen demir Al-Demir

Acarer: Güçlü, becerikli, gözü pek kimse

Adilhan: Doğruluğun, hakkın hükümdarı

Altuner: Çok değerli kimse, altın yiğit

Aköz: Özü ak, temiz

Ayaz: Duru ve dingin havada çıkan kuru soğuk, bulutsuz ve Ay ışıklı gecede çıkan soğuk

Alkım: Gökkuşağı

Alatürk: Çok renkli bir kişiliğe sahip olan

Akgündüz: Aydınlık gündüz

Akhan: Ak soylu han

Aykan: Kanı ay gibi parlak ve temiz

Arda: Asa, işaret için dikilen değnek ardıl, sonra gelen, halife

Akant: Temiz, dürüst, sözünün eri

Akbey: Temiz ve güvenilir kişi

Aysar: Ayın etkisiyle huyu değişen kimse

Aypars: Ay gibi güzel ve pars gibi yırtıcı

Arafat: Mekke'de bir tepenin adı

Aren: Kum tanesi

Atasevin: Atalarınla sevin

Aktemür: Beyaz demir

Abat: Şen, rahat, mutlu olmuş

Adalır: Adlanır, ad alır, bilinir

Abdülvahit: Üstün olan Tanrı’nın kulu

Ahmet: Övgüye değer

Ağa: Ağabey, köy ve kasabalarda büyük toprak sahibi olan Varlıklı kimse

Akel: Güvenilir kişi anlamındadır bunun yanında doğru, dürüst işler yapan kişi

Altaner: Kızıl tan eri, kızıl şafak yiğidi, altın renkli şafak

Alpat: Yiğit al

Alpsü: Yiğit asker, yiğit subay, yiğit er

Ayata: Eski Türklerin inanışına göre gökyüzünün ikinci katında oturan tanrı, Ay tanrısı

Ağakan: Ağa soyundan gelme

Altan: Altın

Alinur: Işık saçan yüce kişi

Alpertunga: Bir Türk destanı kahramanı

Aslaner: Yiğit erkek, yiğit kimse, aslan gibi kimse

Alpkan: Yiğit, yiğit kanlı, soyca yiğit olan

Aykutalp: Uğurlu, cesaretli

Ağahan: Ağaların ağası

Alaatin: Dini yükseltmek, yüceltmek için çalışan

Ayyüce: Yücelerdeki Ay

Akçal: Ak renge yakın, beyaza yakın beyaza çalan

Adalan: Adı bilinen, tanınan, iyi ünü olan

Ataberk: Selçuklu Devleti’nde şehzadelerin terbiyesiyle vazifeli şahıs, lala

Akay: Dolunay, ayın ondördü

Aram: Sakin, huzurlu

Açıkel: Cömert insan

Algün: Kızıl gün, al renkli Güneş

Abdülmecit: Şan ve şeref sahibi Tanrı’nın kulu

Alim: Bilen bilgili, çok okumuş kişi manasındadır

Akalın: Temiz alın, açık alın, ak alın

Alpman: Yiğit kimse

Arığ: Arı, temiz, saf, katışıksız, eti yağı erimiş, arık zayıf

Artanç: ince ruhlu, duyarlı, sanatkar

Ay Timur: Ay gibi ışıltılı ve demir gibi sağlam

Aslanhan: Aslanların aslanı

Aliş: Ali adının sevecenlik verilmiş biçimi

Anter: Arap edebiyatında kahraman

Alpçetin: Yiğit ve çetin kişi

Akıman: Eli açık, yiğit, yiğit kimse

Ahi: Dost canlısı, erkek kardeş, eli açık, cömert

Argüder: Erdemlilik peşinde olan

Akönder: Güvenilir lider

Asil: Yüksek duygularla hareket eden kişi, soyu sopu belli, sağlam soylu kişi demektir

Akbilge: Bilge, temiz bilge

Abdülcabbar: Zorlayıcı güce sahip olan Tanrı’nın kulu

Atay: Herkesçe bilinen, tanınmış, ünlü

Akartürk: Akıp giden Türk

Akburçak: Bir metre boyu olabilen bir burçak türü

Akdağ: Ak renkli dağ, kar kaplı dağ

Akad: Soyluluk, onurlu bir kişiliğe sahip olmak

Adalettin-Adaleddin: Dinin adaleti

Aşık: Bir kimseye veya bir şeye karşı aşırı sevgi ve bağlılık duyan, vurgun, tutkun kimse

