D3VIGEN 150.000 IU/10 ml Oral Damla Nedir? Ne İşe Yarar? Nasıl Kullanılır? Fiyatı Nedir?

D3VIGEN 150.000 IU/10 ml Oral Damla

D3VIGEN 150.000 IU/10 ml Oral Damla

Etken Madde :

vitamin d3

ATC Kodu :

A - SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA

A11 VİTAMİNLER

A11C VİTAMİN A VE D

A11CC Vitamin D ve analogları

A11CC05 vitamin d3

SB ATC :

A11CC05

Reçete Durumu :

Beyaz Reçete ile satılır.

İlaç Firması :

AKSU FARMA TIBBİ ÜRÜNLER İLAÇ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Barkod :

8699774590408

Satış Fiyatı :

92.01 ₺

Sitemizde ilaç satışı yapılmamaktadır. Belirtilen ilaç fiyatı eczaneler için önerilen satış fiyatı olup, değişkenlik gösterebilir. Bilgilerin yanlış anlaşılmasından ve buna bağlı olarak doğabilecek sorunlardan bebegimlehayat.com yasal sorumluluk altında değildir.

D3VIGEN 150.000 IU/10 ml Oral Damla Nedir ve Ne İşe Yarar?

D3VIGEN, etkin madde olarak koyun yününden elde edilen kolekalsiferol (vitamin D3) içermektedir. Ürün, damlalıklı iç tıpa ve beyaz renkli kapak ile kapatılmış 10 ml'lik Tip III amber renkli cam şişelerde sunulmaktadır. D3VIGEN, D vitamini eksikliğinin tedavisi, idamesi ve profilaksisinde kullanılmak üzere endikedir.

D3VIGEN 150.000 IU/10 ml Oral Damla İçeriği

D3VIGEN etken madde olarak kolekalsiferol, yardımcı maddeler olarak zeytin yağı ve vitamin E içerir.

D3VIGEN 150.000 IU/10 ml Oral Damla Nasıl Kullanılır?

D3VIGEN kullanırken daima doktorunuzun tavsiyelerine uyun. Emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Bir mililitre D3VIGEN 25 damlaya eşdeğerdir. Önerilen dozaj, hastanın semptomlarına göre belirlenir. Doktorunuz ilacın nasıl kullanılacağına ilişkin talimatlar verecektir, bu nedenle lütfen onların tavsiyelerine uyun.

D3VIGEN'i her zaman doktorunuzun önerdiği şekilde kullanmalısınız. Her 1 ml D3VIGEN, 25 damla içerir. Dozaj, hastanın belirtilerine göre aşağıdaki tabloya göre belirlenir ve doktorunuzun tavsiyesine göre uygulanmalıdır:

- Yeni doğan: 400 IU/gün (10 μg/gün)

- 1 ay - 1 yaş: 400 IU/gün (10 μg/gün) profilaksi, 2000–3000 IU/gün (50-75 μg/gün) tedavi

- 1-10 yaş: 400-800 IU/gün (10-20 μg/gün) profilaksi, 3000-5000 IU/gün (75-125 μg/gün) tedavi

- 11-18 yaş: 400-800 IU/gün (10-20 μg/gün) profilaksi, 3000-5000 IU/gün (75-125 μg/gün) tedavi

- 18 yaş üstü erişkinler: 600-15000 IU/gün (15-37.5 μg/gün) profilaksi, 7000-10.000 IU/gün (175-250 μg/gün) tedavi, 50.000 IU/hafta (1250 μg/hafta) tedavi (gerektiğinde)*

D3VIGEN günde bir kez ağızdan alınır. Gebelikte profilaksi amacıyla kullanılan D vitamini içeren ilaçlarda maksimum doz 1000 IU/gün'ü geçmemelidir. Kullanım öncesinde doktorunuza veya eczacınıza danışmanız önemlidir.

D3VIGEN 150.000 IU/10 ml Oral Damla Yan Etkileri Nelerdir?

D3VIGEN, içeriğinde bulunan maddelere duyarlı kişilerde yan etkilere neden olabilir, ancak geniş kapsamlı klinik çalışmalar yapılmamıştır, bu nedenle istenmeyen etkilerin görülme sıklığı bilinmemektedir. Normal dozlarda ve sürelerde yan etki olasılığı düşük olsa da yüksek dozlarda ve kontrolsüz tedavi sürelerinde aşağıdaki belirtiler ortaya çıkabilir: idrarla atılan kalsiyum miktarında artış, kanda yüksek kalsiyum seviyesi, yüksek arta kalan azot miktarı, kabızlık, mide gazı, bulantı, karın ağrısı, ishal, aşırı duyarlılık belirtileri (kaşıntı, döküntü, ürtiker), poliüri (aşırı idrar yapma), polidipsi (aşırı susama), anüri (idrar yapamama) ve ateş. Bu yan etkilerden herhangi biriyle karşılaşılırsa, doktora veya eczacıya bilgi verilmelidir.

