5 Aylık Bebek Gelişimi

Aylık Bebek Gelişimi
5 AYLIK
BEBEK GELİŞİMİ

Ebeveynler için bebeklerinin kazandığı her yeni beceri, oldukça heyecan vericidir. Bu süreçte bebeklerinin sağlıklı gelişim gösterdiğinden emin olmak isteyen ebeveynler, bebeklerinin her hareketini yakından inceler. Bebekler, özellikle ilk 6 ayda her açıdan gözle görülür gelişim gösterdiğinden dolayı her gün ebeveynler için sürprizlerle dolu olur. 5 aylık bebek gelişimi ve hareketleri de bu sürprizler arasında yer alır. Bu noktada ebeveynler tarafından merak edilen şeylerden biri de 5 aylık bebeğin gelişim tablosu olacaktır. Bu dönemde bebeklerin beslenme ve uyku düzenleri, edinecekleri beceriler ve 5 aylık bebeğin gelişimi için ne yapılmalı sorusu ebeveynlerde merak uyandırır. 5 aylık bebek gelişimi hakkında bilmek istediğiniz her şeyi yazımızın devamında bulabilirsiniz!

5 aylık bebek kilo

5 Aylık Bebeklerin Boy ve Kilo Özellikleri

Tıbbi açıdan bebeklerde gelişim sürecini takip edebilmek için kullanılan verilerin başında boy ve kilo indeksi ile baş çevresi ölçüleri gelir. 5 aylık bebek gelişim tablosu da bu verileri içerir. Bu bağlamda ebeveynler 5 aylık bebek kilosu ne olmalı sorusunu sıkça sorar. 5 aylık bebek gelişimi erkek ve kız bebeklerde birbirinden farklı ilerleyebilir. Bu sebeple 5 aylık bebek ideal kilosu cinsiyetlere göre birbirinden ayrılır.

5 aylık bebek gelişimi boy kilo indeksi çerçevesinde incelendiğinde kız bebekler için ideal boy uzunluğu alt sınırının 57 santimetre ve üst sınırın ise 70 santimetre olduğu görülür. Beş aylık erkek bebeklerde ideal boy uzunluğu alt sınırı 58 santimetre ve üst sınırı ise 70 santimetredir.

Beş aylık kız bebeklerde ideal ağırlık 5000 gram ile 8700 gram arasında değişiklik gösterirken beş aylık erkek bebeklerde ideal ağırlık 5100 gram ile 9000 gram arasında belirtilir.

Beş aylık bebeklerde ideal baş çevresinin ortalama olarak 42 santimetre olması beklenir. Boy ve kilo özellikleri genetik ve çevresel birçok etken çerçevesinde şekillenir, bu sebeple en doğru bilgileri almak için doktorunuza danışmanız önerilir.

5 Aylık Bebek Gelişiminde Beslenme Düzeni

Bebek gelişimi açısından en önemli noktalardan biri de beslenmedir. 5 aylık bebek beslenmesi ek gıdalar için erken bir dönemdir. Dolayısıyla beşinci ayda da bebeğin temel besin kaynağı anne sütüdür. Bu dönemde bebeklerin mide kapasitesi 180 mililitre ile 210 mililitre arasında değişir. Bebeklerin yeterli beslenebilmesi için günde ortalama beş kez emzirme gerçekleştirmek yeterli olur.

Anne sütünün gelmemesi ya da yeterli olmaması durumunda bebeğin beslenmesinde formül mamalar ya da devam sütleri kullanılabilir. Bu noktada doktorun tavsiye ettiği formül mamanın ya da devam sütünün kullanılması ve tercih edilen ürünlerin 5 aylık bebeklerin ihtiyaç duyacağı besin değerlerine sahip olması önemlidir.

5 aylık bebek gece beslenmesi de merak edilen konular arasında yer alır. Bu dönemde bebeklerin deliksiz uyku süreleri artacağından dolayı gece sık besleme yapılmasına ihtiyaç duyulmaz. Ortalama olarak beş saatte bir gerçekleştirilen gece beslenmesi, bebekler için yeterli olacaktır.

5 Aylık Bebek Gelişiminde Uyku Düzeni

5 aylık bebek gelişimi uyku düzeni açısından genellikle bir rutine oturmuş olur. Gündüz uykularının uzunluğu iki ile beş saat arasında değişebilir. Gündüz uykularının sıklığı ise bir ya da iki kezdir. Bu dönemde bebeklerin gece uykuları uzar, deliksiz uyku mümkün hale gelir. 10 ila 12 saatlik gece uykusu bebekler için yeterli olur.