Adıyahşi: İsmi güzel anlamında

Abdülhalik: Yaratan Tanrı’nın kulu

Akdur: Akıp git ve dur, akıp dur

Arca: Çam ağacı, temiz

Akmaner: Lekesiz yiğit, ak alınlı kimse

Akköz: Ak renkte göz, ak kor

Akyüz: Dürüstlüğü yüzüne vurmuş olan kişi

Akagündüz: Asıl adı Enis Avni olan bir yazarımızın takma adı

Asaf: Vezir, Erdem, ileri görüşlülük, yönetimde başarı, vezirlere verilen ünvanlardan biri

Altmay: Altın gibi değerli ve ay gibi ışıklı

Abdüssamed-Abdüssamet: Kimseye ve hiçbir şeye ihtiyacı olmayan,  Allah’ın kulu, kimse­ye hiçbir şeye muhtaç olmayan

Araz: İşaret, alamet

Azim: Bir şeyler yapmak için kararlı kişi, azmeden, azimli

Aksan: Temiz, lekesiz ün

Arıer: Temiz er, katışıksız, er, temiz kimse

Azametdin: Dinin yüceliği

Aktekin: Parlak, görkemli, temiz huylu

Aliyan: Nusaybin, cizre arasında yaşayan

Ay Temiz: Ay gibi berrak ve temiz olan

Aytekin: Ay gibi parlak ve biricik, çok değerli

Andak: Ak ant, temiz yemin, diken, sellerin oyduğu yar

Amber: Güzel koku, güzellerin saçı

Aytok: Ay gibi güzel ve tok

Alçın: Kırmızıya çalan küçük bir kuş

Abdülvahip: Üstün olan Tanrı’nın kulu

Aksal: Birçok kalın direğin yan yana bağlanmasıyla yapılan, düz ve korkuluksuz, dfeniz ya da ırmak taşıtı

Aykut: Ay gibi uğurlu

Abdülbasir: Her şeyi görüp gözeten ve gizliliğin kendisi için söz konusu olmadığı, Allah’ın kulu, her şeyi görüp anlayan

Altemur: Kırmızı demir

Ayaydın: Çok aydınlık, ay gibi aydınlık, ay ışığı

Akarsoy: Soyun devam etmesi

Aşkan: Renk, beniz

Abay: Hüner, beceri

Ardıl: Arkadan gelen, sonra gelen, öncekinden sonra, ardından gelen

Acartürk: Yiğit Türk, güçlü Türk, gözüpek Türk

Atagün: Büyüklerin günü

Arıbaş: Temiz kimse, çalışkan kimse, arı gibi çalışan baş

Atilla: Hunların “Tanrının Kırbacı” denilen büyük hükümdarı

Akdal: Beyaz dal

Aydoğdu: Ay gibi doğmuş olan, ay gibi doğan

Alparslan: Korkusuz, yiğit, soylu, aslan gibi anlamında

Alpyürek: Yüreğinde yiğitlik, bulunan

Abdürrezzak: Bütün mahlûkların rızkını veren

Akyiğit: Temiz ve güvenilir kişi

Aşkıner: Üstün er, üstün kimse

Ataner: Senin atan er kişidir, yiğittir

Adaş: Adları eş olanlar, aynı adı taşıyanlardan her biri, kardeş, edinilmiş olan, arkadaş

Aladoğan: Bir kuş türü

Atlan: Ata bin, at sahibi ol

Anlı: Namı yürümüş olan

Atlığ: Namlı, şöhretli

Aysal: Ayla ilişkili, ay gibi

Acuner: Dünya eri, dünya yiğidi

Arman: İstek, amaç, dürüst, temiz insan, arı insan

Aktün: Aydınlık gece, ışıklı gece

Abdullah: Allah’ın kulu

Abide: Anıt önemli ve değerli yapıt anlamındadır

Aytemur: Ay gibi güzel ve demir gibi sağlam

Arcan: Temiz saf, namuslu

Akbora: Ak yel, ak fırtına

Abdürreşit-Abdürreşid: Reşid’in kulu, doğru yolu gösteren

Atasoy: Ata soyu, atadan

Asrın: Bu asıra ait, bu devire uygun

Azad: Bağımsız olan

Adıvar: Adı yok değil adsız değil, adlandırılmış

Artun: Kendine güvenen, onurlu, ağırbaşlı

Ares: Mitolojide geçen savaş tanrısı

Ağarantan: Sabahın erken vakti, tan vakti

Arma: Yelken takımı, halat, ip, seren, bir devletin, bir hanedanın veya bir şehrin sembolü olarak kabul edilen şey

