F ile Başlayan Kız Bebek İsimleri ve Anlamları

F ile Başlayan Kız Bebek İsimleri  ve Anlamları

Aileler doğacak çocukları için isim seçerken epeyce düşünürler. Bu süreçte F ile başlayan kız bebek isimleri ailelerin çocuklarına koyacakları isim hakkında bir fikir edinmelerinde yardımcı olmaktadır. F ile başlayan kız bebek isimleri çeşitli anlam havuzu sayesinde yeni doğacak çocuğunuza eşsiz bir isim sağlamaktadır. F ile başlayan kız bebek isimleri modern olmanın yanı sıra özel anlamlara sahiptir. Anne ve baba adayları çocukları için isim arama sürecindeyken F ile başlayan kız bebek isimleri ve anlamlarına göz atabilirler.

F ile Başlayan Kız Bebek İsimleri ve Anlamları

Ebeveynler çocuklarına isim verirken F ile başlayan kız bebek isimlerini tercih ederler. F ile başlayan kız bebek isimleri özel oluşu ve çeşitli anlamlara gelişinden dolayı çokça rağbet görür. Çocuğunuza ömür boyu taşıyacağı özel bir isim verirken F ile başlayan kız bebek isimlerine ve anlamlarına bakabilirsiniz.

Faden: İplik

Fadıla: Fazilet sahibi kadın

Fadik: Fatma adının bir söyleniş biçimi

Fadile: Erdemli, fazilet sahibi , Saygın kişi

Fadile / Fadıla: Erdemli üstün kişi

Fadim: Çocuğunu sütten kesen kadın, Hz Muhammet’in ilk eşi Hz Hatice

Fadime: Fatma adının bir söyleniş biçimi

Fadiş: Fatma adının bir söyleniş biçimi

Fahika: Manevi yönden üstün olan, yüce

Fahiman: Yüce kişi , itibarı olan kişi

Fahime: Büyük, ulu, yüce

Fahire: Övünülecek, iftihar edilecek

Fahriye: Bir işi çıkar beklemeden yapan kimsedir

Fahrünisa: Övünülecek değerde kadın

Fahrünissa: Övünülecek değerde kadın

Fahrünnisa: Kadının erdemi, onuru, büyüklük ve ululuğu

Faide: Fayda, yarar

Faika: Manevi yönden üstün olan, Üstünlük, ileri görüşlülük

Faize: İsteklerine kavuşan, başarılı

Fakihe: Zeki, anlayışlı , Fıkıh biliminde uzman olan

Farah: Neşe, mutluluk, sevinç

Faraziye: Gerçekte olmayıp, varsayılan

Fariha: “Feriha” isminin bir başka söyleniş biçimi

Farika: Ayırt edilmesine neden olan, özellik

Farise: Anlayışlı, nir şeyi önceden hissedebilen, zeki kişi

Fariza: Farz, Allah’ın emri, gerekli, elzem , görev, borç, hisse, pay

Fasihe: Açık, yanlışsız, etkili bir biçimde söylenen , Açık seçik

Fatıma: Sütten kesilmiş , Kendisi ve zürriyeti cehennemden uzak

Fatine: Anlayışlı, uyanık, çabuk kavrayan

Fatma: Çocuğunu sütten kesen anne demektir Hz Muhammed’ in kızının adıdır

Fatmagül: Gül gibi güzel yeni anne olmuş kadın

Fatmanur: Fatma ve nur kelimelerinden türetilen isim

Fato: “Fatoş” adının bir başka söyleniş biçimi

Fatoş: Fatma’nın farklı söylenişi

Fazıla: Erdemli

Fazile: Fazilet sahibi

Fazilet: Erdem, insanın iyi huyları

Faziye: Erdemli, temiz

Fecir: Şafak vakti

Fecriye: Tan yerinin ağarması , Şafak kızıllığı

Fehiman: “Fahiman” isminin bir başka söyleniş biçimi

Fehime: Anlayışlı, çabuk kavrayan

Fehmiye: Anlayışlı kavrayışlı

Fekahet: Şakacılık, hoş mizaçlılık

Felat: Kurtuluş, Fırat’ın iki büyük kolundan biri

Felin: Mantar

Fenniye: Fene, bilime ilişkin, bilimle ilgili

Fer: Işık, aydınlık

Feradis: Cennet, uçmak

Ferah: Bol geniş, rahatlık veren, gönlü şenlendiren

Ferahay: Güzelliğiyle insanın gönlünü şenlendiren

Ferahcan: İçtenliğiyle insanı rahatlatan

Ferahdil: Tatlı dilli

Ferahet: Onuruna düşkün olan, onurlu

Ferahfeza: Sevinci arttıran, neşelendiren, Türk müziğinde, yegah perdesinde karar kılan makamlardan biri