Bebeklerin gece ve gündüz döngüsünü özümseyebilmeleri ve bu bağlamda düzenli bir uyku rutini oluşturabilmeleri için gündüz uykularının aydınlık ve sesli, gece uykularının ise karanlık ve sessiz ortamda yapılması oldukça önemlidir. Bu sayede gece deliksiz uyku sağlanabilir ve gündüz dünyayı keşfetmek için daha çok zaman kalır!

Beşinci ay, bebeklerin uyku eğitimine başlamak için ideal sayılabilir. Bu dönemde bebeği uykuya geçirmek için sallamak, pış pışlamak gibi uygulamalar kademeli olarak terk edilebilir. Bebeğe güvenle bağlanabileceği bir uyku arkadaşı, oyuncak sağlamak onun uykuya kendi başına hazır olabilmesi için doğru bir yöntem olacaktır. Bununla birlikte bebek kendi başına uyuyacak olsa da uykuya tam olarak dalana kadar onun yanında bulunmak da güven hissi sağlayacağı için eğitim sürecini hızlandırır.

5 Aylık Bebeklerin Edindiği Beceriler

5 aylık bebek gelişim özellikleri oldukça geniş bir yelpazede ilerler. Ebeveynler, günden güne bebeklerinin evdeki varlığını daha net şekilde hissedebilir. Çünkü bebeğin çevreye dair merakı artar. Bu bağlamda bebeklerin fiziksel kapasitesi ve iletişim becerileri de hızla ilerler.

Fiziksel Gelişim ve Edinilen Beceriler

5 aylık bebek fiziksel gelişimi bebeklerin vücut parçalarını koordine şekilde hareket ettirmelerine, bilinçli hareketler gerçekleştirmelerine olanak tanır. Bu dönemde bebekler bırakıldıkları konumda kalmak istemezler. Özellikle karınlarının üzerine bırakıldıklarında dönerek pozisyon değiştirmek isteyebilirler. Bazı bebeklerde sürünme becerileri gelişebilir. Bu dönemde bebekler oturma becerisini ilerleterek yardım almadan oturur pozisyona geçme ve pozisyonu uzun süre koruma kabiliyeti kazanır. Bacak kaslarının güçlenmesiyle birlikte yere daha sağlam basabilen bebeklerde adım atma eğilimi de artış gösterir. Bu dönemde bebeklerin kol kasları da giderek güçlenir. Bebekler, karınlarının üzerine yatırıldığında kollarından destek alarak bedenlerinin üst kısmını yerden kaldırabilir.

Motor Becerilerinin Gelişimi ve Edinilen Beceriler

5 aylık bebek motor gelişimi açısından da büyük gelişim gösterir. Nesneleri kavrama becerileri önceki ayda kademe kademe ilerleyen bebekler, beşinci ayda refleks bakımından da atılım gösterir. Bu bağlamda hareketli bir nesneyi kavrama ve yakalama, erişebileceği uzaklıktaki nesnelere uzanarak kavrama hareketleri beş aylık bebekler için oldukça doğaldır. El ve göz koordinasyonunun artmasıyla dikkat oranı ve süresi de artacaktır. Bu sebeple küçük ve hareketli nesneler de bebekler için cezbedici hale gelecektir.

Beşinci ay bebeklerin boyun ve baş bölgesini tamamen kontrol edebilir hale geldiği dönemdir. Bu dönemde bebekler başını dik konumda uzun süre tutabilir, başını çevirerek etrafı gözetleyebilir, güçlenen boyun kasları sayesinde yattığı yerde başını kaldırması mümkün hale gelir.

5 aylık bebek becerileri

Zihinsel Gelişim ve Edinilen Beceriler

5 aylık bebek beyin gelişimi de hızlı ilerleme kaydedilen alanlardan biridir. 5 aylık bebek zeka gelişimi büyüklük ve derinlik algısını pekiştirir. 5 aylık bebek zihinsel gelişimi bebeklerin aktif öğrenme sürecine geçişine olanak tanır. Bu bağlamda bebeklerde nesneler ve olaylar arasında ilişki kurabilme becerisi gelişir.