Akgiray: Temiz ve yaraşır

Aşir: Samimi dost, arkadaş

Akbay: Namuslu ve varsıl, Mısır Türk Kölemenlerinden bir kişi

Alpartun: Yiğit ve onurlu

Aydolun: Dolunay gibi

Aksun: Temizlik, dürüstlük, veren

Ager: Temiz, doğru kimse

Akbatu: Yiğit erkek

Abdüleelal: Tanrı’nın kulu

Arıman: Dürüst ve temiz kişi

Arif: Bilen, bilgili

Alsan: Yiğitlik şanı

Atakurt: Kurt soyundan gelen

Arslaner: Aslaner

Azat: Özgür, kimseye bağlı olmayan

Ağar: Sadık kişi

Adni: Cennetlik insan

Abdülalim: Herşeyi bilen Tanrı’nın kulu

Altar: Tapınaklarda üzerinde dini törenler yapılan taş, masa

Arısal: Arı gibi çalışkan

Atlas: Üstü ipek, altı pamuk kumaş, büyük harita

Asur: Mezopotamya’da bir devlet ve bu devletin halkı

Ataman: Kazak lideri

Akmeriç: Duru akan Meriç

Arısoy: Temiz soy, soyu temiz kimse

Akman: Temiz, beyaz, güzel insan

Alatay: Karışık renkli tay

Ağabay: Ağa ve çok varsıl kimse

Akınsoy: Savaşçı soyu

Aga: Haber, bilgili kişi, bilen

Akalp: Doğruluğu ve dürüstlüğüyle tanınan kimse

Altunç: Kızıl tunç

Arat: Yürekli cesur

Alptuğ: Yiğit tuğu, yiğitlik simgesi

Arıç: Dirlik, düzenlik, barış

Akkaya: Beyaz kaya

Acaröz: Özü güçlü, yiğit kimse

Alpagut: Mal mülk sahibi, çiftlik sahibi, kurt seçkin yiğit

Abdüşşahid: Görünen ve görünmeyen, eşya­nın hepsini görücü ve tasarruf edici olan ve her şeyi müşahade altında bu­lunduran

Artuç: Ucuna sivri demir eklenmiş mızrak

Arya: Operalarda solistlerden birinin orkestra eşliğinde söylediği, genellikle kendi içinde bütünlüğü olan parça

Aktimur: Dövme demir, akdemir

Aydınbay: Saygın ve de bilgili olan kimse

Aydar: Perçem, Manas destanındaki kahraman

Altınöz: Özü altın gibi olan kimse

Arabul: Arabuluculuk yap, iki yanın arasını bul, ara ve bul

Artam: iyilikçilik, doğruluk, erdem

Ala: Karışık renkli, çok renkli, alaca, kekliğin boynundaki siyah halka

Akter: Beyaz ter

Atım: Atılan bir şeyin gidebildiği uzaklık

Algan: Fetihler yapan

Aytunç: Ay gibi güzel ve tunç gibi sağlam

Aran: Sıcak yer, ova, ılımlı yer, at ahırı

Artaç: Utanma duygusunu baş tacı eden

Akalan: Ak alan, ak meydan, beyaz alan

Anıt: Abide

Atasöz: Büyük sözü dinleyen

Acarbay: Zengin, kuvvetli

Ayçetin: Ay kadar güzel ve çetin

Adsay: Moğol kağanlarından biri

Abdülbedi: Allah’ın isimlerinden

Akçınar: Bir çınar türü

Arol: Arı ol, çalışkan ol

Akdoğdu: Tertemiz doğan

Ardakan: Arda nehri civarındakilerin soyu

Aybar: İnsanda saygı uyandıran görünüş, görkem

Akimaş: Şelale

Akbal: Beyaz, temiz, bal gibi

Ammar: İlk Müslüman olanlardan

Akkurt: Beyaz renkli kurt

Algın: Sevdalı, tutkun, vurgun, âşık, güçlü, dolgun, keskin, iyi, güzel

Abir: Güzel kokan, mis, güzel koku

Ada: Deniz veya göl suları ile çevrilmiş küçük kara parçası

Adıgün: Adı aydınlık, gün gibi olan

Aborkar: Tutumlu, tutumlu davranan

Arukan: Soylu kan, temiz kan, arı kan

Amil: Faal olan

Abuzer: Altın suyu, altın suyu misali parlak ve görkemli

Acabey: Güçlü kuvvetli kişi

Apan: Aniden

Asıl: Başlıca, başta gelen, bir şeyin kendisi, başkası değil, kök, köken, gerçeklik