D3VIGEN 150.000 IU/10 ml Oral Damla Kullanmadan Önce Nelere Dikkat Edilmeli?

Kolekalsiferole (D3 vitamini) veya yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz varsa, aşırı duyarlılığınız, şiddetli yüksek kan basıncınız (hipertansiyon), ilerlemiş arteriyosklerozunuz, aktif akciğer tüberkülozu, D hipervitaminozunuz, hiperkalseminiz, hiperkalsiüri, böbrek taşınız veya kalsiyum duyarlılığınız varsa, bu ilacı yüksek dozda uzun süre kullanmamak gerekir.

D3VIGEN 150.000 IU/10 ml Oral Damla Kullanılırken Nelere Dikkat Edilmeli?

Eğer fazla hareket etmiyorsanız, benzotiadiazin türevi diüretik ilaçları kullanıyorsanız, böbrek taşı geçmişiniz varsa, sarkoidoz, pseudohipoparatiroidizm, böbrek bozukluğu veya başka bir D vitamini içeren ilaç kullanıyorsanız, D vitamininin tedavi edici indeksi bebeklerde düşük olduğundan hiperkalsemi uzun sürerse zihinsel ve fiziksel gelişmede gerileme yapabilir. Emziren annelerin farmakolojik dozlarda D vitamini alması, bebeklerinde hiperkalsemi riskini artırabilir. Bu nedenle, bu uyarılar sizin geçmişteki durumlarınızı içeriyorsa, doktorunuza danışmalısınız. Gebelikte rutin kullanımı önerilmeyen D vitamini içeren ilaçlar, gerektiğinde hekim kontrolünde kullanılmalıdır, ve gebelikte profilaksi amacıyla kullanımları maksimum doz 1000 IU/gün'ü geçmemelidir.

D3VIGEN 150.000 IU/10 ml Oral Damla Kullanımında Özel Durumlar

Sürekli D3 vitamini kullanımını gerektiren Böbrek/Karaciğer yetmezliği durumlarında kullanıldığında doz ayarlamasına gerek yoktur. Ancak ciddi böbrek yetmezliği durumlarında böbrek fonksiyonlarının takip edilmesi gerekmektedir.

D3VIGEN'in kalsiyum ile birlikte kullanılması önerilmez. D3VIGEN'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğunu düşünüyorsanız doktorunuza veya eczacınıza danışmanız tavsiye edilir.

D3VIGEN 150.000 IU/10 ml Oral Damla Yiyecek ve İçecekle Kullanımı

Yiyecek ve içeceklerle bilinen herhangi bir etkileşimi yoktur.

D3VIGEN 150.000 IU/10 ml Oral Damla Almanız Gereken Dozdan Fazlasını Aldıysanız Ne Olur?

Eğer aşırı miktarda D3VIGEN kullandıysanız, hiperkalsemi gelişebilir. Hiperkalseminin belirtileri arasında yorgunluk, psikiyatrik belirtiler (neşe, güven, güçlülük gibi duyguların aşırı şekilde bulunması, sersemlik, bilinç bulanıklığı gibi), bulantı, kusma, iştah kaybı, kilo kaybı, susama, poliüri (aşırı miktarda idrar yapma), böbrek taşı oluşumu, nefrokalsinoz (böbrekte tuz birikmesi), kemiklerde aşırı kireçlenme, böbrek yetmezliği, EKG değişimleri, kalp ritim bozukluğu ve pankreatit bulunur. Hiperkalsemi durumunda, güneş ışığına maruziyetten kaçınılmalı ve ilacın yeni alınmışsa mide içeriği kusarak boşaltılmalıdır. D3VIGEN'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullandıysanız, bir doktor veya eczacı ile konuşmalısınız.

D3VIGEN 150.000 IU/10 ml Oral Damla Kullanmayı Unuttuysanız Ne Olur?

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

D3VIGEN 150.000 IU/10 ml Oral Damla Diğer İlaçlarla Kullanılabilir Mi?