Bilişsel Gelişim ve Edinilen Beceriler

5 aylık bebeğin bilişsel gelişimi onun kendisiyle ilgili algısını, çevreyle olan ilişkisini ve iletişimini doğrudan etkiler. Bu dönemde bebeklerde dokulara karşı duyarlılık oluşur. Sert ve yumuşak, pürüzlü ve pürüzsüz dokular bebeği cezbeder. Bu sebeple beşinci ayda bebekler kendilerinin ve ebeveynlerinin yüzüne dokunmak isteyebilir. Saç çekme huyu da bu dönemde gelişebilir. Bu noktada bebeğe “nazikçe sevgi gösterme” ve “keşfetme” eylemi ile “zarar verme” davranışlarının birbirinden farklı olduğunu öğretmek gerekir. Olumsuz davranışlara tepki olarak “hayır” komutunun verilmesi faydalı olabilir. Çünkü bu dönemde bebekler “evet” ve “hayır” gibi basit komutları anlamaya başlar, tepkileri ve hareketleri aracılığıyla bu komutlara mantıklı dönütler verebilir. Bebeklerde renklere dair algı bu dönemde netleşir. Aynı zamanda beşinci ayda bebekler kendi isimlerinin de farkına varır. İsmiyle çağırıldığında dönüp bakabilir.

5 aylık bebek dil gelişimi bebeklerin çok daha “sesli” hale gelmesine olanak tanır. Bu dönemde bebekler seslerin anlamlarının farkına varır ve dolayısıyla çeşitli sesleri ve heceleri bilinçli olarak oluşturma becerisi kazanır. Bu sebeple beş aylık bebeklere renklerin isimleri ile hayvanların isimleri ve sesleri tekrarlanarak taklit etmeye teşvik gerçekleştirilebilir. Günlük rutinleri ve temel ihtiyaçları belirten basit sesler ve heceler geliştirilebilir. Örneğin, besleme zamanları için “mama” uyku zamanları için “dada” dışarıya çıkarken “atta” gibi yaygın kullanılan ve bilinen hece tekrarları kullanılabilir.

5 aylık bebeğin duygusal gelişimi oldukça büyük ilerlemeler içerir. Bu dönemde bebeklerde ayrılık kaygısına bağlı olarak ağlama durumu azalış gösterebilir. Çünkü bu dönemde bebekler, görüş alanlarının dışında kalan kişilerin ya da nesnelerin yok olmadığını öğrenir. Bu sebeple ebeveynleriyle sürekli yan yana olma eğilimlerinde azalış, özgürleşme isteğinde artış gözlemlenebilir.

5 aylık bebek sosyal gelişimi bebeklerin çevreyle ve insanlarla olan etkileşimini artırır. Özellikle ebeveynleriyle sürekli iletişim halinde olmak isteyen bebekler bu dönemde göz teması kurma ve takip becerilerini geliştirir. Beşinci ay, oyun yoluyla sosyalleşme için idealdir. Bu dönemde sahiplik ve paylaşmaya dair kavramlar işlenmeye başlayabilir. Bu sayede ilerleyen dönemde paylaşım konusunda yaşanabilecek zorluklar azaltılabilir.

5 aylık bebek oyuncakları

5 Aylık Bebek Gelişiminde Oyunlar

Ebeveynler, bebeklerinin sağlıklı şekilde gelişebilmesi için yalnızca uyku ve beslenme gibi temel ihtiyaçları karşılamakla yetinmemelidir. Bebeklerin ilerleyen dönemde duygusal ve ruhsal açıdan sağlıklı olabilmesi, güçlü sosyal ilişkiler kurabilmesi ve kendini ifade edebilmesi için erken dönemde gerçekleştirilen aktiviteler büyük önem taşır. Bu bağlamda 5 aylık bebek gelişimi için neler yapılmalı sorusuna cevap olabilecek bazı etkinlikler sıralanabilir.

Beşinci ay bebeklerin somut kavramlara dair farkındalıklarının arttığı bir dönemdir. Bu sebeple 5 aylık bebek gelişim oyuncakları onların duyularını harekete geçirecek nitelikte olmalıdır. Işıklı ve renkli oyuncaklar, çıngıraklar her dönemde olduğu gibi bu dönemde de temel oyuncaklar arasında yer alır. Bebeğin kendi başına ses üretebileceği ksilofon gibi müzik aletleri de bu dönemde kullanılabilecek oyuncaklar arasında yer alır. Ksilofon aynı zamanda el ve göz koordinasyonunu, ince motor becerilerini artırmaya yardımcı olur. Aktivite merkezleri ve oyun matları da 5 aylık bebek gelişimi için oyuncaklar arasında yer alır. Çünkü bu araçlar bebeklerin uzanma ve kavrama becerilerini geliştirir. Kavraması kolay olan büyük ebatlı bul tak küpler, iç içe geçebilen kaplar gibi oyuncaklar da bebeklerin becerilerini geliştiren ve onları eğlendiren oyuncaklar arasında yer alır. Bu dönemde bebeklerin doku algısını geliştirecek olan kumaş kitaplar, bez bebekler, pelüş oyuncaklar da tercih edebileceğiniz araçlar arasına girer.