Adsoy: İsmi soyunu ifade ediyor anlamında

Aydınel: Aydınlık yer, ışıklı yer

Aktay: Beyaz renkli at

Andarkan: Ateşin efendisi, eski Kırgızlarda bir bitki tanrıçası

Arkış: Haberci, kervan

Aytaç: Başında ay gibi ışıklı taç bulunan

Atakul: Ataya kul, ataya kul olan, ata kulu, lala

Arıkut: Temiz ve kutlu

Akı: Yiğit, ağa, kardeş, eli açık

Avni: Yardım etmek, yardımda bulunmak, yardımla ilgili

Alpagu/Alpagut: Tek başına düşmanla savaşan kahraman, Eski Türklerde kurda verilen bir ad

Adlığ: Adı var, adı sanı bilinen, tanınmış ünlü

Abdülgafur: Bağışlayan, acıyan Tanrı’nın kulu

Açıkgün: Güneşli gün, bulutsuz gün

Alakoç: Kürkü karışık renkli olan koç

Akyürek: Yüreği temiz olan, içten yürekli

Akkerman: Yüksek burçları olan kale

Aydınyol: Doğruyol

Aybora: Ay kadar güzel, fırtına kadar yıkıcı, ay ve fırtına

Aytün: Aylı gece

Aytunca: Ay gibi güzel ve Tunca Irmağı gibi görkemli

Akpolat: Temiz, güçlü kuvvetli kişi

Akan: Akıp gitmekte olan

Akıl: Zeka

Atadan: Atalardan sürüp gelen, ataç

Arpınar: Su gibi temiz

Akarca: Akıp giden su, akan su, akarsu

Akyol: Dürüstlüğün yolu

Alkun: El gün, herkes

Aykurt: Üzerine ay ışıltısı düşmüş kurt

Arkun: Yavaş, geri kalan

Adısanlı: İsmiyle ünlü olan

Adıcan: Adı ile sevilen, adı sevgili olan

Ayet: Kuran surelerindeki cümlelerin her biri

Aşar: Aşıp gider, öte yana geçer

Alphan: Yiğit han

Alacan: Renkli kişiliği olan

Alışık: Kırmızı renkli ışık

Abdulhamit: Hamdolunmuş, övülmüş, bütün varlığın dili ile övülmüş

Arıtan: Temiz bir duruma getiren, temizleyen

Akkan: Soyu temiz insan

Arjin: Yaşam ateşi, yiğit

Akdemir: Demir gibi güçlü

Alpan: Etrüsk mitolojisinde bir tanrıça, aşk tanrıçası, yeraltı tanrısı

Arısan: Adı, sanı temiz kimse

Anapa: Temel, esas, köken

Adalı: Ada halkından olan kimse

Abdülhakim: Her şeyi bilen Tanrı’nın kulu

Aybay: Ay kadar güzel ve zengin

Ataker: Atılgan yiğit, atılgan ve yiğit

Ahıska: Gürcistan’da bir kent

Atalay/ Atılay: Kolaylıkla ileri atılabilen, cesur kimse

Azmi: Kemikli, kemikle ilgili, azim sahibi

Akdiken: Gövemeriği ya da geyik dikeni de denilen bir bitki

Aral: Büyük bir göl

Ahmed: Çok, en çok övülmüş, methedilmiş kimse 

Alpdemir: Yiğit ve demir gibi

Ayanç: Saygı

Ataseven: Atasını, babasını seven

Akşın: Teni ve kılları ak renkli kimse

Artunç: Arı tunç, katışıksız tunç

Aduşan: Ateş, alev

Abdülvahap: Eli açık Tanrı’nın kulu

Atabek: Selçuklu döneminde şehzadeleri eğiten kimse

Abdülferit: Üstün olan Tanrı’nın kulu

Akkın: Arzulu, aşık

Adal: Adın yayılsın, ün kazan” manasında

Altınkaya: Altın gibi parıldayan kaya

Aslan: Gürbüz, cesur, yiğit adam

Avunç: Teselli, avunma

Amade: Hazır, istenen, dilek

Akdoğmuş: Akça pakça doğmuş, beyaz tenli doğmuş

Ahlas: Saf, halis, karışımsız , iyi yürekli, temiz kimse