Ferahgül: Güzelliğiyle neşe saçan

Ferahnak: Sevinçli, neşeli, Alaturka müzikte bileşik bir makam

Ferahnaz: Nazlılığıyla insanı sıkmayan

Ferahnisa: İnsanın gönlünü açan, iç rahatlığı veren kadın

Ferahnur: İnsanın gönlünü ışık saçarak aydınlatan

Ferahnüma: İçindeki sevinci, neşeyi dışarı vuran, gösteren

Ferahru: Yüzünden tebessümü hiç eksik etmeyen

Ferahsal: İnsanın yüreğini, gönlünü ferahlatan

Ferahsu: Su gibi ferahlatan

Ferahşan: Gönlü şenlendirmesiyle tanınan

Ferahşen: Gönlü şenlendiren

Ferahtan: Tan vakti gibi insanı ferahlatan

Ferahyar: Gönlü şenlendiren sevgili

Ferahyüz: Görünümüyle insanı rahatlatan

Feramuş: Unutma, hatırdan çıkarma

Feraset: Çabuk anlama, sezme, uyanıklık

Feray: Ay ışığı, rahat huzurlu kişi

Feraye: Ay ışığı, ayın parlaklığı

Fercan: İnsanın ruhuna aydınlık veren bir içtenliğe sahip olan

Ferda: Gelecek zaman, yarın, kıyamet

Ferdacan: İçtenliğini hiç kaybetmeyecek olan

Ferdagül: Her zaman gül güzelliğinde olacak olan

Ferdağ: Dağ gibi güçlü

Ferdanaz: Hep nazlı, olan

Ferdane: Tek, yalnız

Ferdaniye: Eşsiz olma durumu

Ferdanur: Durmaksızın ışık saçan

Ferdiye: Birlik, tek olma, bireycilik

Fergül: ışıklı ve gül gibi güzel olan

Fergün: Aydınlık gün

Ferhan: Sevinçli, gönlü hoş

Ferheng: Bilgi, ustalık, sözlük

Ferhunde: Mesut, mutlu

Feri: Detaylı, ayrıntılı, ikincil

Feriba: Sevinçli

Feribe: Aldatan, kandıran

Ferican: Can ışığı, ruh aydınlığı

Feride: Tek eşsiz, benzeri olmayan

Ferigül: Güle benzeyen

Feriha: Sevinçli, ferah

Ferinaz: Nazlı güzel

Ferinur: lşıl ışıl parıldayan

Feris: Şık, zarif

Ferisal: ışığını saç anlamında

Feriser: Çok ışıklı olmasıyla göz kamaştıran

Ferisoy: Işık saçan bir soydan gelen

Ferisu: Temizliği ve berraklığıyla ışık saçan

Ferişan: Şanı ve şöhreti ile göz kamaştıran

Ferişen: Neşe saçan

Ferişte: Melek

Feriyar: Işık saçan sevgili

Fermude: Buyrulmuş, emir ferman

Fernaz: Nazlı güzel

Fernur: Aydınlık, ışık

Fersal: Her yanından ışık saçan

Fersude: Eskimiş, yıpranmış, örselenmiş

Feruze: “Firuze” isminin bir başka söyleniş biçimi

Ferve: Kürk, zenginlik, servet

Feryal: Ay çevresinde oluşan hare, uzun boylu güzel kız, eski bir mısır prensesi, gözleri ışık saçan güzel kız