Antikonvülsanlar, özellikle hidantoin, barbitüratlar veya pirimidon gibi sara hastalığında kullanılan ilaçlar ve verem tedavisinde kullanılan rifampisin ile birlikte kullanıldığında, vitamin D'nin etkisi azalabilir. Kalsitonin, etidronat, galyum nitrat, pamidronat veya pliamisin içeren ilaçlar ile hiperkalsemi tedavisinde eş zamanlı kullanımı, söz konusu ilaçların etkisini azaltabilir. Yüksek dozda kalsiyum içeren ilaçlar veya diüretikler ile tiazid (idrar söktürücüler) aynı anda kullanıldığında, kanda kalsiyum seviyesinin yüksek olması riski (hiperkalsemi) ortaya çıkabilir, bu nedenle uzun süreli tedavilerde serum kalsiyum konsantrasyonları dikkatlice izlenmelidir. D vitamini veya türevlerini içeren diğer ilaçlarla birlikte kullanımı önerilmez, çünkü zehirlilik (toksisite) riskini artırabilir. İzoniyazid gibi tüberküloz tedavisinde kullanılan ilaçlar, vitamin D3 etkinliğini azaltabilir. Kardiyak glikozidleri ile tedavi edilen hastalar, yüksek kalsiyum seviyelerine karşı duyarlı olabilir, bu nedenle bu hastaların EKG parametreleri ve kalsiyum seviyeleri düzenli olarak doktor tarafından gözlemlenmelidir. Yağ emilimini azaltan ilaçlar, örneğin orlistat ve kolestiramin gibi, vitamin D emilimini azaltabilir. Eğer reçeteli veya reçetesiz bir ilaç kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız, doktorunuza veya eczacınıza bu ilaçlar hakkında bilgi vermelisiniz.

D3VIGEN 150.000 IU/10 ml Oral Damla Nasıl Saklanmalıdır?

Lütfen D3VIGEN'i ambalajında ​​ve çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği bir yerde saklayın. Açmadan önce ve sonra, 25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayın. Bu sıcaklıkta 6 aya kadar saklanabilir.

D3VIGEN 150.000 IU/10 ml Oral Damla Kimler Kullanabilir?

D3VIGEN doktor önerisiyle bütün yaş gruplarında kullanılabilir.

D3VIGEN 150.000 IU/10 ml Oral Damla Bebeklere Verilebilir Mi?

Bebeklerde D3VIGEN 150.000 IU/10 ml Oral Damla kullanımı doktor eşliğinde mümkündür.

D3VIGEN 150.000 IU/10 ml Oral Damla Yaşlılara Verilebilir Mi?

Yaşlılarda D3VIGEN 150.000 IU/10 ml Oral Damla kullanımı doktor eşliğinde mümkündür.

D3VIGEN 150.000 IU/10 ml Oral Damla Gebelikte ve Emzirme Döneminde Kullanılır Mı?

Gebelikte ve emzirme döneminde D3VIGEN 150.000 IU/10 ml Oral Damla kullanımı için doktorunuza danışınız.

D3VIGEN 150.000 IU/10 ml Oral Damla Reçeteli Satılır mı? Devlet Tarafından Ödenir Mi?

D3VIGEN beyaz reçete ile satılır.

D3VIGEN 150.000 IU/10 ml Oral Damla Fiyatı Nedir?

D3VIGEN güncel fiyatı 92.01 Türk lirasıdır.

D3VIGEN 150.000 IU/10 ml Oral Damla Prospektüs PDF

D3VIGEN prospektüsüne buradan ulaşabilirsiniz.

D3VIGEN 150.000 IU/10 ml Oral Damla Hakkında Sık Sorulan Sorular

D3VIGEN 150.000 IU/10 ml Oral Damla Etken Maddesi Nedir?

D3VIGEN etken maddesi vitamin d3 şeklindedir.

D3VIGEN 150.000 IU/10 ml Oral Damla Emzirme Döneminde Kullanılır Mı?

Gebelikte ve emzirme döneminde D3VIGEN 150.000 IU/10 ml Oral Damla kullanımı için doktorunuza danışınız.

D3VIGEN 150.000 IU/10 ml Oral Damla Reçete İle Satılır Mı?

D3VIGEN beyaz reçete ile satılır.

D3VIGEN 150.000 IU/10 ml Oral Damla Güncel Fiyatı Nedir?

D3VIGEN güncel fiyatı 92.01 Türk lirasıdır.