Apaydın: Işıklar içinde, çok aydınlık

Aygün: Ay gibi parlak ve ışıklı güzel gün

Alperen: Yiğit ve ermiş kişi

Andıç: Anılar, armağan, hediye

Aybala: Ay gibi çocuk, Ay gibi parlak ve güzel çocuk

Attila: Hun imparatoru

Ayvaz: Koca, eş güzel, yakışıklı

Aysoy: Aydınlık soydan gelen

Atak: Atılgan yiğit, yürekli

Akal: Akal

Afif: Temiz, namuslu

Abdulrezzak: Yukarıdan gelen ilk kullardan biri

Abdülehad: Şeriki ve ortağı bulunmayan, tek olan

Aktaş: Beyaz taş, kireçtaşı

Arguç: Gururlu

Akünal: Temiz ün sahibi olan

Aytek: Ay gibi

Azem: Arkadaş dost

Arıtaş: Temiz taş

Abdülaziz: En yüce, en değerli olan

Aykın: Işıltılı kın

Afra: Beyaz toprak , Ayın 1. gecesi

Akçalı: Para ile ilgili, parası olan zengin

Akdoğ: Doğ ve ak git

Abdülbaki: Her zaman var olan Allah ın kulu Sonsuz, ebedi

Atasever: Atalarını seven kimse

Alakurt: Derisi karışık renkli olan kurt

Aydınbey: Saygın ve de bilgili olan kimse, bilge kişi

Arıcan: Temiz kimse

Akboy: Temiz ve güvenilir bir soydan gelen

Arıel: Dürüst, temiz kimse, temiz elli

Atılgan: Güçlüklerden ve tehlikelerden yılmayarak daima ileriye atılan, girişken, tez canlı

Alpkartal: Yiğit kartal

Acar: Becerikli, atılgan, ele avuca sığmaz

Ağababa: Bir yerde sözü geçen ve ileri gelen kimse

Acarkan: Atılgan, güçlü, kuvvetli

Algur: Sakinlik, sessizlik

Abdülevvel: Her şeyin evveli, ilk olan, varlığının başlan­gıcı bulunmayan

Abakan/Abakay: Bir Türk boyunun adı

Alhan: Al renkli prens

Agra: Çok sevimli, çok yakışıklı

Aldoğan: Bir tür doğan

Abıd: Dindar, sofu, din kurallarına bağlı

Agid: Yiğit, güçlü, yürekli

Aşkın: Ölçüyü kaçırmış olan, coşkun , Muadillerinden yeğ, üstün , gazla

Alpermiş: Yiğit ve ermiş kişi

Akabay: Varlıklı kimse, ağa

Akçay: Duru çay, ak su

Ataöv: Atalar seni övsün

Abdülcebbar: Cebredici, zorlayıcı, kuvvet ve kudret sahi­bi 

Altınhan: Çok değerli kahraman

Argüden: Erdemlilik peşinde olan

Aligir: Yandaş, taraftar

Akdoğan: Kıvrık ve kısa gagalı, yırtıcı bir kuş

Asan: Rahat

Atıf: Eğilimli, birine şefkatle eğilen, sevgi duya,  Bir şeye yönlendirilen

Akdeniz: Ülkemizin güneyindeki deniz

Atalay: Kolaylıkla ileri atılabilen, cesur kimse

Aver: Sert ve dik bakışlı kişi

Altınbaran: Altın gibi kıymetli

Allahverdi: Allah’ın inayetiyle anlamında

Aymutlu: Ay gibi güzel ve mutlu

Adamış: Adak yapmış olan kimse

Aril: Temizlenmek, tohum zarı

Atlıhan: Atlı yönetici

Agâh: Bilgili, uyanık

Anı: Yaşanmış olgulardan belleğin sakladığı her türlü iz, bir olguyu anımsatan şey, hatıra

Adnan: Cennette ölümsüzlüğe kavuşan kişidir Bir yere yerleşip ikamet eden kişi manasındadır ayrıca

Akabey: Varlıklı kimse, ağa ve bey

Aktürk: Beyaz, temiz Türk

Abdülezel: Ezelden beri var olan varlığı için başlangıç söz konusu olmayan Allah ın kulu Ezelden beri var olan