Feryüz: Yüzünün güzelliğiyle ışık saçan

Ferzan: İlim, bilim, hikmet

Ferzane: Bilge, filozof, seçkin

Ferzin: Kraliçe

Fetanet: Çabuk anlayan, çabuk kavrayan

Fethiye: Açma, alma, fetih etme

Fettan: Gönül ayartıcı, ayartıcı göz

Fevziye: Kuruluş, zafer üstünlükle ilgili kimsedir

Feyha: Büyük, geniş, engin olan

Feyman: Ahlakta olgunluğu amaçlama, iyi ahlaka yönelme

Feyza: Bolluk, çokluk, bol bol olandır, ilim, irfan, feyiz ile dolu olandır

Feyzan: Bolluk, bereket

Feyziye: Tanrının bereketi

Feza: Boşluk, sınırsızlık, uzay

Fezanur: Uzay gibi parlak ve aydınlık olan

Fındık: Küçük ağaçlarda yetişen, kabuklu, besleyici yemiş

Fırışte: Melek

Fıtnat: “Fitnat” isminin bir başka söyleniş biçimi

Fidan: Yeni, olgunlaşmamış ağaç

Fidancan: İçtenliğinden hiçbir şey kaybetmemiş olan

Fidancık: Sevimli, daha çok minik anlamında

Fidangül: İnce, uzun, hoş kokulu

Fidannur: Gençliği, tazeliği ve körpeliği ile gelecek vaad eden

Fide: Bahçıvanlıkta tohumdan yetiştirilip başka yerlere dikilmek için hazırlanan sebze veya körpe çiçek

Figan: Çılık, inilti

Figar: İncinmiş, yaralı

Figen: Yaralayan, kıran, düşüren anlamlarındadır

Fikir: Düşünce, anlayış, zihin

Fikret: Fikir, düşünce, amaç, niyet

Fikriye: Düşünce ile fikir ile ilgili

Filbahar: Ormanlarda yetişen, beyaz, mavi, mor çiçekler açan, tırmanıcı sarıl

Filiz: Bitkilerin yeni sürgünü, ham madde yatağı

Filizi: Asma filizinin rengi, açık yeşil renk

Firaset: Çabuk kavrayış, çok güçlü sezi yetisi

Firaz: Yüksek, en üst yer, yokuş, çıkış, yukarı kaldıran, yükselten

Firdevs: Cennetteki altıncı bahçenin adı

Firdews: Cennet bahçesi, cennet

Firkat: Ayrılık, dostlardan veya sevgiliden ayrılma

Firuz: Mesut, mutlu

Firuzan: Parlayıcı, parlayan, parlak

Firuze: Gök mavisi renginde değerli bir süs taşı

Fisun/ Füsun: Şaşırtıcı güzelliğe sahip, hayret verici derecede güzel manasının yanı sıra sihir büyü anlamını da taşır bu da isme olumsuz bir mana katar

Fitnat: Zihin açıklığı, her şeyi çabucak öğrenme

Fuçin: Hatun, kadın

Ful: İnce, uzun, bir ağaç, beyaz kokulu çiçek

Fuldem: Her zaman geniş açık görüşlü

Fulden: Her zaman geniş açık görüşlü

Fulin: Hoş kokulu çiçek

Fulya: Çok hoş kokusu ve rengi olan bir çiçek

Funda: Çalı; zengin, yeşil bitki örtüsü

Furkan: İyiyle kötüyü, doğru ile yanlışı ayıran her şey

Fügen: Yaralayan, kıran, düşüren

Füreyya: Parlak, ışıltılı günler

Füruzan: Çok parlak, parlayıcı, aydınlık

Füruzende: Yanıcı, yakıcı , Parlatan, parlayın, aydınlatan

Füsun: Efsun / Büyü, sihir, şaşırtıcı, hayret verici ve kendine cezbedici bir güzellik

Füsun / Fisun: Sihir, büyü şaşırtıcı güzelliğe sahip, hayret verici derecede güzel

Füsunkâr: Büyüleyici, sihirbaz, büyücü

Füsunnaz: Gizemli tavır takınan

Füsünkar: Büyüleyici, çekiciliği olan, sihirbaz

Fütade: Tutkun, sevdalı, müptela olmuş

F ile Başlayan Kız Bebek İsimleri ve Anlamları ile İlgili Sık Sorulan Sorular

F ile başlayan en nadir kız çocuk isimleri hangileridir?

F ile başlayan en nadir kız çocuk isimleri arasında; Fulya, Figen, Fahriye, Filiz, Füreya gibi isimler bulunmaktadır.

Türkiye’de F ile başlayan popüler kız isimleri hangileridir?

Türkiye’de F ile başlayan en sık rastlanılan isimler; Fatma, Feride, Feyza, Funda, Fidan gibi isimlerdir.

F ile başlayan en güzel kız isimleri hangileridir?

F ile başlayan en güzel kız isimleri kişilerin tercihlerine göre çeşitlilik gösterse de; Farah, Freya, Feryal, Füreya, Ferah gibi isimler insanlar tarafından yaygın olarak en güzel kız isimleri olarak nitelendirilmektedir.

Farah ismi ne anlama gelmektedir?

Arapça kökenli bir isim olan Farah ; sevinç, mutluluk ve neşe anlamlarına gelmektedir. Bu isim pozitif duyguları ifade etmek ve sevgi dolu bir kişiliği temsil etmek için kullanılır.