Bebeğiniz beşinci aya giriş yaptığında gün içinde oyun oynamaya olan ilgisi ve isteği artacaktır. Bu süreçte bebeğinizle birlikte oyun oynamak, oyun kurmasına yardımcı olmak duygusal ve sosyal açıdan da oldukça önemlidir. Beşinci ayda bebeğinizle yerde oturarak top yuvarlamak keyifli bir aktivite olabilir. Bununla birlikte artık “cee-ee” oyunu oynamak da mümkün hale gelir. Bu dönemde bebeğinizi ellerini ve ayaklarını koordineli olarak kullanmasını gerektiren “çak beşlik” gibi oyunlara katılmayı teşvik etmek de faydalı bir egzersizdir.

5 Aylık Bebeklerin Bakımında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Beşinci ay bebekler için zorlu bir ay olabilir çünkü genellikle bu dönemde bebekler ilk dişlerini çıkarmaya başlar. Diş çıkarma süreci bebeklerde huzursuzluk yaratabilir. Diş etlerinin sürekli olarak kaşınması ve sızlaması sebebiyle tüm nesneleri ağza götürme ya da parmakları ve elleri emme eğilimi görülebilir. Diş çıkarma sürecinde bebeklerde ateş ve ishal gibi belirtilerle karşılaşılabilir. Bu süreçte bebeğinizin sağlık durumunu gözlemlemeniz önerilir. Ateşin 39,5 derecenin üstüne çıktığı durumlarda en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerekir. Aralıklı olarak yükselen ve kısa süren ateş ise normal sayılabilir. İshal durumunda bebeklerin sıvı alımına özen gösterilmesi gerekir.

5 aylık bebek doktor kontrolü

Beşinci ayda bebeklerin artan merakları ve hareket kabiliyetleri bazı ev kazalarına yol açabilir. Mutfak dolapları ve çekmeceleri, bebeklerin erişebileceği yükseklikteki depolama alanları güvenlik bantlarıyla donatılmalıdır. Prizler ve kablolar da bebek güvenlik ekipmanlarıyla güvenceye alınmalıdır. Bu dönemde bebeklerin yatak ve koltuk gibi yüksek yerlerde yalnız bırakılmaları düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalmanıza yol açabilir.

5 Aylık Bebeklerin Gelişimi Hakkında Sık Sorulan Sorular

5 Aylık Bir Bebek Neler Yapabilir?

Bebekler, aylara göre çok hızlı gelişim göstererek yeni beceriler kazanır. Beş aylık bebekler kendi başlarına oturur pozisyona geçebilir, el göz koordinasyonu gerektiren basit oyunları oynayabilir, ismini ayırt ederek tepki verebilir.

5 Aylık Bebeğin Hareketleri Nasıl Olmalı?

Bebeklerin sağlıklı gelişim gösterip göstermediğinin takibinin yapılabilmesi için çeşitli dönemlerde gerçekleştirilmeleri beklenen bazı davranışlar ve hareketler bulunur. Beş aylık bir bebek göz teması kurabilmeli, hareketli nesneleri takip edebilmeli ve uzanabileceği seviyedeki nesnelere uzanarak onları kavrayabilmelidir. Bu dönemde bebeklerin odak süresi ve şekli de dikkat edilmesi gereken noktalar arasında yer alır.

5 Aylık Bebek İsmini Bilir Mi?

Beş aylık bebekler, bilişsel açıdan hızlı bir ilerleme gösterir. Bu dönemde benlik algısındaki gelişimler ve seslere karşı artan duyarlılık sayesinde bebekler isimlerini algılayabilir. Beşinci ayda bebekler kendisine ismiyle seslenildiğinde seslenen kişiyi ayırt edebilir ve sesin geldiği yöne bakabilir. Aynı zamanda bebekler bu dönemde isimleri duyduklarında mimikleri ve hareketleri ile tepki de verebilir.

5 Aylık Bebeğe Ek Gıda Olarak Ne Verilebilir?

Ebeveynlerin merak ettiği konulardan biri de bebeklerde ek gıdaya geçiş sürecinin ne zaman ve nasıl gerçekleştirilmesi gerektiğidir. Uzmanlara göre ilk altı ay anne sütü, anne sütü kullanmanın mümkün olmadığı durumlarda ise doktor gözetiminde uygun formül mamalar ve devam sütü bebeklerin beslenmesinde yer alan başlıca gıdalardır. Ancak altıncı aydan sonra bebekler katı gıdaları tüketmeye başlayabilir. Çünkü ağız yapısı ve mide bağırsak özellikleri katı gıdaya geçiş için altıncı ayda uygun hale gelebilir. Dolayısıyla beşinci ayda bebeklerde ek gıdaya geçiş önerilmez.