Avar: Orta Avrupa’da yaşamış bir Türk boyu

Akil: Akıllı, Rüştünü kanıtlama konumuna gelmiş, yaptıklarının farkında olan

Akbatur: Namuslu ve yiğit

Atabey: Selçuklularda şehzadeleri eğitmekle görevli kişilere verilen ünvan

Aksungur: Atmacaya benzeyen bir kuş, akdoğan

Abbas: Sert, çatık kaşlı kimse

Aybek: Hindistan komutanı

Asutay: Yaramaz, huysuz tay, yaramaz çocuk

Adın: El, kimse

Altuna: Kızıl renkli Tuna

Akburç: Ak renkli kale burcu

Aktunç: Beyaz tunç

Agah: Bilgili, uyanık

Alpsoy: Soyca yiğit olan

Aktuğ: Değerli, önemli

Acunseven: Evreni seven, dünyayı seven

Akınalp: Akın eden yiğit Yiğit

Akar: Akmak eylemini yapar

Akçasu: Duru su, ak su

Arış: Kağnı otu

Ant: Yemin, söz verme

Asar: Vezir, nazır, bakan

Akduman: Beyaz duman

Akıalp: Eli açık, yiğit, yiğitler yiğidi

Arzık: Dine çok bağlı kimse, uysal, iyi huylu

Akın: Her engeli aşan, güçlüklerden yılmayan, hızlı hareket kabiliyetine sahip

Atlı: Atı olan, iyi bir adı bulunan, ünlü, tanınmış, adlı

Ata: Soy

Akbek: Namuslu ve varsıl

Abdülberr: Berr in kulu Cömert

Akarçay: Akıp giden su, akıp giden çay

Alpergin: Yiğit ve ergin, yiğit ve olgun

Aydemir: Demir kadar sert kimse manasındadır

Altınsoy: Değerli bir soydan gelen

Acaralp: Yiğit, becerikli, cesur kişi

Ansıma: Hatırlanmayı beklemek

Aktolga: Ak kargı

Arhan: Temiz han, temiz yönetici, yiğit han

Alparslan/Alpaslan: Kahramanlar kahramanı

Arbaş: Mavi gözlü ve sarı saçlı erkek, yaramaz

Alvin: Soylu arkadaş

Acarbey: Güçlü, cesur, atılgan, becerikli kimse

Asal: Bir şeyde öğe olan, temel

Alpaslan: Aslan gib yiğit

Aloz: Haşin kimse

Andaç: Ajanda, hatırlatıcı , Anılar, hatıralar

Akbaşak: İnce sık yapraklı, beyaz çiçekli bir bitki

Akdil: İyi, güzel konuşan

Arıt: Arınmasını sağla, temiz bir duruma getir, arılaştır

Aytuğ: Mızrağın ucuna yapılmış ayın üstüne yapılan tüy

Aypolat: Ay gibi güzel ve polat gibi sağlam

Asri: Modern

Abdüssemi: Her şeyi işiten, duyan Allah´ın kulu Her şey­den arınmış olarak bütün sesleri, söz­leri ve kelimeleri işitip ayırt eden yü­ce Allah’ın kulu

Abdülcelil: Büyük, ulu, yüce Allah ın kulu Celil, Allah ın isimlerindendir

Aliyar: Yar, dost, sevgili anlamlarını taşır Bunun yanında birleşik isimdir

Abdülgani: Zengin ve eli açık Tanrı’nın kulu

A ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları ile ilgili Sık Sorulan Sorular

A ile başlayan en nadir erkek çocuk isimleri hangileridir?

A ile başlayan en nadir erkek çocuk isimleri arasında Aslan, Ayaz, Ayhan, Aykut gibi isimler bulunmaktadır.

Türkiye'de A ile başlayan popüler erkek çocuk isimleri hangileridir?

Türkiye’de A ile başlayan popüler erkek isimleri arasında; Ahmet, Arda, Ata, Alp, Alperen gibi isimler bulunmaktadır.

A ile başlayan en güzel erkek isimleri hangileridir?

Bir ismin güzelliği görecelidir. Ancak, çoğu kişi Ata, Alp, Ayaz, Aydın gibi isimleri güzel bulmaktadır.

Aykut ismi ne anlama gelmektedir?

Aykut ismi şans, baht açıklığı anlamlarına gelmektedir.